archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Fra drilling til kreativt arbeid
  iPaden var intuitiv å bruke IT ansvarlig ved skolen hadde fylt iPaden med apper laget et ryddig system og sortert dem etter trinn og fag sier Mifsud De laget oppbevaringskasser og passet på at batteriene i brettene alltid var fulladet Alle iPadene var nummerert så like ut og hadde samme oppsett Tilretteleggingen er viktig for å få det til å fungere Trykkskjermene var enklere å bruke for elevene og iPaden var mer fleksibel enn datamaskinen Her var det ingen kabler eller ledninger og elevene kunne bruke dem overalt sier Engen Drillappene var populære De kan tilrettelegges for ulike nivåer og gir umiddelbare tilbakemeldinger til elevene Det var lite søking på nettet Skolen hadde etter hvert 60 iPader og de var alltid utlånt og i bruk men ingen fikk låne dem med seg hjem Multimodal bok To år senere våren 2014 var de tre lærerutdannerne tilbake ved skolen Nå samarbeidet de med en klassestyreren i tredjeklasse om å lage en multimodal bok Elevene skulle skrive et eventyr ta bilder video lage kulisser og samle dette i en multimodal bok sier Engen Da opplevde vi mye mer kreativ bruk av nettbrettet Fem til seks elever hadde ett brett sammen i prosjektet i en uke De leste inn egne tekster tok opp videoer og laget skuespill Det tar litt tid før lærerne finner læringspotensialet i nye medier sier Mifsud I begynnelsen brukte de dem i forhold til det de kjente men etter hvert oppdaget de nye pedagogiske muligheter Lærerutdannerne overhørte at elevene hadde diskusjoner rundt rettskriving Da de skrev en side hver som de leste opp oppdaget de når de leste feil i lydopptakene Nettbrettet var som et lim i arbeidet til elevene sier Engen I løpet av en ukes arbeid var de innom 18 av 25 kompetansemål i norsk Det er spennende

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Fra-drilling-til-kreativt-arbeid (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - ENHR Housing Economics Workshop at HiOA
  a wide variety of topics This year we had participants from seven European countries working on matters ranging from social housing in France to spatial distribution of urban house prices in China The workshop has a colloquial format with short presentations prepared comments from a discussant and questions and comments from the remaining researchers This interactive and participatory approach is conducive to academic discussions that stimulate new research ideas and spur future academic collaboration It is also a good training ground for PhD students just starting their academic career The workshop has received financial support from The Norwegian State Housing Bank and The National Federation of House Owners Participants at the ENHR Housing Economics workshop at HiOA February 2015 Foto Kristin Aarland About ENHR The European Network for Housing Research ENHR was established in 1988 It is recognized as one of the largest multi disciplinary research networks in Europe The ENHR provides an organizational platform for institutions and individuals in and outside Europe who are actively engaged in housing research Currently ENHR has about 1000 individual and nearly 100 institutional members representing almost every country in Europe There are 23 working groups within ENHR and four more are in the

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/ENHR-Housing-Economics-Workshop-at-HiOA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Nytt EU-prosjekt for NOVA og HiOA
  koordinator for og det første fra Horisont 2020 Vi er også partner i ett annet Horisont 2020 prosjekt og flere andre europeiske samarbeidsprosjekter HiOA NOVA har gjort det igjen sier forskningsdirektør ved HiOA Morten Irgens og vil gjøre det igjen og igjen HiOA har over flere år utviklet en unik og sterk kompetanseprofil og forskningsevne som gjør oss internasjonalt ettertraktet Hvert stort prosjekt synliggjør dette styrker våre internasjonale og nasjonale nettverk og øker vår innsikt kompetanse og eve til å levere til samfunnet Om prosjektet Prosjektets fulle tittel er Negotiating early job insecurity and labour market exclusion NEGOTIATE Det omhandler følgene av jobbusikkerhet for unge voksne i Europa på kort og lang sikt NEGOTIATE legger særlig vekt på unges egen aktive innsats for å oppnå og beholde en sikker jobb og hvilke politiske og andre forhold som fremmer eller hemmer unges muligheter for å lykkes i bestrebelsene sine NOVA HiOA har forskningsinstitusjoner i Bulgaria Hellas Polen Spania Storbritannia Sveits Tsjekkia og Tyskland som samarbeidspartnere i prosjektet I tillegg er det europeiske nettverket av frivillige organisasjoner SOLIDAR med som fullverdig partner Vitenskapelig koordinator for prosjektet er Bjørn Hvinden og prosjektmanager er Bettina Uhrig internasjonal rådgiver NOVA Fra NOVA har også forskerne Christer Hyggen og Mi Ah Schøyen vært sentrale i utformingen av prosjektsøknaden Controller Renate Mundheim i administrasjonen på NOVA har gitt viktige bidrag til forberedelsene til kontraktundertegniningen Bevilgningen til prosjekter er på nær 2 5 mill Euro Prosjektet starter i mars 2015 og har tre års varighet HiOA fikk prosjektet i konkurranse med 36 andre europeiske forskningsinstitusjoner Følgende arbeidspakker vil inngå i prosjektet Project Management Early job insecurity and youth unemployment as a theoretical and societal challenge Early job insecurity in Europe Mapping diversity and the impact of the economic crisis Negotiating subjective and objective well being as consequences of

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Nytt-EU-prosjekt-for-NOVA-og-HiOA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Vil løfte kunst- og håndverksfaget
  selv om de kanskje ikke føler seg hjemme der og ikke burde gå der i utgangspunktet tilføyer hun Graver i dybden Siden høsten 2014 har June dybdeintervjuet et utvalg lærere både med og uten formell utdannelse i kunst og håndverk I tillegg har hun sett på tallene fra en landsdekkende undersøkelse som har gått ut til 180 ungdomsskoler og hun har studert stortingsmeldinger og ulike utredninger Jeg har fått mye interessant informasjon ved å intervjue lærere med ulik kompetanse Jeg ser for eksempel på om de svarer det samme og om de har ulike refleksjoner rundt fagets betydning forteller June Ut fra dem jeg har snakket med ser jeg at lærere med formell utdannelse har et klarere mål om hva de vil at elevene skal lære og ikke kun hva de skal lage Selv er hun utdannet faglærer i formgiving kunst og håndverk og ved siden av masterstudiet jobber June som lærervikar på en ungdomsskole i Oslo Nå som hun snart er ferdig med utdanningen har hun begynt å søke på faste stillinger som lærer Det er fint å få testet ut det jeg skriver om i masteroppgaven når jeg vikarierer på skolen sier June Videre ønsker jeg å fortsette å jobbe på en ungdomsskole fordi det er ungdom og ungdomsproblematikk jeg er spesielt interessert i Jeg synes det er fascinerende Men jeg ser heller ikke bort fra muligheten til å jobbe på barnetrinnet Livet som masterstudent June har snart studert fem år på HiOA og trives som masterstudent ved Institutt for estetiske fag Etter at hun var ferdig med bachelorgraden i 2013 begynte hun rett på masterutdanningen Vi har et fantastisk fagmiljø og spennende forelesninger Jeg samarbeider også med andre studenter på studiet og vi er flinke til å hjelpe hverandre forteller hun Hva er den største forskjellen på

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Vil-loefte-kunst-og-haandverksfaget (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - AFI søker forskere
  styring og organisering av velferdstjenester Olaug Hagen Arbeidsoppgaver og forventninger Du ansettes i en fast heltidsstilling som forsker med stillingskode 1109 og skal sammen med andre arbeide med forskningsoppdrag og akkvisisjon søknadsarbeid Vi har en forventning om at du bidrar både til instituttets vitenskapelige aktiviteter publisering internasjonalisering og utvikling av faglige satsningsområder og instituttets økonomiske inntjening Du må også kunne samarbeide i prosjekter med forskere og forskningsgrupper ved HiOA og ved eksterne forskningsmiljøer Du må ha doktorgrad eller tilsvarende Vi legger vekt på forsknings og publiseringskompetanse på ett eller flere av ovennevnte tema arbeidslivskunnskap evne til å generere forskningsprosjekter personlig egnethet Vi kan tilby et inspirerende og mangfoldig fagmiljø et godt arbeidsmiljø gode muligheter for faglig utvikling medlemskap i Statens Pensjonskasse For nærmere informasjon om stillingen kontakt Instituttdirektør Arild H Steen 901 40 054 Forskningssjef Cathrine Egeland 992 55 938 Andre opplysninger Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnstrinn 57 70 For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes Sakkyndig vurdering Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter i vår rekrutteringsportal CV attester og vitnemål liste over vitenskapelig arbeider Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/AFI-soeker-forskere (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ett skritt nærmere løsning på læringsgåten
  noe meningsfylt blir presentert jo bedre vil eleven eller studenten i etterkant kunne gjengi hva hun eller han ble introdusert for Blir et meningsfylt innhold holdt tilbake til henimot slutten av et lengre sett med inntrykk synker evnen til oppfattelse og respons dramatisk sier Richard Korley Nartey Kvotestudent fra Ghana Nartey er ghaneser og kom til HiOA i 2008 som kvotestudent for å ta masterstudiet Læring i komplekse systemer gjennom en samarbeidsavtale mellom daværende HiAK og University of Ghana Underveis i masterstudiet stiftet han bekjentskap med atferdsanalytisk forskning i regi av professor Erik Arntzen Resultatet av en god master ble etter hvert et stipend til å fortsette på høgskolens nyetablerte doktorgradstilbud innen feltet Det atferdsanalytiske miljøet på HiOA er blant annet opptatt av betingelser for læring Hvordan læring oppstår hvilke prosesser som er i sving hva som gir størst og best effekt og hvordan prosessene kan forbedres Richard Korley Nartey er den tredje doktoren som uteksamineres fra dette miljøet Bedre læring gjennom synonymer Atferdsanalytikere snakker gjerne om stimulusekvivalens som begrep på det fenomen som oppstår når en elev eller student kan knytte flere uttrykk til en og samme observasjon Et mye brukt eksempel i så måte er et halvt eple som kan beskrives både som brøk desimal og i prosent av et helt Alle beskrivelsene er gyldige og likeverdige Påstanden er at aktiv bruk av slike likeverdige uttrykk eller synonymer kan øke læringseffekten ikke minst i sentrale skolefag som språk og matematikk Den økte effekten er å forstå som en automatisk identifikasjon mellom synonymene til forskjell fra en atskilt læring av eksempelvis hver regneart Richard Korley Narteys bidrag er med og styrker denne oppfatningen ved at vi her får dokumentert veldig grundig betydningen av tidlig introduksjon av meningsfulle stimuli i en lærings eller treningssituasjon sier professor Erik Arntzen Han har

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Ett-skritt-naermere-loesning-paa-laeringsgaaten (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Minstelønn – mulighet eller trussel?
  denne måneden minstelønn som tema Det er et moderne slaveri ute på vegene er lastebilsjåføren Freddy Welles sterke opplevelse fra Sverige Olaug Hagen Han vil kjempe for minstelønn og like konkurranseforhold og hindre sosial dumping og den utnyttelsen av sjåførene som preger bransjen i dag Arbeidsliv i Norden tar utfordringen og starter diskusjonen om minstelønn Les mer om dette og flere nyheter i nyhetsbrevet Arbeidsliv i Norden 1 2015 Kontakt

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Minsteloenn-mulighet-eller-trussel (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Et utall av kontakter
  spesielt i den avdelingen jeg jobber i sier Lars Han er veldig fornøyd med utdanningen han fikk på HiOA Synes det var bra Interessant og en god blanding av det ingeniørfaglige med matte og fysikkfag og de fagene vi hadde i spesialiseringen sier han og legger til at det også var godt miljø og mye hyggelige folk Og nå prøver du på å få andre til å søke jobb på Oslo universitetssykehus Vi vil jo ha flere til å jobbe med medisinsk teknologi da Er det vanskelig å få tak i folk Nå kommer det mye gode folk ut fra høgskolen Og snakker vi med førsteårsstudenter prøver vi å få dem til å velge medisinsk teknologi slik at vi kan få dem om noen år Og for dem som tar siste året kan vi si at vi søker etter folk allerede nå Det er en fordel å få folk som kan mest mulig om medisinsk teknologi enda de får god opplæring på sykehuset sier Lars som opplever stor tilstrømning av interesserte Nå kommer det mye gode folk ut fra høgskolen Og snakker vi med førsteårsstudenter prøver vi å få dem til å velge medisinsk teknologi slik at vi kan få dem om noen år sier Lars P Thorkildsen Godt IT marked Vi møter også Cecilie S Fjellhøy fra Sopra Steria som tidligere har tatt bachelorstudiet i anvendt datateknologi på HiOA og var ferdig i 2012 Hun fikk jobb i selskapet seks måneder før hun ble ferdig med studiet sitt og forteller at Sopra Steria er på Næringslivsdagen både for å rekruttere og knytte kontakter til senere Ellers er det viktig å få ut navnet på selskapet og vise hva de driver med Er det bra marked for IT folk nå Det er det Vi rekrutterer fremdeles kanskje ikke i like stort tempo som vi har gjort før men vi er alltid på jakt etter gode folk Sopra Steria er et stort selskap på 1300 ansatte i Skandinavia 35000 i hele selskapet Er det morsomt å jobbe i et stort selskap Man kan føle seg litt liten når vi er såpass store men vi har programmer for nyutdannede Førsteårsstudentene i bachelorstudiet i ingeniørfag elektronikk og informasjonsteknologi Seyed Ahmadi og Janani Bakeerathan ser etter bedrifter som kan tilby noe innen automasjon og har fått snakket med noen av dem Begge har bestemt seg for å ta automatisering som studieretning og de er fornøyd med utdanningen sin så langt Lars Smeby fra Bekk Consulting er gikk ut fra bachelorstudiet i informasjonsteknologi i 2013 er nå ansatt som konsulent og driver med systemutvikling Skal dere tilsette folk Vi tilsetter folk løpende Vi har et hovedtrykk på høsten beregnet på nyutdannede Vi er interessert i å få folk til å søke både på faste jobber og sommerjobber På standen sin har de en liten konkurranse hvor de som er med kan vinne en Apple TV På årets Næringslivsdag er også entreprenørselskapet Implenia til stede Navnet kommer fra Sveits og det er det største entreprenørselskapet der

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Et-utall-av-kontakter (2015-09-15)
  Open archived version from archive •