archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Litterære samtaler i klasserommet
  Sylvi Penne som advarer mot en praksis der elevene ikke utfordres faglig og intellektuelt Penne mener at den demokratiske ideen om elevenes frie valg i realiteten kan virke udemokratisk fordi elevene påvirkes av sosiokulturelle vilkår som kjønn alder og ulike forestillinger om hva litteratur er eller bør være i skolen Gjennom forskning og teori får studentene mer kunnskap slik at de ikke bare baserer seg på sunn fornuft og fornuftsteori sier Strand Hel klasse eller grupper De litterære samtalene kan skje i hel klasse styrt av læreren eller i mindre grupper der en av elevene er gruppeleder I det siste tilfellet kan samtalene settes i gang ved at elevene har fått hver sine oppgaver å utføre mens de nærleser teksten I pensumlitteraturen i studiet vises det for eksempel til rolleark som kan synliggjøre ulike tilnærmingsmåter i møtet med tekster Ved at elevene i gruppa har ulike roller vil de legge vekt på ulike ting og det kan gjøre diskusjonen mer interessant For de minste barna er det læreren som leder samtalen sier Michaelsen Læreren opplever at barna er interessert i hverandres tanker og tolkninger av en bok De lærer å høre andres stemmer og lærer seg samtalekultur Etter hvert kan elevene snakke i små grupper satt sammen etter hvilken bok de har lest Da ser lærerne at de tause elevene blomstrer i disse litterære samtalene De har mange tanker om boka Samtidig kan de lesesvake også vise en annen side av seg selv Guttene kan ofte bli med i diskusjonen fordi de skjønner at det ikke er noe fasitsvar mens jentene ofte vil ha lærerens utdyping av teksten og rett svar Faste rammer Alle lærerne påpeker at det er viktig med faste rammer og tydelig struktur Samtidig må læreren bruke en del tid på å øve på litterære samtaler slik

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Litteraere-samtaler-i-klasserommet (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - 6 vordende designere letter på sløret
  Lie Furuholt Publisert 04 06 2015 11 15 Oppdatert 08 06 2015 11 06 Til å ta føle og flytte på Alexander Åsgård tok med seg lekne møbler til Italia for brukertesting til masteroppgaven i produktdesign på møbelmessen i Milano Det slo an Ringer du politiet Ser du bort og går videre Produktdesignstudentene Arnt Kåre og Levi vil gjøre det enklere å si fra når vi er vitne til forbrytelser Når det står om sekunder Ønsket om å lette hverdagen for de vi setter vår lit til når ulykken er ute førte masterstudent Margaret Sripo Sanner ut i et actionfylt feltarbeid Slik bur burde være Synnøve Bustad og Ida Rusten ville hjelpe stemmeløse med bacheloroppgaven sin Slik startet et varmt vennskap mellom produktdesignstudentene og Foreningen for omplassering av dyr Ut av glemmeboken og opp i kjøkkenskuffen Svigermor ønsket seg et vaskemiddel som både pusset og vasket sølvtøyet Annette Fostås Bråthen viet bacheloroppgaven i produktdesign til å trekke ubrukt bestikk frem fra glemselen og inn i daglig bruk Designdilemma En god designprosess kan handle om å velge bort det uvesentlige Masterstudent Wesal Khattak måtte derimot velge bort noe vesentlig for at produktet skulle kunne oppfattes som relevant Jørgen Lie Furuholt Publisert

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/6-vordende-designere-letter-paa-sloeret (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Praktiske løsninger
  Det er vist hvor adgangskortet som åpner TREZafe skal avleses Rett under er NFC leseren For å få komponentene til å fungere sammen benyttes mikroprosessoren Arduino UNO Alle lånegjenstander i skapet skal ha NFC chip som registreres ved utlån og innlevering og kan åpne skapet Når skapet er åpent vil det stå Registrer lån i displayet og NFC leseren venter på en NFC tag Om en lånt gjenstand skal leveres tilbake skrives det i tekstdokumentet at gjenstanden er innlevert Hvis den ikke er registrert i Arduino vil det stå Ikke registrert og du får sjansen til å lese inn ny en gjenstand Når gjenstanden har blitt lånt eller levert tilbake vil det stå Lukk skap i displayet Og når du nå lukker skapet vil magneten gå på og skapet er tilbake i standby modus Studentene konkluderer med at prosjektet har vært utfordrende og de har møtt problemer hele veien som måtte løses Tidsmessig har vi brukt mye mer tid enn vi hadde kalkulert i starten Prosjektet har vært lærerikt ikke bare med tanke på ELPE1500 Digitale systemer II men med et vidt faglig spenn over programfagene vi hadde i høst skriver studentene Sjokoladeautomaten Venduino Venduino leverer varene med SMS Sjokolade Studentene laget et apparat som kan selge og levere produkter for eksempel sjokolade eller andre matprodukter Apparatets bestillingssystem er basert på GSM og alt bestilles ved å sende SMS til et bestemt nummer Apparatets hentesystem er basert på X Y aksesystem og er i stand til å hente valgt produkt basert på flytting av en bærekurv til en bestemt koordinat langs aksene ved hjelp av stepper motorer Studentene programmerte elektronikken ved å anvende Arduino mega kort Vi startet prosjektet med en idémyldring rundt et prosjektforslag vi ble enige om i gruppen skriver studentene i rapporten sin Det bød på en del utfordringer å finne passelig materiell som skulle brukes til varespiralene Studentene møtte også noen utfordringer ved bygging av aksesystemet Venduino i åpen tilstand Motordriverne var den største utfordringen elektronikken i prosjektet De driverne som ble planlagt i utgangspunktet viste seg ikke å være gode nok til prosjektet Det var behov for en annen type drivere som var kraftigere mer fleksible i bruk og bedre egnet til formålet En annen utfordring var noe mangel på forbruksmateriell som er egnet til elektrisk relatert arbeidsformål elektrikertape krympestrømper og diverse kontakter Vi fant passelige løsninger der det var nødvendig skriver studentene Programmeringen i prosjektet bød også på utfordringer i å sette sammen egendefinert bibliotek i forhold til gsm shield funksjoner Studentene så prosjektet som svært relevant for en elektroingeniørutdanning Prosjektet bydde på mange gode faglige utfordringer og skapte bredere forståelse hos gruppens medlemmer for begreper og teknikker ikke bare fra faget Digitale systemer men også andre fag prosjektledelse og elektriske kretser Det viste seg at planleggingsfasen er minst like viktig som gjennomføringsfasen i et prosjekt Vi fikk også noen viktige poeng vi skal ta med oss videre til fremtidige prosjekter Det gjelder både planlegging av arbeidet og mulig nyttig inventar som bør være

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Praktiske-loesninger (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Tett på yrkesopplæringen
  hva vi får til De som skriver i boka er lærere som vi har samarbeidet tett med i FoU arbeid eller de har tatt studier i yrkesfaglærerutdanningen For oss har det også vært viktig at det er lærernes egne stemmer og ikke at vi omskriver deres erfaringer i våre rapporter og med våre ord og problemstillinger Vi har gjennomført flere store aksjonsforskningsprosjekter sammen Store utdanningsprogrammer Alle yrkesfagene er samlet i ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer det første året Blant annet går de som ønsker å bli møbelsnekker og frisør sammen Det samme gjør også slakter og konditor Når så mange ulike fag er samlet sammen er det vanskelig å få både undervisningen og eksamen relevant og tilpasset for elevene Dette er demotiverende for de som har klare mål med utdanningen sin og vi mister en gruppe dyktige og motiverte elever De får ikke øvd seg på yrkesoppgavene som de er interessert i Det er viktig å holde på disse elevene som skal drive fagene videre Haaland er opptatt av at opplæringen blir interessant nok for å få opp engasjementet og lærelysten hos elevene Samtidig handler det om tilsettingspolitikk for yrkesfaglærere Det prioriteres ofte ikke bredde i teamene så det blir for smal og for lik kompetanse hos lærerne i forhold til alle de yrkene de skal lede opplæring mot Det er viktig at lærerne har solid dybde i eget yrkesfag men også kjenner de andre yrkesfagene i utdanningsprogrammene Lærerne må kunne analysere yrker og finne ut hva de har felles slik at det de underviser i blir relevant for elevene Studierett etter yrkesfag Rekrutteringssvikten til yrkesfag mener Haaland mye skyldes den manglende studieretten etter fullført utdanning Dagens ungdommer vil ha mange muligheter og mange opplever yrkesfag som en blindgate sier Haaland Selv har jeg sett at folk med yrkesfaglig bakgrunn er like

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Tett-paa-yrkesopplaeringen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Mer enn en kunnskapsskole
  mer av et faglærersystem Folkelig danningstradisjon Vi er opptatt av den folkelige danningstradisjonen sier de to seniorene Vi ønsker å ta vare på noe av tradisjonen og ser at dreiningen mot kjernefag eller teorifag har vært og er veldig sterk De praktiske og estetiske fagene er i seinere år sterkt redusert i lærerutdanningen De er forundret over at dagens politikere synes å være enige om ulike tiltak som styrker den akademiske tradisjonen Karakterkrav for opptak todelt lærerutdanning og obligatorisk masterutdanning er slike tiltak Hvor blir det av behovet i skolen spør de Er det ikke behovet i skolen som skal være med å styre lærerutdanningen Nå ser det ut som om skolen får tilpasse seg lærerutdanningen Skolen i dag er en kunnskapsskole som er innsiktet mot et effektivt og framtidig produksjonssamfunn sier Østerud Vi ønsker å engasjere motkrefter til dagens teoretisering De tre har sett på utredninger og skoledebatt De betegner årene fra midten av 1970 tallet og ti år framover som gullalderen i norsk lærerutdanning Da ble det etablert mange nye tre årige modellforsøk og enkelte lærerutdanningsinstitusjoner utviklet sitt særpreg når det gjelder faglig fordypning og bredde Samtidig var det også en progressiv pedagogikkforståelse der studentene kunne prege innholdet i egne studieprogram Frafall karakterer og utvidet utdanning Frøysnes og Østerud er bekymret for at bare halvparten av grunnskolelærerne i dag fullfører etter fire år og lurer på hvor mange som vil fullføre masterløpet etter fem år De er kritiske til økte inntakskrav og mener lærerutdanningen skal være for flere enn de skoleflinke I juli i fjor markerte de i Stavanger Aftenblad at de mente en obligatorisk femårig grunnskolelærerutdanning ville ha negative følger for grunnskolen Statsråden og representanter for lærerutdanningen gikk imot dette under henvisning til Regjeringens program I boka har de gitt en mer inngående begrunnelse for sitt syn

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Mer-enn-en-kunnskapsskole (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Toppkarakter til nettidsskrift
  Jon Helge Sætre ved Institutt for grunnskole og faglærerutdanning Det svenske vitenskapsrådet vurderer tidsskriftet til karakteren 6 og skriver blant annet at det holder høyt internasjonalt nivå og er av stor nordisk og internasjonal interesse Evalueringen betyr mye for oss i redaksjonen sier Sætre Det gir først og fremst motivasjon i det videre arbeidet og evalueringen gir en viktig anerkjennelse av det arbeidet vi legger ned Det er ekstra hyggelig at de skriver at InFormation er interessant og viktig også internasjonalt Viktig og tverrfaglig felt Førsteamanuensis Jon Helge Sætre er redaktør av InFormation Foto Kari Aamli Vitenskapsrådet har lagt vekt på at tidsskriftet retter seg mot et viktig forsknings og utviklingsfelt og at tidsskriftet er tverrfaglig på viktige måter Blant annet trekker de fram at InFormation kombinerer tradisjonelle akademiske artikler fra humaniora og artikler fra kunstnerisk utviklingsarbeid sier Sætre Vitenskapsrådet legger også stor vekt på kvaliteten til de publiserte artiklene og det er en særlig hyggelig tilbakemelding å få Ikke minst skriver de at temanumrene er interessante og gode Vitenskapsrådet skriver også at tidsskriftet gjerne kunne publisert mer debatt og kritiske innspill til feltet og det er et råd vi skal ta med oss Flere kunstfag Målet til InFormation er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon kunstutdanning kunst og kulturteori og relaterte områder Tidsskriftet retter seg mot flere kunstfag og kunstpraksiser som musikk visuell kunst dans drama og teater Bidrag som krysser og utfordrer tradisjonelle kunstneriske og vitenskapelige grenser ønskes velkommen Redaksjonen består av Venke Aure og Kristin Bergaust fra Fakultet for teknologi kunst og design Anna Svingen Austestad fra Universitetet i Agder Olga Schmedling fra Kunsthøgskolen i Oslo og Leif Hernes Jan Sverre Knudsen og Jon Helge Sætre fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Tidsskriftet kom ut første gang i

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Toppkarakter-til-nettidsskrift (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Metodefestival og øyeblikksrealisme
  og teori Redaktørene er opptatt av metodologi Metodologi er et felt som kan sies å være under forsket i Norge sier Otterstad Innen barnehageforskning eller utdanningsvitenskap kan det virke som at empiriske etnografiske kvalitative studier som feltarbeid observasjon videofilming fokusgrupper intervju også kan være med på å reprodusere forskning til mer av det samme Dekonstruktive dokumentanalyser er for så vidt mer synlig i feltet men det ser ut til at språklig representasjon koding og kategorisering dominerer analysearbeidet Noe i tillegg som reorienteringer De to redaktørene har hatt ønske om at boka gir noen tillegg Det vil si å re tenke forskningsmetodologi gjennom forskningsskapning sier Otterstad Slik kan nye ideer utfordre separate kategorier kausale forklaringer samt imperativt eksakte vitenskaper Filosofiske inspirerte forskningsstudier med Gilles Deleuze og Felix Guattari gis plass i flere av artiklene Fysikeren Karen Barad åpner gjennom posthuman tenkning og agential realisme for et nytt begrepsapparat som dataanalyser Menneske har ingen en forrang eller er den eneste bærer av handlekraft eller agens I tillegg stiller Elisabeth Adam St Pierre Magge MacLure og Erin Manning postmetodologiske spørsmål til hva og når datamateriale er datamateriale Artiklene i boka åpner for affektive diffraktive posthumane og forskjellsfilosofiske tilnærminger som samlet generere nye former for opplevelser og oppfinnsomme praksiser utenfor allerede eksiterende skjemaer for kunnskap sier Otterstad Flere av bokas forfattere har også publisert i Open Access tidsskriftet Reconceptualizing Educational Research Methodology RERM Således kan boka sies å være en utvidelse av ideene dette tidsskiftet bygger på med nå avdøde professor Jeanett Rhedding Jones som en sterk pådriver og inspirator for å undersøke metodologier sier Otterstad Workshop i juni I forlengelsen av boka arrangeres en todagers metodologi workshop 15 og 16 juni på Institutt for barnehagelærerutdanning for de som er interessert i nettverksarbeid Interessen vil være materiellsemiotiske prosesser som noe bevegelig bevegende og betydningsfullt

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Metodefestival-og-oeyeblikksrealisme (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Eksamen med popcorn, sjampis – og litt vemod
  Institutt for estetiske fag sitt avgangsarrangement Nå har han en mastergrad i estetiske fag med studieretning drama og teaterkommunikasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus Gjenfortalt ungpikeliv Uttrykket backfish var et for mange velkjent slangbegrep i mellomkrigstiden på ungpike eller tenåringsjente Fortellerforestillingen er en bearbeidelse av et intervju Thor André hadde med en eldre dame Forestillingen handler både om livet til ei tenåringsjente under andre verdenskrig og om denne eldre damen som ser tilbake på livet som tenåringsjenta Det er jeg selv som forteller om hennes liv forklarer han Oppgaven min handler om å gjenfortelle en eldre persons personlige fortellinger Den handler også om å bearbeide disse fortellingene og å tilpasse de til mitt estetiske utrykk For Thor André er eldre er en viktig ressurs som det er verdt å lytte til Deres liv og de fortellinger de velger å dele fra sitt liv har etter hans mening både historisk og estetisk verdi Litt vemodig Under eksamenspresentasjonen opplevde han god kontakt med publikum noe han mener er essensielt i en fortellerforestilling Men det var også litt vemodig å vite at dette var min aller siste studiedag og min aller siste forestilling som drama og teaterkommunikasjonsstudent ved HiOA Avanti er italiensk og betyr noe sånt som fremover For Thor André går veien mot å jobbe som frilansforteller Han ønsker å fortsette med å lytte til eldre og å lage flere fortellerforestillinger Og kanskje til og med skrive en og annen forskningsartikkel om det også røper den nyslåtte master i estetiske fag Popcorn og sjampis HØYTIDELIG Når resultatet av fem års høgskolestudier presenteres er det instituttleder Åshild Vethals selvskrevne oppgave å klippe snor Foto Jørgen Lie Furuholt Avgangsarrangementet for masterstudentene ved instituttet gjenspeiler bredden i studiet som med årene har vokst på seg fire studieretninger Til sammen er 16 studenter involvert med

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Eksamen-med-popcorn-sjampis-og-litt-vemod (2015-09-15)
  Open archived version from archive