archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Rekruttere og beholde
  2014 Pilestredet 52 Auditorium B112 Kl 9 00 12 00 Studieinnhold Les om studieinnhold i styreworkshop Agenda for møtet Informasjon om nasjonale føringer for veiledning av nyutdannede førskolelærere i barnehage nyutdannedes opplevelser og behov det første året i yrket Erfaringsdeling Nyutdannet egne erfaringer Styrerens rolle Eksempler på systemer for veiledning av nyutdannede førskolelærere Målgruppe og organisering Les om organisering av styreworkshop Alle nytilsatte og nyutdannede førskolelærere skal få tilbud om veiledning I etableringen av gode ordninger for systemer for veiledning har styrere daglig ledere i samt eiere av barnehagen en sentral rolle Søknad og opptak Søknadsfrist Kurset har begrenset plass Muligheten for påmelding stenges når kurset er fullt Meld deg på her Opptakskrav Styrere i kommunale og private barnehager i Oslo kommune Opptakskrav Du kan lese mer om Høgskolen i Oslo og Akershus tilbud om veiledning av nyutdannede lærere og førskolelærere her Du finner kart og beskrivelse av hvordan du finner de ulike studiestedene nederst på siden Fakta om studiet Styrerworkshop i veiledning Studieopplegg Studiepoeng 0 Antall studiedager 1 Studiested Pilestredet Studiestart Kostnader Kurset er gratis KS og KD har inngått en forpliktende avtale om samarbeid for å kunne tilby veiledning til alle nyutdannede lærere i barnehage og skole Kontakt

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Styrerworkshop (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Rektorutdanningen
  gjennomført opplæring skal studentene kunne anvende forskningsbasert kunnskap informasjon fra egen skole og egne erfaringer som grunnlag for organisasjonsutvikling og forbedring av elevers læringsresultater Utdanningen gir innføring i de viktigste temaene for skoleledere Lov avtaleverk og læreplanverk Rektors styringsrett og handlingsrom Skolen som organisasjon og profesjonelt lærende fellesskap Elevenes læringsprosesser knyttet til profesjonelle standarder Ledelse av skolebasert kompetanseutvikling Endrings og implementeringsledelse Personlig utvikling i lederrollen Studiet gir studentene forskningsbasert kunnskap om skoleledelse med vekt på elevenes læring Denne kunnskapen skal anvendes i studentenes egne skoleutviklingsprosjekt Ferdighetstrening står sentralt i studiet og studentene får konkrete verktøy til å utøve skolelederrollen Utdanningen er praksis nær og arbeidskrav er knyttet tett opp til skoleledelse Se programplanen for mer informasjon eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål Utdypende informasjon om studiet finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider Organisering Les om målgruppen til og organiseringen av rektorutdanningen Tilbudet er ment for rektorer og andre skoleledere i grunnopplæring og videregående opplæring Studiet går over tre semestre og består av 7 samlinger på 2 3 dager En av samlingene er en sommersamling med utenlandsopphold som går over flere dager Aktivitetene på samlingene består av forelesninger arbeid i læringsgrupper og rene ferdighetsutviklende treninger Søknad og opptak Søknadsfrist 15 mars Opptakskrav Opptak søkes via Utdanningsdirektoratet Skolestatsråden tok imot nytt rektorkull Møt fire rektorer som satser på rektorutdanning Kalender Kull 6 Rektorutdanningen 2015 2016 Kalender Kull 6 Rektorutdanningen 2015 2016 Samlinger Samlinger og eksamener Dato Sted 1 15 17 september 2015 Oslo Frivillig tilbud om skrivetrening 13 oktober 2015 Oslo 2 28 30 oktober 2015 Hamar 3 20 22 januar 2016 Hamar 4 06 08 april 2016 Hamar Eksamen 14 19 april 2016 Hjemme 5 27 30 juni 2016 København 6 07 09 september 2016 Karlstad 7 12 14 oktober 2016 Oslo Eksamen 10 16 november 2016 Hjemme

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/rektorutdanning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Religion, livssyn og etikk (RLE) 1, 1.-7. trinn
  i RLE 1 innbefatter følgende tradisjoner jødedom kristendom islam hinduisme buddhisme sikhisme og nyreligiøsitet Dessuten etikk og filosofi Det er fokus på undervisning i flerkulturell kontekst og at undervisningen skal være objektiv kritisk og pluralistisk Ekskursjoner og fagdidaktiske verksteder er viktige elementer i studiet Undervisning studiebelastning pr uke En eller to økter pr uke Ekskursjoner kan komme i tillegg Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene Studiet har blant annet fokus på Religiøse tradisjoner jødedom kristendom islam hinduisme buddhisme sikhisme og nyreligiøsitet Vestlig filosofihistorie særlig menneskesyn og etikk Humanisme som livssyn i historisk kontekst og som filosofisk perspektiv Etiske teorier og bruken av disse relatert til noen aktuelle problemstillinger Menneskerettighetene Grunnskolefagets historie i hovedtrekk begrunnelse innhold og formål Sentrale arbeidsmåter og vurderingsformer i grunnskolefaget Danningsperspektivet og flerkulturelle utfordringer i grunnskolefaget Objektiv kritisk og pluralistisk undervisning i RLE Målgruppe Les om målgruppe for RLE 1 Foruten lærerstudenter i 3 år retter videreutdanningen seg mot lærere i skolen som ønsker kompetanse for å undervise i RLE og for å arbeide som lærer i den flerkulturelle skolen Søknad og opptak Søknadsfrist Studiet vil ikke bli lyst ut i 2015 Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen Fakta om studiet Religion livssyn og etikk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/RLE-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Religion, livssyn og etikk (RLE) 2 (1-7 og 5-10)
  og religionsforståelse og har vekt på mangfold samt lokale og globale perspektiver Et hovedmål er å dyktiggjøre studentene til å kunne gjennomføre en inkluderende religions og livssynsundervisning Studieenheten har dessuten vekt på etikk og skal bidra til forståelse for rollen som verdiformidler i den flerkulturelle skolen og til økt kompetanse til å jobbe med etiske problemstillinger i skolen Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelser studieinnhold Studiet har blant annet fokus på østlige religioner som hinduisme buddhisme og sikhisme samt nyreligiøsitet samisk religionshistorie og ILO konvensjonen vestlig filosofihistorie og sekulære livstolkninger med vekt på livssynshumanisme religiøse humanistiske naturalistiske verdiperspektiver og aktuelle utfordringer internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og menneskerettighetsbegrepet dialog og filosofiske samtaler og integrering av de grunnleggende ferdighetene i RLE tekster kunst og arkitektur uttrykt gjennom sjangrer symboler og metaforer vurdering av lærebøker og andre læremidler i faget digitale verktøy og kildekritikk etiske spørsmål om nett etikette og personvern Målgruppe Les om målgruppe i RLE 2 Foruten lærerstudenter i 4 år retter videreutdanningen seg mot lærere i skolen som ønsker en grundigere og bredere kompetanse for å undervise i RLE og for å arbeide som lærer i den flerkulturelle skolen Søknad og opptak Søknadsfrist 1 september Ved søknad må du velge enten 1 7 eller 5

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/RLE-2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Reportasjetekster
  avis tidsskrift og bok og å bruke reportasjeteknikker i andre skriftlige arbeider Du vil også få kompetanse i å vurdere andre reportasjearbeider og delta i faglige diskusjoner Organisering og arbeidsmåter Les om organiseringen av emnet Reportasjetekster Undervisningen går over tre helgesamlinger i Oslo Under samlingene vil det være både forelesninger og gruppearbeid Alle studentene legger fram egenproduserte tekster til diskusjon i grupper og deltar aktivt i diskusjonen av andres tekster Mellom samlingene blir det gitt én veiledning enten pr e post telefon eller ved personlig frammøte Det er obligatorisk deltakelse på samlingene Gjennom semesteret jobber studenten med tre skriftlige hjemmearbeider som skal inngå i en mappe Samlingsdatoer 24 og 25 januar 7 og 8 mars og 17 og 18 april Søknad og opptak Søknadsfrist Vi har noen ledige plasser på emnet Her gjelder prinsippet om først til mølla Søk opptak Opptakskrav 120 studiepoeng fra universitet eller høgskole eller dokumentert publikasjon av fagprosa på minimum 100 sider Opptakskriterier og innsending opplasting av vedlegg Studiet inngår i Fagforfatterstudiet Dersom de blir ledige plasser i emnene Essayskriving og Fag og kommunikasjon ved samme studium vil de bli lyst ut senere Fakta om studiet Reportasjetekster Studieopplegg Omfang samlingsbasert eller deltid Studiepoeng 15 Antall semestre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Journalistikk-og-mediefag/Reportasjetekster (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Rus og avhengighet
  rusmidler og virkningen av disse Sammenhengen mellom rus og psykisk helse og erfaringer med målrettede tiltak og behandlingsformer Kvinner og rus Hvordan det er å være barn og vokse opp med rusmiddelmisbruk i familien Bruk av tvang særlig overfor gravide rusmisbrukere Pasientrettigheter samhandling og rollefordeling som en følge av samhandlingsreformen Organisering Les om organisering av rus og avhengighet Målet er at deltakerne skal tilegne seg holdninger ferdigheter og kunnskap som gjør at de får en forståelse for rusproblemenes karakter omfang og framtredelsesformer De skal få innblikk i tiltaksapparatets oppbygging og funksjon og de skal lære om ulike måter å behandle rusproblemer på Gjennom arbeid med kasus skal deltakerne få trening i hvordan de kan møte klienter med rusproblemer og bli bevisst hvordan de kan omsette teori i praktiske møter Studiet går over seks hele dager fordelt på tre samlinger Undervisningen veksler mellom forelesninger gruppearbeid arbeid med egne erfaringer og trening rollespill Søknad og opptak Søknadsfrist Velg Samfunnsfag og økonomisk administrative fag Søk Videreutdanninger for samfunnsfag vår 2015 Søk opptak Opptakskrav Bachelorgrad fra høgskole universitet fra studier innen helse velferds og sosialfag pedagogikk eller tilsvarende Fakta om studiet Rus og avhengighet Fører til grad Videreutdanning Studieopplegg Omfang samlingsbasert eller deltid Studiepoeng

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/VVER (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Rådgivning og veiledning
  Studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike veiledningstradisjoner perspektiver og metoder Kommunikasjonsferdigheter og relasjonskunnskap står sentralt i utdanningen og studentene skal utvikle sine kunnskaper og sin kompetanse gjennom arbeid med faglige og etiske problemstillinger knyttet til egen praksis Kulturelt mangfold og interkulturell kommunikasjon er blant temaene som tas opp i studiet Veiledning av nyutdannede vil være et spesielt fokusområde i tilbudet Studiet består av to emner 1 Veiledning og rådgivning i spennet mellom individ samfunn og system 15 studiepoeng Veiledning og rådgivning i et samfunn i endring Ulike perspektiver tradisjoner og metoder i veiledning og rådgivning Kommunikasjon etikk og makt Utvikling av egen rolle og funksjon 2 Kommunikasjon og samspill i profesjonelle relasjoner 15 studiepoeng Muligheter og utfordringer i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid Ulike veilednings og rådgivningsmodeller og strategier Samspill og relasjoner i veiledning og rådgivning Kulturelt mangfold og internkulturett kommunikasjon i veiledning og rådgivning Emnene bygger på hverandre Arbeidskrav vurdering og eksamen Arbeidskrav To praksisorienterte oppgaver per emne Eksamen i begge emnene bygger på et av arbeidskravene Emne 1 vurderes til bestått ikke bestått emne 2 vurderes til karakteren A F Harmonisering av studietilbud Studiet tilbys også ved NTNU og UiT Norges Arktiske universitet og studiets innhold og organisering harmoniseres mellom studiestedene Organisering Les mer om organisering av studiet Arbeidsform og organisering Studiet er samlingsbasert Hvert emne har tre samlinger 2 3 2 dager med nettbasert støtte mellom samlingene Elektronisk læringsplattform benyttes gjennom hele studiet Samlingene bygger på temaforelesninger og studentaktive studieformer med refleksjon og erfaringsdeling rundt praksisrelaterte arbeidskrav samt praktiske øvelser Mellom samlingene skal studentene arbeide med arbeidskrav på eget arbeidssted Det gis veiledning mellom samlingene Samlingsdager høsten 2015 RVEIO6100 1 samling 8 og 9 september 2 samling 20 21 og 22 oktober 3 samling 24 og 25 november Med forbehold om endringer Alle samlingene er på studiested

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Raadgivning-og-veiledning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Samfunnsfag 60 stp., 5.-10. trinn
  á 15 studiepoeng Minste kompetansegivende enhet for dette faget er 60 studiepoeng Studietilbudet er organisert med to emner om høsten og to emner om våren Studieinnhold Les mer om studieinnhold og organisering Studietilbudet består av fire emner á 15 studiepoeng Utviklingen av det moderne Norge Det internasjonale samfunn med regionsfordypning Norsk og europeisk eldre historie Globale perspektiver historie samfunn og utvikling Studiefaget samfunnsfag omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap Det faglige innholdet er organisert i emner der de tverrfaglige sammenhenger mellom disse fagene vektlegges Faget settes inn i et fagdidaktisk perspektiv for å utvikle studentenes kompetanse til å undervise i samfunnsfag i grunnskolen på 5 10 trinn Karrieremuligheter Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav For eksterne søkere kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha lærerutdanning fra utlandet men som mangler fag studiepoeng for å bli godkjent lærer i norsk grunnopplæring kan også søke Slike søkere må i tillegg oppfylle kravet til generell studiekompetanse Fakta om studiet Samfunnsfag 60 stp 5 10 Studiekode GLU ENG GLU MAT GLU NOR G5SAM Studieopplegg Studiepoeng 60 Antall studieår 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Studiestart Høst 2015 Kostnader Semesteravgift Pris

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Samfunnsfag-60-stp.-5.-10.-trinn (2015-09-15)
  Open archived version from archive