archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Interne forskrifter, regelverk og rutiner
  A A Søk etter innhold og personer Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Virksomhetsstyring Interne forskrifter regelverk og rutiner Interne forskrifter regelverk og rutiner Forskrifter regelverk og rutiner HMS håndbok Informasjonssikkerhet Valgreglement Virksomhetsområder Studier Forskning Økonomi Nettredaksjonen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Virksomhetsstyring/Interne-forskrifter-regelverk-og-rutiner (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Eksterne styringsdokumenter
  sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Virksomhetsstyring Eksterne styringsdokumenter Eksterne styringsdokumenter Tildelingsbrev fra KD Tildelingsbrev fra KD for 2015 Tildelingsbrev fra KD for 2014 Tildelingsbrev fra KD for 2013 Tildelingsbrev fra KD for 2012 Etatstyring Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet Etatsstyring 2014 tilbakemelding fra KD Etatsstyring 2013 tilbakemelding fra KD Etatsstyring 2012 Tilstandsrapporter Høyere utdanning 2013 Høyere utdanning 2013 vedlegg Nettredaksjonen HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Virksomhetsstyring/Eksterne-styringsdokumenter (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Helse, miljø og sikkerhet - HMS
  Avvik hvordan melde fra om HMS avvik nesten ulykker og ulykker HMS håndbok beskrivelse av høgskolens systematiske HMS arbeid HMS stikkord alfabetisk oversikt Lokale HMS sider fakultetenes og fellesadministrasjonens informasjon om eget HMS arbeid Varsling hvordan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten Vernetjenesten informasjon om verneombud og verneombudets oppgaver Kontakt Enhet for HMS E post HMS HMS leder Wilfred Mørch tlf 67 23 54 48 eller mobil 90 01 60

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Interne-ressurser-og-rutinebeskrivelser/Helse-miljoe-og-sikkerhet-HMS (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - HMS-håndbok
  arbeidet i HiOA skal foregå kontinuerlig og systematisk som en del av primæraktiviteten Høgskolens arbeidsmiljøarbeid skal støtte opp under HiOAs mål om å være en nyskapende og lærende organisasjon med et positivt arbeidsmiljø preget av mangfold HiOA skal sikre alle tilsatte gode trygge og personlighetsutviklende oppgaver og utvikle et arbeidsmiljø som fremmer arbeidsevne helse og trivsel og som verner mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker Miljøbevissthet skal prege alle deler av høgskolens virksomhet og HiOA skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på ytre miljø gjennom miljøvennlig drift Høgskolestyret vedtar overordnede mål strategier og planer for HiOAs arbeid med helse miljø og sikkerhet Fakultetsstyret skal sørge for at fakultetet følger opp høgskolens overordnede mål innen HMS og at fakultetets aktiviteter foregår innenfor internt og eksternt regelverk Høgskolestyret og fakultetstyrene skal føre tilsyn med høgskolens HMS arbeid HMS er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen og skal integreres i eksisterende styringssystem i linjeorganisasjonen Oppgaver legges inn i plan og styringssløyfen og følges opp i styringsdialog God ledelse og motiverte medarbeidere som tar ansvar er den viktigste forutsetningen for å lykkes med HMS arbeidet HMS arbeidet ved HiOA skal baseres på prinsippet om kontinuerlig forbedring være preget av et tydelig linjeansvar og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Interne-ressurser-og-rutinebeskrivelser/Helse-miljoe-og-sikkerhet-HMS/HMS-haandbok (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Roller, ansvar og oppgaver
  skal utvikles gjennom samarbeid og dialog med klar ansvarsfordeling og tydelig organisering av HMS arbeidet Rektor har delegert myndighet ansvar og oppgaver for tilrettelegging og oppfølging av det systematiske HMS arbeidet i HiOA Oversikt over roller i HMS arbeidet Ansvar og oppgaver i linjen arbeidsgivers og arbeidstakers rolle Hovedverneombud og verneombud vernetjenestens ansvar og oppgaver Arbeidsmiljøutvalget AMU beskrivelse av AMUs oppgaver og arbeid Bedriftshelsetjenesten BHT Administrasjon av det systematiske HMS

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Interne-ressurser-og-rutinebeskrivelser/Helse-miljoe-og-sikkerhet-HMS/HMS-haandbok/Roller-ansvar-og-oppgaver2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Arbeidsmiljøutvalgets arbeid
  Torsdag 5 mars kl 9 00 12 00 dagsorden Torsdag 23 april kl 12 30 15 30 dagsorden Onsdag 3 juni kl 12 30 15 30 dagsorden Møter høst 2015 Tirsdag 22 september kl 12 30 15 30 Torsdag 3 desember kl 12 30 15 30 Sakspapirer lastes opp ca 1 uke før møtene på fellesserver for tilsatte K alle AMU amu f AMUs underutvalg AMUs byggeutvalg Lokale arbeidsmiljøutvalg LAMU

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Interne-ressurser-og-rutinebeskrivelser/Helse-miljoe-og-sikkerhet-HMS/Arbeidsmiljoeutvalgets-arbeid (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Medlemmer
  sosialt arbeid og sosialpolitikk Ragnar Andreas Audunson fagansvarlig for ph d i arkiv bibliotek og informasjonsfag Ingrid Narum prorektor for studier ved Fakultet for helsefag Ingunn Sandaker fagansvarlig for ph d i adferdsanalyse Astrid Bergland fagansvarlig for ph d i helsevitenskap Oddgeir Osland senterleder ved Senter for profesjonsstudier Håvard Helland fagansvarlig for ph d i profesjonsstudier Olav Eikeland prodekan for FoU ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Joron Pihl

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/Doktorgradsutvalget-paa-institusjonsnivaa/Medlemmer2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Referat 29.01.2015
  English A A A Søk etter innhold og personer Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Forskning og utvikling Forskningssamarbeid FoU strategi og organisering Doktorgradsutvalget på institusjonsnivå Referat 29 01 2015 Referat 29 01 2015 DGU ref 290115 pdf 167 91 kB HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St Olavs

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/Doktorgradsutvalget-paa-institusjonsnivaa/Referat-29.01.2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive