archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Ekspertoversikt Y
  kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Kontakt oss Mediekontakt Hvem kan svare på hva ved HiOA Ekspertoversikt Y Ekspertoversikt Y A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Ø Yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser Heidi Gautun forskningsleder NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring Stensberggt Tlf 988 93 728 Yrkesfaglig opplæring Halvor Spetalen førstelektor Institutt for yrkesfaglærerutdanning Kjeller Tlf 64 84 91 38 482 15 778 Marianne Dæhlen forsker II NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring Stensberggt Tlf 951 17 788 Lars Fredrik Pedersen stipendiat ds Tlf 412 81 204 Yrkespedagogikk Halvor Spetalen førstelektor Institutt for yrkesfaglærerutdanning Kjeller Tlf 64 84 91 38 482 15 778 Yrkesretta tiltak Øystein Spjelkavik forsker II Arbeidsforskningsinstituttet AFI Stensberggt Tlf 909 92 966 Yrkesrettet attføring Angelika Schafft forsker II Arbeidsforskningsinstituttet AFI Stensberggt Tlf 906 69 670 Øystein Spjelkavik forsker II ds Tlf 909 92 966 Steinar Widding forsker III ds Tlf 957 09 371 Ytringsfrihet Aina Landsverk Hagen forsker II Arbeidsforskningsinstituttet AFI Stensberggt Tlf 938 82 168 Nettredaksjonen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om

  Original URL path: http://www.hioa.no/Kontakt-oss/Mediekontakt/Hvem-kan-svare-paa-hva-ved-HiOA/Ekspertoversikt-Y (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Ekspertoversikt Z
  utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Kontakt oss Mediekontakt Hvem kan svare på hva ved HiOA Ekspertoversikt Z Ekspertoversikt Z A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z Ø Zimbabwe Hilde Arntsen førsteamanuensis Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Pilestredet Tlf 67 23 70 74 Nettredaksjonen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart

  Original URL path: http://www.hioa.no/Kontakt-oss/Mediekontakt/Hvem-kan-svare-paa-hva-ved-HiOA/Ekspertoversikt-Z (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ekspertoversikt Ø
  Ø Ekspertoversikt Ø A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Ø Økonomisk antropologi Aina Landsverk Hagen forsker II Arbeidsforskningsinstituttet AFI Stensberggt Tlf 938 82 168 Økonomistyring Bjørn Einarsen høgskolelektor Institutt for off administrasjon og velferdsfag Pilestredet Tlf 22 45 35 32 928 25 616 Øst Asia Kristen Nordhaug professor Institutt for internasjonale studier og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Kontakt-oss/Mediekontakt/Hvem-kan-svare-paa-hva-ved-HiOA/Ekspertoversikt-OE (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Internasjonalt samarbeid
  i mange ulike internasjonale samarbeidsprosjekter med støtte fra blant annet EU Norges forskningsråd og andre finansiører HiOA deltar aktivt i europeiske forskningsprogrammer Deltakelse i EUs rammeprogram er viktig for at vi når våre forskningsstrategiske mål Det internasjonale samarbeidet ved HiOA kan være alt fra uformelt samarbeid mellom enkeltforskere til mer formaliserte avtaler Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys og nærheten til praksisfeltene HiOA er derfor en attraktiv samarbeidspartner for utenlandske forskningsmiljøer og for samfunn og næringsliv i Norge I Strategi2020 Ny viten ny praksis er det et mål å prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering særlig fra Norges forskningsråd og EU Norge er i stor grad avhengig av å hente kunnskap utenfor landets grenser for å utvikle velferdssamfunnet Internasjonalisering er en betingelse for utvikling av høy kvalitet og deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid er en forutsetning for å lykkes Tildeling av eksterne forskningsmidler er et kvalitetsstempel som viser hvor høyt HiOA når opp i konkurransen om internasjonale og nasjonale forskningsmidler EU prosjekter ved HiOA HiOA deltar i en rekke internasjonale prosjekter Nettredaksjonen Kontaktinformasjon FoU seksjonen Prorektor for forskning og forskningsdirektøren Fakulteter og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/Internasjonalt-samarbeid (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - FoU-strategi og organisering
  har tre utvalg på forskningsfeltet FoU utvalget Utvalget har en bred sammensetning og er rådgivende for høgskolens ledelse Forskningsetisk utvalg Utvalget er høgskolens rådgivende organ for forskningsetikk og behandler også enkeltsaker Doktorgradsutvalget Utvalget er rådgivende for institusjonsledelsen i strategiske spørsmål som angår utvikling og koordinering av forskerutdanningen HiOA har også et forskningsadministrativt forum som går på tvers av alle enhetene HiOAs strategi fram mot 2020 HiOAs overordnete strategidokument for årene fram mot 2020 inneholder et vesentlig kapittel om forsknings og utviklingsarbeid Målet på dette området er at HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid Videre skal HiOA Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering særlig fra NFR og EU Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning Utvikle en solid forskningsinfrastruktur Charter and Code HiOA har sluttet seg til Charter and Code erklæringen som skal gjøre forskerkarrieren mer attraktiv og gjøre det lettere for forskere å flytte på seg i Europa Dette er viktig for at HiOA skal øke internasjonal rekruttering til høgskolen Charteret

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kontaktinformasjon i FoU-seksjonen
  kontakter med alt som angår forskningsvirksomheten på høgskolen Oppgave alfabetisk Kontaktperson Mer informasjon Bibliometri Tanja Strøm Cristin Tanja Strøm Cristin Doktorgradsutvalg institusjonsnivå Forskerutdanningssekretariatet FUS Anne Berit Faaberg Doktorgradsutvalget EUs sektorprogram Vibeke Hèlen Moe Stine H Johansen Grata Juul EU nettverket Kjersti Sjaatil Nettverket på Google EU nettverket Forskningsetisk utvalg Ingrid Jacobsen Forskningsetisk utvalg FoU administrativt forum Anne Ullmann FoU nettsider Ingrid Jacobsen Kari Torslett FoU strategi Morten Irgens Tormod A Furuseth Anne Ullmann Strategi FoU utvalg institusjonsnivå Tormod A Furuseth FoU utvalget Horizon 2020 Vibeke Hèlen Moe Stine H Johansen Grata Juul EU forskning ved HiOA Høringer Anne Ullmann Immaterielle rettigheter IPR Anne Bjørtuft IPR politikk ved HiOA Innovasjon og nyskaping Anne Bjørtuft Tor Einar Edvardsen Internasjonalisering Vibeke Helén Moe Stine H Johansen Finansieringsmuligheter Utenlandsstipend Juridisk bistand Anne Bjørtuft Ingrid Jacobsen Kommersialisering Anne Bjørtuft Tor Einar Edvardsen Kommersialisering av forskningsresultater og ideer Norhed Ragnhild Øien Guldvog Open Access Tanja Strøm Personvern Ingrid Jacobsen Personvern i forskning Publisering Tanja Strøm Publiseringskanaler Publiseringsutvalget Tanja Strøm Rapportering Tormod A Furuseth Anne Ullmann Regionale forskningsfond Stine H Johansen Scholars at Risk Ragnhild Øien Guldvog Scholars at Risk Sentrale strategimidler Morten Irgens Tormod A Furuseth Internfinansiering SiU Ragnhild Øien Guldvog Åpne forskningsdata Tanja Strøm Forskningsdirektør

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/Kontaktinformasjon-i-FoU-seksjonen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kontaktinformasjon for prorektor og forskningsdirektør
  og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Forskning og utvikling Hva forsker HiOA på Kontaktinformasjon for prorektor og forskningsdirektør Kontaktinformasjon for prorektor og forskningsdirektør Prorektor for forskning og utvikling Morten Irgens Telefon 67 23 54 84 E post Morten Irgens hioa no Fungerende forskningsdirektør Anne Ullmann Telefon 67 23 54 40 E post Anne Ullmann hioa no Nettredaksjonen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Kontaktinformasjon-for-prorektor-og-forskningsdirektoer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kontaktinformasjon ved fakultet og sentre
  oss Hjem Forskning og utvikling Hva forsker HiOA på Kontaktinformasjon ved fakultet og sentre Kontaktinformasjon ved fakultet og sentre Fakultet for helsefag Forskningsadministrasjonen Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Forskningsadministrasjonen fou lui hioa no Fakultet for samfunnsfag Forskningsadministrasjonen Fakultet for teknologi kunst og design FoU ved fakultetet Senter for velferds og arbeidslivsforskning Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring NOVA Arbeidsforskningsinstituttet AFI Nettredaksjonen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Kontaktinformasjon-ved-fakultet-og-sentre (2015-09-15)
  Open archived version from archive •