archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Marit Granholt er årets barnehageinspirator
  Granholt er årets barnehageinspirator For høgskolelektor Marit Granholt er er det viktigste å utdanne gode og reflekterte barnehagelærere Kari Aamli Publisert 11 05 2015 13 29 Oppdatert 18 05 2015 07 40 Høgskolelektor Marit Granholt får prisen som Årets barnehageinspirator av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Foto PBL Det er studentene ved Institutt for barnhagelærerutdanning som har nominert høgskolelektor Marit Granholt Prisen ble utdelt av Private Barnehagers Landsforbund mandag og prisutdeler var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Granholt var en av fem finalister Hun var stolt og rørt under overrekkelsen og sa at hun aldri har tenkt å slutte med det hun driver med Prisen betyr svært mye for meg sier Granholt Jeg har hatt et stort engasjement for barn barnehager og barnehagelærerutdanning helt siden jeg selv ble utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds Minne i 1974 Jeg har arbeidet som pedagogisk leder og styrer i barnehager i mange år og har vært pedagogikklærer i barnehagelærerutdanningen i tilsammen 24 år Å få denne store anerkjennelsen innenfor et fagområde som interesserer meg så sterkt er intet mindre enn fantastisk sier Granholt Prisen er en sjekk på 50 000 kroner og en tegning av illustratøren Stine Limoseth Kari Aamli Publisert 11 05 2015 13 29

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Marit-Granholt-er-aarets-barnehageinspirator (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Funiculì og Funiculà tok Opera-Oscar
  estetiske fag ble involvert i prosjektet av tidligere nevnte Gudrun G Vi satt og tok en kaffe på Fyrhuset en dag i 2013 Gudrun fortalte at hun lette etter noen å ha med i et formidlingsprosjekt for barn Niels Peter er for ringrev i barne og ungdomsteatermiljøet å regne Han var en av to stiftere av teaterkompaniet Teater Joker som siden 1990 har skapt tallrike forestillinger for barn og unge Jeg tente umiddelbart på ideen Etter hvert fikk jeg også innvilget FoU tid fra instituttet til prosjektet Det betydde at jeg kunne si ja til å være med Fra øst til vest og til Bjørvika Veldig kort oppsummert Gudruns idé tar form som prosjektet Opera på timeplanen som gir femteklassinger på Mortensrud Sagene Marienlyst og Bogstad skole en operatime i uken med sang og drama Operatimene ender med tre presentasjoner på de enkelte skolene Hensikten er å gi barna mulighet til å utforske sanger og følelser fra operaens verden sammen med profesjonelle skuespillere sangere og musikere Et helt fantastisk formidlingsopplegg takket være operaens formidlingsavdeling ved Maria Af Klinteberg Herredsthal De tenkte konstant på pedagogikken i dette forteller Niels Peter Kronen på verket er en utvidet versjon av operafabelen om Funiculì og Funiculà hvor Niels Peter og Gudrun er manusforfattere og har regi sammen med Kari Ramnefjell og Haakon Strøm fra Teater Joker Den morsomme og uhøytidelige forestillingen ble vist fire ganger med proffe sangere og engasjerte utvalgte femteklassinger for foreldre i fullsatt operasal i Bjørvika mot slutten av fjoråret Funiculì og Funiculà er inspirert av engelsk pantomime Det er en fengende historie fortalt med mye humor og fysisk aktivitet med enkel scenografi og band på scenen Tom scene bare folk Min bragd er å ha fått puttet inn det vi kaller seriemime inn i prosjektet sier Niels Peter Han var

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Funiculi-og-Funicula-tok-Opera-Oscar (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Evaluerer studentaktiv undervising
  på ein vitskapeleg måte I tillegg er det viktig med grundig dokumenterte forsøk så vi kan samanlikne resultata våre med andre universitet og høgskular og utvikle vidare studentaktive undervisningsmetodar ved HiOA Det vil seie å tilby best mogeleg forskingsbasert undervisning til studentane på Fakultet for teknologi kunst og design TKD og Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studiar LUI Kva erfaringar har de fått av forskingsgruppa for ingeniørdidaktikk på HiOA For å drive med forskings og utviklingsarbeid innan ingeniørfag og realfag er det veldig viktig å ha ei gruppe der ein kan utveksle tankar og idéar Gruppa arbeider målretta med forskingsbasert undervisning evaluerer resultat som for eksempel auka læringsutbyte og publiserer resultat i konferansar og tidsskrift Saman søkjer vi også forskingsmidlar noko som minkar søknadsbøra til den enkelte læraren eller forskaren Med i forskingsgruppa for ingeniørdidaktikk er medlemmer frå alle ingeniørinstitutta på TKD og frå lærarutdanninga på LUI Gruppa møtest ein gong i månaden vanlegvis på måndagar ved lunsjtid I møta har vi alltid fagleg innhald ein av medlemmene presenterer forskings og utviklingsarbeidet sitt og vi diskuterer i plenum etterpå I tillegg planlegg og delegerer vi ansvar for forskingssøknader og seminar Førre gong blei til dømes erfaringar og resultat med kursutvikling i LabView programmering presentert av førsteamanuensis Evi Zouganeli Vi diskuterte prosjektbaserte undervisingsformer i plenum og bestemte oss for å ta opp dette som tema til hausten Og vi byrja å planleggje kick off seminar til fellesprosjektet vårt Innhald i møta i komande semester blir avgjort på slutten av semesteret før Gruppeleiaren spør alle medlemmene om kva dei ønskjer å presentere sjølve eller om dei har ønske om eksterne foredrag Korleis blir det som de har teke opp følgt opp Aktuelle tema kan vi sette opp på møteplanen og som FoU arbeid og søknader arbeider vi vidare med i mindre prosjektgrupper

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Evaluerer-studentaktiv-undervising (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - HiOA har fått egen webshop
  og ansatte kan kjøpe profilprodukter Lise Swensen I samarbeid med HiOAs leverandør for profilprodukter Aksess Daylight har HiOA åpnet en nettbutikk hvor studenter og ansatte kan kjøpe profilprodukter hioa adprofil no Samtidig er det lansert noen nye profilprodukter Nye profilprodukter vil bli lansert her etter hvert som de kommer på lager Profilprodukter som skal bestilles i jobbsammenheng skal fortsatt bestilles i HiOAs bestillingsløning PM Basware Her er vareutvalget noe større

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-har-faatt-egen-webshop (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Debatt med dobbel standard
  å være hjemme med barna og blir likevel sett på som likestilt med menn Når det gjelder minoritetskvinner ropes det ikke opp om valgfrihet men argumentene handler om integrering Man setter alle minoritetskvinner i en stor bås Minoritetskvinner som velger å være hjemme er per definisjon ikke likestilt Skal ikke de samme valgene gjelde for minoritetskvinner Hvem er spurt Thun lurer på om man har spurt minoritetskvinnene selv og etterlyser at disse må bli hørt Den differensierte debatten blant etnisk norske kvinner mangler for minoritetskvinnene Man snakker bare om muligheten for å lære seg språk både for mor og barn og muligheten for at mor skal komme ut i arbeid sier Thun Det kan godt være at mange etnisk norsk barn også hadde hatt godt av å være i barnehage men her er det godtatt av mor bestemmer seg for å pass dem hjemme Barnehagetilbudet og kontantstøtten er noen av velferdsstatens tilbud til alle innbyggerne Man kan ta ulike valg ha ulike familieformer og være i ulike livssituasjoner Båsen med alle minoritetskvinner blir veldig stor sier Thun Jeg trodde vi var kommet bort fra slike store generaliserende kategorier Tidsklemma og det å selv ta seg av egne barn blir overskygget av integreringsdebatten I integreringsdebatten ser vi bort fra de store forskjellene som er innad blant minoritetskvinnene Indirekte sier vi at man gir dårligere omsorg hjemme Det blir litt svart hvitt med hva som er barnets beste Thun mener det å ta alle minoritetskvinner over en kam er en forenkling Det er ikke alle minoritetskvinner som snakker dårlig norsk Men for mange er barnehagen en kjempemulighet Gratis kjernetid er blant annet viktig for at barnehagen skal være et reelt valg for alle sier Thun som mener alle kvinner skal få et tilbud men også muligheten til å velge selv uten å

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Debatt-med-dobbel-standard (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Blokkering av filtype i e-postvedlegg
  kan ikke tilsatte lenger motta zip filer på grunn av sikkerhetshensyn Avdeling for IKT v BIT Hvem gjelder det Tilsatte men berører også studenter som avsendere Hva skjer Fra og med onsdag 6 mai 2015 vil type zip fil bli blokkert ved innsendelse til e postdomenet hioa no Ekstern avsender vil få beskjed om e postmelding med zip fil er blokkert HiOA mottaker e vil ikke få beskjed om at zip fil er stoppet Når Fra og med kl 09 00 onsdag 6 mai 2015 Hva er grunnen I forbindelse med hyppige virusangrep den siste tiden har Avdeling for IKT besluttet å blokkere for flere typer vedlegg på inngående e post enn det som er gjort tidligere Løsning Alternativer for å dele sende denne typen filer er å bruke Filesender eller Box Bruk Filesender dersom du ønsker å dele filer internt i UH sektoren Bruk Box dersom du ønsker å dele filer med både interne eksterne Kontakt Brukerstøtte IT BIT dersom du trenger hjelp til å komme i gang med tjenestene eller har spørsmål Hvem er ansvarlig Avdeling for IKT Avdeling for IKT v BIT Kontakt Brukerstøtte IT BIT Meld inn sak eller sjekk status på innmeldt sak eller på

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Blokkering-av-filtype-i-e-postvedlegg (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Med ønske om større rom
  dette sitter i oss og vi planter det videre i barna Ulik konflikthåndtering Askland nevner episoden med en konflikt mellom to gutter Barnehagepersonalet får dem til å roe seg de slipper dem og guttene løper til et annet sted og fortsetter slåssingen der Litt senere er det en konflikt med to jenter men disse slippes ikke før de har delt lekene og ordna opp seg imellom Hvorfor gjør vi dette spør Askland Synes vi dette er OK Hva gjør denne forskjellen Er det farlig eller greit og kan vi gjøre noe med det Askland mener slike holdninger ikke kan løses fra en dag til en annen men man må være villig til å jobbe med likestilling av kjønn De barnehagene der styreren er positiv til utviklingsarbeid setter temaet på dagsorden evner å begeistre og får med de ansatte på laget er også de som klarer å bli gode på utvikling innen kjønn likestilling medvirkning eller teknologi Å jobbe med likestilling av kjønn er å jobbe med alle honnørordene om barns medvirkning demokrati og solidaritet Forfatteren håper å kunne sette i gang noen prosesser med boka Jeg har sluttet å tro at jeg kan redde verden men boka kan være et redskap til å gripe fatt i vanskelige ting på en enkel måte sier Askland Selv får han ofte piggene ut når han leser slike bøker men gjør likevel et forsøk på å skrive en Gode nok redskaper Vi ser ofte etter bekreftelse av den praksisen vi har og mangler gode nok redskaper til å utvikle en god og kritisk arbeidsmåte Jeg prøver å formidle videre ting som har gitt meg inspirasjon i arbeidet For Askland var den største utfordringen i bokskrivingen å mobilisere nok positiv energi på området Kjønn og likestilling er tung materie i barnehagen og lite vektlagt i

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Med-oenske-om-stoerre-rom (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Vil avsløre falske legemidler
  rekke å få ferdig en prototype gjerne en 3D print Dette er nyskapende og innovativt og vi har alt gått gjennom mye prøving og feiling Bruker sollys Utgangspunktet er å bruke sollys Sola sender energi i form av elektromagnetiske radiobølger mikrobølger infrarød stråling synlig lys ultrafiolett stråling røntgenstråler og gammastråler Men kun en liten del av energien når jorda fordi atmosfæren filtrerer ut mye Det som når jorden er synlig lys UV og infrarødt lys Apparatet vårt skal bruke infrarødt lys mer spesifikt nærinfrarødt Og siden sollyset inneholder den bølgelengden er det mulig å bruke sollys som kilde fordi intensiteten er god nok og det er en gratis kilde Infrarødt lys gjennom negativfilter Sola har hele spekteret av lys Men det må brytes opp og da bruker vi et filter så enkelt som et negativfilter fra et kamera Det filtrerer ut nærmest alt synlig lys men gjennomtrenges av infrarød stråling Dette er ønskelig da synlig lys skaper støy og apparatet derfor må være lystett Hvordan kan apparatet avdekke falske legemidler Organiske stoffer har karbon hydrogen bindinger som reagerer ulikt når de blir tilført energi Når medikamentet blir gjennomlyst av energi i form av infrarødt lys blir energien mindre da medikamentet absorberer noe av energien Den absorberte energien vil være forskjellig fra et medikament til et annet og dermed gi ulike transmisjonsverdier Disse verdiene tilsvarer en signatur for et spesifikt medikament Dermed kan falske medikamenter avsløres da de ikke gjenskaper den riktige signaturen Så vil analysene til studentene vise om signaturene i apparatet blir klare nok til å slå fast at legemidlene er ekte Det er uvisst om studentene kan teste apparatet mot falske legemidler som faktisk har blitt omsatt da det selvsagt må gjøres på lovlig vis Men det kan lages forfalskninger utelukkende til laboratorieforsøk Så enkelt som mulig Mange falske legemidler kan bestilles på Internett og vinklingen vår er å prøve å gjøre det så enkelt som mulig å avsløre forfalskninger Et dyrt apparat kan kjenne igjen mange typer medisiner men vi fokuserer på kun én type om gangen Det er rett og slett for å holde kostnadene nede og gjøre det så enkelt som mulig Du kan bruke samme apparat til å måle mot ulike medisiner Det er ikke nyttig bare til bruk på legemidler men også politimyndigheter kan ha behov for å vite om det de beslaglegger faktisk er det de tror Vi har kommet så langt i prosjektet at vi ser positivt på å ende opp med et resultat Så tilgjengelig som mulig Tanken er at det kanskje kan legges ut en oppskrift på Internett slik at det kan lages av den som har behov for det Det blir arbeid for en fremtidig gruppe da prosjektet vårt fokuserer mest på å bevise konseptet ikke på alle praktiske sider ved det Hvis det skal bli vellykket må vi se på hva som er tilgjengelig av materialer som gjør det billig å produsere uten måtte legge mye penger på bordet Om vi skal lage en prototype må vi

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Vil-avsloere-falske-legemidler (2015-09-15)
  Open archived version from archive