archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Å utfordre det som tas for gitt
  barnehagebarn bryne seg på komplekse tekster Barna har deltatt i ulike aktiviteter som inngang til forståelse av tekstene og endt opp med å lage sin egen digitale fortellingsbok Professor Margareth Sandvik t v og høgskolelektor Marit Vik er opptatt av språkutvikling og bruk av litterære tekster Foto Kari Aamli Ved gjennomlesning av den moderne og komplekse bildeboka Arkimedes og brødskiva av Hans Sande og Gro Moursund så barnehageforskerne at barna falt fra men da bildene ble vist stort på veggen hang barna mye bedre med Aktiviteten ble enda større da teksten skulle tegnes fotograferes lekes lages som musikkinstallasjon og vannaktivitet Vi tok i bruk mange typer språk og flere tegnsystemer som bilder symboler lyd og grafikk sier Sandvik Barna brukte også teksten som lek og gjennom dramatisering sier Vik Under vanneksperimentet snakket man mye om hva som flyter og hva som synker Vannarbeidet utvidet barnas teksterfaring og alle ble utfordret i kommunikasjonsferdigheter Som språkforskere er de opptatt av språkopplæringen i barnehagen og at alle barn skal ha glede av litterære tekster Mange ulike aktiviteter gjør at man kan jobbe grundig med begrepene og få en bedre kunnskapsforståelse sier Sandvik Og det er ikke tvil om at digitale fortellinger gjør arbeidet mer underholdene og gir motivasjon til barna Musikalske veivisere Professor Jan Sverre Knudsen har kartlagt musikalske veivisere Foto Kari Aamli Musikkarbeidet i barnehagen er ofte konsentrert rundt musikkpersoner sier professor Jan Sverre Knudsen ved Institutt for barnehagelærerutdanning Sammen med kollegaer har han sett på hvordan man kan stimulere det musikkulturelle mangfoldet i barnehagen Vi har sett på alt som forekommer av musikk i noen barnehager og de musikalske veiviserne er ressurspersoner Vi har funnet fire ulike typer Det er DJ en tilretteleggeren korlederen og artisten DJ en er teknologisk oppdatert Hun har alltid har med seg mobil med musikkprogrammer og kan lett bruke denne ved allsang Hun er opptatt av lytting bevegelse og dans Tilretteleggeren er mer anonym Hun er glad i musikk og synger for barna på stellebordet Hun har blikk for barnas eget initiativ og oppmuntrer til spontansang eller setter fram instrumenter Korlederen er musikkutdannet og opptatt av stemmebruk spiller piano og gitar og er musikalsk aktiv på fritiden Hun ser musikk som sosial læring Artisten er barnehagens mannlige innslag Han spiller i band tar ting på sparket og lager ønskekonserter Han involverer barna i sin musikk og som en del av sitt eget kreative prosjekt Videre ønsker vi å se på barnehagen som arena for egen utfoldelse og hvordan musikkentusiasmen smitter sier Knudsen Utviskes skillet mellom barne og voksenkulturen Tidligere kunne det ta over ti år fra ny popmusikk kom inn i skolens sangbøker Via Wimp i dag finner sangene veien til barnehagen i løpet av noen dager Det er ulike måter å være musikalsk aktiv på Det er viktig at vi gir de rette impulsene i studiet og anerkjenner engasjementet til studentene sier Knudsen Mangfoldig kroppsøving Førsteamanuensis Kristin Walseth er opptatt av mangfold i kroppsøving Foto Kari Aamli Kroppsøvingsfaget har tradisjon for inkludering av blant annet

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/AA-utfordre-det-som-tas-for-gitt (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Nyskaping i demensomsorgen
  innovative løsninger på utfordringene her så vil man også lykkes med å takle de fleste andre utfordringer i offentlig sektor Dialogkonferansen ble avholdt etter initiativ fra KS og rådmannsutvalget i Finnmark Konkrete resultater utover ide og nettverksaspektene var at flere kommuner la planer for hvordan de skulle fortsette arbeidet når de kom hjem I tillegg ble det lansert 5 konkrete forslag til videre arbeid hvor pådriver i stor grad var

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Nyskaping-i-demensomsorgen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Rikere læring med tegning
  omvisning og en forestilling ved Den Norske Opera Ballett i Oslo Noen dager etter forestillingen fikk de gjøre den samme øvelsen en gang til Detaljer fra det rike bildet som ble tegnet i samarbeid mellom studentene før besøket på Den Norske Opera og Ballett Med rike bilder har studentene stått veldig fritt til å assosiere og tegne Det var store flater å jobbe på og studentene kunne samarbeide og få impulser fra hverandre Det man kan lære av dette eksperimentet er at tegninger er en god kilde til informasjon om kunnskap emosjoner og eventuelle fordommer om et lite kjent tema også for voksne For eksempel var før bildene ganske karikaturaktige med stive overvektige sangere i gammeldagse klær Etter bildene var betydelig mer nyansert med mye pastellfarger og lettere pennestrøk for å indikere bevegelse Tegninger godt pedagogisk redskap Tegninger kan være et godt pedagogisk redskap for å kaste lys på hva studenter har lært i læringssituasjoner som er utradisjonelle eller der læreren ikke har full kontroll for eksempel i praksis utveksling i utlandet og på ekskursjoner Å få studenter til å tegne kan også være en måte å synliggjøre en type læring som ikke lett kan beskrives i form av ferdigheter eller som vanskelig lar seg verbalisere Laurence Habib tror rike bilder kan være nyttig i alle fag spesielt når det gjelder å synliggjøre såkalt transformativ læring Det er en type læring som ikke er så enkel å presisere med læringsmål og læringsutbytte men som innebærer at man i større grad lærer å utvikle seg som individ som medlem av en gruppe og som profesjonsutøver på en mer helhetlig måte enn ved å tilegne seg ett sett veldefinerte ferdigheter Detaljer fra det rike bildet som ble tegnet i samarbeid mellom studentene etter besøket på Den Norske Opera og Ballett Gode erfaringer

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Rikere-laering-med-tegning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - HiOA søker ny rektor
  ledende profesjonshøgskole søker visjonær rektor Vi søker en handlekraftig person som kan lede og inspirere studenter og tilsatte Nettredaksjonen Illustrasjonsbilde Foto Benjamin A Ward Ønsker du en engasjerende og pulserende arbeidsplass som jobber tett på samfunn og næringsliv har vi mye å by på Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA er landets største høgskole for profesjonsrettede studier og profesjonsrelevant forskning Tar du utfordringen Vi trenger deg som vil stå i fremste rekke for å utvikle utdanning og forskning samfunnet trenger Høgskolen ønsker en fremtidsrettet leder som kan være en tydelig premissleverandør i møtet med samfunnets utfordringer innen velferd skole helse og teknologi Gjennom å posisjonere HiOA nasjonalt og internasjonalt bidrar du til at HiOA er en synlig og tydelig premissleverandør i samfunnsdebatten og en foretrukket samarbeidspartner Ved å være inspirator og drivkraft bidrar du til at HiOA drives effektivt og når sine mål Rektor er institusjonens daglige leder med ansvar for høgskolens samlede virksomhet Vi søker en person med doktorgrad som har ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner Full utlysning av rektorstillingen Søknadsfrist 11 02 2015 Flere lederstillinger utlyses våren 2015 Mange åremålsstillinger ved HiOA utløper sommeren 2015 og vi vil derfor lyse ut en rekke lederstillinger denne våren

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/HiOA-soeker-ny-rektor (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Nye medarbeidere
  AFI har ansatt to nye medarbeidere Vi ønsker Bitten Nordrik og Ingar Brattbakk velkommen De vil styrke instituttets kompetanse på flere områder Olaug Hagen Bitten Nordrik Forsker Bitten Nordrik har Industrial Relations som sitt interessefelt I 12 år har hun forsket på nye tendenser i arbeidslivet og hva de betyr for arbeidsmiljøet Hun har også undersøkt hvorvidt samfunnsmessige endringer nye måter å organisere lede og kontrollere arbeidet på har medført endrede oppgaver og utfordringer for fagbevegelsen I de senere årene har hun sett nærmere på forskjellene mellom IR og Human Resource Management HRM et tema hun for tiden skriver bok om I 2010 ga hun ut boken Psykososial Arbeidsmiljøkartlegging en trojansk hest Ingar Brattbakk Forsker Ingar Brattbakk er samfunnsgeograf og har jobbet med storbyproblematikk ved SINTEF Byggforsk NIBR og UiO før han kom til AFI Han har jobbet med levekår segregasjon og sosial ulikhet i by og de siste årene med særlig vekt på nabolagseffekter for barn og ungdom samt flytteprosesser i et segregert bylandskap Interessefeltet omfatter sosiale og kulturelle prosesser i byer med fokus på drabantbyutvikling og gentrifisering og byfornyelse i sentrumsområdene Han har ellers jobbet med bypolitikk boligmarked og områdebaserte innsatser i utsatte byområder Kontakt Bitten Nordrik eller

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Nye-medarbeidere (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Evalueringsmakt og avmakt
  selv være en makthandling en intensjon om at noe skal forandres Hva som skal evalueres hvordan evalueringen avgrenses hvilke metoder som velges hvem som får oppdraget og hvem som evalueres kan også være uttrykk for fordeling av makt mellom aktører I dette perspektivet kan evaluering være et virkemiddel til å oppnå både politiske økonomiske sosiale og kulturelle intensjoner interesser og mål Formidlingen av resultatene og hva de brukes til kan vise fordelingen av makt mellom aktørene Men evaluering og evalueringsresultater kan også redusere og omfordele makt i sosiale systemer og organisasjoner Evaluering kan bidra til at forsøk stanses at tiltak og ordninger opphører at noen får mindre og noen får mer Derfor er det viktig at evalueringene er faglig holdbare og troverdige Slike momenter danner det overordnede temaet for Evalueringskonferansen 2015 Konferansen arrangeres av Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA i form av et samarbeid mellom AFI NOVA og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Konferansen arrangeres på oppdrag fra Norsk Evalueringsforening og EVA forum Arrangørene har etablert en programkomité som nå arbeider med å ferdigstille konferanseprogrammet Eivind Falkum forsker ved AFI Eivind Falkum forsker ved AFI og medlem av programkomitéen lover mange spennende innlegg fra kompetente og engasjerende innledere I Evalueringsåret 2015 setter vi søkelyset på noen kjernespørsmål om sannhetskrav habilitet og legitimitet i rommet mellom politikk forskning og praksis Vi prøver å gjøre årets konferanse til en interessant møteplass for næringsliv politikere forskere og konsulenter Hva brukes evalueringer til Hvilke konsekvenser får de Hvordan kan de brukes som politisk virkemiddel Hvor står den internasjonale faglige fronten Tid og sted Konferansen arrangeres 24 og 25 september 2015 på Quality Airport Hotel Gardermoen Følg med på nettsidene til Norsk Evalueringsforening På Norsk Evalueringsforening sine nettsider vil det i tiden som kommer bli lagt ut oppdatert informasjon om konferansen med opplysninger

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Evalueringsmakt-og-avmakt (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Professoropprykk til Bente Abrahamsen
  Bente Abrahamsen Professoropprykk til Bente Abrahamsen Tilsettingsutvalget for professor forsker I og dosenter har godkjent SPS forsker Bente Abrahamsens søknad om opprykk til professor Kjersti Lassen Bente Abrahamsen er forsker og nå professor ved Senter for profesjonsstudier Foto Benjamin A Ward HiOA Bente Abrahamsen har jobbet 11 år ved SPS hun begynte høsten 2003 Før hun kom til HiOA jobbet hun på ISF Institutt for samfunnsforskning Hun er sosiolog og disputerte i 2000 ved Universitetet i Oslo Tittelen på avhandlingen er Hvorfor utdanne to pleiere for å få en En studie av yrkesløpet til hjelpepleiere og sykepleiere I alle årene som forsker har hun vært opptatt av profesjonene i helsesektoren og særlig sykepleiere I antall utgjør sykepleierne en av de største gruppene i sektoren Større bruk av deltidsarbeid enn blant andre høgskoleutdannede kombinert med bekymringen for fremtidig mangel på sykepleiere har vært viktig for hennes nysgjerrighet på denne profesjonen Hun har arbeidet mye med temaer og problemstillinger knyttet til arbeidstid yrkesmotivasjon og karrierer Et av hennes viktigste bidrag har vært å rette oppmerksomheten mot mindre studerte profesjoner og sammenlikne disse med andre utdanninger og yrker Denne forskningen har verdi både for profesjonene profesjonsutdanningene og for tilbudet av velferdsstatens tjenester Kjersti

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Professoropprykk-til-Bente-Abrahamsen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Didaktikk på dagsorden
  at det stilles nye spørsmål Barnehagelivet er mangetydig og vi må vekk fra ideen om oppskrifter Innhold og prestasjoner Lafton viser til at det blir stadig større fokus i barnehagen på innhold og prestasjoner Det er særlig fokus på målbare størrelser som tall og bokstaver I barnefaglig arbeid er det viktig at vi revitaliserer barnehagedidaktikken på en slik måte at den også ivaretar verdier som demokrati tilhørighet kultur og mangfold Disse er vanskeligere å måle Boka peker på hvordan didaktikken kan brukes som planleggingsverktøy over tid Ulike fag har ulik inngang til didaktikken Hva skjer når fagdidaktikken møter allmenndidaktikken Redaktørene har utfordret fagpersoner med ulik didaktikkforståelse og bedt dem ta utgangspunkt i praksis Kapitlene kan leses som frittstående bidrag eller sees i forhold til hverandre De utfordrer hverandres forståelse og kan skape diskusjon sier Lafton Barns medvirkning blir satt søkelys på gjennom blant annet spørsmålet for hvem Nettbrett som dokumentasjon Lafton har ved siden av innledningen i boka også skrevet et kapittel om dokumentasjon av barnehagens innhold med nettbrett Jeg er opptatt av hvilke etiske implikasjoner video som dokumentasjonsform innebærer for barnehagelærerne sier Lafton Kapittelet tar utgangspunkt i en episode fra feltarbeid i barnehagen Barnehagelæreren filmet barn som rant på ski i en bakke for å vise foreldrene hvor gode barna var blitt Opptaket viste også et barn som sparker en annen og ler av situasjonen Hvordan skal man så bruke opptaket spør Lafton Hva er dette et bevis på Hvilke etiske implikasjoner fører dette til Selv om man kan redigerer bort sparkesituasjonen hva skjer når man presenterer skileik for foreldre som kanskje ikke kjenner til dette Hvordan åpner man opp for at skileik også blir en aktivitet utenfor barnehagen Jeg argumenterer for hvordan kritisk refleksjon i barnehagen må virke tilbake i praksis og skaper nye handlinger for å få

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Didaktikk-paa-dagsorden (2015-09-15)
  Open archived version from archive