archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Kontaktlærer og klasseleder
  legges det stor vekt på enkeltmenneskets ansvar for og mulighet til livslang læring og utvikling Det er derfor viktig å kunne legge til rette for at alle elever får muligheter til å ta i bruk hele sitt potensial på en best mulig måte Målgruppen for studiet er kontaktlærere klasseledere eller lærere som ønsker å inneha slike funksjoner Studiet skal bidra til å styrke studentenes faglige og menneskelige kvaliteter som grunnlag for arbeidet som kontaktlærer og som leder av klasser eller andre elevgrupper Videreutdanningen tilbys i samarbeid med Akershus fylkeskommune Innhold og organisering Les om karrieremuligheter i kontaktlærer og klasseleder Studiet skal bidra til å styrke studentenes faglige og menneskelige kvaliteter som grunnlag for arbeidet som kontaktlærer og som leder av klasser eller andre elevgrupper Utdanningen er delvis nettbasert Studiet blir derfor organisert i samlinger I tillegg skal deltakerne gjennomgå nettbasert stoff og arbeide med praktisk teoretiske oppgaver mellom samlingene Samlingsdatoer Kunngjøres senere Søknad og opptak Søknadsfrist Kunngjøres senere Opptakskrav Godkjent lærerutdanning og minst et års yrkespraksis etter fullført utdanning Andre med relevant utdanning på høgskolenivå og praksis fra videregående skole kan tas opp etter individuell vurdering Fakta om studiet Kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 15

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Kontaktlaerer-og-klasseleder (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Kreativ kommunikasjon
  endring og innovasjon på arbeidsplassen Egen rolle og funksjon som yrkesutøver og muligheten til å tenke nytt og utvide repertoaret av perspektiver og handlemåter i arbeidet Kunstneriske uttrykksformer og prosesser som redskap til personlig utvikling egne myndiggjørende prosesser kommunikasjon samarbeid og læring på arbeidsplassen Hvordan kunstnerisk utfoldelse kan bidra til utvikling frirom og yrkesstolthet overskudd i yrkesutøvelsen og styrke evnen til improvisasjon og mot til å stå i det uferdige Egne kunstneriske ferdigheter og refleksjon over eget og andres skapende uttrykk og etisk vurdering av dette Samlingsdatoer 2015 2016 pdf 176 89 kB Målgruppe Les om målgruppe for kreativ kommunikasjon Vi har alle en iboende kreativitet Det å ta den i bruk utvikler oss både som enkeltmenneske og i vårt samarbeid med andre Ledere verden over har i dag en økt bevissthet om fordelene for bedriftene ved å kombinere kunst og arbeidsliv De bekrefter et behov for mennesker med kreativitet og skaperevne som evner å tenke nytt Mennesker i kontakt med egen kreativitet kan ha en trygghet og erfaring i det å iverksette tiltak De kan bidra til å identifisere problemområder på arbeidsplassen analysere endringsbehov og redefinere forholdet mellom individ organisasjon og samfunn Nye læringsverktøy kan hjelpe de ansatte i arbeidsliv og undervisning i å se utfordringer fra ulike innfallsvinkler og utvikle evner til lederskap Kunstneriske prosesser kan åpne kommunikasjonen og tilrettelegge for eksperimentering idéutvikling og nye måter å tenke endring og organisering på Søknad og opptak Søknadsfrist Kunngjøres senere Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst 2 års yrkeserfaring Følg også studiet på Facebook sidene våre Kunst og næringsliv på lag i Veidekke Kreativ kommunikasjon utvikler arbeidet Les mer om Art Business sin statusrapport 2013 veidekkeprosjektet pdf 12 70 MB Kunstnere gir skoleelever bedre karakterer pdf 496 05 kB Nytt høyskolestudium kreativ vei til arbeid 2009 5

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Kreativ-kommunikasjon (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kreftsykepleie
  funksjons og ansvarsområder 1 Vitenskapsteori kunnskapssyn etikk og forskningsmetode Kreftsykepleiens samfunnsvitenskapelige og fenomenologiske kunnskapsgrunnlag Kliniske studier i kreftsykepleierens funksjons og ansvarsområder 2 Praksis Praksisstudier utgjør 12 uker Praksistiden gjennomføres i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten Programplaner Programplan for kull 2015 Programplan for kull 2014 Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i kreftsykepleieutdanningen Etter utdanningen skal du utøve kreftsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet ressurser og opplevelser Du skal videre anvende dine kunnskaper om kreftsykdom og delta aktivt i behandling av kreft samt ta ansvar for å lindre plagsomme symptomer Kreftsykepleieren skal også ta ansvar for å imøtekomme døendes behov og være til støtte for pasient og pårørende i livets sluttfase Videre deltar du aktivt i rehabilitering slik at pasient og pårørende kan ha best mulig livskvalitet under og etter behandling Studiet skal legge grunnlag for å forstå hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende slik at man som ferdig utdannet kreftsykepleier kan delta aktivt i arbeidet med forebygging av kreft Stipend Flere av sykehusene helseforetakene i Oslo regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen Det kan være lurt å sende kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra høgskolen på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav 3 årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års klinisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon Brenner for den palliative pasienten Gjermund Nylund Storsveen Trengte mer kunnskap om kreft Hege Lilleskare Sørensen Studiestart 2015 Tid Mandag 24 august kl 08 30 Sted Pilestredet 32 rom N040 014 Program Åpning av studiet 2015 Aktuelt 100 utdanningsstillinger for sykepleiere ved OUS 16 utdanningsstillinger for sykepleiere ved Ahus For søkere Hvorfor bør du velge HiOA hvis du vil utdanne deg innen kreftsykepleie Kvalifikasjonskrav opptak dokumentasjon og poengberegning

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/kreft (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Krise- og sorgstøttearbeid
  et historisk og vitenskapelig perspektiv Forståelsesmodeller for sorgteori og krise Tap i en kulturell og rituell kontekst etikk Traume og teorier omkring traumebehandling Gruppemetode som intervensjonsform Hvordan gi faglig støtte til førskolebarn skolebarn ungdom og voksne i sorg og krise Selvmord selvmordsfare og selvmordsforebygging Hvordan ivareta seg selv som hjelper Det kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse på fellessamlinger Kravene til tilstedeværelse må være tilfredsstilt for å fremstille seg til eksamen Bestått eksamen gir 10 studiepoeng Studenter som ikke tar eksamen men for øvrig gjennomfører emnet i sin helhet vil få tildelt kursbevis Nærmere informasjon om studiets læringsutbytter innhold arbeids og undervisningsformer pensum og eksamen står i emneplanen Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i krise og sorgstøttearbeid Emnets målgruppe er ansatte i offentlig og privat sektor og medarbeidere i frivillige organisasjoner som ønsker spesialkompetanse i hvordan man ivaretar tapsrammede Som følge av emnets sterke betoning av tverrfaglighet er emnet relevant for eksempelvis medarbeidere i kommunale psykososiale kriseteam helsepersonell på sykehus eller hospice utrykningspersonell helsesøstre personell i grunn og videregående skole førskolelærere diakoner prester og politi Programplan Programplan kull 2015 Søknad og opptak Søknadsfrist 25 august 2015 Igangsetting av emnet forutsetter minimum 30 deltakere Søknadsskjema Opptakskrav Det faglige grunnlag for opptak er 3 årig helse velferds og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning på bachelornivå eller annen relevant utdanning på samme nivå eller tilsvarende realkompetanse Dokumentasjon av opptaksgrunnlag sendes per post eller epost til ellen nordstrom hioa no Søkere med bachelorgrad avlagt etter år 2000 ved Høgskolen i Oslo og Akershus ev tidligere Høgskolen i Oslo Høgskolen i Akershus trenger imidlertid ikke å dokumentere dette Studiestart 2015 Tid Torsdag 3 september kl 08 30 Sted Kunnskapsveien 55 Rom A 324 Høsten 2015 vil emnet bli gjennomført med følgende studiedager Samling 1 3 og 4 september Frivillig ekskursjon 16 september Samling 2 17 og 18 september

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Krise-og-sorgstoettearbeid (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kulturjournalistikk (i samarbeid med NKS Nettstudier)
  Nettstudier Kulturjournalistikk i samarbeid med NKS Nettstudier Kulturjournalistikk er studiet for deg som er interessert i kultur og vil skrive om det Studieinnhold Les om studieinnhold i kulturjournalistikk Kulturjournalistikk passer for deg med lidenskap for musikk teater film kunst og kultur Du lærer å skrive og å beherske kulturjournalistikkens uttrykksform Det legges vekt på kunst og kulturfilosofi i tillegg til de journalistiske verktøyene Kulturjournalistikk handler om å være en formidler av hva som skjer men med et kritisk blikk Gjennom spennende øvelser som anmeldelser og kritikker øver du opp evnen til å bedømme kultur ut fra selvstendige kriterier Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i kulturjournalistikk Studiet i kulturjournalistikk gir deg jobbmuligheter i radio TV blader og aviser i hovedsak på kulturfeltet Søknad og opptak Søknadsfrist Hver dag hele året Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Meld deg på emnet hos NKS Les mer på http www nks no kulturjournalistikk Fakta om studiet Kulturjournalistikk Fører til grad Kan inngå i bachelorgrad etter selvvalgt løp jf Forskrift om bachelorgraden ved Høgskolen i Oslo 2 c Studieopplegg Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Studiestart Kostnader Semesteravgift Pris kr 580 00 Kursavgift Pris kr 23 200 00 Kontakt Faglig Administrativ NKS Nettstudier Mer om

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Journalistikk-og-mediefag/Kulturjournalistikk-i-samarbeid-med-NKS-Nettstudier (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kunnskap om ekstremisme og radikalisering
  en kombinasjon av teoretiske og praktiske disipliner samt kunnskaps og ferdighetskomponenter I løpet av studiet vil det være tre ulike arbeidskrav en skriftlig oppgave en muntlig presentasjon og en flervalgstest Kurset avsluttes med eksamen som er en individuell semesteroppgave Emnet inneholder følgende hovedtemaer ekstremisme og ekstremiseringsprosesser konspirasjonsteorier hatprat relevant lovgivning Temaene har til hensikt å gjøre det mulig å gjenkjenne ungdom som beveger seg mot ekstreme holdninger og oppfatninger samt sette inn tiltak for å motvirke ekstremisme Det vil også fokusere på å kunne gjenkjenne konspirasjonsteoretiske elementer og motvirke hatprat Emnet er organisert som nettbasert deltidsstudium over ett semester I løpet av semesteret vil det være tre samlinger over tre dager ved Høgskolen i Oslo og Akershus og ukentlige læringsaktiviteter på nett mellom samlingene Det baserer seg på en stor grad av selvstudium og samarbeid i studentgrupper Det er en forutsetning at studentene kan disponere egen datamaskin og har tilgang til Internett Målgruppe Les mer om målgruppe Målgruppen er profesjonsutøvere som møter ungdom slik som lærere helsesøstre barneverns og sosialarbeidere og politi og som ønsker kunnskap om ekstremisme og ekstremisering Dette emnet retter seg særlig mot ulike førstelinje tjenester slik at disse vil bli bedre i stand til å gjenkjenne tegn på at ekstreme holdninger er i ferd med å utvikle seg En slik identifisering er en forutsetning for å kunne forebygge den videre ekstremiseringsprosessen Søknad og opptak Søknadsfrist 19 08 2015 Opptakskrav For å bli tatt opp på studiet kreves en profesjonsutdanning på minst bachelornivå eller tilsvarende realkompetanse Anne Birgitta Nilsen forsker på hatprat Fakta om studiet Kunnskap om ekstremisme og radikalisering Studiekode UTVKR6000 Studieopplegg Omfang nettbasert samlingsbasert eller deltid Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Studiestart Høst 2015 Kostnader Semesteravgift Pris kr 730 00 Kursavgift Pris kr 14 500 00 Kontakt Faglig Lars Gule tlf

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Kunnskap-om-ekstremisme-og-radikalisering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten
  kommer pasienter og brukere til gode En kunnskapsbasert praksis vil styrke fagfeltet gjennom en mer bevisst bruk av ulike kunnskapskilder Utdanningen er tverrfaglig Programplaner Studieplan Målgruppe Les om målgrupper i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Kunnskapsbasert praksis innebærer å bruke den best tilgjengelige forskningsbaserte kunnskap integrert med kliniske erfaringer og brukernes verdier og preferanser i beslutninger om helsespørsmål Målgruppen for studiet er helsepersonell som ønsker å praktisere en kunnskapsbasert fagutøvelse Studiet passer også for personer som jobber i fag og forskningsstillinger lærere lektorer førstelektorer og stipendiater innen helse og sosialfagene Søknad og opptak Søknadsfrist SøknadsWeb er åpnet Søknadsskjema Studiestart 2015 Tid Mandag 7 september kl 08 30 Sted Kunnskapsveien 55 Rom F 120 Nytt kurs starter høsten 2015 med følgende samlinger Uke 37 7 10 september Uke 39 22 eller 24 september og 23 september Uke 42 12 og 13 oktober Uke 44 26 og 27 oktober Uke 45 3 november Oppgaveseminar Uke 49 1 desember Innlevering av prosjekteksamen Uke 50 8 desember Fremlegg prosjekteksamen Timeplan høsten 2015 KBP Les mer Presentasjoner fra konferansen 21 april 2015 Erfaringskonferansen 2015 Brukermedvirkning på individ og systemnivå Erfaringskonferansen 2014 Implementering av kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 15 Antall semestre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Kunnskapsbasert-praksis-i-helsetjenesten (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kunst og håndverk 1 (Digital kunst og håndverk) - oppdrag
  medier bilde og kunst Emne 2 Skapende arbeid i arkitektur skulptur og design Emne 1 omhandler ulike problemstillinger knyttet til todimensjonal form bilde kunst og digitale medier som undervisningsområde i skolen Det blir lagt vekt på skapende arbeid innenfor bilde og ulike kunstuttrykk i aktuelle materialer og medier Dette omfatter formidling av ulike uttrykk fra animasjon film og foto til kunsthåndverk Emne 2 omhandler hvordan man kan bruke sine omgivelser for å utvikle en tredimensjonal forståelse og styrke bevissthet om det fysiske nærmiljøet bygningskulturens inne og uterom materialer og konstruksjoner Praktisk skapende arbeid med gjenstander teknologi og håndverkstradisjoner vektlegges Sentralt i studiet står arbeid med digitale medier Arbeidet vil være en kombinasjon av teoretisk kunnskap praktisk erfaring didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger ved egen skole Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet Praktisk arbeid og problemløsning i arbeid med digitale medier samt prosess rundt idéutvikling og praktisk skapende arbeid i ulike materialer ligger til grunn for studentenes læringsutbytte Eksamen avlegges etter emne 1 og emne 2 Retten til å gå opp til eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav innlevert innen fastsatte frister Det vil bli gitt 1 2 arbeidskrav i hver mellomperiode Programplan kull 2014 Organisering Les om organiseringen av kunst og håndverk 1 Studiet er delvis nettbasert med samlinger og mellomperioder over ett år Det er lagt opp til 3 4 samlinger i semesteret og hver samling går over tre dager Samlingene holdes ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dialogen mellom student og lærer oppgaveinnleveringer deling av faglige ressurser og individuell oppfølging fra lærer skjer i nettbasert forum samt gjennom ulike digitale og sosiale medier Høgskolens læringsplattform er Fronter Informasjon om semesterregistrering betaling av semesteravgift oppretting av IT konto og produksjon av adgangskort vil bli gitt ved studiestart Programplaner Programplan for kull 2015 Søknad og opptak

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/kunst-og-handverk (2015-09-15)
  Open archived version from archive •