archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Coaching og livslæring
  Neste oppstart er høst 2015 med søknadsfrist 1 mai Studieinnhold Les om studieinnhold i coaching og livslæring Emnet tar opp relevante tema i kommunikasjon coaching og livslæring Prinsipielt og teoretisk grunnlag Verdigrunnlag Anvendelsesområder og begrensninger Metodikk virkemidler og anvendelse av dem Kunnskaper og ferdigheter som fremmer sosial samhandling og mestring av livsbelastninger Undervisning høsten 2015 med forbehold for endringer Onsdag 26 8 kl 16 21 Torsdag 27 8 kl 16 21 Onsdag 2 9 kl 16 30 20 30 Onsdag 9 9 kl 16 30 20 30 Onsdag 23 9 kl 16 30 20 30 Onsdag 30 9 kl 16 30 20 30 Onsdag 14 10 kl 16 30 20 30 Onsdag 21 10 kl 16 30 20 30 Onsdag 28 10 kl 16 30 20 30 Onsdag 4 11 kl 16 30 20 30 Torsdag 5 11 kl 16 30 20 30 Onsdag 11 11 kl 16 30 20 30 Onsdag 25 11 kl 16 30 20 30 Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i coaching og livslæring Emnet Coaching og livslæring Endring på egne vilkår kvalifiserer til å anvende coaching og veiledning som metoder til frigjøring av potensialer ubrukte ressurser og mestringsevner hos den enkelte Studentene vil få økt innsikt i egne og andres styrke og talenter tilegne seg nye løsnings og læringsalternativer og få erfaringer i en ressursorientert tenke og væremåte Søknad og opptak Søknadsfrist 01 08 2015 Søk opptak Opptakskrav 3 årig bachelorgrad fra studier innen helse velferds og sosialfag pedagogikk eller tilsvarende Opptak forutsetter gjennomført og bestått eksamen i emnet Coaching og kommunikasjon 10 studiepoeng og eller i emnet Motiverende samtale 10 studiepoeng Fakta om studiet Coaching og livslæring Endring på egne vilkår Fører til grad Videreutdanning Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 20 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Antall studenter pr kull 25 Studiestart Høsten 2015

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/VCOAL (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Coaching og relasjonsledelse
  utprøves som grunnlag for refleksjon og individuell utvikling av coacherkompetanse med spesiell vekt på relasjonsledelse Studentenes egen yrkesbakgrunn og arbeidslivserfaring representerer en vesentlig referanseramme for studiet Studiet består av tre emner to på 15 studiepoeng og ett på 30 studiepoeng CORO7100 Grunnleggende kompetanse i coachende lederstil 15 studiepoeng CORO7200 Grunnleggende kompetanse i teamcoaching 15 studiepoeng CORO7300 Coaching og relasjonsledelse i lærende organisasjoner 30 studiepoeng Målgruppe Les mer om studiets målgruppe Målgruppen er ledere eller ansatte som ønsker å utvikle og forbedre sin kommunikative og relasjonelle kompetanse som grunnlag for en coachende lederstil Mål for dette studiet er å utvikle studentenes kompetanse ved at de skal Bevisstgjøre seg om ideologi kunnskapssyn og læringssyn i coaching Utvikle sine ferdigheter innen coachingens spesifikke kommunikasjonsform Dyktiggjøre seg i coaching av gruppe team og avdelinger Bevisstgjøre seg på coaching som ledelsesform og som verktøy i kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling Utvikle sin egen emosjonelle modenhet som grunnlag for god relasjonbygging Søknad og opptak Søknadsfrist Kunngjøres senere Søk her Opptakskrav Opptakskrav til emne CORO7100 er generell studiekompetanse GSK eller realkompetanse Opptakskrav til emne CORO7300 er fullført og bestått emne CORO7200 Samlingsdager Kunngjøres senere Fakta om studiet Coaching og relasjonsledelse Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 60 Antall semestre 3 Studiested

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Coaching-og-relasjonsledelse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Design og idéutvikling
  fokuseres på prosessen fra å registrere et behov analysere marked og målgruppe formulere kriterier velge ulike metoder for idéutvikling til selve formgivingen med tilpassing til ulike brukergrupper og til produksjon På studiet vil studentene lære å bruke relevante faglige verktøy teknikker og uttrykksformer innen design som for eksempel tegne og presentasjonsteknikker Studentene vil lære om metoder for utvikling av innovative designløsninger Studentene vil også få kunnskap om designregistrering og patentbeskyttelse og fremgangsmåten for søknad om registrering patent Videre skal studentene kunne bidra til problematisering av design knyttet til etikk miljø og kultur i skole og samfunn Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring folkehøgskole og grunnskolen Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i design og idéutvikling Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene individuelt og i grupper Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag kveld og fredag og lørdag på dagtid Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori praktisk arbeid didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger Det tidligere studieprogrammet design arkitektur og kommunikasjon er fra høsten 2013 oppdelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng og man søker opptak til ett studieprogram 15 studiepoeng av gangen Arkitektur og rom høsten 2015 Design og idéutvikling våren 2016 Digital kunst kultur og kommunikasjon høsten 2016 Trykk og digitale foto våren 2017 med forbehold om endringer Søknad og opptak Søknadsfrist 01 09 2015 Søk opptak Opptakskrav Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad innen visuelle kunstfag design arkitektur eller tilsvarende Det kreves til sammen 60 studiepoeng innen disse fagene Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring folkehøgskole og grunnskolen Fakta om studiet Design og idéutvikling Studieopplegg Omfang samlingsbasert eller deltid Studiepoeng

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/design-og-ideutvikling (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Development and Migration
  and Migration is part of the 4th semester of the Bachelor degree Aims and contents Read about aims and contents in Development and Migration Migration and Development is organized around two principal themes Historical processes of migration Migration and the migrants Through this course the students will Acquire knowledge about the main approaches to studying migration development and globalization Reflect critically about migration as a historical process which involves social networks and individual needs Understand the consequences of migration in both sending and receiving communities Employment opportunities Read about employment opportunities in Development and Migration In combination with other studies courses the course may qualify the candidate for information work and work within private and public organisations that relate to the global South Application and admission Application deadline 01st September 2015 Admission Admission Prerequisites Qualifications the course is open to students who have completed at least a one year introductory course in Development Studies at either HiOA the University of Agder or equivalent courses at other universities university colleges in Norway or abroad First lecture 13th January 11 30 Venue P46 PA110 Course facts Development and Migration Department of International Studies and Interpreting Level undergraduate ECTS credits 10 Semester spring

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Development-and-Migration (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Digital kompetanse for lærere - deltid over 2 semestre (nettbasert)
  digital dømmekraft Disse inkluderes i følgende seks moduler digital kompetanse digitale tekster og presentasjoner lyd bilde og video deltakelse på nett digital tallbehandling og digitale læringsressurser Undervisning studiebelastning pr uke Studiet er på deltid er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene Til hver modul er det arbeidskrav som leveres individuelt Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene Kunnskap Forståelse for hva digital kompetanse innebærer for skole og læring Inngående kunnskap om didaktisk bruk av digitale verktøy i skolen Kunnskap om digital dømmekraft så som personvern opphavsrett kildekritikk og nettverk i skolen Ferdigheter Planlegge gjennomføre og vurdere undervisning med digitale verktøy Utvikle og bruke forskjellige arbeidsmåter med IKT som fremmer elevers læring Ta i bruk digitale verktøy for tilpasset opplæring Generell kompetanse Kan bruke digitale verktøy som grunnleggende ferdighet og i samspill med andre grunnleggende ferdigheter Har reflekterte holdninger til pedagogisk bruk av IKT Kjenner til de metode og rolleendringene som IKT medfører i skole og opplæring Målgruppe Les om målgruppe for Digital kompetanse for lærere Digital kompetanse for lærere er et skolerelevant fag som tilbys lærerstudenter eller som videreutdanning av lærere Studiet kan følges på to måter 1 Som deltaker uten å ta eksamen Du bruker ressursene fritt kan delta i diskusjoner og kan gjennomføre øvingsoppgavene på egenhånd 2 Som student med eksamen fra HiOA 30 studiepoeng Du går gjennom ressursene og jobber med øvingsoppgavene Som avslutning på hver modul leverer du inn en innleveringsoppgave Du får tilbakemelding på denne Oppgaven blir vurdert til godkjent ikke godkjent Når alle innleveringsoppgavene er godkjent kan du stille til muntlig eksamen Eksamen kan gjennomføres nettbasert Første gang eksamen blir avholdt blir mai juni 2015 Da må du huske å melde deg til eksamen samt betale semester og studieavgift Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars 2015 Søk opptak Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse For de som ønsker å

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Digital-kompetanse-for-laerere-deltid-over-2-semestre (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Digital kompetanse for lærere - heltid over ett semester (nettbasert)
  Disse inkluderes i følgende seks moduler digital kompetanse digitale tekster og presentasjoner lyd bilde og video deltakelse på nett digital tallbehandling og digitale læringsressurser Undervisning studiebelastning pr uke Studiet er på deltid er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene Til hver modul er det arbeidskrav som leveres individuelt Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene Kunnskap Forståelse for hva digital kompetanse innebærer for skole og læring Inngående kunnskap om didaktisk bruk av digitale verktøy i skolen Kunnskap om digital dømmekraft så som personvern opphavsrett kildekritikk og nettverk i skolen Ferdigheter Planlegge gjennomføre og vurdere undervisning med digitale verktøy Utvikle og bruke forskjellige arbeidsmåter med IKT som fremmer elevers læring Ta i bruk digitale verktøy for tilpasset opplæring Generell kompetanse Kan bruke digitale verktøy som grunnleggende ferdighet og i samspill med andre grunnleggende ferdigheter Har reflekterte holdninger til pedagogisk bruk av IKT Kjenner til de metode og rolleendringene som IKT medfører i skole og opplæring Målgruppe Les om målgruppe for Digital kompetanse for lærere Digital kompetanse for lærere er et skolerelevant fag som tilbys lærerstudenter eller som videreutdanning av lærere Studiet kan følges på to måter 1 Som deltaker uten å ta eksamen Du bruker ressursene fritt kan delta i diskusjoner og kan gjennomføre øvingsoppgavene på egenhånd 2 Som student med eksamen fra HiOA 30 studiepoeng Du går gjennom ressursene og jobber med øvingsoppgavene Som avslutning på hver modul leverer du inn en innleveringsoppgave Du får tilbakemelding på denne Oppgaven blir vurdert til godkjent ikke godkjent Når alle innleveringsoppgavene er godkjent kan du stille til muntlig eksamen Eksamen kan gjennomføres nettbasert Første gang eksamen blir avholdt blir mai juni 2015 Da må du huske å melde deg til eksamen samt betale semester og studieavgift Søknad og opptak Søknadsfrist 1 september 2015 Søk opptak Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse For de som ønsker å ta kurset

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Digital-kompetanse-for-laerere-heltid-over-ett-semester (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Digital kunst, kultur og kommunikasjon
  i digital kunst kultur og kommunikasjon Digital kunst kultur og kommunikasjon er et deltidsstudium på 15 studiepoeng På studiet vil studentene lære om trender og utvikling i digitale medier og vårt nettbaserte samfunn Analyse og kjennskap til digitale læringsressurser og visuell kommunikasjon står sentralt I løpet av studiet skal studentene lære å planlegge og utvikle enkle digitale læringsressurser og digitalt undervisningsmateriell Videre skal studentene kjenne til nytenkning og utvikling av de estetiske fagene i et digitalt perspektiv og ha bevissthet om personvern nettetikette opphavsrett og Intellectual Property Rights IPR Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring folkehøgskole og grunnskolen Studieopplegg Les om studieopplegget til digital kunst kultur og kommunikasjon Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene individuelt og i grupper Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag kveld og fredag og lørdag på dagtid Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori praktisk arbeid didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger Studiet er rettet mot lærere i videregående opplæring folkehøgskole og grunnskolen Det tidligere studieprogrammet design arkitektur og kommunikasjon er fra høsten 2013 oppdelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng og man søker opptak til ett studieprogram 15 studiepoeng av gangen Digital kunst kultur og kommunikasjon høsten 2014 Trykk og foto våren 2015 Arkitektur og rom høsten 2015 Design og idéutvikling våren 2016 med forbehold om endringer Søknad og opptak Søknadsfrist OBS Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere Søk opptak Opptakskrav Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad innen visuelle kunstfag design arkitektur eller tilsvarende Det kreves til sammen 60 studiepoeng innen disse fagene Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring folkehøgskole og grunnskolen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/digital-kunst-kultur-og-kommunikasjon (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring
  lese og skrivevansker Studiet er også aktuelt for de som veileder om god pedagogisk bruk av IKT for eksempel ansatte i PPT og Statped Som student får du En teoretisk innføring om leseutvikling leseforståelse og strategilæring Kunnskap om bruk av digitale lære og hjelpemidler i læringsarbeidet Praktisk opplæring på bruk av utstyr programvare og relevante arbeidsmåter og metoder både på nettbrett iPad og Windows PC Hovedtemaer Arbeidsmåter og programvare apper knyttet til lesing skriving læring og formidling Lese og skriveutvikling og bruk av IKT Implementering av god bruk av IKT i opplæring som møter alle elever Digitale læringsressurser og bruk av læringsplattformer Bruk av sosiale medier i kommunikasjon samhandling og formidling Organisering Les om organisering av digitale lære og hjelpemidler i særskilt tilrettelagt opplæring Slik er studiet lagt opp Studiet er organisert som deltidsstudium med nettbasert samhandling fellessamlinger på høgskolen og oppgaver mellom samlingene Veiledning skjer via nett og eller gjennom direkte kontakt mellom faglærer og student Det praktiske arbeidet mellom samlingene vil være knyttet opp til bruk av PC og nettbrett som verktøy Det forutsettes at studentene aktivt bruker egen arbeidssituasjon eller oppsøker relevant praksis som grunnlag for utprøving refleksjon og læring På samlingene må deltakerne ha med PC og nettbrett iPad Oversikt over programvare for PC og apper til iPad se DLTO Utstyr og programvare for studiet 2014 15 Samlingsdager høsten 2014 4 5 september 16 17 oktober 13 14 november 11 12 desember Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Relevant utdanning på høgskolenivå det vil si lærere spesialpedagoger samt rådgivere i PPT og Statped Andre med undervisningspraksis eller annen veiledererfaring på feltet språk lese og skrivevansker kan tas opp etter realkompetansevurdering Samlingsdatoer høsten 2015 Ditt studium starter med første samling 7 8 september 2015 Oppmøte første dag er kl 09 00 på studiested Kjeller

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/digital (2015-09-15)
  Open archived version from archive •