archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Teori har fått flere inn i velferdsyrkene
  femårig lærerutdanning Andre profesjoner har lagt vekt på å bygge ut videreutdanning blant annet gjennom spesialiserte masterutdanninger Profesjonene og myndighetene mener trolig at dette både vil øke statusen og gjøre profesjonsutøverne i bedre stand til å gjøre en god jobb Men det må kunne sies å være en form for akademisering Økt profesjonalisering Vil denne utviklingen gjøre utdanningene mindre praksisnære Nei det tviler Messel på Snarere tvert imot Selv om mange mener at denne akademiseringen har ført til mindre vekt på praksisopplæring og til en generell nedvurdering av praktisk kunnskap er det flere positive sider ved utviklingen ifølge Messel Et av argumentene har vært å gi profesjonsfagene et mer solid faglig grunnlag sier Messel Dette var nært knyttet til en profesjonalisering For sykepleierne sto egen forskning og en styrket utdanning sentralt da de ønsket å heve yrkets status fra 1960 tallet Også for sosialarbeiderne var det å knytte faget til vitenskapelig kunnskap viktig i profesjonaliseringen Gjennom en mer vitenskapelig og akademisk utdanning skulle profesjonsutøverne i større grad bli i stand til å møte enkelte av utfordringene i det daglige arbeidet fremhever Messel Profesjonene skulle bli i stand til å møte en stadig mer komplisert virkelighet De skulle kunne reflektere over og begrunne sin egen praksis Det har vært viktige argumenter for å legge mer vekt på teoretisk kunnskap i disse utdanningene For mye teori Morgenbladets Lena Lindgren er blant de som har kritisert samfunnets vekt på teori framfor praktisk kunnskap blant annet på lanseringsseminaret til Profesjonshistorier Det er mye fornuft i det Lindgren sier sier Messel Hun er særlig opptatt av at faglighet og den praktiske kunnskapen blir nedvurdert i dagens samfunn Jeg tror dette er en riktig vurdering og også en uheldig utvikling Messel er likevel uenig i diagnosen som sier at det legges for mye vekt på teoretisk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Teori-har-faatt-flere-inn-i-velferdsyrkene (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Lanserer ny rapport om midlertidige stillinger
  i arbeidslivet Førstkommende torsdag 5 februar lanseres rapporten på en egen lanseringsfrokost på HiOA Her vil rapporten bli kommentert av blant annet Unio leder Anders Folkestad og Sveinung Rotevatn stortingsrepresentant for Venstre Hovedproblemstillingen i denne rapporten er om midlertidighet vil styrke eller svekke individers og gruppers tilknytning til arbeidslivet sier Egeland Partene i arbeidslivet politikere og forskere har ulike syn på dette Uenigheten er blitt spesielt tydelige fordi den sittende regjeringen har foreslått endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse og inn utleie fra bemanningsforetak sier Egeland Effekt av midlertidighet Sammenlignet med andre land har Norge en moderat andel sysselsatte i midlertidige stillinger og er et land med relativt sterkt stillingsvern for både fast og midlertidig ansatte Mest midlertidighet finner vi i universitets og høgskolesektoren hvor om lag 18 prosent av de vitenskapelig ansatte er midlertidig tilsatt I rapporten gjennomgår forskerne en rekke problemstillinger empiriske funn diskusjoner og perspektiver på om midlertidighet vil styrke eller en svekke individers og gruppers arbeidslivstilknytning fra både norsk og internasjonal forskning Når det gjelder overganger inn og ut av samt innad i arbeidsmarkedet finnes det ikke i forskningslitteraturen tegn på noen entydig effekt av midlertidighet Rapporten om midlertidighet er laget på oppdrag fra Unio

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Lanserer-ny-rapport-om-midlertidige-stillinger (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ny bok om språkmangfold i utdanning
  norsk som andrespråk Jevnlig har media oppslag om språklige utfordringer på norske arbeidsplasser Sist var det at sykepleiere ikke har tilstrekkelig norskspråklige ferdigheter og Khrono kunne 2 februar 2015 fortelle at sykepleierutdanningen ved HiOA ønsker å stille krav om karakteren 3 i norsk for å komme inn på studiet Men det i seg selv er ikke nok hevder antologiens redaktører førstelektor Marit Greek og førsteamanuensis Kari Mari Jonsmoen Språkutvikling som en del av studiet Greek og Jonsmoen tror ikke det å heve karakteren til 3 nødvendigvis vil gjøre en merkbar forskjell De mener dessuten at alle studenter trenger å arbeide bevisst med å bedre sine språkferdigheter gjennom studiet På videregående kan elever med norsk som andre språk gå opp til en egen eksamen i norsk skriftlig Karakteren 3 i norsk kan derfor romme kompetanseforskjeller I tillegg har mange andrespråksstudenter fått sin studiekompetanse fra andre instanser enn norsk videregående skole De har kanskje innfridd kravet om norskkompetanse gjennom Test i norsk høyere nivå Norsk for internasjonale studenter Universitetets trinn 3 eller Norsk språk og samfunnskunnskap for utanlandske studentar Minimumskravet om karakteren 3 vil derfor ikke gjelde alle Mange studenter med norsk som andrespråk vil uansett trenge språklig støtte gjennom studiene ikke minst for at de skal få et godt læringsutbytte og etterhvert framstå som tillitvekkende profesjonsutøvere med autoritet Dette kommer blant annet fram i antologiens artikler som har sitt utspring i læringsmiljøet ved institutt for barnehagelærerutdanning ved institutt for sykepleierutdanningen og fra arbeidet i Studieverkstedet her på HiOA Språklig og kulturell sensibilitet Artiklene i Språkmangfold i utdanning refleksjon over pedagogisk praksis er skrevet av studenter lærere og forskere fra HiOA Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger og Vox nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Alle forfatterne representerer ulike fagfelt og ulike perspektiver og tekstene omhandler temaene pedagogikk rettet mot voksne læringsmiljø andrespråksinnlæring og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Ny-bok-om-spraakmangfold-i-utdanning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Lanseringsfrokost «Midlertidighet – veien mot fast ansettelse?»
  den politiske diskusjonen om økt bruk av midlertidighet vil denne rapporten være et viktig bidrag for å øke kunnskapen om temaet Rapporten er finansiert med FARVE midler Tidspunkt Torsdag 5 februar kl 09 00 10 00 Sted Høgskolen i Oslo og Akershus Pilestredet 44 V130 Auditorium Program 08 45 Servering av enkel frokost 09 00 Presentasjon av hovedfunnene i studien v Ann Cecilie Bergene forskningsleder 09 20 Kommentar v Sveinung

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Lanseringsfrokost-Midlertidighet-veien-mot-fast-ansettelse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Å lære barna å tenke
  er aktive deltakende og svarer på innspill både fra medelever og læreren Det er matematikken som er i sentrum og læreren gjentar og reformulerer det elevene sier og spør om de andre forstår hva de sa sier Kleve Slik blir han sikker på at alle følger med Tenketid Læreren er tydelig på å gi elevene og seg selv tenketid sier Heiberg Solem I dialogene venter han noen sekunder ekstra før han ber om svar og han kan også si det må jeg tenke litt på Han er også var og bevisst på elevenes tenkning sier Kleve Han kjenner hvor elevene er i tankeprosessen Ideen hans er at eleven skal lære å tenke matematikk og ikke være redd for å si feil Å kunne snakke matematikk er en del av matematikkfaget Elevene lærer matematikk av dette og læreren må ta ulike spørsmål og innspill på sparket slik de kommer i timen sier Kleve Dette er et av de viktigste aspektene i en lærers undervisningskunnskap i matematikk Kompetansemålene er tydelige i matematikk og matematikk blir fort å regne oppgaver for å øve seg til nasjonal prøver Elevene lærer ikke å tenke om de ikke blir bedt om å uttrykke tankene sine sier Heiberg Solem Ved å sammenlikne tall må de argumentere og begrunne svarene matematisk Vi ser hvordan læreren bruker oppgaven tar ting på stående fot setter ting i sammenheng og bruker eksempler fra andre områder sier Kleve Læreren har kompetanse og kunnskaper om elevene sine Ikke alle er like gode til å argumentere men i løpet av timen har alle elevene hatt ordet Han spør alle om noe han tror de kan si noe om Åpen spørsmålsstrategi Læreren spurte blant annet om hvilket tall av 75 prosent 3 5 54 prosent 4 5 og 0 65 som var det vanskeligste av

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/AA-laere-barna-aa-tenke (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Pris for beste artikkel
  omsorgfulle sønner publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 3 2014 Prisen ble delt ut på Sosiologforeningens vinterseminar januar 2015 Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner Diskusjoner om likestilling i familien dreier seg i hovedsak om par med små barn og debatter om nye mannsroller handler for det meste om menn som fedre I artikkelen tar forfatterne et tre generasjonsperspektiv og belyser arbeidsdeling hjemme og jevnlig hjelp til eldre foreldre med særlig fokus på menns rolle som sønner Elisabeth Ugreninov Foto NOVA Analysene er basert på data fra Den norske undersøkelsen av livsløp generasjon og kjønn NorLAG Forfatterne finner at menn som praktiserer likedeling av husarbeid er mindre tilbøyelige til å hjelpe foreldre enn menn med en mer tradisjonell arbeidsdeling der kvinnen gjør mest Deling av barneomsorg har ingen betydning for hjelpemønsteret For kvinner er det først og fremst innsats i yrkesarbeid som står i sammenheng med hjelp til foreldre Deltidsarbeidende kvinner stiller i større grad opp enn det kvinner som jobber fulltid gjør Resultatene tyder på at tilgjengelighet i form av tid har betydning ved at hjelp til foreldre er knyttet til lavere innsats på andre områder arbeid ute for kvinner arbeid hjemme for menn Således ser innsats i omsorg for foreldre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Pris-for-beste-artikkel (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Legger frem Studiebarometer på HiOA
  Nettredaksjonen NOKUT inviterer til frokostmøte på Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA hvor resultatene fra Studiebarometer blir presentert I tillegg blir det kommentarer fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen HiOA rektor Kari Toverud Jensen NOKUT direktør Terje Mørland Anders Kvernmo Langset leder i NSO og rektor ved Høgskolen i Hedmark Lise Iversen Kuldbrandstad Tidspunkt Tirsdag 3 februar kl 08 00 kl 10 00 frokost serveres fra kl 07 30 Sted Høgskolen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Legger-frem-Studiebarometer-paa-HiOA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Verv medvirket til god karrierestart
  er at kunden blir fornøyd og at deres krav og ønsker blir oppfylt For min del går det på å levere gode løsninger GK kan være bekjent av samtidig som vi tjener penger på det Jeg er med i hele byggeprosessen og her er arbeidsoppgavene blant annet å koordinere med andre fag holde fremdriftsplaner bestille utstyr og komponenter og bestille montasje og innreguleringspersonell Hva er mest spennende i jobben At den er så variert og jeg synes det er veldig gøy å kvalitetssikre løsninger så vi får en god løsning teknisk som økonomisk sier han og svarer kontant at han trives godt Han fikk jobben etter å ha søkt på en utlyst stilling Jeg fattet tidlig interesse for bedriften gjennom Næringslivsdagen på HiOA og på bedriftsbesøk Relevant utdanning Utdanningen fra HiOA viste seg å være relevant Hvordan synes du det var å studere på HiOA Jeg trivdes veldig godt der og engasjerte meg ganske mye Størrelsen på klassen på energi og miljø i bygg er mindre enn på andre studium og det bidro til et godt miljø Nyttige verv Lars Magnus har hatt verv som leder for HiOA Lacrosse og vært fadderansvarlig i Fadderstyret og vært med i avslutningsballkomiteen i Oslo Tekniker Samfund OTS som er organisasjonen for ingeniør og datastudentene på HiOA Har vervene vært til nytte for deg Ja det har vært veldig bra Verv har gjort at jeg har blitt kjent med veldig mange forskjellige mennesker fra forskjellige studium Jeg tror aldri jeg hadde fått jobben som prosjektleder hvis jeg ikke hadde gjort det Det viser at man orker Jeg anbefaler alle å engasjere seg litt utenom studiene i noen av foreningene som finnes det gir veldig mye tilbake og da ikke bare på CV en Anbefaler studiet Lars Magnus anbefaler gjerne studiet han har gått på

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Verv-medvirket-til-god-karrierestart (2015-09-15)
  Open archived version from archive