archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Ny viten, ny praksis
  være tett på arbeidslivet med forankring i forskning og utviklingsarbeid bringer verdifull innsikt inn i dannelsen av ny kunnskap Vår kunnskap og våre erfaringer skal bidra til læring og fornyelse både i våre utdanninger og til videreutvikling av institusjonen og den enkelte medarbeider og student Nyskaping Profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid i samspill med samfunnet gir nyttig kunnskap og erfaring Vi skal være nysgjerrige og åpne i møtene med samfunns og næringsliv og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer Utdanning Samfunnets behov for kunnskap og kompetanse endrer seg kontinuerlig gjennom globalisering demografisk og teknologisk utvikling og behov for nye tjenester og produkter Profesjoner og profesjonspraksis utvikles og vitenskapeliggjøres i spenningsfeltet mellom faglig tradisjon og vitenskapelig og forskningsbasert metode og verktøybruk Stilt overfor en slik utvikling må HiOA tilby attraktive og forskningsbaserte profesjonsutdanninger som bygger på et relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag og innovativ metodikk og bruk av hjelpemidler Dette krever utvikling av fagmiljøer og studieportefølje Studentene skal sikres relevant kunnskap et stimulerende læringsmiljø og høyt læringsutbytte Konkurransen om studentene tilspisser seg i det internasjonale utdanningsmarkedet HiOA skal utdanne dyktige kandidater som møter samfunnets etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft men skal også gi den enkelte mulighet til personlig utvikling til å tilegne seg kunnskaper for deltakelse i samfunnet og til å virkeliggjøre sine drømmer og mål HiOA har et tyngdepunkt i profesjonsutdanninger på bachelornivå Framskrivinger viser at det er stort behov for arbeidskraft innenfor områdene barnehage og skole helse og sosialtjenester økonomi ledelse og teknologi framover 1 For å møte dette behovet vil disse områdene derfor bli prioritert i økningen av utdanningskapasitet Mål HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger HiOA skal Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole helse og sosialtjenester økonomi ledelse og teknologi Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag og endringskompetanse Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning forskning og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming Satse på etablerte og planlagte ph d utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping Øke satsingen på fleksible lærings og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid Forskning og utviklingsarbeid Forskning og utviklingsarbeid FoU har bidratt sterkt til å skape det moderne samfunnet velstanden og velferden vi nyter godt av i dag FoU ved HiOA skal videreutvikle dette grunnlaget og utvikle kunnskap som kan bidra til bedre løsninger på viktige utfordringer HiOA skal særlig vektlegge FoU som gir ny kunnskap om og for profesjoner i en moderne storbyregion og som bidrar til videreutviklingen av et bærekraftig velferdssamfunn FoU skal foregå i samspill mellom utdanning og arbeidsliv og støtte opp under studietilbudene Dette krever økt satsing på FoU og vitenskapelig publisering som bidrar til å utvikle profesjonsfagenes praksis Norge er i stor grad

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Virksomhetsstyring/Strategier/Ny-viten-ny-praksis (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Strategier
  kB FoU strategi HiAK Strategiplan 2007 versjon 6 pdf 53 53 kB LAU Fremmedspråk og norsk som andrespråk LAU Fremmedspråk og norsk som andrespråk pdf 1 27 MB eCampus utreding trykkeversjon eCampus utreding trykkeversjon pdf 1 04 MB ALUMNI RAPPORT ENDELIG trykkeversjon ALUMNI RAPPORT ENDELIG trykkeversjon pdf 758 93 kB LAU DP Innovasjon og nyskaping LAU DP Innovasjon og nyskaping pdf 796 78 kB LAUrapport Internasjonalisering LAUrapport Internasjonalisering pdf 749

  Original URL path: http://www.hioa.no/Mediabiblioteket/node_52/node_1507 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - LAUrapport_Internasjonalisering
  hioa no Fronter StudentWeb Læringssenter og bibliotek English A A A Søk etter innhold og personer Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Media Filer Strategier LAUrapport Internasjonalisering LAUrapport Internasjonalisering LAUrapport Internasjonalisering pdf 749 74 kB HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St Olavs plass 0130 Oslo Tlf 67 23 50

  Original URL path: http://www.hioa.no/Mediabiblioteket/node_52/node_1507/LAUrapport_Internasjonalisering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - The Appeals Committee at HiOA
  out by the Norwegian Universities and Colleges Admission Service Other appeals from students subject to appeal in accordance with the Norwegian Public Administration Act Cases regarding suspicion of cheating or attempt at cheating 4 7 and 4 8 Acts and regulations The Act Relating to Universities and University Colleges pdf Individual decisions 5 1 Procedural errors 5 2 Suspicion of cheating or attempt at cheating 4 7 and 4 8 Members Cand Jur Bengt O Hermansen chair and personal substitute member Sissel Vatne 1 Aug 2011 31 Aug 2015 Associate Professor Ragnhild Flittie Onstad and personal substitute member Assistant Professor Kurt Einar Stokke 1 Aug 2011 31 Aug 2015 Associate Professor Ellen Hjortsæter and personal substitute member Associate Professor Øivind Husø 1 Aug 2011 Aug 2015 Student Kine Nossen and personal substitute member Sigrid Mæhle 1 Sept 2013 31 Aug 2014 Student Sverre Søras and personal substitute member Aleksander Noren 1 Sept 2013 31 Aug 2014 Secretary Functions Section for Analysis and Quality of Education Sissel Ettre Solbakken Betty Jacobse Meetings in the Appeals Committee Spring 2014 The Appeals Committee meets once a month The time for the subsequent meeting is set in each meeting The faculties units are notified

  Original URL path: http://www.hioa.no/eng/Om-HiOA/The-Appeals-Committee-at-HiOA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - The Learning Environment Committee
  to the learning environment and be involved in the development related to questions concerning the safety and welfare of students We have regular meetings and inspections at the faculties The committee reports directly to the Board of Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Please contact us if you experience essential scarcities or faults sound light air temperature cleaning in classrooms auditoriums restrooms or other rooms at HiOA experience problematic access and practicability experience inadequate access on computer equipment experience getting insufficient information related to your study programme experience delayed administrative procedures or poor service towards students have views on how the welfare services may be improved experience other issues affecting your study environment negatively Send an e mail to the Learning Environment Committee at HiOA lmu hioa no Members during the period 1 August 2011 31 July 2015 Olgunn Ransedokken Pro rector Torunn Erichsen Head of Studies at the Faculty of Health Sciences Ken Henry Hyttemoen Head of Section at the Faculty of Social Sciences Anne Berit Gregersen Head of Section the Library at Kjeller Campus Department of Research and Library Sven Olav Hagen Head of Section for Facilities Management Pilestredet Campus Substitute members Frode Eika Sandnes Pro rector Hege Wamstad Head of Section at the Faculty of Education and International Studies Pierre Wijnen Head of Section for Facilities Management Kjeller Campus Tove Jorid Hatlen Head of Section at Faculty of Technology Art and Design Bjørn Syvertsen Senior Adviser Section for Facilities Management Pilestredet Campus Student representatives during the period 1 August 2014 31 July 2015 Members Jørgen Ringen Andersen Faculty of Education and International Studies Philip Stampe Faculty of Education and International Studies Anette Magnussen Faculty of Education and International Studies Mari Tønnessen Flåtåmo Faculty of Education and International Studies Ane Larsen Mjøen Faculty of Health Sciences

  Original URL path: http://www.hioa.no/eng/Om-HiOA/The-Learning-Environment-Committee (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Referater og årsrapporter fra Læringsmiljøutvalget (LMU)
  november 2014 PDF 16 oktober 2014 PDF 16 september 2014 PDF 23 mai 2014 PDF 7 mars 2014 PDF 7 februar 2014 PDF Referater fra 2013 15 november 2013 PDF 6 november 2013 PDF 13 september 2013 PDF 14 juni 2013 PDF 15 mars 2013 PDF 24 januar 2013 PDF Referater fra 2012 31 januar 2012 PDF 03 mai 2012 PDF 05 juni 2012 PDF 11 september 2012 PDF 18 oktober 2012 PDF 15 november 2012 PDF Referater fra 2011 26 januar 2011 PDF 13 mai 2011 PDF 10 oktober 2011 PDF 14 november 2011 PDF Referater fra 2010 20 januar 2010 PDF 19 april 2010 PDF 15 oktober 2010 PDF 11 november 2010 PDF Referater fra 2009 23 mars 2009 PDF 5 oktober 2009 PDF Referater fra utvalg for bønnerom og stillerom ved HiOA 24 februar 2015 PDF 14 november 2014 PDF 05 mai 2014 PDF 24 februar 2014 PDF 04 april 2013 PDF 07 februar 2013 PDF 07 januar 2013 PDF 11 juni 2012 PDF 03 februar 2012 PDF 23 mars 2012 PDF Årsrapporter fra Høgskolen i Oslo og Akershus Rapporter etter 2011 Årsrapport LMU 2013 2014 PDF Årsrapport LMU 2011 2012 PDF Årsrapporter fra tidligere Høgskolen i

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Laeringsmiljoeutvalget-LMU/Referater-og-aarsrapporter-fra-Laeringsmiljoeutvalget-LMU (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Handlingsplan 2013-2015
  A A A Søk etter innhold og personer Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Læringsmiljøutvalget LMU Handlingsplan 2013 2015 Handlingsplan 2013 2015 LMU handlingsplan endelig etter vedtak i møtet 14 juni docx 21 32 kB HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St Olavs

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Laeringsmiljoeutvalget-LMU/Handlingsplan-2013-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Mandat
  for samarbeid med arbeidslivet RSA Mandat Mandat Formål og mandat for råd for samarbeid med arbeidslivet RSA Formål Det er et mål for Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA å utvikle en sterkere sammenheng mellom utdanning forskning og utviklingsarbeid og arbeidsliv Formålet med opprettelsen av RSA er å styrke og strukturere høgskolens samarbeid med arbeidslivet for å sikre at studieporteføljen tilpasses samfunnets behov og at den bygger på et relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag RSA skal bidra til at høgskolens betydning for samfunns og arbeidsliv blir videreutviklet og mer synlig Mandat for RSA RSA er et rådgivende organ som skal gi råd og innspill i overensstemmelse med formålet RSA skal utvikle en handlingsplan for samarbeidet mellom HiOA og arbeidslivet med forankring i høgskolens overordnede strategi og planer RSA skal bidra til å opprette samfunnskontrakter mellom institusjonen og aktuelle samfunnspartnere RSA skal arbeide for å etablere allianser som støtter høgskolens mål og strategier Endring av mandat Rådets mandat justeres ved behov Eventuelle endringer i mandatet skal styrebehandles Funksjonstid Rådet oppnevnes for fire år og følger planperiodene Det avholdes møter i RSA ved behov minst fire ganger i året Aktører som ikke er medlemmer kan bli invitert til enkelte møter ut fra de

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Raad-for-samarbeid-med-arbeidslivet-RSA/Mandat (2015-09-15)
  Open archived version from archive •