archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1
  Les om studieinnhold i barnevern i et minoritetsperspektiv del 1 Viktige kunnskapsområder som omhandles Majoritets minoritetsrelasjoner i historisk samfunnsmessig og politisk perspektiv Produksjon av kunnskap ideologi makt og marginaliseringsprosesser Språk og kommunikasjon Antirasistisk sosialt arbeid Identitet kultur og samhandling Deltakelse og inkludering i majoritetssamfunnet Integrasjonsstrategier Familievold Arbeid med enslige mindreårige flyktninger Minoritetsetniske gruppers levekår Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i barnevern i et minoritetsperspektiv del 1 Gjennom studiet skal studentene oppnå økt kompetanse i sosialfaglig og barnevernsfaglig arbeid med etniske minoriteter bosatt i Norge Emnet skal bidra til å styrke studentenes ferdigheter i arbeid med voksne barn og familier med etnisk minoritetsbakgrunn Etter endt emne skal studentene ha opparbeidet forståelse for hvordan kulturelt mangfold og komplekse maktforhold har sammenheng med menneskers varierende behov og livsstil Studiet er organisert i 2 samlinger på tilsammen seks dager Se timeplanen Programplan med pensum Søknad og opptak Søknadsfrist Velg Samfunnsfag og økonomisk administrative fag Søk Videreutdanninger for samfunnsfag vår 2015 Søk opptak Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse Fakta om studiet Barnevern i et minoritetsperspektiv nivå 1 Fører til grad Videreutdanning Studieopplegg Omfang samlingsbasert eller deltid Studiepoeng 10 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Antall studenter pr kull 30 Studiestart Vår 2016 Kostnader Semesteravgift Pris kr

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/VEB (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 2
  praktisk barnevernsarbeid og bidra i utviklingen av et kultursensitivt barnevern Det er et overordnet mål at økt flerkulturell forståelse og ferdigheter skal styrke barnevernet i arbeidet med etniske minoritetsfamilier Emnet er arbeidsplassrelatert og bygger på studentenes erfaringer fra egen yrkesutøvelse God tilrettelegging fra arbeidsgiver er vesentlig for å få best mulig utbytte for både studenter og arbeidsplass Emnet er delt inn i tre hovedtemaer Migrasjon minoriteter og det flerkulturelle samfunnet Møtet mellom barnevernet og barn og familier med minoritetsbakgrunn Metoder og modeller i barnevernsarbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn Undervisningsdager høsten 2015 med forbehold om endringer Samling 1 2 september kl 9 15 30 3 september kl 9 20 00 4 september kl 9 13 30 Samling 2 7 oktober kl 8 30 16 00 8 oktober kl 8 30 16 00 9 oktober kl 8 30 15 30 Samling 3 4 november kl 8 30 16 00 5 november kl 8 30 16 00 6 november kl 8 30 15 00 Eksamen avvikles i desember Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i barnevern i et minoritetsperspektiv nivå 2 Emnet Barnevern i et minoritetsperspektiv nivå 2 er etablert som et ledd i Barne likestillings og inkluderingsdepartementets BLD satsing på et mer kunnskapsbasert barnevern Emnet er utviklet i samarbeid mellom BLD og høgskolene i Telemark Lillehammer Finnmark og Oslo og Akershus Målgruppen er ansatte i den kommunale barneverntjenesten samt ansatte i barnevernsinstitusjoner og det statlige barnevernet på regionalt nivå Søknad og opptak Søknadsfrist 16 08 2015 Poenggrense ved siste opptak For rangering se forskrift om lokalt opptak http www lovdata no cgi wift ldles doc sf sf sf 20111208 1216 html Søk opptak Opptakskrav Bachelorgrad i helse sosial og velferdsfag eller tilsvarende Fakta om studiet Barnevern i et minoritetsperspektiv nivå 2 Fører til grad Videreutdanning Emnet bygger på bachelorkompetanse Studieopplegg Omfang samlingsbasert

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/VBAM (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Barnevernfaglig veiledning
  Hovedhensikten med studiet er å dyktiggjøre studentene slik at de kan gi god barnevernfaglig veiledning til nyansatte og nyutdannede i det første ansettelsesåret Det legges vekt på kunnskap om veiledning i barnevernfaglige emner for nyutdannede nyansatte og på faglig og personlig utvikling evne til selvrefleksjon og kritisk refleksjon Gjennom studiet skal studentene tilegne seg en teoretisk forståelse få praktisk trening og analysere materiale fra egen veiledning Studiet er organisert som deltidsstudium over to semester med totalt seks samlinger på 3 4 dager Dato for samlinger høst 2015 med forbehold om endring 2 4 september Grand Farris hotell i Larvik 7 9 oktober HiOA sine lokaler i Pilestredet Oslo 18 20 november HiOA sine lokaler i Pilestredet Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus betaler opphold og alle måltider på Grand Farris hotell i Larvik reise betaler studentene selv Det går tog fra Oslo til Larvik hver time og vi kommer å starte opp ca kl 11 00 første dagen Program vil bli tilsendt i slutten av august Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i barnevernfaglig veiledning Gjennomført studium gir uttelling ved søknad om godkjenning som faglig veileder i henhold til yrkesorganisasjonenes krav Søknad og opptak Søknadsfrist 16 08 2015 SøknadsWeb Velg Samfunnsfag oppdrag

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/Barnevernfaglig-veiledning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Bedriftspedagogikk
  arbeid i ulike stillinger og funksjoner De som har ansvar for lærlinger opplæring veiledning og coaching av medarbeidere De som analyserer behov for læring og kompetanseutvikling Ansatte innen opplærings personal kvalitets eller HMS arbeid Tillitsvalgte Studiet gir deg grunnlag for å løse ulike yrkespedagogiske oppgaver og funksjoner i arbeidslivet Din verktøykasse er kunnskap og bevissthet metoder ferdigheter innstillinger og holdninger Gjennom studiet styrker du din pedagogiske kompetanse mens du arbeider og får veiledning i egen bedrift Innhold og organisering Les om organisering av bedriftspedagogikk Emner BEPE 7100 Grunnleggende metodikk for kommunikasjon og opplæring 15 studiepoeng BEPE 7200 Kompetansekartlegging og planlegging av opplæring 15 studiepoeng BEPE 7301 Lærings og utviklingsprosjekt 30 studiepoeng Opplegg Studiet organiseres på deltid med tre sju samlinger per emne Hver samling består av to tre dager Det forventes stor egenaktivitet fra studentene gjennom hele studiet både individuelt og i grupper Dette innebærer aktiv deltakelse i de ulike pedagogiske arbeidsformene I periodene mellom samlinger løses oppgaver på egen arbeidsplass Emnene bygger på hverandre og vanlig studieprogresjon er å ta ett emne om gangen Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere Studiet tilbys både som betalingsstudium og som skreddersydd studium oppdrag Søknad og opptak Søknadsfrist Kunngjøres senere Opptakskrav Opptakskrav til emne Bedriftspedagogikk Bepe7100 er generell studiekompetanse GSK eller realkompetanse Opptakskrav til emne Bepe7301 er fullført og bestått emne Bepe7200 Fornyet opplæringen hos T banen Studentprosjekter har ført til innovativ og effektiv opplæring Kreative bedriftspedagogikkstudentar Studentane på bedriftspedagogikk presenterte prosjekta sine utviklingsprosjekt med høg nytteverdi for bedriftene Bruker lærdommen i jobben hver dag Monica Aleksandersen tok videreutdanning i bedriftspedagogikk ved HiOA og bruker metodene aktivt i jobben som veileder Klikk på tittelen for å lese intervjuet med henne Samlingsdager Høst 2015 BEPED7100 1 3 september 29 30 september og 1 oktober 3 5 november 8 desember BEPE7301 31 august

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/bedriftspedagogikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Billedterapi
  emner Vitenskapsteori og forskningsmetode Billedterapi del I Bilde og kreative prosesser Mennesket i utvikling og krise Praksis Billedterapi del 2 Billedterapiens teorier og metoder Relasjoner i terapeutrollen Faglig utviklingsarbeid Samlingsdatoer høsten 2015 1 samling uke 33 mandag 10 08 fredag 14 08 15 2 samling uke 39 onsdag 23 09 fredag 25 09 15 3 samling uke 46 mandag 09 11 fredag 13 11 15 4 samling uke 49 mandag 30 11 fredag 04 12 15 3 dagers hjemmeeksamen 15 12 18 12 15 vitenskapsteori og forskningsmetode Datoene for 2 semester gis på første samling i august Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i billedterapikurset Studiet gir et teoretisk og praktisk fundament for utøvelse av billedterapi og er en videreutdanning som skal gi grunnlag for bruk av billedterapeutiske arbeidsformer som supplement i de yrkene studentene allerede er utdannet for Opptakskrav I tillegg til kvalifikasjonskravene inngår vurdering av billedoppgave med skriftlig refleksjon i opptaksgrunnlaget Oppgaven fargekopi i A4 format vedlegges søknaden Temaet for oppgaven velger du selv Den skriftlige refleksjon skal være på maks 3 sider Billedoppgaven med skriftlig refleksjon vurderes ikke på grunnlag av tekniske tegneferdigheter Oppgaven vurderes på grunnlag av følgende kriterier Refleksjon over hvordan samspill og dialog med bildet under den skapende prosessen kan ha terapeutisk verdi for den som lager bildet Refleksjon over tanker og følelser rundt enkeltelementer som farger former og billeduttrykket som helhet Refleksjon over hvordan valg og bruk av materialer førte til det ferdige billeduttrykket Søkerens tanker om hvordan hun han vil anvende billedterapi knyttet opp mot sin tidligere grunnutdanning For å få tilbud om studieplass må oppgaven være vurdert til godkjent Programplan Programplan for kull 2015 Programplaner for tidligere kull Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars OBS Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere Søk opptak Opptakskrav Bestått 3 årig grunnutdanning på universitets

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/Billedterapi (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Capitalist development and social transformation in India and China
  development in India and China The swift but uneven capitalist development of the two countries since the onset of their market reforms China 1979 India 1991 has gone along with major social transformations The course will look into changes of class caste family systems gender relations and politics The course will also briefly introduce the modern history of the two countries At the end of the course the student has obtained the following learning outcomes The student has knowledge of processes of social change in India and China at micro and macro level The student has the ability to relate social change within diverse institutional contexts to one another Employment opportunities Read about the employment opportunities in Capitalist development and social transformation In combination with other studies courses the course may qualify the candidate for information work and work within private and public organisations that relate to the global South India or China Application and admission Application deadline March 1 This course is still open for application Admission Prerequisites The course is open to students who have completed at least a one year introductory course in Development Studies at either HiOA the University of Agder or equivalent courses at other

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Capitalist-development-and-social-transformation-in-India-and-China2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Climate Change Journalism – Ideas and transformations
  change encompasses most areas of human knowledge yet the full story is hard to tell in journalism The need for transformations towards a Green future is often posited by scientists yet emissions continue to rise If we truly are as climate change journalist Fred Pearce once put it the last generation who can do something seriously to bend the curves in nature what does that imply for journalism The goal of this module is to facilitate the creation of new and solid ideas for how to cover climate change A broad array of researchers from various fields will together with seasoned climate change journalists help students develop both the knowledge and skills necessary to tell more climate change stories The main focus of the course besides the focus on risks and extreme weather events will be on climate change and society In particular we zoom in on transformations for example in economics politics technologies and ethics But students will be encouraged to pursue any topic from human health to species migration related to climate change Assignments Read about assignments in Climate Change Journalism There are two assignments One journalistic reportage and one term paper which both covers the curricula and reflects over the journalistic reportage Both assignments must be written in English A newspaper reportage should not exceed 12 000 signs spaces included A radio or TV reportage should not be longer than 5 minutes The instructor will give feedback to the journalistic reportage at the class sessions The term paper should be approximately 12 pages or 4000 words 1 ½ space font size 12 discussing the course curricula and reflecting theoretically on the journalistic work The journalistic reportage and the term paper are given one grade and are assessed according to a scale ranging from A to F with

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Journalistikk-og-mediefag/climatechange (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Coaching og kommunikasjon
  er ressursorientert og fremmer handlekraft og mestringsevne Studieinnhold Les om studieinnhold i coaching og kommunikasjon Studiets hovedtema er Historikk Definisjoner og teoretisk grunnlag Coachingens systematikk Virkemidler og ferdigheter i coaching Etiske utfordringer og vurderinger Coachingens anvendelse Studiet har kurssamlinger på ettermiddags og kveldstid og samlingene består av forelesninger erfaringsutveksling og gruppeøvelser Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i coaching og kommunikasjon Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor og frivillige organisasjoner Helse velferds og sosialarbeidere ledere pedagoger rådgivere veiledere fag og organisasjonsutviklere Målgruppen for kurset er også konsulenter og andre som arbeider med tilrettelegging og gjennomføring av utviklings og læringsprosesser og som ønsker å utvide sitt repertoar Studiet gir mulighet for opptak på Coaching og livslæring 20 stp Søknad og opptak Søknadsfrist Velg Samfunnsfag og økonomisk administrative fag Søk Videreutdanninger for samfunnsfag vår 2015 Søk opptak Opptakskrav Bachelorgrad fra universitet høgskole innen helse velferds og sosialfag eller pedagogikk eller tilsvarende som inneholder grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen kommunikasjon samhandling og problemløsing ressursutvikling Fakta om studiet Coaching og kommunikasjon Fører til grad Videreutdanning Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 10 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Antall studenter pr kull 30 Studiestart Vår 2016 Kostnader Semesteravgift Pris kr 590 00 Studieavgift

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/VCOAK (2015-09-15)
  Open archived version from archive