archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Strategisk satsing på ledelse
  hatt møter med de fleste fagmiljøene på HiOA for å informere og invitere til samarbeid Vi er unike ved at vi særlig retter oss mot de mange profesjons og yrkesfeltene vi allerede utdanner til og driver FoU innenfor Vi har et solid utgangspunkt i det vi har av forskningsbasert ledelsesutdanning allerede nå skal vi samle det mer og synliggjøre potensialet i høgskolens fagmiljø innen ledelse organisasjon og styring sier Agerup som forteller at hun så langt har blitt møtt med mye entusiasme og engasjement Samarbeid med arbeids og næringsliv Også i næringslivet er det entusiasme for prosjektet Fra høsten starter School of Management opp med lederutdanning for mellomledere i tjenestesektoren i samarbeid med NHO service For oss var HiOA og School of Management en naturlig samarbeidspartner sier Lasse Tenden i NHO Service Vi har gode erfaringer fra tidligere samarbeid med Facility Management miljøet og det ser ut til at dette samarbeidet også blir godt Studiet vil tilbys til mellomledere fra ulike bransjer og skal bestå av flere moduler som til sammen vil gi 60 studiepoeng Ved siden av avtalen med NHO Service har School of Management også nylig vunnet en kontrakt for Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Agenda Kaupang Bygger på dagens tilbud Dekan Dag Jenssen har stor tro på prosjektet Foto Benjamin A Ward Selv om det opprettes nye studier vil School of Management i stor grad bygge på det tilbudet som allerede finnes på HiOA Både rektorskolen og styrerutdanningen vil etter hvert gå inn i det nye prosjektet Dag Jenssen er leder for styringsgruppa og gleder seg over at School of Management nå er i gang Han forteller at prosjektet ble satt i gang som en del av strategiarbeidet på Fakultet for samfunnsfag våren 2012 Ideen til prosjektet ble utformet da en gruppe ved fakultetet så

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Strategisk-satsing-paa-ledelse (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Forsker i felten
  har hele tiden vært interessert i kjønn og ser hvor mye snakk det er om kropp i dagens samfunn Det er et kjempeaktuelt tema særlig blant ungdommer Nå er hun i ferd med å intervjue et utvalg 9 klassinger for å finne ut mer om hvordan kroppsidealene er for jenter og gutter i dag Graver i dybden Vatnedal har valgt å bruke dybdeintervjuer som arbeidsmetode framfor statistisk analyse Det er vanskelig å finne ut av det jeg lurer på gjennom kvantitative analyser forklarer hun Først observerer hun for å velge de elevene hun vil snakke med Det er viktig å få med både de som er fysisk aktive på fritida og de som ikke er det og selvfølgelig både gutter og jenter forklarer hun Gjennom intervjuene på tomannshånd har Vatnedal oppdaget at elevene er veldig ærlige og at de tør å snakke ganske åpent De snakker ikke om sin egen kropp men vi bruker bilder det som kalles visuell metode Da er det lettere å snakke Faglig fellesskap Selv om Kaia bor og studerer i Oslo har hun valgt å jobbe med oppgaven hjemme i Mandal Der jobber hun som vikar på en skole ved siden av at hun arbeider med oppgaven Jeg omgås lærere hele tiden Det gjør at jeg får mange gode innspill De synes det er kjempe interessant og jeg føler at det jeg driver med er betydningsfullt Jeg er også sammen med elever hele tiden og får prøvd meg i arb eidslivet samtidig som jeg skriver på masteroppgaven forteller hun Kaia samarbeider og diskuterer relevante temaer med andre studenter som forsker på ungdom og kropp både ved HiOA og ved Idrettshøyskolen Det skjer mye i samfunnet for eksempel med sosiale medier og spredning av bilder av kropper som teorien ikke har rukket å oppdatere seg på

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Forsker-i-felten (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Samarbeid, kreativitet og godt håndlag er like viktig som utdanning
  ni bedrifter i Telemark som alle er utpekt som spesielt innovative Olaug Hagen Colourbox no Disse bedriftene har bidratt til å skape nye forbedrede produkter eller produksjonsmetoder og dermed også nye arbeidsplasser og økt verdiskaping I prosjektet har forskerne forsøkt å forstå bedre hvordan disse bedriftene har lykkes med dette Studien ble utført innen rammen av VRI programmet og var finansiert av Norges forskningsråd sammen med Telemark fylkeskommune Resultatene fra

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Samarbeid-kreativitet-og-godt-haandlag-er-like-viktig-som-utdanning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ledige stipendiatstillinger
  Ledige stillinger i et ledende og tverrfaglig forskningsmiljø Foto SPS SPS har ledig inntil fem stillinger som stipendiat fra høsten 2015 Stipendiatene må plassere seg innen en av de tre forskningsgruppene ved SPS Profesjon profesjonsutøvelse og styring Profesjonskunnskap kvalifisering og mestring Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere Minst ett av de utlyste stipendiatene vil være øremerket kvalifiserte søkere som vil bruke en eller flere av de databasene som er bygget opp ved

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Ledige-stipendiatstillinger (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fikk takk for god innsats
  har du jobbet mye med prosjekter i inn og utland som rådgivende ingeniør Senest i høst fikk Finn Erik Betongtavla som ligger høyt Det er først og fremst pedagogen og det voldsomme engasjementet du viser for studentene og den erfaringen du har fra alle prosjektene i inn og utland som gjør at vi setter veldig pris på deg og det du gjør for byggingeniørstudiet 40 år på høgskolen Øystein Andersen Øystein Andersen har jobbet for høgskolen i 40 år Det trekkes fram av instituttleder Bjørn Wangensteen at han er veldig engasjert og veldig opptatt av studentenes læring og ikke minst studentens ve og vel Da er vi oppe i klasse menn 40 år Overingeniør Øystein Andersen begynte første oktober 1974 utdannet i 1973 ved Oslo tekniske skole som er forløperen til dagens høgskole ved linje for elektrisk energiteknikk sterkstrøm Etter å ha avtjent verneplikt kom du tilbake hit til elektromaskinlaboratoriet ansatt av Oslo skolestyres komité for videregående skoler I 1976 ble du konstituert avdelingsingeniør ikke så lenge etterpå rykket du opp og ble fullstendig avdelingsingeniør Og etter hvert har du vært tillitsvalgt i NITO du har fungert som hovedverneombud og på samme måte som Heidi ble du med over på energi og miljø i bygg studiet da det ble startet opp Og det jeg vil trekke fram med Øystein er at han er veldig engasjert og veldig opptatt av studentenes læring på samme måte som Finn Erik og ikke minst studentens ve og vel Jeg føler at du er en slags tillitsmann for studentene Gratulerer Også Institutt for informasjonsteknologi har noen jubilanter som ble markert av instituttleder Laurence Habib 22 år på høgskolen Eva Hadler Vihovde Eva Hadler Vihovde har vært med på å utdanne mellom 2000 og 3000 dataingeniører og teknologer i grunnleggende programmering gjennom 21 år på høgskolen framhever instituttleder Laurence Habib Høgskolelektor Eva Hadler Vihovde det er en glede å feire med deg ditt 22 års jubileum Det er vanskelig å forestille seg betydningen av Eva sitt bidrag i våre utdanninger Hun har vært med på å utdanne mellom 2000 og 3000 dataingeniører og teknologer Det vil si at det finnes mellom 2000 og 3000 mennesker som nå sitter og programmerer på bakgrunn av det de har lært av Eva Og ikke i hvilket som helst fag men i grunnleggende programmering Og som vi har forstått var ikke nivået på grunnleggende programmering like høyt ved Oslo ingeniørhøgskole som det er her nå og det var ikke like høyt som ved UiO og NTH Men Eva hadde hovedfag i informatikk fra UiO kunne undervise på et nivå som gjorde at studentene kunne fortsette utdanningen på UiO om de ønsket å ta hovedfag Eva er flink til å gjøre forelesninger til en interessant opplevelse for studentene Men gode resultater kommer ikke av seg selv Eva er ganske streng til å få studenter og andre som står henne nær til å oppføre seg ordentlig Hun ergret seg over at studentene kom for sent til forelesning og da begynte hun å

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Fikk-takk-for-god-innsats (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Rekordstor Ung i Oslo-studie
  jentene Denne undersøkelsen vil være svært viktig for å se i hvilken retning utviklingen går sier Andersen Det er i den forbindelse også er lagt inn nye spørsmål knyttet til skolestress og eventuelt hva slags sammenhenger man kan finne mellom denne typen stress og utviklingen av psykiske lidelser forteller NOVA forsker Anders Bakken Han viser også til at det lagt inn nye spørsmål om bruk misbruk av cannabis Mange hevder at stadig flere ungdommer bruker cannabis En av innvendingene mot tidligere Ung i Oslo undersøkelser har vært at deltakerne i disse studiene har vært for unge slik at det har vært vanskelig å si noe om omfanget av cannabisbruken Nå har forskerne utvidet studien til også å omfatte andre og tredje trinn i den videregående skolen og håper ved dette å kunne si noe mer om denne problemstillingen Et viktig talerør for ungdom Sist uke gikk startskuddet for innsamlingen av data til undersøkelsen I den anledning besøkte noen av ungdomsforskerne ved NOVA Kristelig Gymnasium KG for å høre hva de unge mente om studien Adrian Høglund 18 Mats Møller 18 og Mikkel Guttormsen 18 har svart på Ung i Oslo undersøkelsen foto Silje Hartberg Foto Silje Hartberg NOVA På skolen traff de Adrian Høglund 18 Mikkel Guttormsen 18 og Mats Møller 18 De er elever ved VG3 på Kristelig Gymnasium og hadde akkurat besvart den aktuelle undersøkelsen De ga uttrykk for at undersøkelsen var et viktig talerør for ungdom Her kommer et kort referat av samtalen ungdommene hadde med forskerne fra NOVA Synes dere det er viktig at denne typen undersøkelser gjennomføres Ja man kan få mye viktig informasjon ut av slike undersøkelser som ikke foreldrene selv får ut av barna sine sier Adrian Mats er enig og føyer til at det er viktig å kartlegge situasjonen blant ungdommene for å kunne bringe samfunnet videre Mikkel er enig i at undersøkelsen gir gode svar og at det er bra at det er en såpass vid undersøkelse I tillegg er det bra at de som ellers ikke tar ordet får sagt sin mening sier han Hva tenker dere om seriøsiteten i besvarelsene Svarer ungdom sant Alle tre guttene sier at de selv svarte ærlig på spørsmålene og de tror andre ungdommer også gjør det Det er ingen grunn til å ikke svare sant sier Adrian Mikkel legger til at det er enklere å svare sant på grunn av anonymiteten Hvordan var det å fylle ut spørreskjemaet Var det noe som var ekstra vanskelig Var det gøy Det var gøy sier Adrian Man får reflektert litt rundt tematikken i spørreskjemaet samfunnet nærmiljøet osv Det var ikke vanskelig Mats derimot synes ikke det var direkte gøy å svare på spørreskjemaet men heller ikke kjedelig Han legger til at det er nødvendig med slike undersøkelser Hva tenker du er det viktigste utfallet av denne undersøkelsen Både Adrian og Mats trekker frem eventuelle endringer i skolesituasjonen som viktige utfall av undersøkelsen Det kan for eksempel være at det kommer frem noe i forbindelse med skolesituasjonen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Rekordstor-Ung-i-Oslo-studie (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Rich stay-at-home mums produce the winners of tomorrow
  are known to have close neighbourhood relationships The children run in and out of each other s houses and according to the mothers everybody gets to play says Aarseth Forskningsleder Helene Aarseth Foto HiOA Everybody s equal in the neighbourhood and to many of the parents it is important that the children don t know how rich they are They are signalling an emphasis on healthy and complete people of equal value This is reflected in the neighbourhood which is characterised by an exceptionally high standard of living which appears normal says the researcher Producing winners The children do not participate in school based extra curricular facilities Instead mum spends her afternoon with the children and helps them with their homework Particularly the mothers of children with challenges such as ADHD or hearing impairment do not spend their days in coffee bars They spend all their energy on accommodating their child s special needs and ensuring that these challenges do not limit their child s possibilities It s an intense motherhood characterised by close attention and a lot of care and empathy says the sociologist At the same time they clearly aim at producing the winners of tomorrow The mother s demands of her children are not necessarily extremely high but if a child shows certain talents there are no reasons why it shouldn t aspire to achieve top grades The parents take it for granted that their children will be studying abroad and have an international career Dad not included The women are completely dedicated to their children And they regard this as an important and demanding job These women are not housewives who spend their time at home in order to clean and do housework They have a cleaner and perhaps one or two au pairs to look after the home Dinner is ready when the children come home from school in time to reach training and matches The dads have to look after themselves perhaps they are granted a cold hot dog by the kitchen counter says Aarseth Dad lives his own life at work on weekdays The rest of the family can t take his life into consideration when they organise their days They never know when he arrives back from work say the women Dependent on a stay at home wife Several of Aarseth s male informants emphasised that they worked extremely long hours and it was therefore necessary for the family that their wife was at home Not everybody have that long weekly working hours though Some of the men are investors and may come and go as they wish Lawyers reported working weeks up to 60 hours But I have previously interviewed couples who work in academia who also work 60 hours weeks They manage to have two demanding jobs and a home and family life with children and without a cleaner or au pair says Aarseth According to her it is not the work pressure within the financial elite but rather the

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Rich-stay-at-home-mums-produce-the-winners-of-tomorrow (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Tidsskrift for ungdomsforskning med nytt nummer
  og dataspillavhengighet Nina Eriksen Artikler colourbox no Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen Kari Spernes Høgskolen i Østfold Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget Kristin Walseth Heidi Hæhre Høgskolen i Oslo og Akershus Veje ind i pengespil En kvalitativ undersøgelse af tidlige pengespilserfaringer blandt danske børn og unge Maria Camilla Trabjerg Karina Vodstrup Johannesen Søren Kristiansen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Unge afhængighed og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Tidsskrift-for-ungdomsforskning-med-nytt-nummer (2015-09-15)
  Open archived version from archive