archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Både lærebok og oppslagsverk
  lett å sette disse sammen Det er en utfordring å hjelpe elevene og studentene å sette detaljene inn i et system så det ikke bare blir namedropping som vi har nok av i vårt samfunn Men det er også viktig å vise realfagets plass i kulturen Han nevner evolusjonslæren og hvordan forstå denne samtidig som man problematiserer hvorfor noen velger å la være å forhold seg til den best beviste naturvitenskapelige hypotesen Artskunnskap og systematikk Det er viktig å kunne se sammenhenger sier Tandberg Samtidig er det umulig å bli motivert for miljøhensyn om en ikke forstår mangfoldet i naturen Det er viktig å kjenne igjen noe i naturen og bli glad i naturen Da blir det også mer artig å gå på tur Forfatterne har vektlagt artskunnskap og systematikk Dette er en del av allmenndannelsen og vi har valgt å ta dette med selv om andre læreverk ser bort fra dette sier Tandberg Som lærer i naturfag er det viktig at du står støtt på de grunnleggende prinsippene og vet hvordan du kan finne svar i et hav av detaljer Det er mer effektivt å kunne noe enn å la nettet hjelper deg hver gang Bi 2 handler om hvordan arter vokser og vedlikeholder seg hvordan de reagerer på omgivelsene formerer seg og omsetter energi Under revisjonen er mer bioteknologi tatt med og genetikken har fått økt omfang og nytt fra forskningen Under vignetten eikebladet presenterer vi holdbare nyheter fra forskningsverden sier Tandberg Disse skal være triggere til elevene og sette faget inn i en ny sammenheng Svevende læreplan Tandberg mener den største utfordringen i arbeidet med læreverket har vært å forstå og konkretisere en svevende læreplan Ute i skolen står læreboka sterkt Når læreplanene er runde blir også lærebøkene store fordi man er redd for å ikke ha

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Baade-laerebok-og-oppslagsverk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Opptaksprøve til produktdesignstudiet
  produktdesign ved HiOA må søke opptak gjennom Samordna opptak I tillegg må du sende oss opptaksprøve og legge ved cv og en kort tekst om deg selv og hvorfor du søker på studiet Vi ser som vanlig etter søkernes evner til blant annet å visualisere problematisere og registrere forteller instituttleder professor og kontaktperson Gunnar H Gundersen Opptaksprøven består av fem oppgaver Du må svare levere på fire av dem Fristen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Opptaksproeve-til-produktdesignstudiet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Vil du gjøre en forskjell?
  utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Aktuelle saker Vil du gjøre en forskjell Vil du gjøre en forskjell Vil du søke bachelor master eller annen utdanning i år Velg et studium hos oss og gjør en forskjell Møt oss på utdanningsmessen i Lillestrøm 12 13 februar skolebesøk Åpen dag eller spør oss i sosiale medier Finn ut hvilken forskjell du vil gjøre Nettredaksjonen Magnus Wien Klæboe 31 tok master i energi og miljø i bygg Nå er han seksjonsleder og jobber som rådgivende ingeniør med flere av landets nye signalbygg Foto Thomas Ekstrøm Klar for å gjøre en forskjell Velg en bachelor på HiOA og gjør en forskjell Se våre studier og hvordan det er å studere ved HiOA Klar for å gjøre en større forskjell Ta en master ved HiOA Søknadsfrist 1 mars 2015 Se vårt utdanningstilbud og hvordan du søker Møt HiOA Åpen dag 12 mars Skolebesøk Utdanningsmesser Bli kjent med oss HiOA Spørsmål Vil du bli bedre kjent med HiOA Facebook Twitter Instagram Nettredaksjonen Kontakt opptak E post opptak hioa no Tlf 67 23 50 50 Telefontid Man fre kl 10 11 30 og 12 14 HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Vil-du-gjoere-en-forskjell (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Lærerik og nyttig bacheloroppgave
  konklusjonen at RSID kittene ser ut til å kunne bli et svært godt supplement til de eksisterende testene Det er opp til Avdeling for biologiske spor om de vil tilføye RSID kittene som et supplement Inspirert av tidligere oppgave Hva var de viktigste utfordringene i arbeidet med oppgaven Den største utfordringen var å komme i gang med å planlegge hvordan vi skulle gjennomføre prosjektet og å starte det praktiske arbeidet ut i fra vår egen fremgangsplan Hvordan ble dere interessert i denne oppgaven Jeg leste tidligere hovedprosjektoppgaver ved høgskolen og fortalte min veileder på HiOA at jeg ønsket en oppgave som lignet en tidligere oppgave i samarbeid med det tidligere Rettsmedisinske institutt Godt samarbeid og god veiledning Hvordan var det å samarbeide med avdelingen på Folkehelseinstituttet Det var veldig bra samarbeid og det var god hjelp å få Og de var veldig fornøyd med arbeidet som ble utført De ga god veiledning og oppfølging gjennom hele prosjektet fra vi begynte å planlegge til vi leverte oppgaven De ga oss gode ideer og hjalp oss med å se over arbeidet gjennom hele prosjektet Anne var fornøyd og ville gjerne jobbe i avdelingen etter endt studium Jeg søkte og fikk sommerjobb Deretter søkte jeg på en utlyst stilling og fikk jobbtilbud til etter sommeren Hun jobber nå som fulltids avdelingsingeniør ved avdelingen Lærerik oppgave Hva slags veiledning fikk dere på HiOA Den interne veilederen på HiOA ga oss veldig god veiledning og oppfølgning gjennom hele prosjektet Hun kom på besøk og hadde nyttige veiledningsmøter hvor hun ga tilbakemeldinger på arbeidet underveis og på videre planlegging og gjennomføring av prosjektet Studentene fikk god uttelling på høgskolen med karakteren A på oppgaven Hvordan har arbeidet med oppgaven vært nyttig for deg som student Arbeidet med oppgaven har lært meg å planlegge og gjennomføre et

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Laererik-og-nyttig-bacheloroppgave (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Tre disputaser før jul
  tema og skrev dermed historie Avhandlingens tittel Profesjonalitet under press Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane Steinnes undersøkelse viser at det er liten forskjell på hva slags oppgaver barnehagelærere og assistenter utfører i barnehagen og at dette kan påvirke yrkets status Profesjonalitet Neste doktorand i ilden var Mette Løvgren også med barnehagelærere som tema Løvgren var ansatt ved SPS i stipendiatperioden og er nå ansatt ved forskningsinstituttet NOVA Mette Løvgren flankert av sin komité Bent Olsen NTNU Ingrid Fylling Universitetet i Nordland og SPS professor Håvard Helland leder for komiteen Foto Kjersti Lassen Tittel på Løvgrens avhandling er Professional Boundaries The Case of Childcare Workers in Norway Her tar hun blant annet for seg barnehagelærernes profesjonalitet Meningsfulle sammenhenger Ida Katrine Riksaasen Hatlevik disputerte rett før jul Hun var stipendiat ved SPS og er nå forsker hos oss Hatlevik er pedagog og i avhandlingen ser hun på sammenhenger mellom læring på ulike arenaer Avhandlingen fikk tittelen Meningsfulle sammenhenger En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier lærer og sosialarbeiderutdanningene Ida Hatlevik under disputasen Foto Hege Hermansen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Tre-disputaser-foer-jul (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - NAV i videregående skole
  om å undersøke NAVs rolle i Ny GIV Oppfølgings prosjektet som er et samarbeid mellom NAV og den fylkes kommunale Oppfølgings tjenesten OT om oppfølging av ungdom under 20 år Sluttrapporten for denne delen av oppdraget skal leveres innen september 2015 Den andre delen er en følge evaluering av Forsøk med NAV veileder i videregående skole der vi skal analysere resultater av førsøket og de samarbeidsmodellene som er utviklet lokalt

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/NAV-i-videregaaende-skole (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Digital språksamling for tegnspråk
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Et korpus er en digitalt lagret språksamling som er tilrettelagt for søking Samlingen skal brukes til forskning og undervisning I første omgang skal vi samle inn tegnspråkmateriale fra eldre døve Starter nå Oppstarten av arbeidet starter nå i begynnelsen av året med en workshop med den personen i Norge som kan mest når det gjelder tegnspråk korpus Lindsay Ferrara i Trondheim Korpusarbeidet er en viktig del av infrastrukturen i språkforskning sier Bø I stedet for å måtte reise rundt og samle inn data er idéen at store mengder språkdata skal være lett tilgjengelig i en database Slik blir det mye lettere å drive forskning særlig i store prosjekter Studiene på tegnspråk i Norge har til nå vært hovedsakelig kvalitative Med et korpus på plass blir det nå mulig å gjennomføre også kvantitative studier Nesten alle på Seksjon på tegnspråk og tolking vil være involvert i arbeidet på en eller annen måte Etter innsamling av data skal annotering gjøres Mange kameraer Annotasjon av data er det som desidert tar lengst tid og er mest ressurskrevende sier Bø Det er også veldig viktig å ha gode bilder slik at det er lett å se alt

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Digital-spraaksamling-for-tegnspraak (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - En glanset by tar form
  i å skape skiller mellom hvem som inviteres inn eller ei Akkurat som Tjuvholmen planlegges Bjørvika med eksklusivt design og bydelen kan fort bli et område med dyre butikker som også virker ekskluderende Bergsli mener at offentlige myndigheter har et ansvar for å tilrettelegge for flere varierte tilbud i Fjordbyen Som for eksempel et kulturhus for og med barn og ungdom Vi burde få flere gratis småskalatilbud i tillegg til restauranter og kafeer som treffer ulike aldre og lommebøker sier hun Høye boligpriser Bergsli stiller også spørsmål til boligpolitikken i Fjordbyen i avhandlingsarbeidet I Fjordbyen er boligprisene så høye at det blir en forholdsvis ensidig befolkning Bystyret vedtok at fem til ti prosent av boligene i Fjordbyen skulle være rimelige utleieboliger Men tomtene er for dyre Her har ikke bystyret hatt makt bak kravet sier hun For Oslo generelt burde vi ta tilbake den sosiale boligpolitikken Det bør ikke være slik at kjøpekraften alene bestemmer hvem som har rett til å bo i byen Selger seg til turistene Hun har også studert hvordan kultur og byutvikling kobles i dagens bypolitikk Den innebærer å flytte store kulturinstitusjoner slike som Munch museet og Deichmanske bibliotek fra andre bydeler i Oslo til signalbygg i Fjordbyen På den måten satser kommunen pengene i Bjørvika mens andre bydeler mister kulturattraksjoner uten at det er bestemt hva som skal skje med de forlatte bygningene Utviklingen er en del av en turiststrategi De store kulturattraksjonene samles på et fat som Operaen Munch museet Astrup Fearnley nye Deichmanske og Nasjonalmuseet Lett tilgjengelig på et samlebånd perfekt servert til turistene som ikke har tid og anledning til å vandre i Oslos bydeler Noe går tapt når kulturtilbud flyttes fra et lokalmiljø ned til Fjordbyen hvor kulturopplevelsene vil ligge på rekke og rad Når du besøker Munch museet på Tøyen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/En-glanset-by-tar-form (2015-09-15)
  Open archived version from archive •