archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter
  for fysioterapeuter Videreutdanningen gir uttelling i studiepoeng dersom studenten får godkjent samtlige arbeidskrav og godkjent eksamen Videreutdanningen er inndelt i 3 kurs Kurs 1 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv Kurs 2 Helse og miljøarbeid fysisk arbeidsmiljø Kurs 3 Helse og miljøarbeid psykososialt arbeidsmiljø Der er også mulig å melde seg på som kursdeltaker ved kurs 1 og kurs 2 uten å levere arbeidskrav eksamen men da gir det ikke uttelling i studiepoeng Forutsatt fullført kurs 1 og kurs 2 kan en melde seg til kurs 3 og eksamen Studenten må i tillegg ha tilfredsstilt kravet til tilstedeværelse i kurs 3 for å gå opp til eksamen Kurs 1 og 2 er fullført når studenten har fått godkjent arbeidskravene obligatorisk tilstedeværelse ved kurssamlingene for kurs 1 og 2 skriftlige arbeidskrav ved kursene 1 og 2 De tre kursene må gjennomføres i løpet av 5 år Påmeldte som har deltatt på kurs 1 og eller kurs 2 for mer enn 5 år siden kan levere et nytt skriftlig arbeidskrav i tilknytning til det aktuelle kurset Forutsatt godkjent arbeidskrav kan en melde seg til kurs 3 og eksamen Ta kontakt med NFF angående innlevering av skriftlig arbeidskrav oppgave for kurs 1 og kurs 2 For mer informasjon se programplan emneplan under Mer om studiet Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i arbeids og folkehelse for fysioterapeuter Etter gjennomført videreutdanning skal fysioterapeuter kunne bistå i det helsefremmende og forebyggende arbeid i arbeidslivet og folkehelsearbeidet i kommunene Kurs 2 kvalifiserer fysioterapeuter til å påta seg arbeidsplassvurderinger for NAV Programplaner Programplan for kull 2015 Programplaner for tidligere kull Søknad og opptak Søknadsfrist 01 01 1970 Påmelding og mer info Opptakskrav Autorisasjon som fysioterapeut i Norge Studiestart 2015 Tid Mandag 24 august kl 09 00 Sted Pilestredet 46 Rom PA311 Fakta om studiet Arbeids og folkehelse for

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Arbeids-og-folkehelse-for-fysioterapeuter (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Arbeidsinkludering gjennom sosialt entreprenørskap
  Les om målgruppe Målgruppen for studiet er personer som arbeider innen ulike arbeidsmarkedstilbud tilrettelagt arbeid NAV og andre Studiet kan også være nyttig for lærere og for fagpersonell som arbeider innenfor området helse og sosialfag med ansvar for utvikling og innovasjon i læring og arbeid Det forutsettes at deltakerne kan gjennomføre arbeidskrav og eksamen på egen eller annen egnet arbeidsplass Innhold og organisering Les om innhold og organisering Studiet er et samlingsbasert og nettstøttet deltidsstudium Mellom samlingene er det studieoppgaver på egen arbeidsplass Studiet omfatter følgende tre emner ARBEO6100 Sosialt entreprenørskap og innovasjonsmetodikk 15 studiepoeng ARBEO6200 Behovskartlegging og problemløsning 15 studiepoeng ARBEO6300 Utviklingsarbeid i sosialt entreprenørskap 30 studiepoeng Emnene bygger på hverandre og bør gjennomføres i rekkefølge Gjennomført og bestått emne ARBEO6100 og ARBEO6200 eller tilsvarende er en forutsetning for å starte på emne ARBEO6300 Dersom studiet selges som oppdrag kan egen progresjon avtales Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere Det er mulig å ta studiet uten å avlegge eksamen og uten å oppnå studiepoeng Det utstedes da et kursbevis etter at studiet er fullført Søknad og opptak Søknadsfrist Kunngjøres senere Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse Samlingsdager Kunngjøres senere Fakta om studiet Arbeidsinkludering gjennom sosialt entreprenørskap Studieopplegg Studiepoeng

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Arbeidsinkludering-gjennom-sosialt-entreprenoerskap (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Arkitektur og rom
  i arkitektur og rom Arkitektur og rom er et deltidsstudium på 15 studiepoeng På studiet vil studentene lære å planlegge og utvikle idéer frem til ferdig produkt med arbeidstegninger og modeller De vil også lære å bruke digitale verktøy til visualisering av ulike prosjekter innen arkitektur I løpet av studiet skal studentene lære å analysere og utvikle eget undervisningsmateriell innen arkitektur og rom Videre skal studentene kunne utveksle synspunkter og bidra til problematisering av arkitektur og rom knyttet til etikk miljø og kultur i skole og samfunn Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring folkehøgskole og grunnskolen Studieopplegg Les om karrieremuligheter i arkitektur og rom Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene individuelt og i grupper Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag kveld og fredag og lørdag på dagtid Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori praktisk arbeid didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger Det tidligere studieprogrammet design arkitektur og kommunikasjon er fra høsten 2013 oppdelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng og man søker opptak til ett studieprogram 15 studiepoeng av gangen Arkitektur og rom høsten 2015 Design og idéutvikling våren 2016 Digital kunst kultur og kommunikasjon høsten 2016 Trykk og digitale foto våren 2017 med forbehold om endringer Programplan Emneplan for kull 2015 Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad innen visuelle kunstfag design arkitektur eller tilsvarende Det kreves til sammen 60 studiepoeng innen disse fagene Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring folkehøgskole og grunnskolen Økt kompetanse motivasjon nettverk Faglig oppdatering og nye impulser Arkitektur og rom Studieopplegg Omfang samlingsbasert eller deltid

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/arkitektur-og-rom (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Arkivakademiet
  metode og arkivarens rolle i så vel offentlige som private virksomheter og i samfunnet som helhet Studiet er samlingsbasert med fire samlinger per semester Det tilbys på deltid over to semestre og kan derfor kombineres med arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus tok høsten 2013 over undervisningstilbudet Arkivakademiet Tidligere har tilbudet vært organisert gjennom en stiftelse Arkivakademiet opprettet av Riksarkivet og Norsk arkivråd Formålet med undervisningstilbudet Arkivakademiet er å tilby arkivutdanning på høgskolenivå til beste for arkivfunksjonene i stat kommune og private virksomheter Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i arkivakademiet Arkivakademiets formål er å tilby arkivutdanning på høgskolenivå til beste for arkivfunksjonene i så vel offentlige som private virksomheter Målgruppe Undervisningen er særlig rettet mot ansatte som til daglig arbeider med arkiv og hovedfokus i studiet er de ulike sidene av arkivdanningsprosessen Relaterte studier Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Programplan Programplan for 2015 16 Programplan for 2014 15 Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse Hva gjør en arkivar På arkivar no kan du lese mer om hva en arkivar gjør hvor en arkivar jobber og om hvordan du kan bli arkivar Fakta om studiet Arkivakademiet Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 2

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_5072/Arkivakademiet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Arkivformidling (Enkeltemne bachelor)
  kulturarv Studieinnhold Les om studieinnhold i arkivformidling Arkiv har åpnet seg mot publikum på en annen måte enn tidligere Fra å være vanskelig tilgjengelige dokumentasjonsbanker med fokus på bevaring og behovene til faghistorikere oppfatter de fleste arkivinstitusjoner seg i dag som allmenne kulturarvinstitusjoner med et mandat fra og med ressurser som er av interesse for allmennheten Dels som følge av dette har også slektskapet med andre kulturarvinstitusjoner framfor alt bibliotek og museer blitt sterkere I dette emnet lærer du om tilgjengeliggjøring og formidling av arkiver ved arkivinstitusjoner teoretiske og metodiske tilnærminger til arkivformidling regelverket om opphavsrett pedagogiske prinsipper og fagdidaktikk digitale fortellinger som formidlingsmetode etiske utfordringer i forbindelse med formidling utfordringer knyttet til digitalisering av arkiv Emnet inngår i bachelorutdanningen i arkiv og dokumentbehandling Det er også åpent som videreutdanningskurs for andre interesserte Kurset er samlingsbasert og tar i bruk ulike undervisningsformer som forelesninger workshops og studiebesøk Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i arkivformidling Kurset egner seg alle som er interessert i arkiv og kulturformidling Kurset gir både teoretiske og praktiske ferdigheter som vektlegger formidling av arkiv men som også er relevant for andre kulturinstitusjoner Et praktisk orientert intensivkurs i digitale fortellinger inngår i kurset Søknad og opptak Søknadsfrist Opptak skjer

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_5072/Arkivformidling-Enkeltemne-bachelor (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Barnehagenorsk
  og videreutdanning Barnehagenorsk Barnehagenorsk Da er det åpent for påmelding til Barnehagenorsk 2015 Dette kurset er nå fulltegnet deltakere får direkte beskjed Kursinnhold Les mer om innholdet i kurset Kurset retter seg mot assistenter i barnehagen med et annet morsmål enn norsk og som er i jobb i barnehagen Barnehagenorsk er et arbeidsrelatert språkkurs hvor studentens arbeidsplass vil være en viktig språklæringsarena Kurset vil bidra til at den enkelte student utvikler sin muntlige og skriftlige norskspråklige kompetanse Deltakelse på kurset forutsetter veiledning med egen veileder på arbeidsplassen og det har en kursblogg som brukes som kommunikasjons og læringsverktøy på kurset I kursplanen kan du lese mer om hvilke emner og temaer kurset omfatter Organisering og påmelding Les mer om organisering og påmelding for kurset Barnehagenorsk er åpent for ansatte i barnehager i Oslo og Akershus både kommunale og private Kurset vil bestå av inntil åtte todagerssamlinger på Høgskolen i Oslo og Akershus veiledning i barnehagen og noe egenaktivitet Det vil bli avholdt en egen samling for veiledere Kurset er gratis og har oppstart i september oktober 2015 Faglig ansvarlig høgskolelektor Kari Bratland Administrativt ansvarlig seksjon for oppdragsadministrasjon Kurset er fulltegnet Kurset kan kjøpes som et oppdragskurs ta kontakt med tone

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/barnehagenorsk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Barnehagepedagogikk
  Rammeplanens fagområder Ledelse i barnehagen Barnehagen i et samfunns og organisasjonsperspektiv Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i barnehagepedagogikk Sammen med småbarnspedagogikk 30 stp og annen spesifikk pedagogisk utdanning gir studiet i barnehagepedagogikk kompetanse som er likeverdig med førskolelærerutdanning Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Opptakskrav er pedagogisk utdanning som grunnskolelærer allmennlærer faglærer spesialpedagog eller barnevernspedagog For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1 trinn i grunnskolen eller tilsvarende utdanning fra utlandet I tillegg må søkere ha minst 20 prosent arbeidstilknytning til en barnehage i studietiden Søkere som arbeider i førskolelærerstilling i barnehage med dispensasjon fra utdanningskravet og som har bestått studiet Småbarnspedagogikk 30 studiepoeng blir prioritert ved opptak Fra og med opptaket til studieåret 2016 2017 gjelder følgende for søkere med utenlandsk lærerutdanning Slike søkere må ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet Udir For mer informasjon se www udir no Søkere med utenlandsk lærerutdanning må i tillegg dokumentere undervisningskompetanse fra 1 trinn i grunnskolen og må også ha minst 20 prosent arbeidstilknytning til en barnehage i studietiden Studiestart Pilestredet onsdag 26 august 2015 kl 9 30 14 30 Sandvika onsdag 2 september 2015 kl 9 30 14 30 Fakta om studiet Barnehagepedagogikk Fører

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/barnehagepedagogikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Barnesykepleie
  av tre hovedemner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Medisinske og naturvitenskapelige emner Barnesykepleie fag og yrkesutøvelse Hvert hovedemne er delt inn i flere delemner Se fagplanen for ytterligere beskrivelse Arbeidsmåter I studiet benyttes kurs forelesninger gruppearbeid skriftlige oppgaver og selvstudium En del emner er felles med andre videreutdanninger og organiseres i samarbeid med disse Praksis Praksisstudier utgjør ca 55 prosent av studietiden Praksisstudiene er lagt til nyfødtmedisinsk avdeling medisinsk kirurgisk og intensivavdeling for store barn og barnepoliklinikk Reisevei i praksisperioder må påregnes Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i barnesykepleie Studiet retter seg mot offentlig godkjente sykepleiere som ønsker å arbeide innen barnesykepleien med syke barn og ungdommer og deres familie Stipend Flere av sykehusene helseforetakene i Oslo regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen Studiestøtte tildeles etter søknad Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra høgskolen på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos Programplaner Programplan for kull 2015 Programplan for kull 2014 Søknad og opptak Søknadsfrist 01 03 2015 Søk opptak Opptakskrav 3 årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon Studiestart 2015 Tid Mandag 17 august kl 08 30 Sted Pilestredet 32 Studentkantina 1 etasje Aktuelt 100 utdanningsstillinger for sykepleiere ved OUS 16 utdanningsstillinger for sykepleiere ved Ahus Revidert videreutdanning i barnesykepleie mulighet for påbygging til mastergrad Programplanen for videreutdanningen i barnesykepleie ved HiOA er revidert gjeldende fra januar 2014 Studiet er nå identisk med de tre første semestrene av mastergradsstudium i barnesykepleie Studenter som har gjennomført videreutdanningen etter revidert programplan vil bare gjenstå med masteroppgaven for å få graden master i barnesykepleie Det søkes i så tilfelle eget opptak til masterstudiet med samme opptakskrav og søknadsfrist som for ordinære søkere til

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/barnesykepleie (2015-09-15)
  Open archived version from archive •