archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Rehabilitering og habilitering
  praksis Du vil få en nyansert og forskningsbasert forståelse av rehabilitering som et fag og sektorovergripende kunnskaps og virksomhetsområde Denne forståelsen kan brukes i arbeidet med å utforske rehabiliteringspraksis ut fra behov og rettigheter hos individer som etterspør rehabilitering Studiet er inndelt i fem emner og masteroppgave Studiet gjennomføres på deltid over fire år Undervisningen foregår på samlinger Mellom samlingene er det individuelle oppgaver eller gruppeoppgaver på nett For nærmere beskrivelse av emner organisering arbeidsmåter og vurderingsordning se programplanen Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Det er fremdeles mulig å registrere søknad på dette studiet Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende og to års relevant yrkespraksis Kvalifikasjonskrav Søk opptak Studiets innhold og oppbygging Studiet er inndelt i seks emner og er organisert som et deltidsstudium over 4 år Studiets innhold og oppbygging fremgår av figuren nedenfor Emnene MAREH4000 MAREH4300 og MAREH4400 starter i sine respektive høstsemestre og ender i vårsemesteret 1 studieår 1 semester MAREH4000 20 stp Rehabilitering som kunnskap og praksis 2 semester MAREH4100 10 stp Kropp og samfunn 2 studieår 3 semester MAREH4200 10 stp Vitenskapsteori og etikk 4 semester MAREH4300 10 stp Kvantitativ forskningsmetode MAREH4400 10 stp Kvalitativ forskningsmetode 3 og 4 studieår 5 8 semester MAREH5900 60 stp Masteroppgave Mer om studiet Programplan 2015 Programplaner for tidligere kull Timeplan Forskning ved Fakultet for helsefag Pensumlister for tidligere kull Fakta Masterstudium i rehabilitering og habilitering Studiestart Høst 2015 Studiepoeng 120 Varighet 4 år deltid Sted Pilestredet Oslo Språk Norsk Antall studenter 20 Kostnader Semesteravgift 580 kroner Kopiavgift 150 kroner Ny student Er du en ny eller eksisterende student Gå inn på student hioa no for mer informasjon Her finner du også alt om studiestart for ditt studium Studieside for rehabilitering og habilitering Kontakt Faglig Marte Feiring Administrativ Stine Andresen Jobbmuligheter Masterstudiet er for deg som ønsker å øke kompetansen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Rehabilitering-og-habilitering (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Samfunnsernæring
  navn til samfunnsernæring i 2011 Det brukes både kvantitative og kvalitative metoder i kombinasjon med tilnærmingsmåter fra samfunnsvitenskapene for å belyse hvordan samfunnsforhold får betydning for ernæringsrelaterte helseproblem og deres løsninger Det anvendes også modeller og metoder fra folkehelsevitenskapen En viktig dimensjon ved studiet er å stimulere til samarbeid og medbestemmelse på tvers av fagdisipliner og profesjoner Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i fag emner av minimum 60 studiepoengs omfang innenfor mat og ernæringsfag og minimum 20 studiepoeng innenfor mat og ernæringsrelaterte emner helse idretts eller naturfaglige emner Kvalifikasjonskrav Søk opptak Modell for masterstudiet i Samfunnsernæring 2015 2016 1 studieår 1 semester MAME4100 10 stp Sentrale utfordringer innen samfunnsernæring MAME4200 15 stp Vitenskapsteori og forskningsmetode 2 semester MAME4430 10 ECTS Mat globalisering og styresett MAME4320 10 stp Overvekt og de store folkesykdommene MAME4210 10 stp Prosjektbeskrivelse MAME4310 10 stp Forskning innen helse og ernæringskommunikasjon MAME4530 10 ECTS Ernæring og menneskerettigheter 2016 2017 2 studieår 3 semester MAME5910 55 stp Masteroppgave 4 semester MAME5910 55 stp Masteroppgave Det forutsettes minimum 12 påmeldte studenter for at et valgemne skal tilbys Mer om studiet Programplan 2015 Programplaner for tidligere kull Timeplan Bloggen til samfunnsernæring Forskning ved Fakultet for helsefag Pensumlister for tidligere kull Fakta Masterstudium i samfunnsernæring Studiestart Høst 2015 Studiepoeng 120 Varighet 2 år heltid Sted Kjeller Skedsmo Språk Norsk og engelsk Kostnader Semesteravgift 580 kroner Kopiavgift 150 kroner Ny student Er du en ny eller eksisterende student Gå inn på student hioa no for mer informasjon Her finner du også alt om studiestart for ditt studium Studieside for master i samfunnsernæring Kontakt Faglig Asgeir Brevik Jobbmuligheter Studiet kvalifiserer deg for folkehelsearbeid lokalt nasjonalt eller andre steder i verden Les mer om jobbmuligheter Hovedmålet med utdanningen er å sette deg i stand til å fremme

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Samfunnsernaering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Skolerettet utdanningsvitenskap
  Igangsetting av fordypningsfagene forutsetter tilstrekkelig antall søkere Se i programplanen for mer informasjon Søknad og opptak Søknadsfrist 15 desember for søkere med utdanning fra land utenfor EU EØS og Sveits 1 mars for søkere med utdanning fra land innenfor EU EØS og Sveits Det er fremdeles mulig å registrere søknad på dette studiet gjelder kun fordypningsfagene musikk og naturfag Opptakskrav Minst treårig allmennlærerutdanning bachelorgrad innenfor grunnskolerettet lærerutdanning eller tilsvarende med en fordypning på samlet minst 60 studiepoeng i et obligatorisk grunnskolefag eller i pedagogikk Det kreves dokumentert at fagdidaktikk inngår Søk opptak Studiets innhold oppbygging Obligatorisk pensum er på ca 4200 sider Alle emnene er obligatoriske Emnene det første semesteret er felles for alle fagfordypningene og består av to emner SKUT4100 Fag fagdidaktikk og didaktikk og SKUT4200 Vitenskapsteori og forskningsmetoder Det andre semesteret består av emnet SKUT4300 Fagfordypning på 30 studiepoeng Emnet SKUT5910 Masteroppgave utgjør 60 studiepoeng og er lagt til tredje og fjerde semester Undervisningen det første semesteret er obligatorisk Emnet SKUT4300 Fagfordypning skal være en videre påbygning av det fag som studenten allerede har en 60 poengs fordypning i og som det er søkt opptak på grunnlag av Innholdet i de ni fagene beskrives nærmere nedenfor 1 studieår 1 semester SKUT4100 15 stp Fag fagdidaktikk og didaktikk SKUT4200 15 stp Vitenskapsteori og forskningsmetoder 2 semester SKUT4300 30 stp Fagfordypning 2 studieår 3 semester SKUT5910 60 stp Masteroppgave 4 semester SKUT5910 60 stp Masteroppgave Mer om studiet Programplan Fritak fra fag Permisjon Studiekvalitet og evaluering Regelverk Fakta Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag eller pedagogikk Studiestart 20 august 2015 Studiepoeng 120 Varighet 2 år heltid Sted Pilestredet Oslo Språk Norsk Kostnader Semesteravgift 730 kroner Ny student Er du en ny eller eksisterende student Gå inn på student hioa no for mer informasjon Her finner du også alt

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Master/Skolerettet-utdanningsvitenskap (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Sosialfag
  Welfare and Health Policy Om studiet Ved masterprogrammet i sosialfag kan du velge mellom fire studieretninger Les mer om innhold og organisering Barnevern Familiebehandling International Social Welfare and Health Policy Sosialt arbeid Du søker direkte på den studieretningen du ønsker å ta se lenker over Studieretningen i sosialt arbeid har en bred innretning mot det sosialfaglige feltet generelt mens barnevern familiebehandling og den engelskspråklige studieretningen International Social Welfare and Health Policy innebærer en større grad av spesialisering Alle studieretningene fører fram til en generell kritiskanalytisk kompetanse med forståelser for betydninger av kjønn etnisitet generasjon og sosial klasse for levekår og livsforhold Studieretningene kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Opptakskrav Se under hver enkelt studieretning Barnevern Familiebehandling International Social Welfare and Health Policy Sosialt arbeid Mer om studiet Programplaner master i sosialfag Permisjon Regelverk Studiekvalitet og evaluering Fakta Masterstudium i sosialfag Studiestart Se under hver studieretning Studiepoeng 120 Varighet 2 år heltid 3 år deltid Sted Pilestredet Oslo Språk Norsk Kostnader Semesteravgift 440 kroner Kopiavgift 150 kroner Ny student Er du en ny eller eksisterende student Gå inn på student hioa no for mer informasjon Her finner også alt om studiestart for ditt studium Studieside for

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Master/Sosialfag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Sosialt arbeid (master i sosialfag)
  stp Kunstneriske aktiviteter i psykisk helsearbeid 2 studieår 3 semester SFF5000 10 stp Vitenskapsteori SFV4500 10 stp Velferd som tekst Språkets makt i forvaltningen SFB5100 15 Psykiske tilstandsbilder hos barn og unge SBV4000 10 Barnevern og kunnskap Eksplisitt og implisitt teori i barnevernfeltet SFV4600 SFB400 4 semester SSA5900 45 Masteroppgaven SFV4300 10 stp Interseksjonalitet som teoretisk metodisk og praktisk analyseredskap i sosialfaglig arbeid SFV4700 10 ECTS Globalisation and the Development of Health and Social Policy SFV4400 10 ECTS Social Welfare Social Work and Human Rights Normative perspectives on professional work in the public welfare sector MAPSD5200 10 stp Mennesker i krise og forebygging av selvmord MAPSD5500 10 stp Kroppbaserte behandlingstradisjoner i psykisk helsearbeid MAPSD5300 10 stp Kunstneriske aktiviteter i psykisk helsearbeid Deltid 1 studieår 1 semester SFF4000 10 stp Samfunnsvitenskapelig teori SSA4000 10 stp Sosialt arbeid og sosialpedagogikk 2 semester SFF4100 15 stp Forskningsmetode og design SFV4300 10 stp Interseksjonalitet som teoretisk metodisk og praktisk analyseredskap i sosialfaglig arbeid SFV4700 10 ECTS Globalisation and the Development of Health and Social Policy SFV4400 10 ECTS Social Welfare Social Work and Human Rights Normative perspectives on professional work in the public welfare sector MAPSD5200 10 stp Mennesker i krise og forebygging av selvmord MAPSD5500 10 stp Kroppbaserte behandlingstradisjoner i psykisk helsearbeid MAPSD5300 10 stp Kunstneriske aktiviteter i psykisk helsearbeid 2 studieår 3 semester SFF5000 10 stp Vitenskapsteori SSA4100 10 stp Sosial og velferdspolitikk SFV4300 10 stp Interseksjonalitet som teoretisk metodisk og praktisk analyseredskap i sosialfaglig arbeid SFV4700 10 ECTS Globalisation and the Development of Health and Social Policy SFV4400 10 ECTS Social Welfare Social Work and Human Rights Normative perspectives on professional work in the public welfare sector MAPSD5200 10 stp Mennesker i krise og forebygging av selvmord MAPSD5500 10 stp Kroppbaserte behandlingstradisjoner i psykisk helsearbeid MAPSD5300 10 stp Kunstneriske aktiviteter i

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Master/Sosialt-arbeid-master-i-sosialfag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Styring og ledelse
  år i ledende stilling på mellomnivå eller høyere Yrkespraksis skal være etter fullført bachelorgrad Søk opptak Studiets innhold og oppbygging Studiet har et omfang på 90 studiepoeng og består av obligatoriske fellesemner valgemner og en masteroppgave Man kan enten fordype seg innen styring ledelse eller samhandlingsledelse eller man kan velge emner fra de ulike områdene bortsett fra masteroppgaven har hvert av emnene et omfang på 10 studiepoeng Undervisningsåret er inndelt i tre perioder trimester med ca 12 uker i hver periode De fleste emnene i studiet undervises i løpet av én periode semester i samsvar med progresjonen som er vist i tabellene nedenfor Studiet har følgende normalprogresjon for deltidsstudenter fulltidsstudenter tar normalt to emner i hver studieperiode og kan da fullføre studiet på ca 1 1 2 år 1 studieår August november MSL4000 10 stp Styring former og reformer Desember mars MSL4100 10 stp Organisasjon lederskap og endring i offentlig virksomhet April juni MSLV4200 10 stp Samhandlingsledelse MSLV4300 10 stp Økonomi budsjett og resultatstyring i offentlig sektor MSLV4400 10 stp Strategisk ledelse i offentlig virksomhet MSLV4800 10 stp Juridiske perspektiver på markedseksponering av offentlig virksomhet emnet går våren 2017 2 studieår August november MSL4200 10 stp Forskningsmetoder og vitenskapsteori MSLV4500 10 stp Praktisk ledelse MSLV4100 10 stp Kommunikasjon og forhandlinger Desember mars MALK4000 402 10 ECTS Relational Skills MSLV4700 10 stp Arbeidsrettslige perspektiver i endringsprosesser MSLV4600 10stp Evalueringer og brukerundersøkelser emnet går våren 2017 MSLV4500 10 stp Praktisk ledelse April juni MSLV4200 10 stp Samhandlingsledelse MSLV4300 10 stp Økonomi budsjett og resultatstyring i offentlig sektor MSLV4400 10 stp Strategisk ledelse i offentlig virksomhet MSLV4500 10 stp Praktisk ledelse MSLV4800 10 stp Juridiske perspektiver på markedseksponering av offentlig virksomhet emnet går våren 2017 MSLV4100 10 stp Kommunikasjon og forhandlinger 3 studieår August juni MSL5900 30 stp Masteroppgaven Emnet MSLV4500 Praktisk ledelse

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Master/Styring-og-ledelse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling
  sp Klinisk vurderings og handlingskompetanse systematisk kartlegging og undersøkelsesmetodikk MASYK4200 10 stp Smerte og smertelindring MASYK4300 10 stp Lidelse verdighet og sårbarhet MASYK4400 10 stp Livskvalitet MASYK4500 10 stp Klinisk etikk MASYK4600 10 stp Kommunikasjon og helseveiledning MASYK4700 10 stp Barns deltagelse i møte med helsevesenet MASYK4800 10 stp Helse kropp og livsstil MASYK4900 10 stp Eldre personer med komplekse lidelser 2 studieår 3 og 4 semester MASYK5900 60 stp Masteroppgave Deltid 1 studieår 1 semester MASYD4000 10 stp Klinisk forskning og fagutvikling MASYD4050 10 stp Vitenskapsteori og forskningsmetode 2 semester MASYD4060 10 stp Forskningsmetode og databehandling kvantitativ del 2 studieår 3 semester MASYD4100 10 sp Klinisk vurderings og handlingskompetanse systematisk kartlegging og undersøkelsesmetodikk MASYD4200 10 stp Smerte og smertelindring MASYD4300 10 stp Lidelse verdighet og sårbarhet MASYD4400 10 stp Livskvalitet MASYD4500 10 stp Klinisk etikk MASYD4600 10 stp Kommunikasjon og helseveiledning MASYD4700 10 stp Barns deltagelse i møte med helsevesenet MASYD4800 10 stp Helse kropp og livsstil MASYD4900 10 stp Eldre personer med komplekse lidelser 4 semester MASYD4070 10 stp Forskningsmetode og databehandling kvalitativ del MASYD4100 10 sp Klinisk vurderings og handlingskompetanse systematisk kartlegging og undersøkelsesmetodikk MASYD4200 10 stp Smerte og smertelindring MASYD4300 10 stp Lidelse verdighet og sårbarhet MASYD4400 10 stp Livskvalitet MASYD4500 10 stp Klinisk etikk MASYD4600 10 stp Kommunikasjon og helseveiledning MASYD4700 10 stp Barns deltagelse i møte med helsevesenet MASYD4800 10 stp Helse kropp og livsstil MASYD4900 10 stp Eldre personer med komplekse lidelser 3 4 studieår 5 8 semester MASYD5900 60 stp Masteroppgave Mer om studiet Programplan 2015 Programplaner for tidligere kull Timeplan Praksis Medisinsk testing Forskning ved Fakultet for helsefag Pensumlister for tidligere kull Fakta Masterstudium i sykepleie klinisk forskning og fagutvikling Studiestart 31 august 2015 Studiepoeng 120 Varighet 2 år heltid 4 år deltid Sted Pilestredet Oslo Språk Norsk Kostnader Semesteravgift 580

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Sykepleie-klinisk-forskning-og-fagutvikling (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Universell utforming av IKT
  behovet for faglig kompetanse om universell utforming av IKT løsninger Programmet er relevant for søkere med kompetanse innen menneske maskin interaksjon interaksjonsdesign programvareutvikling og relaterte fagområder i offentlig sektor Programmet er også relevant for søkere med interesse for fremtidige studier på doktorgradsnivå Søknad og opptak Søknadsfrist Søkere utenom EU EEA Sveits og nordiske land 15 desember 2014 Søkere fra EU EEA Sveits og nordiske land 1 mars 2015 Vær oppmerksom på at for noen grupper søkere kan det være andre søknadsfrister Det er fremdeles mulig å registrere søknad på dette studiet Opptakskrav Det kreves bachelorgrad i ingeniørfag datateknologi eller tilsvarende hvor innslaget av datatekniske emner utgjør minst 80 studiepoeng Søk opptak Programme content and structure 1 studieår 1 semester MS400U 10 ECTS Universal Design of Interactive Systems MS440U 10 ECTS Academic Writing MS420U 10 ECTS User Diversity and ICT Barriers 2 semester MS430U 10 ECTS Interaction Styles and Technologies for Accessibility MS410U 10 ECTS Research Methods and Research Ethics MS590U 60 ECTS Master s Thesis 2 studieår 3 semester MS590U 60 ECTS Master s Thesis MS520U 10 ECTS Intelligent User Interfaces MS510U 10 ECTS Programming and APIs for Interaction MS530U 10 ECTS Globalisation of Technology 4 semester MS590U 60 ECTS Master s Thesis Mer om studiet Programplan Permisjon Forskningsgruppe for universell utforming av IKT Følg oss på Facebook Studiekvalitet og evaluering Regelverk Tidligere programplaner Fakta Masterstudium i universell utforming av IKT Studiestart 11 august 2015 Studiepoeng 120 Varighet 2 år heltid Sted Pilestredet Oslo Språk Engelsk Kostnader Semesteravgift 580 kroner Kopiavgift 150 kroner Ny student Er du en ny eller eksisterende student Gå inn på student hioa no for mer informasjon Her finner også alt om studiestart for ditt studium Studieside for universell utforming av IKT Kontakt Faglig Siri Kessel Administrativ Studieadministrasjonen Jobbmuligheter Masterprogrammet utdanner kompetente medarbeidere innenfor universell utforming

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Master/Universell-utforming-av-IKT (2015-09-15)
  Open archived version from archive