archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Familieterapi
  via RBUP sine nettsider se lenke lenger ned på siden Studieinnhold Les om studieinnhold i familieterapi Familieterapi og systemiske tilnærminger er viktige arbeidsformer i forhold til mellommenneskelige psykiske og psykosomatiske problemer hos barn og unge Ideene har sitt utgangspunkt i systemtenking kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner Studiet gir en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene anvendt på arbeid med barn ungdom deres familier og nettverk Det vil være en veksel virkning mellom praksis og teori gjennom utstrakt bruk av deltakernes egne kliniske erfaringer Det benyttes videoopptak av studenten sitt eget kliniske arbeid både i undervisningen og i veiledningsgruppene Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i familieterapi Personlig utvikling og ny kunnskap bidrar til vekst for deg selv som menneske En videreutdanning ved HiOA vil styrke din formelle kompetanse og således ha positive ringvirkninger for din karriere Programplan Programplan kull 2015 2017 Programplan kull 2014 2016 Søknad og opptak Søknadsfrist 13 04 2015 Opptakskrav Bachelor innen helse og sosial velferd eller annen relevant utdannelse to års relevant praksis R BUPs nettsider Du søker hos RBUP søknadsfrist 13 april 2015 Fakta om studiet Videreutdanning i familieterapi Fører til grad Videreutdanning Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 60 Antall semestre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15856/FAM (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Featurejournalistikk (i samarbeid med NKS Nettstudier)
  Nettstudier Featurejournalistikk i samarbeid med NKS Nettstudier Featurejournalistikk er for deg som liker å fortelle en historie Du lærer å skrive slik at du uttrykker en personlig stemme Du vil imøtekomme fremtidens etterspørsel etter journalister som behersker den håndskrevne journalistikken Studieinnhold Les om studieinnhold i featurejournalistikk Featurejournalistikk lærer deg å fortelle historier på nye måter Du får innsikt i ulike featuresjangre og de journalistiske arbeidsmetodene som preger dem Featurejournalistikkstudiet gir jobbmuligheter i radio TV blader og aviser og kan også være en inngangsport til informasjonsarbeid i privat og offentlig virksomhet Featurejournalistikkstudiet består av følgene emner Reportasje Portrett Petit Skrivekunst Dramaturgi hva er en god historie Featurespråkets kjennetegn Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i featurejournalistikk Kurset i featurejournalistikk gir jobbmuligheter i radio TV blader og aviser Søknad og opptak Søknadsfrist Hver dag hele året Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Meld deg på emnet hos NKS Les mer på http www nks no featurejournalistikk Featurejournalistikk Fører til grad Kan inngå i bachelorgrad etter selvvalgt løp jf Forskrift om bachelorgraden ved Høgskolen i Oslo 2 c Studieopplegg Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Studiestart Kostnader Semesteravgift Pris kr 580 00 Kursavgift Pris kr 23 200 00 Kontakt Faglig Administrativ NKS Nettstudier Mer

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Journalistikk-og-mediefag/Featurejournalistikk-i-samarbeid-med-NKS-Nettstudier (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fjerntolking
  samtaleparter er geografisk atskilt fra tolken og tolkingen foregår via telefon eller skjermløsninger Studieinnhold Les om studieinnhold i Fjerntolking Emnet omhandler tolketekniske og relasjonelle problemstillinger ved fjerntolking I emnet skal studentene arbeide med å øke sin innsikt i fjerntolking Målgruppen er studenter som har bestått Tolking i offentlig sektor 30 studiepoeng og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse i fjerntolking Undervisning Studiet er et deltidsstudium med ukentlige nettbaserte læringsaktiviteter i kombinasjon med én helgesamling Studentene må påregne tid til selvstudium i tillegg til de organiserte læringsaktivitetene Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne utføre fjerntolking samt gjøre rede for muligheter og begrensninger ved fjerntolking Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter for Fjerntolking Studenten skal etter å ha fullført emnet ha styrket praktisk teoretiske kompetanse i fjerntolking Emnet vil kunne passes inn i en framtidig bachelorgrad i tolking Søknad og opptak Søknadsfrist 1 september Det er fremdeles mulig å registrere søknad på dette studiet Søk opptak Opptakskrav Fullført Tolking i offentlig sektor 30 sp eller tilsvarende i aktuelt tolkespråk Fakta om studiet Fjerntolking Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Studiestart Vår 2016 Kostnader Semesteravgift Pris kr 730 00 Kontakt Faglig Hanne Skaaden Administrativ

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Fjerntolking (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Flerkulturell fagkompetanse 1
  tverrfaglighet der teori og empiri det generelle og det fagspesifikke er integrert til en helhetlig forståelse av flerkulturelle spørsmål Det vil derfor bli lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring Identitetshåndtering i et flerkulturelt samfunn knyttet drøftes gjennom følgende begrep Kultur identitet og etnisitet individ og kollektiv status rolle og kjønn minoritet og majoritet dikotomisering og stereotypisering fremmedfrykt og fordommer Mobilitet og globale endringsprosesser drøftes gjennom følgende begrep Migrasjon stat nasjon og samfunn kolonialisme imperialisme orientalisme og postkolonialisme integrering assimilering og segregering kompleks tilhørighet diaspora transnasjonalitet Kommunikative utfordringer og integrasjon drøftes gjennom følgende aspekter konstruksjon av diskursive systemer i forhold til kjønn generasjon og status diskurser om De Andre og gjennom følgende begrep etnosentrisme og kulturrelativisme postmodernisme og nasjonalisme Sosialisering og profesjonsvirksomhet drøftes gjennom følgende aspekter Danningsprosesser medbrakt og ervervet kompetanse formell og uformell kompetanse profesjonenes og profesjonsutøvernes syn på egen og andres kompetanse Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i flerkulturell fagkompetanse 1 Mål for studiet er at studenten skal kunne relatere dette til egen yrkespraksis eller til annet personlig samfunnsengasjement Studiet vektlegger forholdet mellom individ samfunn og kultur Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Minimum tre års relevant høgre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/flerkultforst1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Flerkulturell fagkompetanse 2
  flerkulturelt miljø Studiet skal bidra til å utvikle kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i prosesser som gjelder tilhørighet og identitet i det flerkulturelle samfunns og arbeidsliv Mål for studiet er at studenten skal kunne relatere dette til egen yrkespraksis eller til annet personlig samfunnsengasjement Studiet vektlegger forholdet mellom individ samfunn og kultur Fokus er velferdsstaten som samhandlingsarena mellom yrkes og profesjonsutøvere og brukergrupper Studiet er preget av tverrfaglighet der teori og empiri det generelle og det fagspesifikke er integrert til en helhetlig forståelse av flerkulturelle spørsmål Det vil derfor bli lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i flerkulturell fagkompetanse 2 Mål for studiet er å fremme kompetanse for yrkes og profesjonsutøvelse i et flerkulturelt samfunn Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Minimum tre års relevant høgre utdanning og to års relevant yrkeserfaring bestått Flerkulturell forståelse 1 eller tilsvarende utdanning på minst 30 studiepoeng Samlingsdatoer Alle samlinger går over 3 dager Høst 2015 02 04 september Oppmøte første dag kl 10 00 Pilestredet 46 3 etg rom PA 311 04 06 november Vår 2016 20 22 januar 02 04 mars Fakta om studiet Flerkulturell

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/flerkultforst2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Flerkulturell forståelse i tolking
  videreutdanning Flerkulturell forståelse i tolking Flerkulturell forståelse i tolking Flerkulturell forståelse i tolking er et deltidsstudium på 15 studiepoeng med undervisning over ett semester Overordnet tema er refleksjon over tolkefunksjonen i den institusjonelle samtalen Studieinnhold Les om studieinnhold i flerkulturell forståelse i tolking Ulike kulturelle sammenhenger for tolkefaglig yrkesutøvelse Makt og ansvar i den institusjonelle og tolkede samtalen Tolkens identitet og ulike identiteter og roller hos profesjonsutøvere og andre som tolken samarbeider med Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i flerkulturell forståelse i tolking Studiet skal bidra til å styrke handlingsberedskap og handlingskompetanse i yrkesutøvelsen for tolker Målgruppen for studiet er tolker som arbeider for offentlig sektor i Norge Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Tolking i offentlig sektor 30 studiepoeng eller tilsvarende Informasjon om utarbeidelse av tolkeutdanningen Samlingsdatoer høsten 2015 3 4 september 2015 24 25 september 2015 22 23 oktober 2015 Innlevering av mappe fredag 4 des 2015 Fakta om studiet Flerkulturell forståelse i tolking Studieopplegg Omfang samlingsbasert eller deltid Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Studiestart Høst 2015 Kostnader Semesteravgift Pris kr 730 00 Kontakt Faglig Cato Christensen Administrativ opptak lui hioa no Mer om studiet Eksamen Programplaner Karakterutskrift Lover og regler Permisjon

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/flerkultforstitolking (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Flerkulturelt helsearbeid
  som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere i møte med pasienter pårørende og kolleger Det legges vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet Studieinnhold Les om studieinnhold i flerkulturelt helsearbeid Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelser Etter endt studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap ferdigheter og generell kompetanse Studenten har Kunnskap om sentrale temaer teorier og problemstillinger i forskning innen det flerkulturelle feltet Har kunnskap om profesjonsutøvelse i en flerkulturell kontekst Har kunnskap om veiledning i et flerkulturelt arbeidsmiljø Har evne til å anlegge et flerfaglig helhetsperspektiv på praktiske og teoretiske problemstillinger vedrørende profesjonsutøvelse i en flerkulturell kontekst Har evne til å veilede kolleger i flerkulturelle spørsmål Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i flerkulturelt helsearbeid Studiet er utviklet for å møte behov hos yrkesutøvere som arbeider med flerkulturelle spørsmål knyttet til helse sykdom og behandling i et flerkulturelt helsevesen Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Generell studiekompetanse GSK realkompetanse Samlingsdatoer Høsten 2015 16 18 september Oppmøte første dag kl 10 00 Pilestredet 46 3 etg rom PA 314 11 13 november Våren 2016 27 29 januar 09 11 mars Fakta om studiet Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 30 Antall semestre 2

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Flerkulturelt-helsearbeid (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fysioterapi for barn
  FYSBA6010 Fysioterapi for barn kunnskapsgrunnlag og praksis 1 20 sp FYSBA6110 Fysioterapi for barn kunnskapsgrunnlag og praksis 2 10 sp Organisering Studiet er deltidsstudium over ett år med forventet studentarbeidstid på 20 timer pr uke i 40 uker Undervisningen er organisert i fem fellessamlinger à ca én ukes varighet FYSBA6010 har fire samlinger mens FYSBA6110 har én Samlingene er jevnt fordelt over året Hvert emne avsluttes med eksamen Til fellessamlingene skal studenten produsere videoopptak av praksissituasjoner som blir grunnlag for analyse og refleksjon på samlingene Vurdering FYSBA6010 har mappeeksamen med 2 oppgaver omfang på hver oppgave inntil 3000 ord FYSBA6110 har eksamen som Individuell skriftlig oppgave Før studenten kan fremstille seg til eksamen kan det også være arbeidskrav som må oppfylles Vi viser til programplanen for detaljerte bestemmelser Obligatorisk tilstedeværelse Det kreves 80 prosent tilstedeværelse på samlingene PROGRAMPLANER Programplan for kull 2015 Programplan for kull 2014 Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i fysioterapi for barn Videreutdanningen kan inngå i Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning som forvaltes av NFF og gi rett til tittelen Spesialist i barnefysioterapi MNFF Vi viser til NFFs til enhver tid gjeldende bestemmelser Studiets målgruppe er fysioterapeuter som ønsker å utvikle sin kompetanse i arbeid med barn og unge Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Søkere må ha autorisasjon som fysioterapeut i Norge Det forutsettes at studentene har tilgang til fysioterapifaglig arbeid med barn unge under studiet Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser rangeres søkere etter oppnådde konkurransepoeng Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng fra fysioterapeututdanning tilleggspoeng for relevant høyere utdanning utover minstekravet og tilleggspoeng for praksis Jfr forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus av 8 12 2011 Studiestart 2015 Tid Mandag 17 august kl 13 30 Sted Pilestredet 32 Rom N020 113 Samlinger Høst 2015 uke 34 41 og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/fysioterapi-for-barn (2015-09-15)
  Open archived version from archive