archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Fra magefølelse til logiske argumenter
  sier han Diskusjoner og egne erfaringer Til høsten skal Henden undervise på et nytt doktorgradskurs i profesjonsetikk der målgruppen blant annet er de som underviser studentene som skal ut og bli profesjonsutøvere Han håper de vil ha nytte av kurset i sin egen undervisning Dette kurset blir diskusjonsbasert Det skal gi deltakerne en trening i etisk refleksjon og analyse Deltakerne skal få trening i å tenke systematisk og logisk på vanskelige etiske problemer for å komme fram til best mulig måte å håndtere dem på Alle som har erfaring fra profesjonsutøvelse opplever problemer at det etiske slaget Derfor blir det rom for at deltakerne kan ta med seg egne erfaringer på kurset sier Henden Dilemmaer Etiske dilemmaer kan oppstå i alle slags sammenhenger Så hva kjennetegner profesjonsetikk Profesjonsetikk er et område av anvendt etikk sier Henden Han forklarer at anvendt etikk er etisk teori og metode som er anvendt på forskjellige praktiske problemområder Profesjonsetikk dreier seg om anvendelsen av etiske teorier og argumenter på etiske problemstillinger slik de oppstår i profesjonssammenhenger Profesjonsroller skaper spesielle rettigheter og plikter De etiske spørsmålene angår omfanget av og grensene for disse rettighetene og pliktene Er det moralsk tillatt for profesjonsutøvere å alltid prioritere de verdiene og målsetningene som er grunnleggende i profesjonen de er medlemmer av når det oppstår konflikter mellom disse verdiene og ordinære moralske normer Fritar profesjonsroller profesjonsutøvere i visse sammenhenger fra å ta hensyn til de ordinære moralske rettighetene til personer for eksempel rett til ikke å bli ført bak lyset eller rett til ikke å bli påført skade Reservasjonsrett og varsling Profesjonsetikken tar for seg alle typer normative dilemmaer som kan dukke opp i for eksempel lærer sykepleier eller advokatyrket Temaer som skal tas opp på kurset inkluderer profesjonsutøveres plikter og brukernes rettigheter konfidensialitet og tillit samvittighet og reservasjonsrett integritet lojalitet og varsling for å nevne noen Varsling er et klassisk eksempel på en profesjonsetisk konflikt Dilemmaet står mellom lojalitet med profesjonen og personlig integritet Varsling kan ha en destruktiv effekt på profesjonsfellesskapet du er en del av og kan derfor innebære risiko for varsleren sier Henden Grenser for frivillighet Fra sin egen forskning skal Henden blant annet snakke om informert samtykke et sentralt begrep i mye profesjonsutøvelse Samtykke er en handling hvor man påtar seg visse forpliktelser for eksempel til å følge et behandlingsopplegg eller delta i en forskningsstudie og overdrar visse rettigheter til andre for eksempel retten til å gjøre bestemte inngrep i ens liv Hensikten med å innhente samtykke er å fremme og beskytte klienters autonomi det vil si evne til selv å bestemme sin egen skjebne Begrepet om informert samtykke reiser mange vanskelige spørsmål Hva betyr det at klienten har fått tilstrekkelig informasjon at han eller hun er kompetent til å gi samtykke og at samtykke er gitt frivillig Gratis heroin Profesjonsutøvelse er en form for etisk praksis sier Edmund Henden Foto Kjersti Lassen Jeg har forsket på hvordan gyldigheten av et slikt samtykke kan undergraves av forskjellige typer omstendigheter særlig omstendigheter som kan svekke frivilligheten

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Fra-magefoelelse-til-logiske-argumenter (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - HiOA arena for lanseringskonferanse
  for høyere utdanning på HiOA Konferansen ble streamet live på HiOA tv Nettredaksjonen Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen startet konferansen med å presentere de to rapportene som forteller hvordan det står til med forsknings og utdanningsnorge I tillegg var det innlegg og diskusjoner om samarbeid mellom nærlingsliv og akademia og om hvordan universiteter og høgskoler skal samarbeide med aktører i samfunnet rundt seg TV opptak fra konferansen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-arena-for-lanseringskonferanse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ett språk eller to?
  aktuell forskning Tospråklighet for barn med spesielle behov er et viktig tema men det er få studier om denne barnegruppen sier Tkachenko Det vi ser i internasjonale studier er at foreldre blir anbefalt å bruke bare ett språk fordi man tror det er vanskelig for disse barna å vokse opp med to språk Dermed velges tospråklighet bort og majoritetsspråket brukes De to barnehagelærerutdannerne har sett få studier om temaet men noen av disse studiene viser eksempler på at barn med Downs syndrom eller autisme syndrom har blitt tospråklige Det er ikke forskningsmessig belegg for at disse barna ikke kan være tospråklige sier Tkachenko Barn med spesielle behov trenger ofte mye omsorg og mange tror at når de sliter med språket må man ikke forvirre med et andrespråk og gjøre vondt verre sier Arends Men er det god omsorg å bare bruke ett språk Det er ikke skadelig å kunne morsmålet I dag virker det som om tospråklighet ikke er et reelt valg sier Tkachenko Mange velger det bort men for mange av barna er det nødvendig å kommunisere med nære familiemedlemmer og da trenger de begge språkene Nettbasert spørreskjema Undersøkelsen starter med et nettbasert spørreskjema som sendes til barnehager i Oslo og Akershus deretter vil det bli fokusgrupper og intervjuer Det kan også være interessant å snakke med foreldre Men forskerne møter utfordringer med å nå fram til dem det gjelder Det finnes lite statistikk om barn med spesielle behov sier Arends Det er vanskelig å få tall på hvem som får hjelp i dag Derfor går vi også bredt ut og henvender oss både til de som ikke har fått en diagnose og de som er ferdig utredet Alle blant annet foreldre personalet og politikere er for inkludering men dette er et uutforsket terreng Begge to mener temaet er

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Ett-spraak-eller-to (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - En gylden sjanse til å øke kompetansen i norske barnehager
  gruppen barnehagens mest stabile arbeidskraft Foto colourbox no På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har forsker Lars Gulbrandsen ved NOVA HiOA studert utviklingen av de barnehageansattes faglige bakgrunn ved hjelp av registerdata I publikasjonen Barnehagelærerne Yrkesgruppen som sluttet å slutte presenterer Gulbrandsen helt ferske analyser av utviklingen på feltet Tidenes største barnehageutbygging Barnehageforliket i 2003 førte til tidenes største barnehageutbygging Det var særlig de minste barna som strømmet til barnehagene Mellom 2000 og 2012 steg dekningsgraden for ett og toåringer fra 37 1 til 80 2 prosent mens dekningsgraden for eldre barn økte fra 78 1 til 96 6 Dette ga utfordringer for pedagogdekningen i barnehagene Ifølge pedagogforskriften krever barn under 3 år dobbelt så mange pedagoger som barn over 3 år Utbyggingen ble da også fulgt av et økende antall dispensasjoner fra utdanningskravet på grunn av mangel på fagutdannet personale Stadig flere barnehagelærere vil jobbe i barnehage Etter 2012 har barnehageutbyggingen flatet ut og de siste tallene fra 2014 viser en klar forbedring både hva angår antall dispensasjoner og andel barnehager som ikke trenger å søke om dispensasjon Lars Gulbrandsen har over flere år fulgt utviklingen av bemanningssituasjonen i norske barnehager ved hjelp av registerdata fra SSB Dette skyldes ifølge Gulbrandsen primært at barnehagelærerne nå er blitt en langt mer stabil arbeidskraft at en økende andel av de nyutdannede barnehagelærerne begynner å jobbe i en barnehage og at nesten ingen ansatte med barnehagelærerutdanning blir pensjonister Særlig stabile er de som tar barnehagelærerutdanning samtidig som de jobber i en barnehage Forskeren mener at Kunnskapsdepartementet nå bør benytte anledningen til å få økt pedagogandelen noe som er i tråd med forslaget Øie utvalget fremmet i 2012 NOU 2012 1 Hvis det ikke skjer risikerer man ifølge forskeren at ganske mange av de som nå utdanner seg til barnehagelærer ikke vil få den type

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/En-gylden-sjanse-til-aa-oeke-kompetansen-i-norske-barnehager (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forholdsregler ved bruk av Internett og e-post
  tilgang til uvedkommende Informasjonen blir gjerne senere utnyttet på en måte som kan skape store problemer for den som oppgir slike persondata Typisk blir bankkonto tømt eller misbrukt og e post tilgangen blir brukt til å sende søppel e post såkalt spam E postsvindel Dersom din jobb e post blir brukt til å sende ut søppel e post så er det ikke bare du selv som kan få problemer men også alle andre på HiOA Alle på HiOA som bruker e post som et redskap kan risikere å bli blokkert eller bli hindret fra å sende e post til eksterne fordi HiOA sender mye søppel e post Slike problemer vil igjen kunne ha uheldige konsekvenser for alt faglig arbeide der man bruker e post som et verktøy Hvilke forholdsregler du bør ta Forsøk å lage sterke passord som er vanskelige å gjette for angripere Del ikke dine brukernavn passord med noen Oppgi heller ikke ditt passord til IT Sikkerhetskopier dine data jevnlig Som en forholdsregel bør du alltid ha sikkerhetskopi av filer du ikke vil miste for eksempel på ekstern harddisk eller i sikker skylagring Du slipper å miste viktige data dersom din datamaskin blir infisert igjen E postsvindel er som oftest på engelsk men dersom den er på norsk er det gjerne en dårlig oversettelse Svar aldri på e post som ber deg utlevere passord kontonummer kredittkortnummer personnummer eller andre personlige kontoopplysninger på Internett Norske banker ber aldri brukeren om å endre passord e l via e post Hvis URL nettstedsadresse går til en nettside som ikke er kryptert det vil si en sikker side https bør du ikke logge deg inn dersom de ber deg endre brukernavn og eller passord Dette kan du sjekke ved at det står https og ikke http foran nettstedsadressen Du kan også klikke

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Forholdsregler-ved-bruk-av-Internett-og-e-post (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Magisk flerstemthet
  ikke bare om å lære bort en sang men å gjøre noe morsomt sammen De tre barnehagelærerutdannerne har alle jobbet i mange år med undervisning korledelse og musikk med barn Samtidig er de utøvende musikere De fleste mennesker synes det er noe magisk å synge flerstemt sier Hagen Å være i flerstemthet er en spesiell opplevelse For at flere skal kunne oppleve dette uten å ha så mye erfaring eller kunne noter har vi tatt både kjent og nye sanger og laget varierte og tøffe arrangementer med ostinater Dette er noe som barn kan delta i og mestre fortsetter Anvik Jeg oppfordrer barnehagelærere til å synge dette med barn De har en vanvittig læringskapasitet De lytter og gjentar Vi har testet dette ut i mange barnegrupper og det fungerer men det trengs gode støttespiller i de voksne når man jobber med de aller minste eller nybegynnere Barn er vant til å leke med småsnutter av sanger De tar biter av sanger som de synger om og om igjen sier Haukenes Lek med ord og rytme Et ostinat er ofte en lek med ord fra teksten i melodien Boka inneholder kjente barnesanger som Nede på stasjonen og Tante Sofies vise men også dikt av nålevende forfattere som de tre musikerne har satt melodi til Etter hvilket nivå gruppen er på velger man om man vil sette sammen en to tre eller fire ostinater Vi har gjort et musikalsk valg og funnet sanger som egner seg godt til ostinater sier Haukenes Samtidig har vi tenkt bredde ved å ha med mye folkemusikk ulike taktarter og skalaer og både nytt og gammelt Vi håper også at boka kan få litt mer av samtiden inn i barnehagen sier Hagen Mye av repertoaret i barnehagen er litt slitt og kanskje litt gammelt Alle tre har sunget mye ostinater med studentene sine men de vet også at som nye barnehagelærerne kan det være vanskelig å komme med noe nytt i barnehagen Vi håper at boka kan være et hjelpemiddel til å ta med seg metoden og kanskje lære den bort til de andre som jobber i barnehagen sier Anvik Sunget inn i studio Derfor har også de tre sangerne vært i studio og sunget inn alle melodiene de ulike ostinatene og forslag til framføring Dette ligger tilgjengelig på et eget nettsted i tilknytning til boka Mange kan ikke så mye noter så det er viktig at dette også kan være gehørbasert sier Haukenes Anvik forteller om barnehagen hun var i der alle barna sang tre enkle ostinater og hun skulle legge på et fjerde som var mye vanskeligere Da var det ei lita jente ved siden av meg som hang seg på meg og min melodi med en gang Det er viktig at vi ikke undervurderer barna Boka er en oppfordring til å leke og forfatterne håper den kan være en inspirasjon til å lage egne melodier Teknikken kan også brukes når deg gjelder samspill med ulike instrumenter Det er god metode og synge først og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Magisk-flerstemthet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Flere studenter til Rektorutdanningen
  fra 44 til 64 studieplasser i den nasjonale rektorutdanningen for studieåret 2015 2016 Bakgrunnen er dels ti prosent økning i søkningen til rektorutdanningene på landsbasis Rektorutdanningen ved HiOA har i tillegg hatt en markant økning i antall førsteprioritets søkere Dette resulterte i at de 44 studieplassene som institusjonen fra før av er tildelt nå er økt til 64 Tildelingen dokumenterer for det første at den nasjonale Rektorutdanningen står svært sterkt i skolesektoren på landsbasis At vi ved HiOA kommer så godt ut ser vi som en bekreftelse på at vi har dyktige fagfolk og at vi har utviklet en god balanse mellom forskningsbasert kunnskapsformidling og praksisnær ferdighetstrening i ledelse Vi har også et sterkt lag i vår utdanning gjennom samarbeidet med våre partnere For vår institusjon og våre samarbeidspartnere betyr den økte tildelingen at vi får en sterkere basis for fagutvikling i skoleledelse Vi arbeider akkurat nå med videreutvikling av ferdighetstreningen tilpasset særtrekkene i skolesektoren og den økte tildelingen gir oss et bedre handlingsrom for å gjøre utdanningen enda mer praksisnær og dermed øke utbyttet for våre studenter ytterligere Rektorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomføres i et samarbeid med Stiftelsen IMTEC Høgskolen i Hedmark ved Senter for Praksisnær

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Flere-studenter-til-Rektorutdanningen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ny utgave av NOVA-nytt
  NOVA nytt Ny utgave av NOVA nytt NOVA nytt nr 1 2015 er nå ute i ny drakt Tema denne gangen er blant annet omsorgsboliger og sykehjem ungdom og rus i Oslo og ungdomsloser Nina Eriksen Publisert 24 04 2015 Hvorfor får så få eldre tilbud om omsorgsbolig NOVA nytt nr 1 2015 Nær tre av fire kroner av eldreomsorgen går til sykehjem og det blir lite igjen til boliger og hjemmetjenester Hvorfor oppretter ikke flere kommuner omsorgsboliger med heldøgns tjenester når det både er billigere og lar folk bo lenger hjemme Ungdomsloser virker En vellykket ordning Unge som er utenfor skole og arbeid får hjelp av loser til å nå egne mål Ungdom og rus i Oslo Ungdom med innvandrerbakgrunn bruker færre rusmidler enn majoritetsungdom Eldre og boligplaner Norske kommuner kobler i liten grad boligpolitikk opp mot eldreomsorg når de planlegger Fra cannabis til alkoholproblemer Sosiale normer knyttet til rus og rusmiddelbruk i ungsomstiden fortsetter å ha betydning for alkoholkonsum og alkoholrelaterte problemer over livsløpet Last ned pdf av NOVA nytt nr 1 2015 Abonnement Ønsker du å abonnere på NOVA nytt i trykt utgave Send en e post til nyhetsbrev nova hioa no Nina Eriksen Publisert 24 04

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Ny-utgave-av-NOVA-nytt (2015-09-15)
  Open archived version from archive