archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehage
  mer om innhold og organisering Innholdet er formulert i to hovedtema innføring i veiledning og praksisopplæring i barnehagelærerutdanning Del 1 Innføring i veiledning Grunnleggende begreper i veiledning teorier og metoder i veiledningen kommunikasjon og samspill oppbygging og struktur i veiledningssamtaler etikk makt og kontroll Del 2 Praksisopplæring i barnehagelærerutdanning Å være praksislærer krav og oppgaver som ligger til funksjonen som praksislærer og dokumenter knyttet til praksisopplæringen utvikling av studenters profesjonskompetanse profesjonsidentitet veiledning og vurdering didaktiske analyse som grunnlag for veiledning barnehagen som læringsarena Målgruppe Praksislærere i barnehagelærerutdanningen Fokusområder Praksisveiledning Praksislærerrollen Barnehagen som læringsarena for studenter og ansatte Undervisning Studiet er et deltidsstudium over ett semester og er samlings og nettbasert Det forutsettes at den enkelte student deltar aktivt i de nettbaserte læringsaktivitetene Det vil bli lagt vekt på studentaktive læringsformer gruppedrøftinger erfaringsdeling og øvelser Det organiseres grupper der studenter arbeider med ulike læringsaktiviteter på samlingene og i mellomperiodene samt ulike arbeidskrav Deltakerne må gjennom litteraturstudier gruppedrøftinger og forelesninger sette seg inn i aktuell teori og gjennom egne veiledningserfaringer tilegne seg relevant kunnskap Studenten gjennomfører veiledningssamtaler fortrinnsvis med student er på eget arbeidssted som grunnlag for arbeidskrav Søknad og opptak Søknadsfrist 1 september 2015 Opptakskrav Opptakskrav er bestått barnehagelærerutdanning eller annen høgere utdanning som er godkjent for stillingen som pedagogisk leder i barnehage I tillegg kreves minst tre års yrkeserfaring fra barnehage etter fullført utdanning Barnehagelærere i barnehager som har samarbeidsavtale om praksisopplæring med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier blir prioritert ved opptak Slike søkere får 10 tilleggspoeng Søkere som er aktive praksislærere for studenter ved BLU kan tas opp ved studiet selv om kravet om tre års yrkeserfaring ikke er oppfylt Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha barnehagelærerutdanning fra utlandet kan også søke Disse må i tillegg ha generell studiekompetanse Søk opptak Mer om studiet Emneplan Karakterutskrift

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Pedagogisk-veiledning-for-praksislaerere-i-barnehage (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole (modul 1)
  omfatter øvelser og refleksjon knyttet til øvelser Det er også krav til deltakelse i kollokviegrupper samt veiledning i den aktuelle rollen ut fra fokusområde under del 2 Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer Målgruppe og fokusområder Les om målgruppe og fokusområder i pedagogisk veiledning i utdanning modul 1 Det trengs veiledere for både nyutdannede lærere og for studenter i praksis Skoler og barnehager har behov for medarbeidere og ledere som bidrar til å skape gode betingelser for læring og utvikling Pedagogisk veiledning er et sentralt kompetanseelement i læringsarbeid som i økende grad gis betydning for utvikling av individet og lærende organisasjoner Modul 1 gir en innføring i veiledning og kommunikasjon i lærings og utviklingsprosesser Den gir også grunnlag for videre studier i pedagogisk veiledning I år tilbys studiene i to klasser en for førskolelærere og en for grunnskolelærere Målgruppene for studiet er Veiledere for studenter i praksis knyttet til grunnutdanningene ved fakultetet både barnehage og skoleområdet Veiledere for nyutdannede både barnehage og skole området Personer med andre veiledningsoppgaver i barnehage og skole som ønsker å videreutvikle sin veiledningskompetanse Modul 1 består av to deler 10 5 studiepoeng sp Den første delen gir en generell innføring i veiledning Den andre delen er rettet mot spesifikke fokusområder for skole og barnehage Studenten velger 1 av 4 fokusområder ved søknad om opptak 1 Praksislærer i grunnopplæringen for lærere 2 Øvingslærer i grunnopplæringen for førskolelærere 3 Veileder for nyutdannede i skole 4 Veileder for nyutdannede i barnehage Dette valget foretas ved å sende en e post til opptak lui hioa no samtidig som du søker Aktuelle lenker Veiledernettverkets blogg Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Bestått lærerutdanning barnehagelærerutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høgskole I tillegg kreves minst tre års yrkeserfaring fra skole eller barnehagesektor etter fullført utdanning Lærere ved barnehager

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/pedveil_utd_yrke_bhg_skole (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole (modul 2)
  læreres profesjonsutvikling med særlig vekt på de nyutdannede Studiet vil også kvalifisere for mer generelle veiledningsoppgaver i barnehage og skole I dette arbeidet blir det viktig å utvikle den kommende veilederens forståelse for det å utvikle studenten eller den nyutdannede som en del av en organisasjon og en profesjon Tre sentrale områder i studiemodulen er Veiledning i et profesjonsperspektiv Veiledning i organisasjoner Veiledning og etikk Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i pedagogisk veiledning i utdanning modul 2 Studiet kvalifiserer for stillingen som praksislærer øvingslærer for oppgaver som veileder mentor for nyutdannede lærere i barnehage og skole og for mer generelle veiledningsoppgaver i barnehage og skole f eks som fagleder fagveileder Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Bestått lærerutdanning barnehagelærerutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høgskole og Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole modul 1 15 studiepoeng I tillegg kreves minst tre års yrkeserfaring fra skole eller barnehagesektor etter fullført utdanning Lærere ved barnehager og skoler som har samarbeidsavtale med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier LUI og veiledere for nyutdannede oppnevnt av barnehage og skoleeier blir prioritert ved opptak Søkere som er aktive praksislærere for studenter

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Pedveil2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Personalledelse for helse- og sosialsektoren
  trengs for å mestre lederoppgaver i offentlig sektor spesielt i helse og sosialsektoren I tillegg vil det under studiet rettes oppmerksomhet mot den enkeltes lederatferd med siktemål å videreutvikle denne Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i personalledelse for helse og sosialsektoren Oppgavene knyttet til lederfunksjoner i helse og sosialsektoren er ofte mange og komplekse Samtidig opplever mange ledere at forventningene til deres rolle er store Studiet er rettet mot ledere i helse og sosialsektoren og tilstøtende virksomheter Programplan Programplan for kull 2015 Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Treårig høgskoleutdanning innen helse og sosialfag Studiestart 2015 Tid Onsdag 26 august kl 12 30 Sted Kunnskapsveien 55 Rom B 350 Oversikt over samlingene studieåret 2015 16 Samling 1 uke 39 Guriset Samling 2 uke 44 Kjeller Samling 3 uke 49 Guriset Samling 4 uke 3 Oslo Samling 5 uke 10 Kjeller Samling 6 uke 22 Guriset Samlingene går fra mandag fredag I tillegg vil det være obligatorisk frammøte registrering samt info om studiet onsdag 26 august 2015 kl 1300 1500 på studiested Kjeller rom B350 Fakta om studiet Personalledelse for helse og sosialsektoren Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 30 Antall semestre 2 Studiested Kjeller Undervisningsspråk Norsk Studiestart Høsten 2015 Kostnader

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Personalledelse-for-helse-og-sosialsektoren (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Photoshop
  Det vil bli gitt en oppgave i bildemanipulasjon som skal være utført ved kursets slutt Kursleder vil veilede deltakerne ut fra deres nivå Som forberedelser til kurset bør deltakerne ha tatt en rekke fotografier de tror kan brukes sammen i en sømløs fotomontasje bildemanipulasjon Det er også en fordel å ha med et kamera på kurset Målgruppe Målgruppen for kurset er lærere i grunn og videregående skole og andre som ønsker å lære seg verktøyet Forhåndskunnskaper er en fordel men ikke et krav Søknad og opptak Søknadsfrist Påmeldingsfrist er to uker før kursstart Påmeldingen er bindende Eventuell avmelding må skje skriftlig senest to uker før kursstart Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere da vi er avhengig av å dekke våre kostnader til kurset Deltakerne vil motta informasjon per e post to uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke Påmeldingsskjema Fakta om kurset Photoshop Fører til grad Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning Studieopplegg Studiepoeng 0 Antall studiedager 3 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Studiestart Torsdag 10 09 kl 17 21 fredag 11 09 kl 09 16 lørdag 12 09 kl 10 16 Kurset holdes

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/mobilfotografiet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag
  arbeidskrav mellom samlingene samt lover og retningslinjer HiOA tilbyr PPU med yrkesdidaktikk til alle yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Naturbruk Undervisning studiebelastning per uke Deltidsstudiet er samlingsbasert med 10 12 dager i semesteret Undervisningen foregår på dagtid Mellom samlingene jobber studentene med ulike arbeidskrav og andre læringsaktiviteter individuelt eller i gruppe Heltidsstudiet har samling 3 dager pr uke på Kjeller og de resterende 2 dager brukes som studiedager enten individuelt eller i gruppe Undervisningen foregår på dagtid Studiet tilbys på følgende steder Kjeller Sandvika Sandefjord Programplan Programplan for kull 2015 Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Praktisk pedagogisk utdanning skal kvalifisere for arbeid som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Utdanningen skal bidra til at studentene opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen praksis samt at de kan arbeide med endrings og utviklingsarbeid i egen organisasjon PPU vil også være nyttig i forhold til ledelse av opplæringsaktiviteter i bedrifter Målgruppe og fokusområder Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8 13 retter seg først og fremst mot yrkesutøvere som ønsker å arbeide med yrkesopplæring i ungdomsskole eller videregående opplæring Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving Praktisk pedagogisk utdanning er bygget opp rundt følgende kompetanseområder Skolen i samfunnet Ledelse av læringsprosesser Pedagogikk og yrkesdidaktikk Faglig kompetanse Etikk Samhandling og kommunikasjon Endring og utvikling Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav 1 Profesjonsrettet bachelor eller master utdanning og minst to års relevant yrkespraksis eller 2 Fullført fagopplæring fag svennebrev eller annen fullført yrkesutdanning på nivå med videregående opplæring og generell studiekompetanse realkompetanse og to års relevant yrkesteoretisk utdanning fra fagskole høgskole universitet

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/ppu (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon
  teaterfaget som for eksempel figurspill maskespill mime dans bevegelse teatersport og fortellerkunst Gjennom dette arbeidet utvikles elevenes skaperevner og estetiske sans Faglæreren skal også bidra til å utvikle elevenes dramaturgiske kunnskaper og ferdigheter Disse danner basis for å forstå og kunne skape teaterkunst Det teaterfaglige fundamentet forsterkes gjennom møter med teaterkulturen og med kunnskap om teaterhistoriske epoker og deres dramatikk Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i praktisk pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon Studiet kvalifiserer for lærerarbeid undervisning i dramafaget primært i videregående opplæring og folkehøgskole Utdanningen kvalifiserer også for annen faglig pedagogisk virksomhet som for eksempel voksenopplæring innen amatørteaterbevegelser og i kulturskoler Kompetanse i skoleverket blir fastlagt på grunnlag av omfanget av den dramafaglige utdanningen som lærerutdanningen bygger på Høgskolen anbefaler derfor at studentene fullfører bachelorstudiet i drama og teaterkommunikasjon før de søker om opptak til praktisk pedagogisk utdanning Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse får ikke uten videre undervisningskompetanse for skoleverket For tilsetting i undervisning i grunnskolen 5 10 klassetrinn og videregående skole kreves enten bestått allmennlærerutdanning faglærerutdanning yrkesfaglærerutdanning eller universitets og eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng inklusive pedagogisk utdanning jfr kap 14 i forskrift til opplæringsloven Hvor og hvordan arbeider en faglærer i drama og teaterkommunikasjon Faglærere i drama og teaterkommunikasjon arbeider vanligvis i grunnskole videregående opplæring folkehøgskole voksenopplæring kulturskoler eller innen amatørteaterbevegelsen Drama og teaterkommunikasjon er både et kunstfag en arbeidsform og et kommunikasjonsfag Gjennom undervisning skal faglæreren bidra til at elevene utvikler hele personligheten og den teaterfaglige kompetansen Undervisningen bygger på spill gjennom aktiv identifisering med tenkte figurer og situasjoner der man tar i bruk stemme kropp og andre uttrykksmidler Undervisningen gir videre estetisk form til ideer tanker og følelser forestillinger og opplevelser Det er viktig at faglæreren har bred dramafaglig og teaterfaglig kompetanse og mestrer forskjellige teknikker og arbeidsmåter og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/PPU-i-drama-og-teaterkommunikasjon (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Praktisk-pedagogisk utdanning i formgiving, kunst og håndverk
  estetisk og skapende arbeid Det er også en viktig oppgave for faglæreren å formidle kunstopplevelser og mote med arkitektur og håndverk som uttrykk for tidsepoker og samfunnsforhold Praksisopplæring Nærhet til læreryrket er viktig og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet Det er til sammen tolv ukers praksisopplæring Praksisopplæringen foregår i grunnskolen og videregående skole med veiledning av utdanningens øvingslærere Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i praktisk pedagogisk utdanning i formgiving kunst og håndverk Studiet kvalifiserer for lærerarbeid undervisning i kunst og håndverk i grunnskolen og i formgivingsfag i videregående opplæring Utdanningen kvalifiserer også for annen faglig pedagogisk virksomhet som for eksempel voksenopplæring og kunst og kulturskoler Kompetanse i skoleverket blir fastlagt på grunnlag av omfanget av den kunstfaglige utdanningen som lærerutdanningen bygger på Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse får ikke uten videre undervisningskompetanse for skoleverket For tilsetting i undervisning i grunnskolen 5 10 klassetrinn og videregående skole kreves enten bestått allmennlærerutdanning faglærerutdanning yrkesfaglærerutdanning eller universitets og eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng inklusive pedagogisk utdanning jfr kap 14 i forskrift til opplæringsloven Faglærere i formgiving kunst og håndverk arbeider vanligvis i grunnskole videregående opplæring folkehøgskole og voksenopplæring Gjennom undervisningen skal faglæreren bidra til at elevene utvikler ferdigheter skaperglede observasjonsevne og estetisk sans Det er viktig at faglæreren mestrer forskjellige teknikker og arbeidsmåter og at hun eller han kan gi elevene tillit til egne evner og muligheter I videregående opplæring med formgiving som studieretningsfag arbeides det med et bredt utvalg av teknikker og materialer som grunnlag for yrker der form og farge er viktige elementer Programplaner Her finner du detaljert info om studiets oppbygning og beskrivelse av emner Les den Programplan for kull 2015 Programplan for kull 2014 Programplaner for tidligere kull Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Se opptakskrav under Søk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/PPU-i-formgiving-kunst-og-haandverk (2015-09-15)
  Open archived version from archive