archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Doktorgradsutvalg
  leder Professor Lars Inge Terum Seniorforsker Bente Abrahamsen Professor Edmund Henden Ekstern representant Professor Torben Hviid Nielsen Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UiO Vararepresentant Førsteamanuensis Anne Lise Middelthon Institutt for helse og samfunn UiO Representant for stipendiatene Tanja Nordberg fra 1 september 2013 Valgt av stipendiatene i fellesmøte Vararepresentant Silje Maria Tellmann fra 1 september 2013 Valgt av stipendiatene i fellesmøte Utvalgets sekretær Seniorrådgiver Vigdis Berger Doktorgradsutvalgets mandat Doktorgradsutvalget er rådgivende overfor senterledelsen i strategiske spørsmål Utvalget forvalter og har det operative ansvaret for senterets doktorgradsprogram Styret har delegert myndighet til utvalget innenfor følgende enkeltområder Foreta opptak av ph d kandidater Godkjenne veiledere prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan Følge opp framdriften for ph d kandidatene som er tatt opp på programmet Oppnevne bedømmelseskomité for ph d avhandlinger og godkjenne innstillinger fra bedømmelseskomiteer Avgjøre saker som angår den enkelte ph d kandidat Disponere midler som er tildelt utvalget Senter for profesjonsstudier Møter i doktorgradsutvalget Møtedatoer våren 2015 24 februar avlyst 14 april avlyst 16 juni Referater DGU møte 6 desember 2011 DGU møte 24 april 2012 DGU møte 19 juni 2012 DGU møte 23 oktober 2012 DGU møte 11 desember 2012 DGU møte 12 februar 2013 DGU møte 18 juni 2013 DGU møte

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Sps/Ph.d/phd-i-profesjonsstudier/Doktorgradsutvalg (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet
  gjennomføringen eller i rapporteringen av forskningen d Dekan senterleder skal uten ugrunnet opphold og senest to uker etter at skriftlig meldinger innkommet vurdere grunnlaget for meldingen Dekan senterleder skal i sin vurdering bistås av to erfarne vitenskapelig tilsatte ved fakultetet senter Hvis dekanen senterleder er inhabil skal rektor oppnevne settedekan settesenterleder e Høgskolen skal ha et beredskapsteam med rådgivende funksjon overfor rektor Høgskoledirektøren oppnevner sekretær for teamet Sekretær for beredskapsteamet skal fortrinnsvis være en FoU rådgiver med juridisk forskningsetisk kompetanse Teamet bør bestå av personer med god kompetanse innenfor HR økonomi og forskningsetikk Dette kan ved behov forsterkes ytterligere f I ekstraordinære tilfelle f eks ved vedvarende konflikt med dekan senterleder ved inhabilitet eller hvor klagen involverer dekan senterleder eller dekan senterleder ved flere institutter kan klagen påstanden eller mistanken meldes direkte til Forskningsetisk utvalgs leder Utvalgets leder skal gi nødvendig veiledning knyttet til videre behandling av saken herunder om saken bør forelegges direkte for Forskningsetisk utvalg Utvalgets leder plikter å informere rektor om saken g Hvis det påklagede forhold berører flere enheter utpeker rektor saksansvarlig enhet 3 Behandling av innklagede saker a Innhenting av fakta som grunnlag for avgjørelsen Dekan senterleder skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før avgjørelse treffes Fakta skal fremskaffes i skriftlig form ved intervjuer samtaler med klager innklaget og andre ved innhenting av sakkyndiges vurdering innenfor det fagområdet hvor saken har oppstått eller på annen måte Dekan senterleder og saksbehandler beredskapsteam gis tilgang til alt materiale som er nødvendig for en forsvarlig vurdering av klagen b Intervjuer samtaler Klager og innklaget skal gis innsyn i det materialet dekan senterleder vil legge til grunn for sin vurdering og gis anledning til å imøtegå eller supplere dette Dekan senterleder selv skal gjennomføre samtaler med klager og innklaget Det skal føres skriftlig referat fra samtalene Klager og innklaget skal til samtalene kunne ta med seg fullmektig Samtaler skal likeledes kunne gjennomføres med andre tilsatte og personer utenfor høgskolen med kjennskap til saken og med personer som besitter spesiell ekspertise på det forskningsfeltet hvor saken har oppstått c Innhenting av annen informasjon Informasjon kan også innhentes på annen måte eksempelvis ved mottak av skriftlig redegjørelse fra aktuelle informanter All korrespondanse referater opptegnelser og annet skriftlig materiale skal behandles konfidensielt d Skriftlig rapport Sakens fakta med kopi av originaldokumenter skal nedfelles i en skriftlig rapport Dette skal behandles i henhold til rutine for håndtering av dokumentasjonene som framkommer i saken Formål med denne rutinen er å sikre at arbeid og utvikling i den enkelte sak blir dokumentert på en hensiktsmessig måte i tråd med gjeldene regelverk 4 Sakens videre behandling ved fakultet eller senter a Hvis dekan senterleder på bakgrunn av sakens fakta nedfelt i den skriftlige rapporten finner grunnlag for å løse saken på en måte som kan aksepteres av de berørte fullføres saken i samråd med rektor En kort rapport om saken utarbeides og sendes via rektor til Forskningsetisk utvalg b Hvis dekan på bakgrunn av sakens fakta nedfelt i den skriftlige rapporten ikke

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/Forskningsetisk-utvalg/Regler-for-behandling-av-enkeltsaker-knyttet-til-vitenskapelig-uredelighet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Meldeskjema
  English A A A Søk etter innhold og personer Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Forskning og utvikling Forskningssamarbeid FoU strategi og organisering Forskningsetisk utvalg Meldeskjema Meldeskjema Mistanke om uredelighet i forskning Forskningsetisk utvalg ved HiOA docx 43 20 kB HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St Olavs plass

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/Forskningsetisk-utvalg/Meldeskjema (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Medlemmer i Forskningsetisk utvalg
  utvalg Medlemmer i Forskningsetisk utvalg Medlemmer i Forskningsetisk utvalg Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus har oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til Forskningsetisk utvalg for perioden 1 august 2015 til 31 juli 2019 Leder for utvalget Jurist og filosof Dr Juris Morten Kinander professor BI Eksterne UF representanter Professor emeritus Haakon Breien Benestad Institutt for medisinsk basalfag ved Universitetet i Oslo nestleder Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo Vararepresentanter for eksterne UF tilsatte er professor Inger Holm ved OUS Universitetet i Oslo professor Berit Karseth fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo og professor Geir Stenseth fra Avdeling for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer Interne UF representanter Professor Ingunn Sandaker Fakultet for helsefag Professor Liv Mette Gulbrandsen Fakultet for samfunnsfag Vararepresentanter for interne UF tilsatte er førsteamanuensis Anne Birgitte Leseth fra Senter for profesjonsstudier og professor Hanne Skaaden Fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering Nettredaksjonen Retningslinjer for behandling av saker Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Meldeskjema ved mistanke om vitenskapelig uredelighet Kontakt Utvalgets sekretær er seniorrådgiver jurist Ingrid S Jacobsen Avdeling for forskning og utvikling FoU seksjonen Telefon 67 23 55 34 E post

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/Forskningsetisk-utvalg/Medlemmer-i-Forskningsetisk-utvalg (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Tolkning av mandat for FoU utvalget på institusjonsnivå
  utvalget tilstrekkelig mulighet til å operere hensiktsmessig i institusjonen FoU utvalget er rådgivende overfor institusjonsledelsen Utvalget forventer at ledelsen bestiller råd fra utvalget i form av saker Utvalget bør også kunne initiere saker av strategisk betydning bidrar til å konkretisere strategien i form av anbefalte tiltak på institusjonsnivå med spesielt fokus på tildeling av FoU tid forskningsledelse og internasjonalisering bidrar med råd om tiltak for å innfri målsettingen om universitetsstatus kommer med innspill tidlig i budsjett og planprosessen kommer med eller bidrar til høringsuttalelser Forskningsdirektøren velger ut høringene hvor FoU utvalget bør uttale seg går dypere inn i utvalgte strategiske områder med seminarer som arbeidsform også i samspill og samarbeid med andre utvalg Styret delegerer beslutningsmyndighet til utvalget i enkeltsaker Utvalget fordeler midler etter styrets nærmere bestemmels gjennomfører prinsipielle diskusjoner rundt mål og midler arbeider for transparens forutsigbarhet arbeidsdeling mellom nivåene og fornuftig ressursbruk i forbindelse med utlysninger forvalter høgskolens stipendpolitikk og foretar strategisk tildeling av strategiske rekrutteringsstipend forvalter stipendiatfordeling Selvinitiert Utvalget er arena for erfaringsutveksling og informasjonsflyt om det som skjer på fakultetene senteret og for innspill fra og til rektors ledergruppe Utvalget skal ha spesiell fokus på status for FoU virksomheten på høgskolen og i alle høgskolens enheter

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/FoU-utvalget-ved-HiOA/Tolkning-av-mandat-for-FoU-utvalget-paa-institusjonsnivaa (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Medlemmer i FoU-utvalget på institusjonsnivå
  Medlemmer i FoU utvalget på institusjonsnivå Medlemmer i FoU utvalget på institusjonsnivå FoU utvalget har etter høgskolestyrets beslutning om sammensetning og rektors oppnevning følgende hovedrepresentanter i perioden fra 1 oktober 2011 til 31 juli 2015 Medlemmer Frode Eika Sandnes prorektor for FoU og internasjonalisering leder av utvalget Ivan Harsløf prodekan for FoU ved Fakultet for samfunnsfag Trine B Haugen prodekan for FoU ved Fakultet for helsefag Gro Markeset prodekan for FoU ved Fakultet for teknologi kunst og design Olav Eikeland prodekan for FoU ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Oddgeir Osland senterleder ved Senter for profesjonsstudier Arild H Steen instituttdirektør ved Senter for velferds og arbeidslivsforskning Ida Merete Solvang stipendiat Steinar Olberg student Siri Benedicte Levand Søberg student Stian Løvold direktør ved Universitetssenteret på Kjeller ekstern representant Varamedlemmer Dag Jenssen dekan ved Fakultet for samfunnsfag Nina Waaler dekan ved Fakultet for helsefag Finn Aarsæther prodekan for utdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Petter Øyan dekan ved Fakultet for teknologi kunst og design 2013 2014 Oddrun Sæter leder for Storbyprogrammet årlig rullering mellom programmene Kåre Hagen senterleder ved Senter for velferds og arbeidslivsforskning Åsmund Hermansen stipendiat William Sæbø student Torbjørn Jonassen student Ekstern representant oppnevnes senere Nettredaksjonen Mandat

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/FoU-utvalget-ved-HiOA/Medlemmer-i-FoU-utvalget-paa-institusjonsnivaa (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - FoU-utvalget ved Fakultet for samfunnsfag
  FoU utvalget skal fordele midler til forsknings og utviklingsvirksomheten ved fakultetet Utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen Medlemmer Ivan Harsløf prodekan FoU leder vara Kristin Skare Orgeret Ragnar Audunsson professor Vara Liv Mette Gulbrandsen professor Kristin Skare Orgeret 1 amanuensis Vara Monica Kjørstad 1 amanuensis Øystein Strøm professor Vara Sissel Hovik 1 amanuensis Aurelie Picot stipendiat Vara Leiv Bjelland Bjarne Skarpmo student Vara student Ana Cojocaru Marit Helgesen forsker II NIBR Vara Lawrence Rose professor institutt for statsvitenskap UiO Sekretær for utvalget Kristin Prøitz Narum Det konstituerte utvalget på sitt første møte den 9 02 2012 Fra venstre Tore Abrahamsen varamedlem Kristin Prøitz Narum sekretær for utvalget Ivan Harsløf leder for utvalget Kåre Søvde studentmedlem Siri Søberg studentmedlem Øystein Strøm Kristin Skare Orgeret Leiv Bjelland varamedlem Foto HiOA Mandat for FoU utvalget i FoU utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen ii Styret delegerer myndighet til utvalget i følgende enkeltsaker 1 Fordele midler etter fakultetsstyrets nærmere bestemmelse Generelt for fakultetets utvalg Generelt for alle utvalgene doktorgradsutvalg FoU utvalg studieutvalg og internasjonalt utvalg gjelder jf Fakultetsstyresak 17 11 a Utvalgene er rådgivende overfor ledelsen Fakultetsstyret delegerer beslutningsmyndighet i enkeltsaker til studieutvalget doktorgradsutvalget internasjonal utvalg og FoU utvalget b Dekan oppnevner representanter på fakultetsnivå og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-samfunnsfag-SAM/Raad-og-utvalg-ved-Fakultet-for-samfunnsfag/FoU-utvalget-ved-Fakultet-for-samfunnsfag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - FoU-utvalg
  og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Forskning og utvikling Hva forsker HiOA på Forskning og utvikling ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier FoU utvalg FoU utvalg FoU utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen og fordeler midler etter fullmakt fra fakultetsstyret Medlemmer Utvalget har sju medlemmer og følgende sammensetning Olav Eikeland prodekan Halla B Holmarsdottir UF Inger M Lindboe UF Ida H Solem UF Sandra Fylkesnes stipendiat Vilde Fjellhaug fast student Karethe Eide vara student Ekstern representant Silje Vethal sekretær Om fakultetet Møtereferat 01 12 2014 møtet ble avlyst 03 11 2014 06 10 2014 møtet ble avlyst 08 09 2014 vedlegg 1 26 05 2014 28 04 2014 24 02 2014 20 01 2014 02 12 2013 04 11 2013 30 09 2013 02 09 2013 17 06 2013 15 05 2013 vedlegg 1 vedlegg 2 22 04 2013 18 03 2013 vedlegg 1 18 02 2013 21 01 2013 10 12 2012 19 11 2012 Linda Andreassen Publisert 13 03 2014 12 00 Møter våren 2015 23 februar 16 mars 20 april 18 mai 8 juni Tid for alle møtene er kl 14 00 16 00 HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse

  Original URL path: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-ved-LUI/FoU-utvalg (2015-09-15)
  Open archived version from archive