archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Flerkulturell pedagogikk 15 stp
  samling 4 og 5 april Eksamen utleveres 4 mai Kunnskap Studenten har grunnleggende kunnskap om ulike tilnærminger til mangfold og flerkultur i dagens barnehage utvidet kunnskap om sentrale perspektiver på danning og medvirkning knyttet til flerkulturelle perspektiver utvidet kunnskap om ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i en mangfoldig barnehage utdypet kunnskap om barnehagelærerrollen i et samfunn i endring Ferdigheter Studenten kan anvende relevant kunnskap i en mangfoldig og flerkulturell barnehage anvende teorier om danning og medvirkning i barnehagens daglige arbeid lede konstruktive utviklingsprosesser i en mangfoldig barnehage kontinuerlig utvikle bevissthet rundt barnehagelærerrollen i et samfunn i endring Generell kompetanse Studenten kan reflektere over egen praksis i en mangfoldig og flerkulturell barnehage reflektere rundt yrkesetiske emner i barnehagehverdagen reflektere over egne og andres verdier i møte med barn foresatte og ansatte Karrieremuligheter Her kan du lese mer om karrieremuligheter for Flerkulturell pedagogikk Studiet omhandler sentrale temaer innenfor den flerkulturelle barnehagen mangfold Studiet består av tre hovedområder med tilhørende temaer Temaene vil være gjennomgående i begge semestrene Danning og medvirkning i et mangfoldsperspektiv Ulike tilnærminger til mangfold og flerkultur i dagens barnehage Sentrale perspektiver på danning og medvirkning Implementering av barnehagens formålsparagraf Ulike perspektiver på identitet makt og barnehagelærerrollen Identitet og tilhørighet Ulike forståelser av en god barnehage Ulike perspektiver på makt Barnehagelærerrollen i et samfunn i endring Profesjonsutvikling gjennom kritisk refleksjon Teoretiske verktøy Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i en mangfoldig barnehage Planlegging gjennomføring dokumentasjon og vurdering av aksjonsforskning i barnehagen Søknad og opptak Søknadsfrist Opptaket er avsluttet Søk opptak Opptakskrav Opptakskrav er bestått bachelorstudium barnehagelærerutdanning førskolelærerutdanning eller annen relevant utdanning på bachelornivå og dokumenterte arbeidsoppgaver rettet mot barnehagefeltet i studietiden Med annen relevant utdanning menes for eksempel barnevernspedagog eller spesialpedagog 1 Registrer deg som søker i SøknadsWeb Du finner studiet under Pedagogiske og internasjonale fag og videre under Etterutdanning og oppdrag Fakultet

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Flerkulturell-pedagogikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Flerspråklighet og andrespråkspedagogikk 15 stp
  og flerspråklige bøker Bruk av språkstimuleringsmateriell og digitale verktøy Kritisk bruk av kartleggingsverktøy Arbeids og undervisningsformer Studiet er nett og samlingsbasert og går over to semestre Det vil være fire samlinger à to dager Informasjonsteknologi IKT og høgskolens lærestøttesystem LMS vil inngå som integrert del av læringsaktivitetene Studentene må derfor ha tilgang til datamaskin og internett Studentene skal i løpet av studiet jobbe med et utviklingsprosjekt i egen barnehage med utgangspunkt i et tema relatert til studiet Hver student får minst en veiledning på dette arbeidet Utviklingsprosjektet skal dokumenteres gjennom hele studiet og dokumentasjonen vi bli brukt i undervisningen Karrieremuligheter Her kan du lese mer om karrieremuligheter og hvilken kompetanse studiet er ment å føre til Studentene skal gjennom dette studiet tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å skape et godt språkmiljø i barnehagen et miljø som synliggjør kulturelt mangfold og gir alle barn gode muligheter for utfoldelse og utvikling Språkmiljøet skal støtte opp om barndommens egenverdi men også gi impulser som forbereder barna på samfunnets krav til godt språk og god tekstforståelse Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte Kunnskap Kandidaten har utvidet kunnskap om flerspråklighet i samfunnet har utvidet innsikt i flerspråklige barns språkutvikling har inngående forståelse for hjemmets betydning for barnehagens arbeid med språkstimulering har bred kjennskap til kartleggingsverktøy og hensiktsmessig bruk av disse i flerspråklige barnegrupper Ferdigheter Kandidaten kan stimulere flerspråklige barns helhetlige språkutvikling kan veilede personalet og foreldre i pedagogiske spørsmål relatert til flerspråklighet Generell kompetanse Kandidaten kan skape et godt og variert språkmiljø i barnehagen kan gjennom sine holdninger ivareta et ressursperspektiv på flerspråklighet Søknad og opptak Søknadsfrist Opptaket er avsluttet Søk opptak Opptakskrav Opptakskrav er bestått bachelorstudium barnehagelærerutdanning førskolelærerutdanning eller annen relevant utdanning på bachelornivå og dokumenterte arbeidsoppgaver rettet mot barnehagefeltet i studietiden Med annen relevant utdanning menes for eksempel

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Flerspraaklighet-og-andrespraakspedagogikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forkurs til ingeniørutdanning
  andrespråk matematikk fysikk og teknologi samfunn totalt 34 eventuelt 36 timer per uke Dersom du allerede har eksamen fra et eller flere av disse fagene er det mulig å søke om fritak etter opptak til forkurset Les mer om hvilke typer studier i Norge forkurset kvalifiserer til Videre ingeniørstudier forkurskvoten Bestått eksamen fra forkurs med omfang på minst 90 prosent kvalifiserer til opptak til ingeniørutdanningene i egen kvote forkurskvoten Minst 20 prosent av studieplassene ved alle ingeniørlinjer i norsk ingeniørutdanning reserveres for kandidater fra forkurs og det tas inn til disse plassene etter poengberegning basert på resultater fra bestått fullt forkurs Selv om du ikke skulle ha poeng nok til komme inn innenfor disse kvotene kan du konkurrere om studieplass utenom kvoten på linje med andre søkere Søknad og opptak Søknadsfrist 15 april Poenggrense ved siste opptak Fullført Vg2 yrkesfag 52 8 Generell studiekompetanse 49 0 Grunnskole praksis 48 5 Opptakskrav Fullført og bestått VG1 og VG2 GK og VK1 Generell studiekompetanse Grunnskole og minst 5 års praksis eller en kombinasjon av videregående skole og praksis Tilleggspoeng Poeng for praksis Det gis 0 3 poeng tillegg for hver måned maks 10 8 poeng tre år yrkespraksis utdanning folkehøgskole eller avtjent førstegangstjeneste etter opptakskravet For å få godkjent praksis må attest fra arbeidsgiver inneholde Stillingsandel hel stilling 100 prosent deltid f eks 60 prosent og fra til dato Poeng for fagbrev Det gis 3 poeng i tillegg for fagbrev Det gis ikke alderspoeng ved opptak til ettårig forkurs Søk opptak Studiets innhold og oppbygging 1 studieår 1 semester FORK1100 0 stp Matematikk FORK1200 0 stp Fysikk FORK1300 0 stp Kommunikasjon og norsk FORK1400 0 stp Teknologi og samfunn 2 semester FORK1100 0 stp Matematikk FORK1200 0 stp Fysikk FORK1300 0 stp Kommunikasjon og norsk FORK1400 0 stp Teknologi og samfunn Mer

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/AArsstudier/Forkurs-til-ingenioerutdanning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fortellerkunst
  skal kunne fortelle og legge til rette for fortellersituasjoner Om studiet Studiet er delt inn i hovedområdene teori og praktisk øving i fortellerteknikk Studiet er organisert som et heltidsstudium på dagtid og er svært intensivt og arbeidskrevende Les mer om innhold og organisering Det gis lærerstyrt undervisning ved forelesninger demonstrasjoner instruksjon og veiledning Hovedvekten i studiet ligger på gjennomføringen av praktiske oppgaver og trening i fortellerteknikk Dette praktiske arbeidet omfatter utforming og utvikling av det fortellertekniske uttrykket og det dramapedagogiske opplegget Noe undervisning kan bli gitt på engelsk Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Opptakskrav Fullført emne årsstudium drama og teaterkommunikasjon 60 studiepoeng eller halvårsstudiene muntlig fortelling 1 og 2 30 30 studiepoeng samt dramaturgi 30 studiepoeng eller tilsvarende dramafaglig utdanning på høgskole eller universitetsnivå Søk opptak Mer om studiet Emneplan Estetiske fag på Facebook Praksis Permisjon Studiekvalitet og evaluering Regelverk Fakta Drama og teaterkommunikasjon fortellerkunst Studiestart Høst 2015 Studiepoeng 30 Varighet 1 semester Sted Pilestredet Oslo Språk Norsk og engelsk Kostnader Semesteravgift 580 kroner Kopiavgift 150 kroner Ny student Er du en ny eller eksisterende student Gå inn på student hioa no for mer informasjon Her finner også alt om studiestart for ditt studium Studieside for fortellerkunst Kontakt Faglig

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/halvarsstudier/Fortellerkunst (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Freds- og konfliktstudier i India (tilbys i samarbeid med Kulturstudier)
  Freds og konfliktstudier i India tilbys i samarbeid med Kulturstudier Freds og konfliktstudier i India tilbys i samarbeid med Kulturstudier Studiet gir en tverrfaglig innføring i sosiale og politiske prosesser som fører til konflikt og konfliktløsning på lokalt regionalt og globalt nivå Studieinnhold Les om studieinnhold i freds og konfliktstudier i India Kurset gir grunnlag for årsaksforklaringer kritisk analyse og reflekterte vurderinger omkring konfliktlinjer i dagens verden Dette kombineres med en innføring i Indias og Sør Asias kulturer og samfunn og bringer dermed våre egne opplevelser i India nærmere den teoretiske kunnskapen som formidles Studiet inneholder ti uker i India Les mer på kulturstudier sine nettsider Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i freds og konfliktstudier i India Studiet kan inngå i en bachelorgrad eller som videreutdanning Søknad og opptak Søknadsfrist Opptak to ganger i året Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse Søknadskjema finner du på nettsidene til Kulturstudier Guidelines to being a student at HiOA Exam submission in Fronter Fakta om studiet Freds og konfliktstudier i India Studieopplegg Omfang heltid Studiepoeng 30 Antall semestre 1 Studiested Eksternt Undervisningsspråk Engelsk Studiestart Kostnader Semesteravgift Pris kr 590 00 Kontakt Faglig Berit Helene Vandsemb Administrativ kulturstudier Mer om studiet Eksamen Programplaner Karakterutskrift Lover og regler Permisjon

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/fredogkonfliktiindia (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Globale miljøstudier i Ghana (tilbys i samarbeid med Kulturstudier)
  innføring i de viktigste områdene innenfor internasjonal miljøforvaltning generelt og i den vestafrikanske regionen spesielt Studieinnhold Les om studieinnhold for Globale miljøstudier Studentene skal tilegne seg kunnskaper om Kompleksiteten i dagens viktigste miljøproblemer Institusjoner organisasjoner og andre aktører i internasjonal miljøforvaltning og deres roller Sentrale ideer perspektiver og debatter innenfor miljøforvaltning og planlegging Utfordringer som møter moderne samfunn i planlegging og forvaltning av miljø og utvikling Økonomiske legale og sosiale faktorer som påvirker avgjørelser og handlinger i krysningsfeltet mellom menneskelig aktivitet og miljø Forholdet mellom økonomiske forhold sosial utvikling og miljøproblemer på lokalt nasjonalt regionalt og internasjonale nivå og modeller for effektive løsninger på ulike politiske og praktiske forvaltningsdilemma Prosedyrer og teknikker utviklet med henblikk på å løse komplekse internasjonale miljørelaterte spørsmål Studiet inneholder ti uker i Ghana Les mer på på kulturstudier sine nettsider Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter for Globale miljøstudier Emnet skal gi studenten en balansert forståelse av gjeldende teorier og praksiser innenfor internasjonal miljøforvaltning Søknad og opptak Søknadsfrist Opptak to ganger i året Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse Søknadskjema finner du på nettsidene til Kulturstudier Guidelines to being a student at HiOA Exam submission in Fronter Fakta om studiet Globale miljøstudier i Ghana Studieopplegg Omfang heltid Studiepoeng 30

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/globalemiljostudier (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Journalistikk årsstudium
  Nettstudier Studieinnhold Les om studieinnhold i journalistikk årsstudium Journalistikk årsstudium er et profesjonsrettet studium som bygger på en avtale om samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og NKS Nettstudier Studiet kvalifiserer for journalistisk arbeid i trykte medier og nettpublikasjoner Journalistikk på nettet gjennomføres normalt som et deltidsstudium over fire semestre med eksamen ved slutten av hvert semester Studiets hovedmål er at studentene lærer å finne informasjon bedømme den kritisk og formidle den Det innebærer at du gjennom studiet tilegner deg kunnskaper ferdigheter og holdninger slik at du kan fungere som journalist Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i journalistikk årsstudium Etter endt studium er du kvalifisert til å arbeide som journalist for eksempel i avis tidsskrifter magasiner nettaviser eller som skrivende redaksjonell medarbeider med ansvar for organisasjoners og bedrifters hjemmesider Programplan Programplan for kull 2015 Programplan for kull 2014 Søknad og opptak Søknadsfrist Hver dag hele året Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Meld deg på studiet hos NKS Les mer på http www nks no journalistikk arsstudium Bachelorgrad i kultur og samfunnsfag Journalistikk årsstudium Fører til grad Kan inngå i bachelorgrad etter selvvalgt løp jf Forskrift om bachelorgraden ved Høgskolen i Oslo 2 c Studieopplegg Studiepoeng 60 Antall semestre 4

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Journalistikk-og-mediefag/Journalistikk-aarsstudium (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kroppsøving og idrett
  samsvar med lærestoffet som er forpliktende i grunnskolen Studiet skal legge til rette for fysisk mestring utfoldelse og kreativitet der en tar hensyn til kjønn kulturell bakgrunn ulike aldersgrupper og behov for tilpasset opplæring Sammenhengen mellom kroppsøving helse og samfunnsmessige forhold vil bli vektlagt Dette skal gi nødvendige forutsetninger for arbeid med å legge til rette for allsidig bevegelsesutfoldelse i skolen Søknad og opptak Søknadsfrist 15 april ordinær søknadsfrist 1 mars søknadsfrist for enkelte søkergrupper se nettsidene til samordna opptak Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote 52 5 Kvote for førstegangsvitnemål 42 3 Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse Søk med studiekode 215 185 Søk opptak Mer om studiet Fagplan Medisinsk testing Praksis Permisjon Studiekvalitet og evaluering Regelverk Fakta Årsstudium i kroppsøving og idrett Studiestart 17 august 2015 Studiepoeng 60 Varighet 1 år heltid Sted Pilestredet Oslo Språk Norsk Antall studenter 16 Kostnader Semesteravgift 730 kroner Ny student Er du en ny eller eksisterende student Gå inn på student hioa no for mer informasjon Her finner du også alt om studiestart for ditt studium Studieside for kroppsøving og idrett Kontakt Faglig Carl Henrik Bergsjø Administrativ opptak lui hioa no Jobbmuligheter Studiet kombinert med videre studier gir mulighet for arbeid innen skoleverket idrett

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/AArsstudier/Kroppsoeving-og-idrett (2015-09-15)
  Open archived version from archive •