archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Jordmor
  forskning knyttet til jordmorfagets praktiske og teoretiske virksomhetsområder Praksis Praksisstudiene gjennomføres i ved føde og barsel og gynekologiske enheter i sykehus samt i svangerskapsomsorgen i kommune Jordmorutdanningen har avtaler om praksisplasser i svangerskapsomsorgen og sykehus på Østlandet Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke og det kan være nødvendig å leie hybel under praksisstudiene Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i jordmorutdanningen Jordmorstudiet er en videreutdanning rettet mot offentlig godkjente sykepleiere Utdanningen fyller de internasjonale kravene for å kunne utøve jordmoryrket samt krav i Norge for å få autorisasjon som jordmor Søknad og opptak Søknadsfrist Videreutdanningen til jordmor ble i 2014 etablert som masterstudium i jordmorfag Siste kull på videreutdanningen startet våren 2014 Søkere med avlagt jordmorutdanning etter rammeplan og forskrift av 2005 vil kunne påberegne fritak for deler av masterstudiet Ny master i jordmorfag Studiet legges om til masternivå fra januar 2015 Les mer om masterstudiet i jordmorfag For inneværende studenter Rammeplan for jordmorutdanning Delstudier i utlandet Jordmor Kull 2014 Undervisningsplan jordmorutdanningen 2014 Timeplan 2014 Kull 2013 Studiehefte Fakta om studiet Jordmorutdanning Fører til grad Autorisasjon som jordmor Studieopplegg Omfang heltid Studiepoeng 120 Antall semestre 4 Studiested Kjeller Undervisningsspråk Norsk Antall studenter pr kull 48 Studiestart Kostnader Semesteravgift

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/jordmor (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Journalistikk og eierskap
  Les om studieinnhold i eierskap og journalistikk Det blir satt søkelys på hvordan et fåtall større konserner har fått kontroll over en stadig større del av mediemarkedet nasjonalt og internasjonalt Sentrale spørsmål som tas opp er hvordan dette påvirker journalistikken i de enkelte land sett i sammenheng med PR nettjournalistikk og klassiske journalistiske idealer Studentene skal blant annet tilegne seg kunnskaper holdninger og ferdigheter slik at de Har oversikt over utviklingstrekk i eierskapsforhold på det internasjonale og nasjonale plan Kan analysere hvilken betydning eierskapsforhold har for journalistikkens innhold med vekt på hvordan kommersialisering påvirker journalistikken Kan diskutere hvilken betydning eierskap har for journalistrollen og pressetikk Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i eierskap og journalistikk Emnet egner seg spesielt for studenter og journalister som er interessert i å fordype seg i tema knyttet til problemstillinger om eierskapets betydning for journalistikken Søknad og opptak Søknadsfrist 01 08 2014 Søk opptak Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i journalistikk eller annen fordypning som er relevant til emnets tema Søkere med ikke nordisk videregående utdanning må dokumentere engelskkunnskaper jf krav i Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dokumentasjonen skal lastes opp i søknadsweb Journalistikk og eierskap Fører til grad Frittstående

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Journalistikk-og-mediefag/Journalistikk-og-eierskap (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - KOMPASS
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppstart av inntil to KOMPASS klasser Målgruppe og organisering Les om målgruppe og organisering Vi planlegger oppstart av inntil to klasser høsten 2015 Målet med studiet er at deltakerne eller studentene skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og betydningsfulle rolle i barnehagen På denne måten blir de sentrale i utviklingen av egen barnehage og bidrar til et bedre tilbud for alle barn og foreldre Påmelding Påmelding er åpnet Deltakelse må skje i nært samarbeid med barnehagens leder Barnehagens rolle Det forventes at styreren tilrettelegger for deltakelse på studiet og for veiledning i barnehagen Styreren bør også inkludere deltakernes studieoppgaver arbeidskrav i barnehagehverdagen Deltakelse på KOMPASS oppleves ofte som et løft for hele barnehagen Veileder på arbeidsplassen Hver KOMPASS deltaker skal ha en veileder i praksisfeltet Deltakerne skal støttes i arbeidet mellom samlingene og veilederen må ta ansvar for veiledning på deltakernes studieoppgaver arbeidskrav i barnehagehverdagen Veilederen deltar på veiledersamlinger med faglærer i etterkant av deltakernes samlinger Det bør settes av tid på arbeidsplanen til veiledning Opptak som student KOMPASS kan gjennomføres enten som et studium med 15 studiepoeng eller som et kurs Er du tatt opp som student oppnår du 15 studiepoeng ved bestått eksamen og får en karakterutskrift Kursdeltakere avlegger en prøve Ved gjennomført kurs får deltakeren et kursbevis Først søker du kurset som deltaker Når du har fått plass på kurset får du muligheten til å søke opptak som student Informasjon om studentopptak får du hos opptak lui hioa no og på første samling Det er to muligheter til å søke opptak som student Med generell studiekompetanse Du kan lese mer om generell studiekompetanse på Samordna opptaks nettsider Med realkompetansevurdering Du kan lese mer om realkompetansevurdering på HiOAs nettsider Realkompetansevurdering gjøres for hvert enkelt studium du søker Søknad og opptak Søknadsfrist 15

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/kompass (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kardiologisk sykepleie
  Sykepleie og kardiologi til voksne pasienter med hjertesykdom Fordypningsoppgave med klinisk fordypningspraksis Tilegnelse og bruk av forskningsbasert kunnskap evne til fagkritisk refleksjon og integrering av ny teoretisk kunnskap med egne erfaringer er sentralt i studiet Forelesere er i stor grad klinisk fagpersonell med spisskompetanse innenfor sine fagområder Programplaner Programplan for kull 2015 Programplaner for tidligere kull Karrieremuligheter Les mer om karrieremuligheter i kardiologisk sykepleie Studiet kvalifiserer til utøvelse av sykepleie til hjertepasienter generelt og gir fordypningskompetanse innenfor et spesialområde i kardiologisk sykepleie Studiet kvalifiserer også til utøvelse og kursveilederkompetanse i DHLR AHLR Stipend Flere av sykehusene helseforetakene i Oslo regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen Studiestøtte tildeles etter søknad Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra høgskolen på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis Studiestart 2015 Tid Mandag 7 september kl 08 30 Sted Kunnskapsveien 55 Rom B 349 Oversikt studiesamlinger praksis 2015 2016 Timeplan uke 37 høsten 2015 Timeplan for studiet finnes i Fronter Kardiologisk sykepleie Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 60 Antall semestre 3

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/kardiologisk-sykepleie (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning
  og rådgivningssituasjoner Deltakerne vil arbeide med studieoppgaver som knytter sammen tematiske innhold og arbeid med egen eller andres arbeidsplass Studiet består av fire emner KARO 6100 Karriereveiledning grunnlag og prinsipper Vektlegger teoretiske og praktiske kvalifikasjoner for profesjonell karriereveiledning Innholdet omfatter grunnleggende innføring i sentrale områder knyttet til karriereveiledningsfeltet som lovgivning rettigheter og regelverk som regulerer yrkes og utdanningsvalg og prosessen som fører fram til valgene Emnet inneholder også kartleggingsverktøy strategier og metoder i veiledning KARO 6200 Karriereveiledning nettverksbygging og systemperspektiv Legger hovedvekt på strategiarbeid og systemforståelse i karriereveiledning Innholdet i emnet består blant annet av kunnskap om arbeidsliv og utdanningsstruktur organisasjonsforståelse endringsprosesser og nettverksarbeid KARO 6300 Sosialpedagogisk rådgivning grunnlag og individperspektiv Vektlegger marginaliserte og oversette grupper i opplæringsforløpet personer med psykososiale lidelser og konflikthåndtering Fokus vinkles fra veiledning til rådgiving KARO 6350 Sosialpedagogisk rådgivning systemperspektiv Legger vekt på systemforståelse og nettverksarbeid i et samfunnsorientert perspektiv Dette omfatter blant annet endringsarbeid konflikthåndtering og multikulturell rådgivning Målgruppe Les om målgruppe til karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Studiet gir kompetanse i tråd med veiledende kompetansekrav for rådgivere og det vil kunne være grunnlag for tilsetting som rådgiver i grunnopplæringen ved å inngå i en bachelorgrad Studiet er rettet mot rådgivnings og veiledningsfunksjoner i utdanningssektoren voksenopplæringsinstitusjoner og opplæring i bedrift Dette inkluderer også Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT Oppfølgingstjenesten OT Aetat NAV og Helse og sosialsektoren generelt Søknad og opptak Søknadsfrist Opptakskrav Opptakskrav til emne Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning KARO6100 er generell studiekompetanse GSK eller realkompetanse Opptakskrav til emne Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning KARO6300 er generell studiekompetanse GSK eller realkompetanse Slik søker du 1 Registrer deg som søker i SøknadsWeb Du finner studiet under Pedagogiske og internasjonale fag og videre under Etterutdanning og oppdrag Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst 2015 2 Last opp signert vedleggsskjemaet med påkrevet dokumentasjon i SøknadsWeb 3 Søkere som søker

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Karriereveiledning-og-sosialpedagogisk-raadgivning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom
  stor grad er bestemt av på hvilken måte hvert enkelt individ oppfatter og strukturerer verden Metodene som faller inn under kognitiv atferdsterapi har med seg elementer fra terapeutiske tradisjoner som i ulik grad fokuserer på atferd eller tenkning Studiet skal bidra til ferdigheter i å evaluere og dokumentere eget arbeid med kognitiv atferdsterapeutisk metode og kunne formidle dette til brukere og faglige medarbeidere Studiet kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for klinisk spesialist For mer informasjon om studieinnholdet se studieplanen som ligger på RBUPs nettside Programplaner Programplan kull 2015 Studieplan for kullene 2012 t o m 2014 Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom Utdanningen er tverrfaglig og målgruppen er personer som arbeider direkte med barn og unges psykiske helse eller med psykososiale problemstillinger både i første og andrelinjen Studiet gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som redskap i teamarbeid og i selvstendig terapeutisk arbeid med barn og ungdom Praktisk kompetanse vil avhenge av studentens arbeidsarena som er utgangspunkt for klinisk veiledning og fordypningsarbeid Utdanningen er godkjent som grunnleggende kurs i et utdanningsløp mot godkjenning som kognitiv atferdsterapeut og veileder etter regler gitt av Norsk forening for kognitiv terapi NFKT innenfor internasjonale rammer satt av European Association for Behaviour and Cognitive Therapies EABCT Studiet kan søkes innpasset som del av mastergraden Læring i komplekse systemer som tilbys ved høgskolen Det vil ut i fra individuell vurdering av kandidatens kompetanse kunne utgjøre inntil 15 studiepoeng av graden Søknad og opptak Søknadsfrist 20 03 2015 Søknadsskjema Opptakskrav 3 årig helsefaglig sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning pedagoger med universitetsutdanning psykologer eller leger Søkere skal ha minst to års relevant praksis etter grunnutdanning For alle søkere gjelder kravet om at de under utdanningen er i arbeidsforhold som gir adgang til å utføre selvstendig endringsarbeid med barn unge og deres familier

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Kognitiv-atferdsterapi-med-barn-og-ungdom (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kommunikasjon via tolk
  de vanligste situasjonene Kunne legge til rette for vellykket kommunikasjon via tolk og forstå sammenhengen mellom egen profesjonalitet og kommunikasjon via tolk Kurset er delt opp i seks økter og en avsluttende evaluering Øktene inneholder forelesning dialog rollespill film og gruppearbeid Kurset følger en mal utviklet av Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2011 2012 på oppdrag for Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Mal for dagskursene HiOA rapport 2013 07 Kommunikasjon via tolk for offentlig ansatte Målgruppe og organisering Les om målgruppe og organisering av kommunikasjon via tolk Målgruppa for disse dagskursene er ansatte i offentlig sektor enten som individuelle deltakere eller ved at et kurs holdes for en særskilt arbeidsplass yrkesgruppe Kurset varer 6 5 timer Dagskurset er godkjent som etterutdanning av Advokatforeningen Den norske jordmorforening Den norske tannlegeforening Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund Vi tar forbehold om nok påmeldte når det gjelder gjennomføring av kurset Kursene er delfinansiert av IMDi og dette bidraget er allerede trukket fra i deltakeravgiften Søknad og opptak Søknadsfrist Kurs i kommunikasjon via tolk gav pris Bydel Alna fikk opplæringspris etter at de bl a kurset ansatte i kommunikasjon via tolk i regi av HiOA Klikk på overskriften

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/kommunikasjonviatolk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter og miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn 1 og trinn 2
  og Frelsesarmeens rusomsorg og hører inn under fakultet for samfunnsfag Studieinnhold Les om studieinnhold Studiet er delt i trinn 1 og trinn 2 Gjennom praksisnær tilnærming skal trinn 1 og trinn 2 søke å heve kvaliteten på de tjenester som ytes overfor klienter og brukere Emnene tar sikte på gi innsikt og ferdigheter som er relevante i direkte arbeid med personer med rusproblemer enten arbeidet foregår i døgninstitusjoner i dagtiltak eller hjemme hos klientene brukerne Det legges vekt på å øke studentenes evne til analytisk kritisk og etisk reflektert holdning til egen yrkesutøvelse Gjennom veiledet praksis tar emnene sikte på å bevisstgjøre studentene om egen funksjon og rolle som praktiker Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter Målgruppen for kompetansegivende opplæringsprogram trinn 1 og trinn 2 er verneassistenter miljøarbeidere uten relevant fagutdanning Trinn 1 tilbys også nyutdannede ansatte med høgskoleutdanning som arbeider med rusrelatert problematikk Hensikten med emnene er å dyktiggjøre ansatte innen rusomsorg i deres arbeid med klienter brukere som ved siden av rusproblemer kan ha psykiske atferdsmessige sosiale og somatiske problemer Søknad og opptak Søknadsfrist 01 01 1970 Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse Alle studentene må under studiet arbeide med rusrelaterte problemstillinger Fakta om studiet Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15856/Kompetansegivende-opplaeringsprogram-for-verneassistenter-og-miljoearbeidere-innen-rusomsorgen (2015-09-15)
  Open archived version from archive