archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Offentlig journal 3.-5. august
  bibliotek English A A A Søk etter innhold og personer Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Offentlig journal Offentlig journal 3 5 august Offentlig journal 3 5 august Offjournal03082015 05082015 pdf 189 84 kB HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St Olavs plass

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Offentlig-journal/Offentlig-journal-3.-5.-august (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Offentlig journal 6.-10. august
  A A A Søk etter innhold og personer Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Offentlig journal Offentlig journal 6 10 august Offentlig journal 6 10 august Offjourn06 08 2015 10 08 2015 pdf 297 01 kB HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Offentlig-journal/Offentlig-journal-6.-10.-august (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Editorial Publishing Series
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Editorial Publishing Series Editorial Publishing Series The editorial series is part of the publishing service at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences HiOA Examples of our publications are reports textbooks from our vocational educations and research produced by employees at HiOA Furthermore the editorial series publish doctoral dissertations related to any of the doctoral programmes at HiOA HiOA About us

  Original URL path: http://www.hioa.no/eng/Om-HiOA/Editorial-Publishing-Series (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Slik leverer du manus
  fulltekstlagret og krever derfor at forfatteren e undertegner en rettighetsavståelsesavtale Avtalen laster du ned fra høyremenyen Manus kan sendes via mail til redaktør Jimi Thaule eller sekretær Kristin Larsen KRAV TIL MANUSLAYOUT Marger avsnittsinnrykk avstand mellom linjer og overskrifter Høyre og venstremarg er 2 5 cm Topp og bunnmarg er 2 5 cm Avsnitt markeres med avsnittsinnrykk til 1 5 cm Linjeavstand i dokumenter er 1 5 linjer Det skal være 6pkt avstand mellom overskrifter og brødteksten dokumentteksten Krav til fonter Brødtekst skrives med Times New Roman 12pkt Hovedoverskrifter skrives med Arial fet 18pkt Første nivå med underoverskrifter skrives med Arial fet 16pkt Andre nivå med underoverskrifter skrives med Arial 14pkt Krav til nummerering i rapportserien Hovedoverskrifter starter med nummerering 1 2 3 osv Underoverskrifter skrives med nummerering 1 1 1 2 osv i samsvar med det kapittel de tilhører Punkter i brødteksten nummereres med 1 2 3 osv med innrykk på 1 5 cm Når disse er referert til i brødteksten som tall Eksempel på nummerering 1 Hovedoverskrift 1 2 Første underoverskrift 1 2 3 Andre underoverskrift Krav til brødteksten Hovedregelen er at det ikke skal være linjeskift i brødteksten Krav til sitater fra kilder Sitater på mer enn 3 linjer har et ekstra linjeskift over og under sitatet Sitater på mer enn 3 linjer skrives med doble gåsetegn ved start og slutt av sitatet Sitater oppføres med riktig kildehenvisning se vår link Generelle krav til rapport Sitater plasseres med innrykk til 1 5 cm Eksempel på sitat i brødtekst Å forsøke å forstå historien og sin egen tid uten å vite hva hvorfor eller hvordan den skal forstås er umulig Enhver forståelse bygger på noen forutsetninger Persepsjonspsykologien forteller at vi velger ut systematiserer og tolker det vi sanser og slik må også forskeren ut fra visse forutsetninger gjøre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Skriftserien-publikasjoner-fra-HiOA/Slik-leverer-du-manus (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Generelle krav til rapport
  rapport Følgende minimumskrav bør stilles til en rapport 1 Budskapet kommer klart frem 2 Krever struktur 3 Godt språk 4 Validitet Internasjonale rapporter og artikler følger i all hovedsak IMRaD strukturen I Introduction M Method R Results Research a Analysis D Discussion En akademisk rapport artikkel følger som regel en struktur ala dette 1 Forside med tittel forfatter sted dato 2 Tittel 3 Forord egen side 4 Abstrakt Oppsummering 5 Introduksjon 6 Relaterte arbeider 7 Teori 8 Caset 9 Metode 10 Resultater 11 Diskusjon drøftelse 12 Konklusjon 13 Referanser Avhengig av hva som er målet med det du skriver vil noen av disse punktene være mer eller mindre viktig eller også utelatt Det er også vanlig at man bruker andre benevnelser på kapitlene Generelle referanseregler 1 Allment kjente opplysninger og synspunkter trenger ikke referanser 2 Sitater skal alltid refereres 3 Alle referanser skal føres to steder Referanse skal oppgis på det relevante stedet i selve tekstern og i en alfabetisk refreranseliste helt til slutt 4 To hovedsystemer for referanser IEE Med tallreferanser 6 Harvard APA Vancover med forkortet referanse i parentes i den løpende teksten Tolsby 1998 5 Manglende bruk av referanser der det er påkrevd gjør at teksten og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Skriftserien-publikasjoner-fra-HiOA/Generelle-krav-til-rapport (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Publiseringsavtale
  og personer Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Om Høgskolen i Oslo og Akershus Skriftserien publikasjoner fra HiOA Om manus Publiseringsavtale Publiseringsavtale Alle utgivelser i Skriftserien vil bli fulltekstlagret og krever derfor at forfatteren e undertegner en rettighetsavståelsesavtale Avtalen laster du ned her Publiseringsavtale pdf 177 62 kB HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon Høgskolen i

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Skriftserien-publikasjoner-fra-HiOA/Om-manus/Publiseringsavtale (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Rammeplanutvalget for YFL og PPU-yrkesfag
  ny rammeplan innen 1 juni 2012 Utvalget ledes av instituttleder Sidsel Øiestad Grande Kunnskapsdepartementet har satt i gang i en prosess med utarbeidelse av rammeplaner for lærerutdanninger rettet mot trinn 8 13 Dette er del av en større prosess med etablering av grunnskolelærerutdanninger som fikk nye rammeplaner i 2010 og utarbeiding av ny rammeplan for førskolelærerutdanningen som skal være ferdig i løpet av 2011 med sikte på iverksetting fra studiestart neste år Styringsgruppen for arbeidet med nye rammeplaner for trinn 8 13 ledes av Kunnskapsdepartementet Mandat Målet er å utarbeide forslag til nasjonal rammeplan for en fleksibel 3 årig yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfag i tråd med føringer gitt i av styringsgruppen og nedfelt i sentrale styringsdokumenter Utdanningene skal først og fremst kvalifisere sine kandidater for å gi opplæring etter læreplanene for yrkesfag i videregående opplæring og må derfor sikre tilstrekkelig både faglig bredde og faglig dybde Rammeplanutvalget skal Vurdere om og eventuelt hvordan de to utdanningsløpene 3 årig yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfag kan samkjøres og videreutvikles og utarbeide forslag til nasjonal rammeplan Vurdere innhold og omfang av en tilfredsstillende utdanning for instruktører i bedrift og om denne ev kan inngå i rammeplanen Se også Fellesmandatet for de tre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Rammeplanutvalg/Rammeplanutvalget-for-YFL-og-PPU-yrkesfag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Høgskolens priser
  av kandidatforslag for 2014 9 januar 2015 Prisene for 2014 deles ut på HiOA dagen 19 mars Hvem kvalifiserer for prisene Studiekvalitetsprisen tildeles medarbeidere og fagmiljøer som har gjort en markert innsats for å utvikle kvaliteten i et studieprogram Det legges vekt på kvalitetsarbeid som bygger opp under høgskolens profesjonsprofil Prispengene skal nyttes til tiltak som fremmer studiekvalitet ved fakultetet FoU prisen skal øke oppmerksomheten om forsknings og utviklingsarbeidet ved høgskolen og inspirere til utvikling av denne virksomheten Prisen tildeles en medarbeider eller et fagmiljø som har utmerket seg ved forskning eller utviklingsarbeid av meget høy kvalitet Det legges vekt på samfunnsmessig relevans og på anerkjennelse i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer samt på kandidatens bidrag til utvikling av fagmiljøet Prispengene skal nyttes til tiltak som bidrar til ytterligere styrking av pristakerens FoU miljø Formidlingsprisen deles ut til medarbeidere og fagmiljøer som aktivt har formidler fagkunnskap på en framragende måte til samfunns og arbeidsliv Det legges vekt på brukerrettet og allmennrettet formidling av høy kvalitet i ulike formidlingskanaler Prispengene skal nyttes til tiltak som styrker fagmiljøets profilering og formidlingsvirksomhet Internasjonaliseringsprisen skal styrke kvaliteten på arbeidet med internasjonalisering ved høgskolen og tildeles en medarbeider eller et fagmiljø som har gjort en særlig innsats i internasjonaliseringsarbeidet Prispengene skal nyttes til tiltak som fremmer internasjonalisering i fagmiljøet eller ved fakultetet Årets student prisen skal deles ut til en student som har utmerket seg med sin innsats for studentene og studie og læringsmiljøet og som forbilde for andre studenter Arbeidsmiljøprisen skal være en påskjønnelse og en oppmuntring til miljøer eller tilsatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved høgskolen Foreslå kandidater Forslag til kandidater kan fremmes av fakulteter avdelinger tilsatte og fagmiljøer ved HiOA studentutvalg Studentparlamentet og andre enheter Forslaget må være begrunnet og dokumentert En kandidat kan foreslås til flere priser og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Interne-ressurser-og-rutinebeskrivelser/Hoegskolens-priser (2015-09-15)
  Open archived version from archive