archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Klart for Åpen dag
  for Åpen dag Torsdag 12 mars åpner HiOA dørene for elever i videregående skoler Sonja Balci Få med deg motevisning av studenter ved bachelorstudiet i kunst og design i Pilestredet 32 Foto Benjamin A Ward Da er det igjen duket for det tradisjonsrike arrangementet Åpen dag ved HiOA Hundrevis av elever fra videregående skoler i Oslo og Akershus og andre interesserte ventes å komme til arrangementet Det vil syde av aktiviteter og tilbud til de besøkende i tidsrommet kl 9 00 15 00 Formålet med Åpen dag er å vise frem alle høgskolens studietilbud og gi de besøkende en opplevelse av studentlivet ved HiOA Her blir det miniforelesninger omvisninger utstillinger motevisning teaterforestillinger og mye mer I Pilestredet 32 er det et stort utdanningstorg hvor de besøkende kan snakke med studenter studieveiledere og lærere fra de ulike utdanningene Elevene får også studie opptaks og karriereveiledning Besøk studiested Kjeller Ønsker du å besøke studiested Kjeller kan du bruke HiOAs skyttelbuss Bussen er gratis og bruker cirka 30 minutter På studiested Kjeller kan du bli med på omvisning på sykepleie samfunnsernæring og produktdesign Avgang kl 11 00 fra Pilestredet 46 Retur fra Kjeller kl 13 00 Bli med på omvisninger på HiOA Foto

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Klart-for-AApen-dag (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Forskning i praksis
  skal vektlegges egenaktivitet men det blir også en del læring av begreper som er sentrale for å jobbe med forskning Gjennom forskningsprosessen øver elevene seg opp i kritisk tenking sier van der Kooij Vi drøfter ofte problemstillinger fra ulike sider og diskuterer foreslåtte forklaringer Vi kan snakke om hvordan et spørreskjema bør settes opp hva en bør spørre etter hva en ønsker å få vite og om dette er relevant for problemstillingen Egne problemstillinger Elevene har delt seg i tre grupper og foreslått hvilke problemstillinger de ønsker å gå inn i når det gjelder inkludering og ekskludering på skolen Dette er aksjonsforskning der elevene bidrar De stiller spørsmål om egen skolehverdag og skoleledelsen får vite hvordan de kan gjøre ting annerledes på sin skole sier van der Kooij Elevene er medforskere og vi lærer om deres syn på inkludering og ekskludering Et av temaene som elevene ønsker å se på er klasseromstørrelse og organisering De vil finne ut hvordan møblering påvirker samtalene i klasserommet Elevene vil kartlegge hvor de liker å sitte i klasserommet og hvordan de opplever undervisningen i de ulike rommene Dette spørsmålet lærer meg noe om hvordan elevene tenker og hva som er viktig for dem sier van der Kooij Som forsker hadde jeg trolig ikke tenkt på denne innfallsvinkelen De andre gruppene vil se på hvordan nye elever blir tatt imot på skolen og om elever og lærere har samme oppfatning av konflikter som har skjedd i skolegården og fører til anmerkninger Elevene er kjempeivrige og alle er opptatt av problematikken De sitter av og til igjen etter timene og diskuterer sier van der Kooij Forskningsseminar Forskere og ungdomskolelever diskuterer prosjektskisser Foto Kunnskapsbyen Lillestrøm Som et ledd i forskningen har elevene også hatt seminar der de har fått respons på prosjektskissene fra blant annet professorene Joron

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Forskning-i-praksis (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Gjør biblioteket til ditt arbeidssted!
  til ditt arbeidssted Biblioteket i P48 har fått flere arbeidsplasser utvider åpningstidene og har laget et magasin med nyttige tips Læringssenter og bibliotek Biblioteket i P48 har fått nye farger nye møbler og flere arbeidsplasser for studentene Nå har vi også utvidet åpningstiden til kl 20 mandag til torsdag I tillegg har Læringssenter og bibliotek utgitt et magasin med masse nyttige tips for en bedre studiehverdag så her er det

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Gjoer-biblioteket-til-ditt-arbeidssted (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - HiOA vant Den europeiske språkprisen
  internasjonalisering av utdanning Jeg håper at prisen kan sette fokus på mangelen på språklærere i Norge sier studieleder Ellen Watkinson studieleder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk HiOA får prisen for prosjektet Ny modell for språklærerutdanninger i tysk fransk og spansk Svært gledelig Det var statsråd Vidar Helgesen som overrakte språkprisen til HiOA Det er svært gledelig at den europeiske språkprisen er tildelt HiOA sier statsråd for EØS saker og forholdet til EU Vidar Helgesen En styrket språklærerutdanning er viktig i et Norge nært tilknyttet Europa og resten av verden Ved å øke rekrutteringen av språklærere fremmer vi på sikt elevenes tidlige språkstimulering og språkutvikling sa Helgesen Utdannes til språklærere Modellen innebærer at lærerstudenter kan velge et studie og praksisår i Tyskland Frankrike eller Spania som en del av deres norske grad og slik bli utdannet til språklærere i norsk skole Det er lenge siden HiOA hadde et tilbud i fremmedspråk bortsett fra i engelsk Som Norges største grunnskolelærerutdanningsinstitusjon bør vi ha et tilbud i de største europeiske språkene utenom engelsk Studentene er positive og det unike ved disse årsenhetene er at didaktikk er en sentral del sier Watkinson Nå håper hun språkprisen vil gjøre tilbudet bedre kjent Dekan Knut Patrick Hanevik ved LUI og prorektor for utdanning og regional forankring Olgunn Ransedokken sammen med studieleder Ellen Watkinson og samarbeidspartnere fra Spania Foto Nayen Bacci Myhrvold Fakta Les mer om HiOAs modell for språklærerutdanninger i tysk fransk og spansk Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk Prisen tildeles av nasjonale juryer Den europeiske språkprisen består av 50 000 kroner samt et diplom

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-vant-Den-europeiske-spraakprisen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kjetil Klette Bøhler ny forskar på NOVA
  Bøhler Foto StudioVest NOVA Bøhler er tilsett i ei ettårig forskarstilling på prosjektet DISCIT Making Persons with Disabilities Active Citizens som er finansiert av EU sitt 7 rammeprogram for forsking og utvikling 2013 16 Han forsvarte sin doktorgrad i tverrfagleg musikkvitskap oktober 2013 og avhandlinga handlar om korleis cubansk populærmusikk utfordrar eller held oppe revolusjonære verdiar i et post sosialistisk Cuba Bøhler har tidligare jobba som forskar og førelesar ved Universitet i Oslo Institutt for Musikkvitskap og som assisterande senterleiar og førelesar for norske bachelorstudentar via eit studieutvekslingsprosjekt på Cuba i samarbeid med Høgskulen i Nord Trøndelag Bøhler har også jobba som praktikant på den norske ambassaden i Havanna der han arbeidet med forskingssamarbeid og kulturutveksling og han har totalt budd to og eit halvt år på Cuba mellom anna gjort eit lengre feltarbeid Trass i sin bakgrunn frå musikkvitskap har Bøhler ein hybrid og tverrfagleg kompetanse og han har kombinert perspektivar frå antropologi sosiologi musikkvitskap filosofi og kulturstudiar m fl i eiga forsking og utdanning Forskingsinteressen hans er særlig knytt til kvalitative og fortolkande studiar og han har god kjennskap til etnografiske metodar intervjumetodikk og observasjonsstudiar og tekstanalyse Innanfor DISCIT vil Bøhler særleg jobbe med transkripsjon analyse og tolking

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Kjetil-Klette-Boehler-ny-forskar-paa-NOVA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forventet du det verste?
  student og trenger litt starthjelp Læringssenter og bibliotek Som ny student forventet Magnus det verste heldigvis Han begynte derfor superseriøst og med en forventning om at han måtte jobbe hardt Det førte blant annet til at han unngikk å legge til seg for mange dårlige vaner fra start Les mer om hvordan Magnus og andre studenter ved HiOA jobber med studiene sine i Læringssenter og biblioteks nye magasin om gode

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Forventet-du-det-verste (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Stor interesse for HiOAs masterstudier
  stor interesse for helsefag og master i anestesisykepleie kan for eksempel skilte med 13 søkere per studieplass Også innenfor sosialfag er det stor pågang med en samlet økning på 15 prosent Master i klinisk familiebehandling har en økning på hele 150 prosent Kaia Vatnedal tar en mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap for å bli en bedre gymlærer Foto Tor Erik Schrøder Gledelig utvikling Dette er en gledelig utvikling og det viser at det er stor interesse og behov for våre utdanninger ute i arbeidslivet sier studiedirektør Marianne Brattland ved Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA De gode søkertallene tyder også på at HiOAs studietilbud har blitt bedre kjent sier Brattland Studiedirektøren trekker også frem den økte søkningen til HiOAs lærerutdanninger og masterprogrammet i skolerettet utdanningsvitenskap kan vise til en økning på 19 prosent Dette lover godt for den planlagte 5 årige lærerutdanningen sier hun Stort behov i regionen Den økende interessen for masterstudier ved høgskolen er en trend vi har sett over flere år påpeker Brattland I tillegg opplever høgskolen en stor og økende interesse for sine etter og videreutdanningsstudier med over 40 prosents økning sammenliknet med 2014 Det viser at Oslo og Akershusregionen har et behov for den kompetansen som

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Stor-interesse-for-HiOAs-masterstudier (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Nytt leksikon om aksjonsforskning
  norske har tidligere jobbet ved AFI Arven fra Aristoteles Eikeland er filosof og har jobbet mye med kunnskapsformer hos Aristoteles Han er opptatt av praktisk klokskap og evnen til å resonere i en konkrete situasjon Praxis phrónêsis og téchnê er nok mine ord sier Eikeland Så det er rimelig at jeg fikk skrive om disse ordene De tre greske ordene har stor betydning og brukes mye i profesjonsutdanning og ledelsestenkning Det handler om forholdet mellom teori og praksis Alle tre ordene hører med i et litt komplekst bilde av Aristoteles og senere referanser som har Aristoteles som utgangspunkt Praxis er et uttrykk som brukes med litt forskjellige betydning i mange forskjellige sammenhenger Det kan være praksis som hverdagsbegrep praksis som del av utdanning praksis som del av eller grunnlaget for FoU arbeid og praksis som en del av en såkalt praktisk vending i organisasjons og ledelsesforskning Praxis er også en del av aksjonsforskningen Filosofisk praksis er en ny bevegelse blant filosofer som er lei av akademisk filosofi og vil ut på gata og treffe folk og prate filosofi med dem med Sokrates som forbilde sier Eikeland Phrónêsis handler om praktisk klokskap og dømmekraft konkret vurderingsevne og evne til å resonere konkret i situasjoner sier Eikeland Hvordan få til å gjøre det rette for rett person til rett tid Téchnê er utspringet til ordet teknikk Ordet téchnê handler om bruk av instrumenter eller verktøy og at det finnes oppskrifter Vi snakker om formgiving eller manipulering av en gjenstand som materiale slik for eksempel en håndverker gjør når et materiale omformes til noe nytt Økonomisk og treffsikkert Aksjonsforskningen har en tilnærming til forskningen som er opptatt av praksisrelevans og nytte Redaktørene var veldig strenge på antall ord vi kunne skrive og de var mye jobbingen for å få emneordene inn i rammen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Nytt-leksikon-om-aksjonsforskning (2015-09-15)
  Open archived version from archive