archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Spesialpedagogikk 2
  med psykososiale vansker kartlegging utredningsarbeid rådgivning tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Studieinnhold Les om studieinnhold i spesialpedagogikk 2 Studiet inneholder Fordypning i ulike psykososiale vansker og ulike former for tiltak Helhetlig kartlegging og ulike kartleggingsmetoder Rådgivningsteorier og rådgivningsferdigheter Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Studiet legger spesiell vekt på problemer som ungdom kan oppleve tilrettelegging for å kunne fullføre utdanning og overgangen til yrkeslivet Undervisningen foregår vanligvis kl 09 00 15 00 Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i spesialpedagogikk 2 Studiet kvalifiserer for arbeid med et vidt spekter av oppgaver knyttet til spesialundervisning spesialpedagogisk utrednings og rådgivningsarbeid samt deltagelse i tverrfaglige og tverretatlige grupper Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Bestått spesialpedagogikk 1 Samlingsdatoer Høst 2015 27 og 28 08 Oppmøte første dag er kl 09 00 på studiested Kjeller 17 og 18 09 15 og 16 10 5 og 6 11 20 11 30 11 3 12 Hjemmeeksamen Vår 2016 7 og 8 01 4 og 5 02 3 og 4 03 7 og 8 04 29 04 20 05 Frist levering prosjekteksamen Fakta om studiet Spesialpedagogikk 2 Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 30 Antall semestre 2 Studiested Kjeller Undervisningsspråk Norsk Studiestart Høst 2015 Kostnader Semesteravgift Pris kr 730 00 Kontakt

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Spesialpedagogikk-2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge
  i arbeidet med å fremme inkludering og mangfold primært i barnehagen Spesialpedagogisk kompetanse omfatter sentrale tilnærminger og arbeidsmåter for å kunne møte barn med behov for en mer omfattende tilpasning enn hva som er mulig innenfor en ordinær pedagogisk virksomhet Et pedagogisk tilbud ut fra det enkelte barns evner og forutsetninger innebærer at barn med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger skal møte et mangfold av utfordringer utviklings og læringsfremmende aktiviteter i barnehagen Fokus rettes i stor grad mot forebyggende arbeid Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer Oppstart av studiet forutsetter tilstrekkelig antall søkere Fokusområder Spesialpedagogikk Inkluderende pedagogikk Spesialpedagogisk kompetanse Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelser Studiet har som målsetting å etablere pedagogisk kyndighet og dyktighet i arbeidet med å fremme inkludering og mangfold primært i barnehagen Spesialpedagogisk kompetanse omfatter sentrale tilnærminger og arbeidsmåter for å kunne møte barn med behov for en mer omfattende tilpasning enn hva som er mulig innenfor en ordinær pedagogisk virksomhet Et pedagogisk tilbud ut fra det enkelte barns evner og forutsetninger innebærer at barn med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger skal møte et mangfold av utfordringer utviklings og læringsfremmende aktiviteter i barnehagen Fokus rettes i stor grad mot forebyggende arbeid Målgruppe Førskole barnehagelærere og grunnskolelærere Andre søkere kan også bli vurdert se opptakskrav Undervisning Det er lagt opp til en undervisningsdag på ettermiddagstid per uke Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge Studiet gir faglig og profesjonell kompetanse for tilrettelegging av utviklings og læringsfremmende prosesser for pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid i barnehage Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav For opptak til studiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen førskole barnehagelærerutdanning grunnskolelærerutdanning eller barnevernspedagogikk Studiet er også åpent for søkere med praktiskpedagogisk utdanning eller faglærerutdanning Søkere med annen relevant bachelorgrad kan vurderes Det kreves minst 30 studiepoeng pedagogikk i fagkretsen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Spesialpedagogisk-kompetanse-barnehage (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Sportsjournalistikk
  som frittstående kursenhet Det tas forbehold om tilstrekkelig studentantall Studieinnhold Les om studieinnhold i sportsjournalistikk I studiet lærer du å sette sportsjournalistikk inn i en historisk og sjangermessig kontekst og du opparbeider en kritisk distanse til eget produkt Du lærer å analysere eget og andres arbeid ut fra kritiske argumenter som er reist mot sportsjournalistikk og du utvikler evnen til å reflektere balansert omkring egne arbeidsmetoder I dette emnet vil du også tilegne deg konkrete kunnskaper om Hvordan sportsjournalistikken har utviklet seg over tid Sammenhengen mellom idrett og politikk Skjult og åpen makt i idretten Kommersialiering av idretten Dopingproblemet Likestilling av kjønn Etiske problemstillinger knyttet til idretten Fankultur Organisering og arbeidsmåter Les om organiseringen av sportsjournalistikk Emnet strekker seg over ett semester Det har tre samlinger med klasseromsundervisning gruppearbeid og arbeidskrav Samlingene er lagt til uke 35 40 og 46 Kurset gis på engelsk dersom utvekslingsstudenter deltar Søknad og opptak Søknadsfrist 1 august 2015 Søk opptak Opptakskrav Generell studiekompetanse og studier på universitets høgskolenivå tilsvarende minimum 60 studiepoeng For nærmere beskrivelse av emnet klikk på lenken Programplaner til høyre på siden Fakta om studiet Sportsjournalistikk Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk English Studiestart Uke 35

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Journalistikk-og-mediefag/sportsjournalistikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Språk og diskurs i journalistikken
  studieinnhold i språk og diskurs i journalistikken Tekst og diskursanalyse av journalistikk kan gi oss kritisk bevissthet om hvordan pressen og andre aktører i samfunnet tenker om verden Slik analyse kan belyse hvordan bestemte skrivemåter er med på å reprodusere eller forandre vante tankemønstre I dette emnet skal studentene utvikle sin kunnskap om journalistspråket og de journalistiske sjangrene De skal opparbeide seg en økt bevissthet om ulike sider ved journalistspråket slik det har vokst fram over tid i medier som avis radio fjernsyn og internett Studentene skal dessuten oppnå innsikt i og utvikle forståelse for hvordan journalistiske tekster kan avdekke eller tilsløre maktforhold i samfunnet I emnet lærer du om Diskursanalyse i forskningsprosjekter Sjangerbegrepet i journalistikken Narrativ analyse av journalistikk Representasjoner av de andre i reportasjen Analyse av diskursen i løssalgstabloider Visuell kommunikasjon Analyse av diskursen i nettaviser Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter for språk og diskurs i journalistikken Kurset vil egne seg godt for studenter og journalister som er interessert i å fordype seg i tema knyttet til journalistisk språk og språkanalyse Etter fullført kurs skal studentene ha utviklet en kritisk bevissthet om språket i journalistikken I løpet av kurset skal studentene tilegne seg metoder i tekst og diskursanalyse som danner grunnlag for analyse av journalistiske tekster Søknad og opptak Søknadsfrist Her gjelder først til mølla prinsippet Søk opptak Opptakskrav Bachelorgrad en cand mag grad eller tilsvarende med en faglig fordypning i journalistikk eller fotojournalistikk på minimum 80 studiepoeng Gjennomsnittskarakteren for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget på 180 studiepoeng må være C eller bedre Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fakta om studiet Språk og diskurs i journalistikken Fører til grad Frittstående enhet på masternivå når avlagt som Etter og videreutdanning Bestått emne gir ingen gradsoppnåelse Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 10 Antall

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Journalistikk-og-mediefag/Spraak-og-diskurs-i-journalistikken (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Stråleterapi
  modulisert slik at det gir studentene en oversiktlig ramme å arbeide innenfor STRÅL6010 Realfag og kvalitetssikring i stråleterapi STRÅL6020 Onkologi og kreftomsorg STRÅLPRA Praksis i stråleterapi STRÅL6110 Strålebiologi og behandlingsplanlegging i stråleterapi STRÅL6200 Fordypningsoppgave Arbeidsformer i studiet inkluderer forelesninger undervisning i større grupper ferdighetstrening laboratorieøvelser prosjektarbeider og praksisstudier Se programplanen for nærmere beskrivelse av studiets innhold og oppbygning Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i stråleterapiutdanningen Studentene skal utvikle kunnskaper holdninger og ferdigheter nødvendige for å kvalifisere seg til arbeid som stråleterapeut Studentene skal etter endt studie ha innsikt i medisinske omsorgsmessige fysikalske biologiske og tekniske aspekt som ligger til grunn for stråleterapi De skal kunne utføre fiksering doseplanlegging og simulatorinnstilling samt gjennomføre planlagt strålebehandling selvstendig og i samarbeid med teamet Studentene skal kunne identifisere og ivareta hver enkelt pasients behov for oppfølging og omsorg i alle fasene av et strålebehandlingsforløp Programplaner Programplan for kull 2015 Programplaner for tidligere kull Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Søkere må ha bachelorgrad i radiografi eller treårig radiografutdanning Studiestart 2015 Tid Mandag 17 august kl 11 00 Sted Radiumhospitalet Nye strålebygget rom J 3053 Les mer Adresseliste stråleterapisentrene Medisinsk testing Lenker Hold Pusten Facebook Bioingeniøren Facebook Stråleterapi Studieopplegg Omfang heltid Studiepoeng 60

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Straaleterapi (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Styrekompetanse – Board Competence
  Les om målgruppe til styrekompetanse Board Competence Studiet er for yrkesutøvere som leder er ansattes representant eller profesjonelt ønsker å delta eller velges inn i virksomhets bedrifts og eller foretaksstyrer Studiet retter seg også mot personer som allerede innehar en slik rolle Det er en forutsetning for å delta på studiet at studenten har tilgang til relevante arbeidsfelt Studiet er spesielt rettet mot kvinner og vil ha et kvinneperspektiv i den forstand at kvinners rolle som minoritet i styret vil bli vektlagt I den sammenheng vil kvinners virksomhetsformer for eksempel personforetak og små virksomheter også bli vektlagt Innhold og organisering Les om innhold og organisering i styrekompetanse Board Competence Studiet inneholder følgende temaer Styrets arbeids og ansvarsoppgaver Økonomi og kontroll Styrets sosiale kontekst og ansvar strategi og samfunnsansvar Studiet gjennomføres på deltid med fellessamlinger og studieoppgaver arbeidskrav i mellomperiodene Veiledning skjer via nett og eller gjennom direkte kontakt mellom faglærer og student Studiet tilbys både på norsk Styrekompetanse SKO1000 og engelsk Board Competence BCO1000 Det er mulig å ta studiet som etterutdanning uten studiepoeng Studiene tilbys for tiden bare som oppdrag Ta kontakt for tilbud Søknad og opptak Søknadsfrist Kunngjøres senere Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse Fakta om studiet Styrekompetanse

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/styrekompetanse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Styrerutdanning
  til endrings og utviklingsprosesser Videre gir emnet innsikt i lederrollens praktiske verktøy for endring Emnet knyttes opp mot tidligere delemner som ledelse barnehagen som lærende organisasjon og organisasjonskultur i barnehagen Emnet skal også gi økt kunnskap om barnehageutvikling i et samfunn i stadig endring Emnet er knyttet til studentenes utviklingsprosjekt under studiet Mål og organisering Les om mål og organisering i styrerutdanningen Overordnet mål for studiet Studentene skal utvikle seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av styrerrollen innenfor fagområdet utdanningsledelse De skal tilegne seg kritisk innsikt i egen yrkesrolle og egen praksis økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og styrke sin kompetanse og ferdigheter når det gjelder rammebetingelser virkemidler og arbeidsformer Organisering og mål Styrerutdanningen er et helhetlig opplæringsprogram bygd på en todelt tilnærming Dels dreier det seg om et individuelt studium hvor styrerne som deltar blir utfordret på nødvendigheten av å holde et kritisk blikk på egen forståelse av det å være leder og på lederrollen Dels er det et studium med fokus på barnehagen som organisasjon som en viktig forutsetning for å styrke barns læring og utvikling Utdanningen tar utgangspunkt i at for å kunne utvikle sin lederkompetanse må den enkelte styrer lære og føle seg trygg nok til å utfordre egne holdninger til hvordan ting kan gjøres Det å utfordre egne holdninger krever kunnskap om seg selv som person organisasjonen en jobber i og hva som trengs av handlingskompetanse i barnehagelederens verktøykasse I tillegg er det behov for ferdighetstrening slik at kunnskapen og verktøyene faktisk kan anvendes Læringen vil foregå på ulike læringsarenaer Samspill mellom undervisning på campus egen arbeidsplass selvstudium arbeidsgrupper og elektronisk læringsplattform gir svært gode muligheter for å fordype seg teoretisk i et emne samtidig som en oppøver handlingskompetanse på samme felt Studiet er tilrettelagt for både nytilsatte styrere og dem med lengre erfaring fra offentlige og private barnehager Studiet skal legge grunnlag for innpassing og inspirere til å gjennomføre et mastergradsstudium i ledelse enten ved en av de tre partnerinstitusjonene eller andre tilbydere av masterprogram i ledelse Ved opptak til relevante mastergradsstudier i ledelse vises det til gjeldende opptakskrav ved disse studiene Arbeidskrav og eksamen Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter Det skal leveres to individuelle arbeidskrav i løpet av studiet ett arbeidskrav i undervisningsperiode 1 og ett i undervisningsperiode 2 I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring Dette kan ikke tilegnes ved selvstudium men opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere Det er derfor krav om deltakelse på alle deler av samlingene For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent deltakelse Avsluttende vurdering i studiet omfatter muntlig eksamen og utviklingsprosjekt knyttet til egen barnehage Utviklingsprosjektet skal ivareta tre perspektiver Et pedagogisk praktisk perspektiv dvs at studenten jobber med å utvikle en praksis i barnehagen som er til barnets beste og som således berører den enkelte ansattes samhandling med barn foreldre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Styrerutdanningen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Supported Employment
  samarbeid med arbeidsgivere samt oppfølgingsstøtte til arbeidstaker arbeidsgiver og kolleger Metodikken omfatter også fremgangsmåter for å bygge varige og gode relasjoner med arbeidsgivere Emnet bygger på internasjonal forskning kvalitetskriterier og European Union of Supported Employments femtrinnsprosess for Supported Employment Emnets målgruppe er studenter som er interessert i å bygge relasjoner i arbeidslivet og som ønsker kvalifisering i metodikk for opplæring og oppfølging i ordinære jobbsituasjoner Emnet er aktuelt for Jobbkonsulenter jobbspesialister rådgivere og veiledere i NAVs tiltaks og tjenesteapparat Ansatte i attførings og vekstbedrifter og andre tiltaksarrangører Lærere og rådgivere i videregående skoler Rådgivere på arbeidslivssentre Ansatte i private og offentlige virksomheter som jobber direkte med mennesker som trenger bistand til å få og eller beholde jobb Ansatte med personal og tilretteleggingsansvar i bedrifter som ønsker å jobbe for et inkluderende arbeidsliv Andre interesserte Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i supported employment De faglige og politiske strømningene dreier i retning av mer bruk av ordinært arbeidsliv som både mål og middel i de arbeidsrettede innsatsene Internasjonal forskning dokumenterer at place then train tilnærming til arbeidsinkludering er mest effektivt når målet er en jobb i ordinært arbeidsliv Kompetanse og metodikk når det gjelder denne formen for arbeidsinkludering er derfor meget etterspurt i

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/Supported-Employment (2015-09-15)
  Open archived version from archive