archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Tolking av monologer
  bygger på tolking i offentlig sektor 30 studiepoeng og gir en videre praktisk teoretisk innføring i tolkefaget Studieinnhold Les om studieinnhold i tolking av monologer Studiet legger vekt på tolking av lengre sekvenser og monologer gjennom innføring i hukommelsestrening og notatteknikk Studiet er landsdekkende og er nettbasert med samlinger ved Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i tolking av monologer Studiet er for studenter som ønsker å videreutvikle sine tolkeferdigheter og sin teoretiske forståelse av tolkefaget med vekt på hukommelsestrening og notatteknikk Søknad og opptak Søknadsfrist Studiet vil ikke bli lyst ut i 2015 Opptakskrav Tolking i offentlig sektor 30 studiepoeng eller tilsvarende i aktuelt tolkespråk OBS Obligatorisk chat 21 08 2014 20 30 21 30 se i Fronter for mer informasjon Fronter åpnes etter 15 august Samlingsdatoer høst 2014 Første samling 5 7 september fredager begynner vi enten 13 00 eller 14 00 Andre samling 24 26 oktober Tredje samling 28 30 november Eksamen 1 desember Informasjon om utarbeidelse av tolkeutdanningen Fakta om studiet Tolking av monologer hukommelse og notatteknikk Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Studiestart Høst 2014 Kostnader Semesteravgift Pris kr 730 00 Kontakt Faglig Tatjana Radanovic

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/tolkingavmonologer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Tolking i komplekse møter- erstatter Tolking i retts- og nemndsmøter
  barnevern m m Målgruppen er studenter som har bestått Tolking i offentlig sektor 30 studiepoeng og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse i tolking i komplekse møter Undervisning Emnet er organisert som deltidsstudium over ett semester Emnet er nettbasert med samlinger I løpet av semesteret vil det være fire samlinger ved Høgskolen i Oslo og Akershus og læringsaktiviteter på nett mellom samlingene Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne veksle mellom ulike tolkemetoder simultantolking tolking fra skrift til tale konsekutiv tolking med notater i møter med flere deltakere og i møter hvor det brukes ulike språklige registre Karrieremuligheter Les mer om karrieremuligheter Studenten skal etter å ha fullført emnet ha styrket praktisk teoretiske kompetanse i tolking i komplekse møter Emnet vil kunne passes inn i en framtidig bachelorgrad i tolking Søknad og opptak Søknadsfrist 1 september Det er fremdeles mulig å registrere søknad på dette studiet Søk opptak Opptakskrav Fullført Tolking i offentlig sektor 30 sp eller tilsvarende i aktuelt tolkespråk Prioriterte språk våren 2016 Arabisk Albansk Engelsk Fransk Japansk Somali Spansk Swahili Tigrinja Tyrkisk Ukrainsk Vietnamesisk Er du interessert i emnet Vi ønsker å kartlegge interesse for dette emnet Vil du ta Tolking i komplekse

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-komplekse-moeter-erstatter-Tolking-i-retts-og-nemndsmoeter (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Tolking i offentlig sektor
  Bengali Engelsk Fulah Kantonesisk Makedonsk Pashto Russisk Samiske språk Tagalog Tamil Thai Tsjekkisk NB Igangsetting av språkene forutsetter tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med studiekompetanse realkompetanse og som i tillegg har bestått muntlig opptaksprøve Prøvene vil gjennomføres i månedene september oktober og november Resultatet av den muntlige opptaksprøven blir gitt i starten av desember Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i tolking i offentlig sektor I offentlig sektor er tolking viktig for å gjøre offentlige tjenestemenn og fagpersoner i stand til å informere veilede og høre saksparter på tross av språkbarrierer Bestått eksamen i tolking i offentlig sektor kvalifiserer for oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 3 tolk med tolkeutdanning og til å søke på påbyggingsemner i tolking Søknad og opptak Søknadsfrist 1 august Søk opptak Opptakskrav Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Opptaksprøve Muntlig prøve Undervisningsplan for 2015 finner du her Undervisningsplan for Tolking i offentlig sektor 2015 Mer informasjon om tolkeutdanningen Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr nettbasert tolkeutdanning til ulike språk i form av en grunnmodul 30 studiepoeng over et år og påbygningsmoduler 15 studiepoeng over et semester Grunnmodulen må være fullført før man kan søke påbygningsmoduler For opptak på studiet Tolking i offentlig sektor må man ha studierett og bestå en tospråklig opptaksprøve Søknadsfristen til tolkeutdanningen er 1 august med oppstart i januar påfølgende kalenderår Det tas opp studenter i flere språk hvert år avhengig av søkertall og innmeldte behov Hvilke språk som prioriteres kunngjøres medio april hvert år via våre nettsider www hioa no og via www tolkeportalen no For praktisk informasjon om søknad og opptak vennligst kontakt opptak hioa no Autorisasjonsprøve i tolking er en frittstående prøve For informasjon om denne vennligst kontakt tolkautprove hioa no Inntil ditt tolkespråk tilbys bør du registrere deg i Nasjonalt tolkeregister Registeret administreres av Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDI som også tilbyr

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/tolkingioffsektor (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Trafikkopplæring i skolen
  mer om målgruppe Studiet er tilpasset lærere som vil undervise i valgfaget trafikk inkludert Trafikalt grunnkurs i samsvar med Utdanningsdirektoratets veiledning for valgfaget og det som framgår av gjeldende forskrift for trafikkopplæring og førerprøve m m Trafikalt grunnkurs er første trinn i en firetrinns opplæringsmodell innenfor alle lette førerkortklasser og kan tilbys som en del av valgfaget trafikk Innhold og organisering Les mer om innhold og organisering Studiet er organisert som et samlingsbasert og nettbasert deltidsstudium over ett semester med studieoppgaver mellom samlingene Studiet er bygget opp rundt følgende kompetanseområder 1 Personlig og sosial kompetanse Selvinnsikt og kommunikasjon Oppmerksomhet på seg selv og andre 2 Trafikkfaglig kompetanse Mennesket i trafikken Risiko og sikkerhet Vegtrafikkloven med skilt og trafikkregler Trafikkpsykologi Førstehjelp og tiltak ved ulykke Ferdsel i mørket 3 Trafikkpedagogisk og didaktisk kompetanse Analyse av læreplanenes mål innhold og arbeidsmåte Begrunnelse innhold og oppbygging av læreplan for valgfaget trafikk Refleksjon rundt egne og andres arbeidsmåter Undervisningsplanlegging Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Personer som har godkjenning som trafikklærer pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk og førerrett i klasse B Samlingsdatoer høst 2015 10 og 11 september kl 0900 1500 Rom F121 Studiested Kjeller 21

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Trafikkopplaering-i-skolen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Traumer - forståelse og hjelp
  hvordan hjelpearbeidere i førstelinjetjenesten skal kunne forholde seg til og kunne hjelpe denne typen klienter i sin hverdag Studiet vil ha vekt på å identifisere ulike traumatiske stress reaksjoner Både det som kalles strukturell dissosiasjon av personligheten som enkelt forklart er en reaksjon på tidlig overgrep og krenkelser av barn Og det som kalles post traumatisk stress syndrom Vi vil se på symptomer som fysiske plager og diffuse kroppslige smerter alkohol og rusrelatert atferd psykiske plager som søvnproblemer panikkangst depresjon og selvdestruktiv atferd og hvordan disse kan forstås i et traumerelatert perspektiv Studiet går over ett semester med seks undervisningsdager Undervisningen veksler mellom forelesninger gruppearbeid arbeid med egne erfaringer og trening i klasserommet i å arbeide med traumatiserte klienter Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i traumer forståelse og hjelp Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor og frivillige organisasjoner Det vil være spesielt egnet for personer som arbeider med barn og unge i barne og ungdomspsykiatrien barnevern og sosialtjenesten voksenpsykiatri krisesenter voldtektsmottak asylmottak og rusomsorgen Søknad og opptak Søknadsfrist Velg Samfunnsfag og økonomisk administrative fag Søk Videreutdanninger for samfunnsfag vår 2015 Søk opptak Opptakskrav Bachelorgrad fra høgskole universitet fra studier innen helse velferds og sosialfag pedagogikk eller tilsvarende

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/VTRA (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Trykk og digitale foto
  15 studiepoeng Studiet skal belyse hvordan ulike trykketeknikker og fotografiske arbeidsmetoder kan bidra til å utvikle visuell kompetanse I løpet av studiet skal studentene få kunnskap om og ferdigheter i bruk av grafiske teknikker og digitale foto til utvikling av bildeuttrykk Videre skal studentene kjenne til og kunne oppdatere sin kunnskap når det gjelder trender teknologi og utvikling innen foto og grafiske uttrykksformer Fokus vil også være på grafiske uttrykksformer i et samfunnsperspektiv samt etikk og visuell kultur Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring folkehøgskole og grunnskolen Studieopplegg Les mer Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene individuelt og i grupper Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag kveld og fredag og lørdag på dagtid Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori praktisk arbeid didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger Studiet er rettet mot lærere i videregående opplæring folkehøgskole og grunnskolen Det tidligere studieprogrammet design arkitektur og kommunikasjon er fra høsten 2013 oppdelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng og man søker opptak til ett studieprogram 15 studiepoeng av gangen Trykk og foto våren 2015 Arkitektur og rom høsten 2015 Design og idéutvikling våren 2016 Digital kunst kultur og kommunikasjon høsten 2016 med forbehold om endringer Søknad og opptak Søknadsfrist OBS Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere Søk opptak Opptakskrav Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad innen visuelle kunstfag design arkitektur eller tilsvarende Det kreves til sammen 60 studiepoeng innen disse fagene Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring folkehøgskole og grunnskolen Fakta om studiet Trykk og digitale foto Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 15 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/trykk-og-digitale-foto (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Utdanningsvalg
  i en refleksjonsprosess knyttet til interesser behov ønsker og drømmer i forhold til fremtidig arbeid og liv slik at de blir bevisst egne evner og blir kjent med fremtidige muligheter i vårt utdanningssystem Studiet gjennomføres i samarbeid med aktører i videregående opplæring høgskole og i arbeidslivet I løpet av studiet skal studentene dokumentere ulike arbeidskrav som beskrives i programplanen Disse knyttes til arbeidsoppgaver på egen arbeidsplass i faget utdanningsvalg Arbeidskravene skal utvikle studentenes evne til å reflektere over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for faget utdanningsvalg i skolen Innholdet i studiet er organisert etter spiralprinsippet det vil si at samme tema vil komme igjen flere ganger i løpet av studiet I det første emnet vektlegges det individuelle perspektivet mens emne to har hovedfokus på organisasjons og systemperspektivet Det legges vekt på at innhold og arbeidsformer skal være praksisnære og praksisrelevante Studiet er bygget opp rundt følgende kompetanseområder Ledelse av læringsprosesser Ungdomskunnskap og ungdomskultur Karriereteorier og karriereutvikling Veiledning og coaching Utdanningsvalg og systemforståelse Livslang læring og kompetanse i arbeidslivet Arbeidslivskunnskap nettverk og systemperspektiver Endrings og utviklingskompetanse Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Det er fremdeles mulig å registrere søknad på dette studiet Søk opptak Opptakskrav Opptakskrav er godkjent lærerutdanning eller tre års høyere utdanning der pedagogikk opplæring inngår Organisering av studiet Studiet er organisert som et samlingsbasert og nettbasert deltidsstudium Det består av to emner UTVAO6100 UTVA6100 Ungdom og mestring muligheter og motivasjon 15 studiepoeng UTVAO6200 UTVA6200 Utdanningsvalg hele skolens ansvar 15 studiepoeng Emnene bygger på hverandre og må normalt gjennomføres i rekkefølge slik at gjennomføring av første emne er en forutsetning for opptak på andre emne Studiet krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og at de bidrar med sine refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør Innhold og arbeidsmåter i studiet fordrer tilstedeværelse og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Utdanningsvalg (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Veilederrollen i praksis
  og større grupper Trinn 1 Praksisveiledning Grunnleggende om veiledning Fokus Grunnleggende teori om veiledning veiledningens grenseområder og veiledning som strukturert pedagogisk virksomhet Avklaring av hva veilederrollen innebærer samt avklaring av samarbeidsformer forventninger og ansvar til henholdsvis veileder i praksis student og lærer fra skolen Det vil bli lagt særlig vekt på planlegging og oppstartfasen i en veiledningsprosess Trinn 2 Praksisveiledning Metoder i studentveiledning og vurdering Fokus Muligheter og utfordringer i veiledning og vurdering av studenter i arbeids og avslutningsfasen i veiledningsprosessen Ulike metoder for veiledning og vurdering vil bli belyst Trinn 3 Praksisveiledning Seminar Inspirasjon og erfaringsutveksling i forhold til veiledning av studenter i kliniske studier Fokus På trinn 3 vil det bli anledning til å reflektere over utveksle og bearbeide erfaringer fra studentveiledning i klinisk studier Hensikten er å styrke og videreutvikle den enkeltes veiledningskompetanse Karrieremuligheter Søknad og opptak Søknadsfrist Påmeldingsfristen er én uke før kursstart eller til kurset er fulltegnet Påmeldingsskjema HØSTEN 2015 er det planlagt følgende kursdager Trinn 1 14 september og Trinn 2 15 september ved Gro Røkholt Trinn 1 25 september ved Sidsel Tveiten Trinn 2 8 oktober ved Sidsel Tveiten Høsten 2015 blir det kun et kurs på Trinn 3 3 november ved Gro

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Veilederrollen-i-praksis (2015-09-15)
  Open archived version from archive