archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Teori er viktigere enn vi tror for å gjøre en god jobb
  i profesjonsrollen og opplevelse av mestring av arbeidsoppgaver Så hva kan skolene gjøre for at studenter og elever skal forstå nytten av den teoretiske kunnskapen Nøkkelen ligger i å legge til rette for en opplevelse av sammenheng i utdanningen Opplevelse av sammenheng i utdanningen handler om at studentene oppfatter innholdet i utdanningen som forståelig at studentene har tiltro til at de vil mestre de kravene som stilles og at innholdet i utdanningen oppleves som meningsfylt i betydningen relevant og nyttig for det yrkesfeltet utdanningen retter seg mot sier Hatlevik Rollespill og simulering Dette kan for eksempel gjøres ved å bruke praktiske eksempler og problembasert læring i undervisningen sier hun Rollespill simulering og trening på enkeltelementer i forkant av praksisperioder kan bidra til å fremme opplevelsen av sammenheng mellom de ulike arenaene for læring Når studentene er tilbake på skolebenken etter en praksisperiode kan faglærerne ta utgangspunkt i studentenes erfaringer og vise hvordan de kan bruke ulike teoretiske perspektiver til å reflektere over egne og andres erfaringer Hatlevik understreker at studentenes opplevelse av sammenheng i utdanningen blant annet henger sammen med egen studieinnsats Lærerne må være tydelige på hva som kreves av studentene for å oppleve sammenheng mellom teori og yrkesutøvelse sier Hatlevik Undersøkelsene God teoretisk kunnskap fra utdanningen er en forutsetning for at studentene opplever at de vil mestre jobben sin sier forsker Ida Hatlevik Foto Kjersti Lassen Datagrunnlaget i Hatleviks avhandling er hentet fra StudData en database for studier av rekruttering til profesjoner kvalifisering for profesjonell yrkesutøvelse og profesjonelles karrierer Hun har tatt for seg de store profesjonsgruppene lærer sykepleier og sosialarbeider Både studenter praksisveiledere og faglærere er med i undersøkelsen Studentene har blant annet blitt spurt om å vurdere hvor stor verdi teoriundervisningen har for framtidig yrkesutøvelse og om de mener at teoretisk kunnskap er en forutsetning for

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Teori-er-viktigere-enn-vi-tror-for-aa-gjoere-en-god-jobb (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - HiOA arena for KD-høring
  HiOA 2 februar Nettredaksjonen Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høgskoler leverte sin rapport 7 januar og det er denne rapporten som sektoren skal uttale seg om i mandagens konferanse Torbjørn Hægeland har ledet ekspertgruppen som ble oppnevnt av regjeringen i mai 2014 På HiOAs Kunnskapskonferanse 2014 snakket Hægeland om det da forestående arbeidet Følg konferansen Det har vært plassbegrensning på arrangementet men du kan følge konferansen direkte via departementenes nett tv Program Møteleder Toril Johansson Kl 09 30 Registrering og kaffe te Kl 10 00 Velkommen til HiOA v rektor Kari Toverud Jensen Kl 10 05 Velkommen til høringskonferansen v ekspedisjonssjef Toril Johansson Kl 10 10 Introduksjon og bakgrunn v statsråd Torbjørn Røe Isaksen Kl 10 20 Ekspertgruppen om finansiering vurderinger og anbefalinger v ekspertgruppens leder Torbjørn Hægeland Inkl spørsmål og svar Kl 11 00 Prinsipper for finansiering i ulike land v Gunnar Sivertsen NIFU Inkl spørsmål og svar Kl 11 40 Lunsj kaffe te Kl 13 00 Forberedte innlegg spørsmål fra salen med påfølgende diskusjoner Ordstyrere ekspedisjonssjef Toril Johansson og avdelingsdirektør Anne Line Wold Kl 15 15 Oppsummering v statssekretær Bjørn Haugstad Arena HiOA har flere ganger vært arena for KDs kommunikasjonstiltak Forrige gang var da

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-arena-for-KD-hoering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ser Oslo i lys av verdens storbyer
  masteroppgaver basert på data de har vært med på å samle inn som de har supplert med egne spørsmål knyttet til sin oppgave Hittil er det foretatt ca 230 intervjuer deriblant intervjuer av eiendomsmeglere og en boligutbygger I tillegg til sju masteroppgaver skrives det på flere artikler blant annet bidrag i to antologier en i et nordisk byforskernettverk en annen i regi av NTNU samt flere artikler for internasjonal publisering Postdoc i Storbyprogrammet Bengt Andersen brukte også deler av materialet i sin doktoravhandling fra 2014 se egen oversikt Prosjektet viser at mye kan realiseres for små midler Vi trenger ikke laboratorier og kostbart utstyr men tid og driftsmidler til datainnsamling og møter med andre fagmiljøer utenfor Norge sier Sæter Strigling av sjøfronten Et gjennomgående trekk ved byutvikling både nasjonalt og internasjonalt er ombyggingen av byområdene langs sjøkanten Der det tidligere var kaier havneskur skipsverft og jernbanespor ispedd billige leiegårder popper det nå opp kostbare boliger og forretningsbygg Det skjer i Oslo i New York og i alle verdens storbyer En spektakulær byutvikling skapes ved en i stor grad sammenfallende retorikk Det tilrettelegges for innbyggere med høy betalingsevne og den såkalte kreative klassen mens andre enten ikke får tilgang eller må flytte ut om en leier sin bolig Forskjellen fra Norge til for eksempel New York er graden av brutalitet I Norge skjer det mer indirekte gjennom kostnadsnivået på boliger I New York opplever folk å bli kasta direkte på gata sier Oddrun Sæter Hun viser her til egen forskning i Williamsburg i Brooklyn formidlet ved artikler internasjonalt og ved en utstilling av egne fotografier videoer og vitenskapelige tekster i Oslo Museum i 2013 sammen med kollegene Venke Aure og Kristin Bergaust ved Institutt for estetiske fag Hva skaper gode byer Storbyprogrammet ved Høgskolen i Oslo og Akershus har nylig blitt godkjent for deltakelse i et europeisk forskningsnettverk kalt Smart Cities and Communities i regi av EU Nettverket skal dels stimulere til forskning dels være et forum for forskere omkring betingelser for gode byer hvor miljøkvaliteter er i fokus Vårt nettverk bestående av ansatte ved HiOA og fagpersoner i privat og offentlig sektor i Osloregionen sorterer under ett av de fire EU gruppenes profiler Citizen Focus og undergruppen City planning Vår gruppe skal i første rekke fokusere på sosial bærekraft men hvor bymiljøet er i fokus som grønne lunger og møteplasser miljøvennlig transport og energi kortreist mat og kortreiste produksjonsledd i industrien sier Oddrun Sæter Vi ser for oss å følge med på utviklingsprosesser mens de foregår mer enn å studere etablerte løsninger i etterkant Fokuset er realisering av smarte tiltak og løsninger men også på hva som mangler når det gjelder å skape menneske og miljøvennlige byområder En ambisjon er også å samhandle med innbyggerne gjennom ulike diskusjoner og konferanser og å vise fram store og små prosjekter som virker sier Sæter En kortere versjon av dette intervjuet sto på trykk i forskningsmagasinet Viten Praksis 2 14 Doktorgradsprosjekter ved Storbyprogrammet Storbyprogrammet har siden 2007 hatt 13 stipendiater som har gjennomført

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Ser-Oslo-i-lys-av-verdens-storbyer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Gore-tex foran glamour
  no har ikke meldt våtere morgen og formiddag denne vinteren Værmelderen får rett og av gruppen på ti ferske produktdesignstudenter fra HiOA er en liten håndfull nå i ferd med å erfare at jo det finnes nok både dårlig vær og dårlige klær Den første oppgaven i dag vil nok måtte handle om å konstruere ly for regnet Studieleder Torgrim Eggen bytter regnbuksa med vernebukse og oljer kjedet på motorsaga På timeplanen for førsteårsstudentene står studieemnet Eksperimenterende materialbruk og teknikker Men altså først ly for det iskalde januarregnet Motorsaga kommer godt med når trær som har falt over ende skal forvandles til reisverk Artikkelen fortsetter under bildet Raggsokker og grillpølser Innen lunsj har alle ly og en diger presenning over hodet Over bålet dingler klissvåte raggsokker og polvotter side om side med spiddede grillpølser Kanskje ikke verdens mest glamorøse studietilværelsen akkurat nå men det later denne tredjedelen av ferskeste bachelorkull ved Institutt for produktdesign til å bry seg heller lite om I løpet av de kommende to og et halvt årenes utallige timer i verkstedene ved Studiested Kjeller vil flere lanker bli til ganske respektable arbeidsnever Igjen freser motorsaga Etter lunsj handler det blant annet om sammenføyningsteknikker Oppgaven er å konstruere en bærende struktur som kan tåle vekten av minst ett menneske Eller slik flesteparten tolker det en stol Les mer om bachelor i produktdesign ved HiOA Tilbake til naturen Mye av de materialene som studentene bearbeider i verkstedene har vært igjennom en industriell produksjon og som da har mistet noe av treets opprinnelige egenskaper forklarer studieleder Torgrim Men de vil likevel alltid være der og man må forstå de for å jobbe i tre Et av målene med utendørsverkstedet i Østmarka er å gi studentene innblikk i hva som skjer med tre som materiale når det endrer fuktighet Morgenens

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Gore-tex-foran-glamour (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Bygger fremtidens helsevesen
  e resept og er nå prosjektleder for innføringen av kjernejournal i Stavanger området Det er morsomt å dra dit og få framdrift i prosjektet forteller hun Kjernejournal vil inneholde den viktigste informasjonen fra journalen til alle landets innbyggere Løsningen er digitalisert og skal deles mellom legevakt akuttmottak på sykehus AMK sentral fastlege og pasient Havner du på legevakten i Asker og aldri har vært der før vet legen bare det du sier der og da Journalen er hos fastlegen Ved innføring av kjernejournal er vi ett steg på veien mot én innbygger én journal Med kjernejournal ønsker vi å bidra til å redde liv sier hun Det stilles strenge krav til sikkerheten Og journalen skal være åpen for pasienten Sånn blir fremtidens helse vesen sier hun Nyttig ledererfaring Mens Gunnhild studerte på HiOA ble hun engasjert i studentpolitikken Etter hvert ble hun nestleder i studentparlamentet ved HiOA Sistnevnte var en 100 prosent stilling For en student var det godt betalt Jeg ble gjenvalgt så studiet ble forsinket med ett år Vervet var for artig til å slutte med smiler hun Som nestleder arbeidet hun for studentenes rettigheter og jobbet tett med høgskoleledelsen Da føler man at man gjør noe nyttig Flere bør definitivt engasjere seg i studentpolitikken En blir kjent med mange og lærer mye Vi engasjerte oss i tillegg i nasjonale fora Da ble vi kjent med enda flere og lærte enda mer Og det var via kontaktene der at jeg fikk jobben jeg har i dag sier hun Spennende i staten Vervet som nestleder ble regnet som to års jobberfaring Dette betydde at Gunnhild kunne begynne rett på den erfaringsbaserte masteren i styring og ledelse De andre studentene på masterprogrammet var godt voksne Jeg ville nok fått enda mer igjen med mer jobberfaring Likevel fikk jeg utbytte av

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Bygger-fremtidens-helsevesen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Å overvinne berøringsangsten
  sekulært og religion er ganske fjernt for en del Samtidig har vi fått et nytt religiøst mangfold de siste årene Religion og tro kan ikke bare sees som påstander men også en eksistensiell orientering I dagliglivet ter dette seg på ulike måter Foreldre i barnehagen kan ha ulike måter å nærme seg religionen sin på Som pedagoger i barnehagen må vi forsøke å lytte til andre menneskers erfaringer Mangfold Brekke mener man ofte nærmer seg religion og livssyn med pedagogisk overforenkling Dette kan være en nyttig inngang men religion og livssyn er et mangfoldig felt som ter seg ulikt for ulike personer Det er viktig at studentene lærer seg å se at det finnes ulike perspektiver sier Brekke Det krever at vi har kunnskaper om hverandre Målet med undervisningen er ikke å ta til seg et nytt livssyn men å få et mer reflektert forhold til eget utgangspunkt og samtidig få en forståelse at det fins andre perspektiver på virkeligheten I kapittelet Danning i eigne og andres rom i boka Barnehagepedagogikk ønsker Brekke å utfordre berøringsangsten til studentene i forhold til religion og livssyn Studentene opplever at de ikke er trygge nok på feltet sier Brekke De savner kompetanse og konkretisering av hvordan de kan jobbe med religion og livssyn Besøke rom Å besøke religiøse rom sammen med barna kan aktualisere flere dimensjoner ved religionen Her møter man kunst musikk arkitektur og grunnleggende fortellinger Gjennom dette kan man komme på sporet av hva religionen er ikke bare tankemessig men også hvordan den praktiseres sier Brekke Han mener religion og livssyn er en del av den store samtalen i samfunnet Ved å snakke sammen i det flerkulturelle Norge kan vi motvirke tendens til lukkede rom sier Brekke Religionen er ofte sett på som familiens område og foreldre er best til å

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/AA-overvinne-beroeringsangsten (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forsker på heroinavhengige
  og norsk narkotikapolitikk basert på forbud og straff Jeg spør hvilke konsekvenser denne koblingen har for pasienter som statsborgere med visse rettigheter og plikter og som individer med ønsker preferanser og drømmer Hvorfor begynte du å forske på dette Da jeg tok medisinsk antropologi på Blindern ble jeg fascinert da jeg oppdaget de mangfoldige krysningene mellom politikk medisin og sosialt liv I masteravhandlingen studerte jeg helse sykdoms og risikoforståelse blant en befolkning som bor i et område med vulkansk forurensning i Nicaragua Der ble jeg interessert i de politiske dimensjonene av sykdom både i relasjon til behandlingssystemer men også hvordan egen forståelse av kroppen er styrt av de sosiopolitiske forholdene Tilbake i Norge begynte jeg å se nærmere på helsepolitiske spørsmål her i landet og forvaltning av avhengighet trigget min interesse Hva er det du prøver å finne ut Jeg lurer på hvordan vi kan få til en bedre behandling av skadelig stoffbruk i et land med såpass mye ressurser og kunnskap tilgjengelig Men kanskje først og fremst spør jeg i hvilken grad det i det hele tatt er mulig å yte en human omsorg i et landskap av motstridende ideologier politiske og profesjonelle mål På et annet nivå vil jeg finne ut hvordan ulike behandlingsteknologier og kunnskapsregimer former menneskets selvforståelse subjektivitet og sosialitet Hvordan går du fram for å finne svar Jeg har gjort ett års feltarbeid hvor jeg har fulgt tett noen pasienter i LAR Jeg har fulgt dem i deres personlige reise gjennom hjelpeapparatets ulike arenaer og i private sammenhenger Jeg har også deltatt på faglige seminarer og konferanser hvor LAR har vært tema samt intervjuet relevante personer fra det såkalte rusfeltet forskere leger sosialarbeidere pasientombudene helsebyråkrater og frivillige Hvilke utfordringer står forskningsfeltet ditt overfor Innenfor sosialt arbeid og sosialpolitikk er en av utfordringene den stadig kortere

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Forsker-paa-heroinavhengige (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Funksjonshemmet hvis du er diskriminert
  Hun forsvarte nylig en doktoravhandling ved Det Medisinske Fakultet Universitetet i Oslo på temaet basert på et langvarig feltarbeid i Sør Afrika Positive prosesser Av avhandlingen fremgår det at den nye politikken har etablert disability som et nytt begrep som har åpnet for en rekke positive prosesser når det gjelder deltagelse på ulike nivåer i dages Sør Afrika Det var parlamentarikere med funksjonshemning som selv arbeidet frem den nye lovgivningen De viste med det de gjorde nye muligheter for innflytelse De har blitt etterfulgt av andre kunnskapen har blitt satt i sirkulasjon i hele landet hvor nye behov har blitt artikulert Det etnografiske materiale i avhandlingen tydeliggjør hvordan en slik kunnskap har skapt nye former for deltagelse Avhandlingen viser sentrale endringsprosesser i dagens Sør Afrika og belyser prosesser som ellers ikke like lett kommer til syne sier Camilla Hansen Disability politikk i praksis SYKEPLEIER OG SOSIALANTROPOLOG Camilla Hansen HiOA Foto Privat Hansen har sett på hvordan disability som begrep virker i praksis på ulike nivåer hvilke muligheter som har åpnet seg og hvilke kompliserende faktorer som samtidig er i sving Den nye disability politikken har gitt fattige folk i landdistrikter og slummen rundt storbyene en mulighet til å artikulere krav og forventninger økonomisk men også politisk og sosialt sier Camilla Hansen Krav og forventninger kommer blant annet til utrykk gjennom hvordan nye trygdeordninger blir forvaltet og begrepsfestet et system hvor funksjonshemning inngår som en egen kategori I områder med 50 60 arbeidsledighet gir det å komme inn under en slik ordning en avgjørende økonomisk trygghet som igjen er med å endre sosial status Offentlige budsjetter er begrenset og byråkratiske prioritering skaper en uoverensstemmelse mellom å se funksjonshemning basert på kroppslige synlige feil og mangler til å anerkjenne diskriminering som grunnleggende kategori Lokale aktører får handlingsrom Det er åpenbart at dårlige livsvilkår har en negativ helseeffekt Det gir samtidig et handlingsrom for lokale aktivister og organisasjoner som med disability lovverket artikulerer krav til politikere på toppnivå Ett av funnene fra feltarbeidet er at dette skjer i form av ulike aktører som selv er funksjonshemmet sier Camilla Hansen Disse aktører er med å skape sosio økonomisk nisjer gjennom å forme ny disablity politikk i hverdagen dette skaper deltagelse av nye aktører på ulike nivåer i det nye Sør Afrika De nye aktørene bryter igjennom et tradisjonelt skille mellom landsby og by i tillegg forstyrres et tradisjonelt klart skille mellom funksjonshemmede og ikke funksjonshemmede Utgangspunktet er endring av ekskluderende samfunnsstrukturer som skaper sosial ulikhet I en slik sammenheng skapes det en bred forståelse av disability hvor en ikke kun ikke bare måler disability i relasjon til en kropp som har feil og mangler men anerkjenner at det handler om rettigheter som sikrer bevegelse og deltagelse sier Camilla Hansen Etterlyser nærmere norsk engasjement Norge har en lang og sterk historie med bistand og støtte til Sør Afrika Norsk bistand har dessuten i flere tiår vektlagt både kvinner og fattigdom som særlige innsatsområder Det er viktig å styrke positive mekanismer og nye aktører som mobilisere

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Funksjonshemmet-hvis-du-er-diskriminert (2015-09-15)
  Open archived version from archive •