archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag
  og fagutvikling Pensum Ca 2000 sider Organisering Studiet vil være både samlings og nettbasert hvor samlingene vil være i høgskolens lokaler sentralt i Oslo Samlingene høsten 2015 vil være i uke 34 og 42 Begge i Pilestredet 32 Her finner du timeplanen Samlinger for kullet som starter opp i 2016 blir i ukene 5 16 34 42 med forbehold om endringer Målgruppe Sykepleiere med utdanning fra land utenfor EØS som ved søknad om autorisasjon har fått vedtak fra SAK Statens autorisasjonskontor om at de må gjennomføre dette emnet som del av kompletterende utdanning for å kunne få norsk autorisasjon Sykepleiere som ønsker å oppdatere seg på kunnskap innen emnet Programplaner Programplan for kull 2015 Søknad og opptak Søknadsfrist 15 09 2015 Søk opptak her Opptakskrav avslag på søknad om autorisasjon som sykepleier fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell SAK med krav om å gjennomføre rammeplanens emne Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag grunnleggende norskkunnskaper minimum bestått norskkurs nivå B1 samt klinisk erfaring som helsefagarbeider eller sykepleier eller tilsvarende eller norsk sykepleierutdanning I tillegg gjelder Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fakta om studiet Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Studieopplegg Omfang nettbasert eller samlingsbasert Studiepoeng 33 Antall semestre

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Sykepleiens-faglige-og-vitenskapelige-grunnlag (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Tegnspråk for lærere
  en allmenn innføring i norsk tegnspråk og består av opplæring i tegnspråk og innføring i døves historie og kultur Studentene skal lære å bruke tegnspråk i samtale og å forstå enkle tegnspråktekster få en teoretisk innføring i hvordan norsk tegnspråk er bygget opp og en orientering i faget hvor også samfunnsmessige kulturelle historiske og kommunikative sider ved språket inngår Målgruppe og organisering Les om målgruppe og organisering Studiet er for lærere i barnehagen og grunnopplæringen grunnskole og videregående opplæring som ønsker å lære seg norsk tegnspråk Det er organisert med forelesninger praktiske øvelser seminarer i større og mindre grupper oppgaveskriving og arbeid med video og lydopptak Deltakelse på studiet innebærer en del selvstendig arbeid mellom samlingene der det anbefales å organisere grupper dersom man bor i nærheten av hverandre Studiet består av følgende emner 1 Grunnleggende kommunikasjon på tegnspråk 20 studiepoeng 2 Grunnleggende tegnspråkteori 10 studiepoeng Søknad og opptak Søknadsfrist Det blir dessverre ikke lyst ut en ny runde med oppstart våren 2016 Framtidige tilbud vil eventuelt bli del av videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet Dette avklares nærmere vinteren 2015 2016 Opptakskrav Opptakskravet er generell studiekompetanse dokumentert realkompetanse Du må dessuten være tilsatt som lærer barnehagelærer førskolelærer i barnehage grunnskole eller

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/tegnsprakforlarere (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi
  at ansatte ved vaskerier og helse og omsorgsinstitusjoner får økt kompetanse i tekstilforvaltning håndtering av tekstiler og drift av vaskerier Videreutdanningen tilbys ved fakultet for samfunnsfag Neste oppstart er våren 2016 med fortløpende søknadsfrist til 1 12 2015 Studieinnhold Les om studieinnhold i tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi Studiet er rettet mot personer som har eller vil få lederoppgaver innen tekstilforvaltning og eller drift av vaskerier Studiet omfatter tekstilkunnskap og tekstilforvaltning tekstiløkonomi vaskerimaskiner utstyr og fysisk organisering av vaskerilokalene vaskeridrift og vaskeriøkonomi hygiene og smittevern og endringsledelse og opplæring av egne medarbeidere Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi Videreutdanningen i tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi skal kvalifisere til lederstillinger innen tekstilforvaltning og drift av vaskerier Dette gjelder enten virksomheten har egne tekstiler og vaskerier eller leier tekstiler og eller kjøper tekstil og vaskeritjenester fra eksterne leverandører Programplan Programplan kull 2016 Vår Søknad og opptak Søknadsfrist Fortløpende til 01 12 2015 Søk opptak Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse Fakta om studiet Tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi Studieopplegg Omfang samlingsbasert Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Kjeller Undervisningsspråk Norsk Antall studenter pr kull 25 Studiestart Våren 2016 med forbehold Kostnader Semesteravgift Pris kr 590 00 Studieavgift Pris kr 20 000 00 Studieavgiften er ekskl pensumbøker Kontakt

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Tekstilforvaltning-og-vaskerioekonomi (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Teorier om utvikling, globalisering og sosial endring
  Studenten har faglig kunnskap om sentrale teorier innenfor studiet av utvikling globalisering og sosial endring har faghistorisk kunnskap og oversikt over utviklingsstudier Ferdigheter Studenten kan drøfte kritisk ulike ideologiske teoretiske og metodologiske tilnærminger til utviklingsstudier og til utviklingsbegrepet har forståelse av etiske utfordringer som ligger i studiet av ulike samfunnsformer og kulturer Generell kompetanse Studenten kan velge ut og bruke relevant fordypningsstoff fra faglitteratur og foreliggende data til bruk i et selvstendig arbeid med selvvalgt faglig tema kan gi en skriftlig framstilling av et problem basert på samfunnsvitenskapelig metode Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter for Teorier om utvikling globalisering og sosial endring Emnet utgjør siste semester for graden bachelor i utviklingsstudier Gjennom dette studiet vil studentene kvalifisere seg for arbeid med informasjonsvirksomhet omkring Nord Sør forhold for utviklingsarbeid i land i Sør og for ulike typer arbeid i private og offentlige organisasjoner i Norge og i utlandet Deler av studiet kan innpasses i bachelorgrader ved andre institusjoner Gjennomført bachelorgrad kvalifiserer til opptak til masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier LUI og en del andre masterstudier ved andre institusjoner Søknad og opptak Søknadsfrist 1 september Søk opptak Opptakskrav Emnet Teorier om utvikling globalisering og sosial

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Teorier-om-utvikling-globalisering-og-sosial-endring (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - The Aesthetics of Daily Life
  the contents of The Aesthetics of Daily Life Excursions forest town parks galleries drama arts craft music natural science storytelling theory experience based discussions etc Students must be prepared to participate in various activities bring warm clothes and solid shoes We will work with various materials under various conditions Aims Read about the aims of The Aesthetics of Daily Life The aim of the course is to learn how to know reflect upon love and use the aesthetic dimension on one s surroundings in educational work Application and admission Admission Prerequisites The course is designed for students from preschool and primary school teacher education institutions but students from other academic areas may also be accepted Students must have completed at least one year of their undergraduate degree studies at their home institution in order to be accepted Starting date Thursday 13th August Ending date exam module 1 Monday 9th November Ending date exam module 2 Tuesday 8th December Course facts The Aesthetics of Daily Life Department of Early Childhood Education Level undergraduate ECTS credits The course is equivalent to 20 or 30 ECTS After 3 months there is a final exam of 20 ECTS after 4 months there is a

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/The-Aesthetics-of-Daily-Life (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - The Political Ecology of Energy and Climate Change in Africa and Latin America
  energy producing areas including indigenous rights theories of extraction and resource curse distribution of benefits from energy production access to energy climate and energy renewable energy Aims and contents Read about aims and contents of The Political Ecology of Energy and Climate Change in Africa and Latin America At the end of the course the student has obtained the following learning outcomes Knowledge The student has knowledge of linkages between energy and development in Latin America and Africa and global climate issues Skills The student has the ability to trace local and global impacts of specific energy options Employment opportunities Read about employment opportunities in The Political Ecology of Energy and Climate Change in Africa and Latin America In combination with other studies courses the course may qualify the candidate for information work and work within private and public organisations that relate to energy issues the global South Africa or Latin America Application and admission Application deadline March 1 This course is still open for application Admission Prerequisites The course is open to students who have completed at least a one year introductory course in Development Studies at either HiOA the University of Agder or equivalent courses at other universities

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/The-Political-Ecology-of-Energy-and-Climate-Change-in-Africa-and-Latin-America (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Tolke- og oversetterfagets historie
  videreutdanning Tolke og oversetterfagets historie Tolke og oversetterfagets historie Emnet tolke og oversetterfagets historie 15 studiepoeng bygger på tolking i offentlig sektor 30 studiepoeng og gir en videre praktisk teoretisk innføring i tolkefaget Studieinnhold Les om studieinnhold i tolke og oversetterfagets historie Emnet gir en innføring i tolke og oversetterfagets historie og sentrale teoretiske problemstillinger Det legger vekt på å introdusere relevante teorier og modeller innen tolking og oversettelse Den faghistoriske delen knyttes opp mot tolkens yrkesidentitet og hjelper studentene til å forstå muligheter og begrensninger i arbeidet som tolk i offentlig sektor i Norge Emnet er landsdekkende og er nettbasert Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i tolke og oversetterfagets historie Emnet er for studenter som ønsker å videreutvikle sin teoretiske forståelse av tolkefaget Søknad og opptak Søknadsfrist Studiet vil ikke bli lyst ut i 2015 Opptakskrav Tolking i offentlig sektor 30 studiepoeng eller tilsvarende i aktuelt tolkespråk Informasjon om utarbeidelse av tolkeutdanningen Fakta om studiet Tolke og oversetterfagets historie Studieopplegg Omfang nettbasert eller deltid Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Studiestart Høst 2013 Kostnader Semesteravgift Pris kr 730 00 Kontakt Faglig Tatjana Radanovic Felberg Administrativ opptak lui hioa no Mer om studiet Eksamen Programplaner Karakterutskrift Lover og regler Permisjon

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolke-og-oversetterfagets-historie (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Tolkens kommunikative kompetanse
  Hjem Studier og kurs Lærerutdanning Etter og videreutdanning Tolkens kommunikative kompetanse Tolkens kommunikative kompetanse Studiet Tolkens kommunikative kompetanse 15 studiepoeng bygger på Tolking i offentlig sektor 30 studiepoeng og gir en videre praktisk teoretisk innføring i tolkefaget Studieinnhold Les om studieinnhold i tolkens kommunikative kompetanse Gjennom praktiske tolkeøvelser og ulike tolketeoretiske perspektiver har studiet et spesielt fokus på tolkens kommunikative og retoriske kompetanse Studiet er landsdekkende og er nettbasert med samlinger ved Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i tolkens kommunikative kompetanse Studiet er for tolker som ønsker å videreutvikle sine tolkeferdigheter og sin teoretiske forståelse av tolkefaget Søknad og opptak Søknadsfrist 15 09 2014 Søk opptak Opptakskrav Tolking i offentlig sektor 30 studiepoeng eller tilsvarende Kompetanseheving er viktig for å gjøre jobben effektivt Lul Hassan Kulmiye tok Tolkens kommunikative kompetanse våren 2012 Informasjon om utarbeidelse av tolkeutdanningen Undervisningsplan for 2015 Fakta om studiet Tolkens kommunikative kompetanse Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Studiestart Januar 2015 Kostnader Semesteravgift Pris kr 730 00 Kontakt Faglig Anne Birgitta Nilsen Administrativ opptak lui hioa no Mer om studiet Eksamen Programplaner Karakterutskrift Lover og regler Permisjon Studiekvalitet og evaluering Timeplaner HiOA Om høgskolen Organisasjon

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/tolkenskommkomp (2015-09-15)
  Open archived version from archive