archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Musikk årsenhet 1-7
  allsidige praktiske teoretiske og fagdidaktiske studieelementer Studieinnhold Musikkstudiet inneholder delemner som spill sang dans kor og ensembleledelse musikkhistorie musikkteori arrangering hørelære fagdidaktikk og praktisk undervisningsmetodikk Digital kompetanse inngår som en selvsagt del av teoretiske så vel som praktiske og skapende deler av studiet Det gis opplæring i spill på hoved og akkompagnementsinstrument piano eller gitar I tillegg gis det opplæring i bruk av ulike klasseromsinstrumenter De fagdidaktiske delene av studiet er i særlig grad siktet inn mot musikklærerens arbeid med elevers faglige læring på 1 til 7 trinn Undervisningsstoff og arbeidsmåter i praksisopplæringen skal også gi studentene ferdigheter kunnskap og erfaring som gjør dem fortrolige med musikalsk barnekultur Studiet inneholder en studietur til Ole Bull Akademiet på Voss i uke 36 der norsk folkemusikk vil stå i sentrum Det arrangeres også en måneds studietur til Gambia i vårsemesteret sannsynligvis fra uke 7 Turen byr bl a på workshops innen ulike afrikanske kulturers musikkutøvelse Alternativt jobbes det med et skolekonsertprosjekt Karrieremuligheter Studiet kvalifiserer for å undervise i musikk på 1 til 7 trinn Søknad og opptak Søknadsfrist 01 03 2015 Søk opptak Opptakskrav For eksterne søkere kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen Undervisning studiebelastning pr uke Ca 12

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Musikk-aarsenhet-1-7 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Musikk årsenhet 5-10
  i grunnskolen har som mål å gi alle barn og unge musikkopplæring slik at de kan ta aktivt del i musikk gjennom utøving komponering og lytting I dette studietilbudet er det derfor lagt vekt på å skape en god sammenheng mellom lærerstudentenes egen musikalske utvikling kunnskap om musikk og fagdidaktisk kompetanse til å planlegge gjennomføre vurdere og reflektere over musikkundervisning Utvikling av de utøvende og kunstneriske sidene ved musikkfaget krever tid og modning og av den grunn er øving og selvstendig arbeid en sentral del av dette studiet Musikkstudiet inneholder emner som spill sang dans og kor og ensembleledelse musikkhistorie hørelære musikkteori arrangering IKT fagdidaktikk og praktisk undervisningsmetodikk Studentene vil også arbeide med flere utøvende prosjekter med konserter som resultat Studiet inneholder en studietur til Ole Bull Akademiet på Voss Det arrangeres også en måneds studietur til Gambia i vårsemesteret sannsynligvis fra uke 7 Turen byr bl a på workshops innen ulike afrikanske kulturers musikkutøvelse Alternativt jobbes det med et skolekonsertprosjekt Karrieremuligheter Studiet kvalifiserer for å undervise i musikk på 5 til 10 trinn Søknad og opptak Søknadsfrist 01 03 2015 Søk opptak Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen Undervisning studiebelastning pr uke 9 12

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Musikk-aarsenhet-5-10 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Myths, Fairy Tales and Legends
  theories psychological theories eclectical theories myths and religion norse mythology the students own cultural identity and stories the uses of fairy tales in education and therapy The course contains workshops and excursions for instance visits to museums schools and kindergartens puppet making and performing story writing radio theatre drama stop motion animation Work methods literature studies theory lectures and supervision excursions workshops and seminars cultural exchanges discussions reflective journal The course takes place in Copenhagen and Oslo It starts in Copenhagen in the second half of August The course includes 2 modules Module A 6 7 weeks in Copenhagen and 6 7 weeks in Oslo 3 months 20 ECTS Module B 4 weeks individual group special study administrated from Oslo 10 ECTS This course is offered in cooperation with UCC Denmark Read more about the course here Target group Read about the target group for Myths Fairy Tales and Legends This course is designed to offer a full time study program for students of Early Childhood and Primary School Teacher Education Other interested students may also apply Application and admission Admission Prerequisites The course is designed for teacher education students all levels Students must have completed at least one year of their undergraduate degree at their home institution in order to be accepted Course schedule The course consists of two parts Part 1 starts in Copenhagen 17th August Parts 2 starts in Oslo 1st October 20 ECTS module 1 ends 15th November and 30 ECTA module 1 2 ends 15th December Course facts Myths Fairy Tales and Legends Department of Early Childhood Education Level undergraduate ECTS credits The course is equivalent to 20 or 30 ECTS After 3 months there is a final exam of 20 ECTS after 4 months there is a second exam of 10 ECTS Semester autumn

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Myths-Fairy-Tales-and-Legends (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Nasjonale fag
  nasjonale fag vurderes med bestått ikke bestått 4 timer skoleeksamen Kursbevis Deltakere som har bestått begge eksamenene mottar kursbevis senest tre uker etter sensur Om kurset Les om kurset i nasjonale fag Kurset tar utgangspunkt i Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon og skal sikre kursdeltakerne kunnskap om følgende fem emner Oppbygning og organisering av helsetjenesten Helse og sosialrett Medikamenthåndtering og medikamentregning helsefagarbeiderne er fritatt fra dette emnet Kulturforståelse Nasjonale satsningsområder Påmelding Fyll ut påmeldingsskjemaet som ligger under Søknad og opptak Du må i tillegg ettersende dokumentasjon bekreftet rett kopi på at språkkravene er innfridd Les mer om språkkravene under Opptakskrav Send dokumentasjonen til HiOA Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet v Ane Berit S Hurlen Pb 4 St Olavs plass 0130 Oslo Plassene vil bli tildelt i den rekkefølgen påmeldingene mottas frem til kurset er fullsatt OBS Påmeldingen regnes ikke som fullstendig før all nødvendig dokumentasjon er sendt inn Søkere med utdanning fra land innenfor EU EØS kan tildeles plass dersom det er ledig plass på kurset Kursavgiften må være betalt innen betalingsfristen som blir oppgitt ved bekreftet plass på kurset Viktig info Viktig info fra Statens Autorisasjonskontor SAK om ny forvaltningspraksis Hvis det i vedtaket ditt fra SAK står for å kunne søke og oppnå autorisasjon som sykepleier må du søke opptak ved en høgskole må du søke opptak via Samordna opptak De har også en egen side hvor det står hvilke krav som gjelder søkere med utenlandsk utdanning Søknad og opptak Søknadsfrist 15 09 2015 Søk opptak Opptakskrav Vedtak fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell SAK Søknad om autorisasjon som sykepleier tannlege lege eller farmasøyt avslag Det stilles krav om kunnskap i norsk på høyere nivå Bergenstesten skriftlig og muntlig B2 evt Universitetets trinn 3 karakterkrav minimum C Papirer som bekrefter at Bergenstesten er bestått må være innsendt eller lastet

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/nasjonalefag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Naturfag 1, for 1.-7. trinn - oppdrag
  både et teoretisk og et praktisk fag og gjennom studiet skal studenten skaffe seg erfaring med varierte arbeidsformer En grunnskolelærer skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer og studenten skal derfor også gjøres kjent med forskningsbasert kunnskap om elevers naturfagforståelse Organisering Les mer om organisering av studiet Studiet er organisert i to emner à 15 studiepoeng som hver avsluttes med eksamen Undervisningen går over to semestre Studiet er organisert i seks samlinger tre i høstsemesteret emne 1 15 stp og tre i vårsemesteret emne 2 15 sp Samlingene går over tre hele dager Emne 1 i høstsemesteret har hovedvekt på biologi geofag fysikk og teknologi og emne 2 i vårsemesteret har hovedvekt på kjemi biologi og naturfagdidaktikk Mellom samlingene arbeider deltakerne med faglige og didaktiske oppgaver Under samlingene brukes god tid til innspill fra deltagerne og drøfting av erfaringer deling av ideer og opplegg Studentene skal i løpet av studiet levere inn ulike arbeid knyttet til undervisning i faget Disse kan være av naturfaglig og eller fagdidaktisk karakter Faglærer og eller medstudenter gir tilbakemelding på og eller veiledning av de enkelte arbeidene Studentene kommuniserer med hverandre og med lærestedet gjennom Fronter Semesterregistrering betaling av semesteravgift oppretting av IT konto og produksjon av adgangskort skjer fra 15 august Det kommer nærmere informasjon om dette Søknad og opptak Søknadsfrist Aktuelle søkere vil bli informert om søknadsfristen per e post Søk her Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning Studenter som får studieplass må være i arbeid som lærer Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun han søker på for å fullføre lærerutdanningen sin Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet Slik søker du 1 Registrer deg som søker i SøknadsWeb Du finner studiet under Pedagogiske og internasjonale fag og videre under Etterutdanning

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Nat1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Naturfag 1, for 5.–10. trinn - oppdrag
  10 trinn Naturfag er både et teoretisk og et praktisk fag og gjennom studiet skal studenten skaffe seg erfaring med varierte arbeidsformer En grunnskolelærer skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer og studenten skal derfor også gjøres kjent med forskningsbasert kunnskap om elevers naturfagforståelse Tilpasset opplæring vurdering og didaktisk bruk av IT i faget vil være en integrert del av studiet Organisering Les om organiseringen av studiet Studiet er organisert i to emner à 15 studiepoeng som hver avsluttes med eksamen Undervisningen går over to semestre Studiet er organisert i seks samlinger tre i høstsemesteret emne 1 15 stp og tre i vårsemesteret emne 2 15 sp Samlingene går over tre hele dager Emne 1 i høstsemesteret har hovedvekt på biologi geofag og fysikk og emne 2 i vårsemesteret har hovedvekt på kjemi teknologi miljø og naturfagdidaktikk Mellom samlingene arbeider deltakerne med faglige og didaktiske oppgaver Under samlingene brukes god tid til innspill fra deltagerne og drøfting av erfaringer deling av ideer og opplegg Studentene skal i løpet av studiet levere inn ulike arbeid knyttet til undervisning i faget Disse kan være av naturfaglig og eller fagdidaktisk karakter Faglærer og eller medstudenter gir tilbakemelding på og eller veiledning av de enkelte arbeidene Studentene kommuniserer med hverandre og med lærestedet gjennom Fronter opplæring tilbys Søknad og opptak Søknadsfrist Aktuelle søkere vil få informasjon om søknadsfristen per e post Søk her Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning Studenter som får studieplass må være i arbeid som lærer Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun han søker på for å fullføre lærerutdanningen sin Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet Slik søker du 1 Registrer deg som søker i SøknadsWeb Du finner studiet under Pedagogiske og internasjonale fag og videre under Etterutdanning

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/1nu-kfk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Naturfag 2
  profesjonsnært i arbeidsformer og arbeidskrav Studieinnhold Les om studieinnhold i naturfag 2 Studiet inneholder emnene Jorda Planeten som ble levende 2 Kjemi 2 Fysikk 2 Teknologi og design 2 Det miljøbevisste mennesket Å være lærer i naturfag Studiet omhandler planeten jorda og utviklingen av livet på jorda miljøutfordringer og fysiske og kjemiske prosesser som foregår på jorda Vi ser nærmere på levende organismer og går videre inn i menneskets fysiologi og hva som foregår i levende celler Videre går vi inn på hverdagskjemi fysiske fenomener og teknologi i skolen Det hele bindes sammen med et fokus på det å bli en dyktig og reflektert naturfaglærer med mye kunnskap om naturfag i skole og samfunn Målgruppe Studenter som har gjennomført 30 studiepoeng med Naturfag 1 fortrinnsvis fra grunnskolelærerutdanningen Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i naturfag 2 Det er stort behov for naturfaglærere i skolen og spesielt for lærere med 60 studiepoeng Søknad og opptak Søknadsfrist 1 september Søk opptak Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen I tillegg er det krav om bestått Naturfag 1 i grunnskolelærerutdanning for 1 7 trinn ev Naturfag 1 fra allmennlærerutdanningen Naturfag 2 Studieopplegg Studiepoeng 30 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Naturfag-2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Naturfag 2, for 5.-10 trinn - oppdrag
  med varierte arbeidsformer En grunnskolelærer skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer og studenten skal derfor også gjøres kjent med forskningsbasert kunnskap om elevers naturfagforståelse Studentene skal få muligheten til å utvikle kompetanse i vurdering ved å se hva som skal til for å kunne endre undervisningspraksis mot vurdering for læring og standpunktvurdering Emnet vil også drøfte kvaliteten av og rekkevidden til de ulike vurderingsformene Organisering Les mer om organiseringen av studiet Studiet er organisert i to emner à 15 studiepoeng som hver avsluttes med eksamen Undervisningen går over to semestre Studiet er organisert i seks samlinger tre i høstsemesteret emne 1 15 stp og tre i vårsemesteret emne 2 15 sp Samlingene går over tre hele dager Emne 1 i høstsemesteret har hovedvekt på biologi geofag kjemi og teknologi og emne 2 i vårsemesteret har hovedvekt på fysikk biologi og naturfagdidaktikk Mellom samlingene arbeider deltakerne med faglige og didaktiske oppgaver Under samlingene brukes god tid til innspill fra deltagerne og drøfting av erfaringer deling av ideer og opplegg Studentene skal i løpet av studiet levere inn ulike arbeid knyttet til undervisning i faget Disse kan være av naturfaglig og eller fagdidaktisk karakter Faglærer og eller medstudenter gir tilbakemelding på og eller veiledning av de enkelte arbeidene Studentene kommuniserer med hverandre og med lærestedet gjennom Fronter opplæring tilbys NB I U dirs papirmagasin står det at dette studiet kun har to samlinger per semester Dette er ikke riktig Studiet har totalt seks samlinger Søknad og opptak Søknadsfrist Aktuelle søkere vil få informasjon om søknadsfristen per e post Søk her Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning Inklusive eller i tillegg kreves 30 studiepoeng i naturfag fra allmennlærerutdanningen eller tilsvarende Studenter som får tilbud om studieplass må være i arbeid som lærer Naturfag 2 bygger videre på Naturfag 1 Faget Natur samfunn og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Nat-2-kfk (2015-09-15)
  Open archived version from archive •