archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Veiledersamling
  16 00 rom KB123 Tirsdag 16 april 2012 Studiested Pilestredet Falbes g 5 rom C363 Innhold og organisering Les om innhold og organisering av veiledersamling Veiledersamlingene vil fokusere på erfaringsutveksling Tirsdag 20 november 2012 holdes samlingen på Studiested Kjeller kl 11 30 16 00 på rom KB123 Det blir servert enkel lunsj Tirsdag 16 april 2012 holdes samlingen på Studiested Pilestredet kl 11 30 16 00 i Falbes g 5 på rom C363 Det blir servert enkel lunsj Målgruppe Les om målgruppe til veiledersamling Denne samlingen retter seg mot veiledere i bydeler kommuner og barnehager som har ansvar for å veilede nyutdannede førskolelærere Samlingen skal gi deg inspirasjon i veiledningsarbeidet og mulighet til å utveksle erfaringer med andre veiledere Samlingen er også åpen for deg som skal i gang med veiledning av nyutdannede Søknad og opptak Søknadsfrist Samlingen er åpen for påmelding så fremt det er ledige plasser Meld deg på her Veiledersamling program Du kan lese mer om vårt tilbud i arbeidet med veiledning av nyutdannede her Fakta om studiet Veiledersamling Studieopplegg Studiepoeng 0 Antall studiedager 1 Studiested Pilestredet Antall studenter pr kull 30 Studiestart Kostnader Kurset er gratis Dette er en del av intensjonsavtalen mellom KD og KS

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Veiledersamling-for-deg-som-veileder-nyutdannede-foerskolelaerere (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Veilederutdanning - barnevern, sosialt arbeid og velferdsfag
  å utvikle evnen til opplæring i yrkesfaglig virksomhet hos veiledere som har studenter i praksis bl a å tilrettelegge praksisstudiet på best mulig måte for den enkelte gjennom å skape gode forhold for læring og utvikling på arbeidsstedet Noen av de sentrale emnene i utdanningen er begrepene Praksisstudium og veiledning teoretisk utgangspunkt og faser og metoder i veiledning arbeid med brukere klienter rollen som hjelper læren om organisasjoner sammenhengen mellom teori og praksis forutsetninger for læring rollen som veileder og relasjonen mellom veileder og student Det vil bli benyttet ulike arbeidsformer i undervisningen forelesning gruppearbeid trening med tilbakemelding fra lærere videoopptak og arbeidskrav Samlinger og timeplan Les om samlinger i veilederutdanning barnevern sosialt arbeid og velferdsfag Samlinger Veilederutdanningen vil gå over tre samlinger studiesamling 1 3 over ett år Hver samling går over tre dager Studiesamling 3 vil bli arrangert som internatsamling Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig skoleeksamen i høstsemesteret og gir 15 studiepoeng For å fremstille seg for eksamen kreves 80 prosent samlingene vurderes samlet tilstedeværelse Timeplaner Timeplanene for høstsemesteret er nå publisert og er tilgjengelig i WebUntis For å få opp din timeplan klikker du på fanen timeplan og velg kullklasse VSK13HA Du kan logge deg inn med ditt brukernavn og passord og kan dermed automatisk få opp din timeplan For ytterligere informasjon om bruk av WebUntis se veiledning for å sjekke timeplaner Vær oppmerksom på at alle tre samlingene samling 1 3 vises i timeplanen Du finner din samling markert med navnet på samlingen Samling 1 samling 2 og samling 3 Søknad og opptak Søknadsfrist Veiledere som tar imot student vil automatisk få tilsendt informasjon om veilederutdanningen og et påmeldingsskjema Opptakskrav Gjelder kun veiledere som har mottatt praksisstudent fra oss Les mer om veilederutdanningen i studieplanen Les mer om bachelorstudiene i barnevern sosialt arbeid og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/veileder (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Veilederutdanning i estetiske fag
  krevende og det satses nasjonalt på at alle nyutdannede lærere skal få oppfølging lokalt på sin arbeidsplass Studiet har som formål å støtte skoleeiere i deres arbeid med å utvikle gode veilederordninger og å utdanne kompetente praksislærere Erfarne lærere vil gjennom studiet få økt kompetanse i å gi veiledning og støtte til praksisstudenter og nyutdannede lærere i estetiske fag Studieinnhold Studiet består av følgende hovedområder Emne 1 Veiledningspraksis nyutdannede og praksisstudenter Emne 2 Veiledning og utviklingsarbeid Studiet er samlingsbasert på kveldstid slik at det skal være mulig å ta studiet ved siden av jobb Arbeidsmåtene i studiet inkluderer undervisning individuelt arbeid gruppe og kollokviearbeid samt nettbasert samarbeid Studenten gjennomfører selvstendig faglig analyse i oppgaver drøfting og vurdering av teoretiske tilnærminger til veiledning gjennom eget praktisk veiledningsarbeid og individuelt FoU arbeid Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter for veilederutdanning i estetiske fag Programplanen for veilederutdanning retter seg mot de særegne utfordringer man møter som ny i yrket Studiet skal gi et teoretisk og praktisk grunnlag for å fungere som veileder for nyutdannede lærere og praksisstudenter i fagområdet Det legges spesiell vekt på formgivning kunst og håndverk samt drama og teaterfag Programplan Programplan for kull 2015 Programplan for tidligere kull Søknad og opptak Søknadsfrist 1 juni 2015 OBS Studiet settes igang under forutsetning av mange nok deltakere Søk opptak Opptakskrav Bestått lærerutdanning fra universitet eller høgskole og minst tre års yrkeserfaring etter endt utdanning innenfor undervisning formidling i estetiske fag eller tilsvarende Progresjonskrav Emne 2 forutsetter bestått emne 1 Fakta om studiet Veilederutdanning i estetiske fag Fører til grad Erfarne lærere vil gjennom studiet få økt kompetanse i å gi veiledning og støtte til nyutdannede lærere og praksislærere i estetiske fag Studiet fører til at man blir kvalifisert til å fungere som praksislærer Studieopplegg Studiepoeng 15 15 over to år Antall studieår 2 Studiested

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/veilederutdanning-i-estetiske-fag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Veiledning - tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå
  i grupper Begge emnene går over 10 uker Studiet er rettet mot alle som ønsker økt kompetanse innen veiledning Det tilrettelegger for at studentene kan tilegne seg kunnskap om veilederes ansvar rolle og funksjon og utvikle ferdighet i veiledning Sammenhengen mellom pedagogisk teori og praktisk veiledning blir knyttet til studentenes ulike profesjoner og virksomhetsområder Innholdsmessig ligger vekten på fagområdene kommunikasjon veiledning og undervisning i lærings og utviklingsprosesser Det legges stor vekt på å at studentene samarbeider tverrprofesjonelt Derfor blir studenter med ulik profesjon og eller utdanningsbakgrunn satt sammen i grupper for at de skal kunne utvikle kompetanse innen tverrprofesjonell kommunikasjon samhandling og veiledning Derved kan de både opparbeide seg kunnskap om andre profesjoners arbeidsfelt og kompetanse og stimulere hverandres læring Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter Utdannede veiledere vil ha kompetanse i å tilpasse veiledning undervisning opplæring og rådgivning innen ulike virksomhetsområder Målgrupper som for eksempel kollegaer kunder brukere pasienter pårørende klienter kursdeltakere studenter og elever Utdannede veiledere vil også ha kompetanse som kan være verktøy i prosjektarbeid og ledelse kursvirksomhet og organisasjonsutvikling Programplaner Programplan kull 2015 vår Programplan kull 2015 høst Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars og 1 september Søk opptak Opptakskrav For opptak kreves bachelorgrad eller tilsvarende Studiestart 2015 Tid Onsdag 26 august kl 09 00 Sted Pilestredet 50 Rom L120 Kommunikasjon og samhandling VEITV6000 Tilbys høsten 2015 men IKKE våren 2016 Samlingsdatoer høst 2015 26 og 27 august 10 september 23 september 22 oktober 11 og 12 november Innlevering av eksamen 23 november Læring og samspill i grupper VEITV6100 Dette emnet tilbys våren 2016 VEITV6100 bygger på avlagt eksamen i VEITV6000 eller tilsvarende Du må derfor først bestå eksamen i VEITV6000 før du kan starte på VEITV6100 Samlingsdager og eksamen for VEITV6100 våren 2016 1 samling 27 28 januar 2 samling 11 februar 3 samling 9 10 mars

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Veiledning-tverrprofesjonell-tilnaerming-paa-individ-og-gruppenivaa (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Veiledning av nyutdannede lærere i estetiske fag
  Tilbudet er gratis Faglig innhold Les om faglig innhold i veiledning av nyutdannede lærere i estetiske fag Institutt for estetiske fag har lang erfaring med oppfølging av tidligere studenter Vi tilbyr gratis veiledning og kan fungere som en sterk støttespiller i overgangen fra å være student til å skulle fungere selvstendig i læreryrket Tilbudet er en del av en nasjonal satsning hvor nytilsatte lærere i barnehage skole og videregående opplæring skal få tilbud om veiledning den første tiden i yrket Gjennom året vil det være fire til fem samlinger som holdes ved Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet Samlingene ledes av en erfaren lærer og er basert på de nyutdannedes egne behov knyttet til ulike praksisepisoder og problemstillinger hvor temaene løftes frem og diskuteres Hensikten med gruppen er å være et forum for å løfte frem positive og negative erfaringer dele oppgaver med hverandre og finne en felles plattform for kommunikasjon Tilbudet er rettet mot lærere i formgiving kunst og håndverk og andre praktisk estetiske fag Aktuelle temaer Klasseledelse Tilpasset opplæring Muntlige og digitale ferdigheter Vurdering Tverrfaglig samarbeid Synliggjøring av kunst og håndverk eller andre praktiske og estetiske fagområder Samlinger Les om samlinger i veiledning av nyutdannede lærere i estetiske fag I 2015 2016 vil det bli fire til fem samlinger som holdes ved Høgskolen i Oslo og Akershus Pilestredet Park 35 U1053 i 1 etasje Onsdag 21 oktober kl 17 20 Onsdag 25 november kl 17 20 Dato for vårens samlinger vil bli fastsatt senere Det vil bli enkel servering og kaffe te på samlingene Søknad og opptak Søknadsfrist 07 10 2015 Påmeldingsskjema Informasjon om det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere Fakta om tilbudet Veiledning av nyutdannede lærere i estetiske fag Studieopplegg Omfang samlingsbasert eller deltid Studiepoeng 0 Antall studieår 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Studiestart 21

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Evu/Veiledning-av-nyutdannede-laerere (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Veiledning og coaching
  arenaer og i endrings og utviklingsprosesser Innholdet er veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ gruppe og organisasjonsnivå den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena Fokus rettes også mot empowerment og myndiggjøring og mot veiledning og coaching som metode i konflikthåndtering Det gis en introduksjon til forskningsmetode knyttet opp mot utviklingsarbeid Undervisning studiebelastning pr uke Studiet er organisert som deltidsstudium med jevnlige samlinger i hovedsak med ett emne per semester Studentgruppen deles inn i basisgrupper på ca 15 studenter På samlingene inngår arbeid i hele studentgruppen i basisgrupper og i mindre grupper Aktiv deltakelse og egentrening er en forutsetning for å kunne gjennomføre de ulike arbeidskravene i studiet Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene Studiet i veiledning og coaching skal bidra til utvikling av handlingskompetanse som veileder og eller coach Denne kompetansen skal omfatte kunnskap om grunnlag for å planlegge begrunne gjennomføre vurdere og reflektere over veiledning og coaching i en til en situasjoner i grupper på ulike arenaer og i endrings og utviklingsarbeid Kunnskaper ferdigheter og generell kompetanse som studenten skal ha tilegnet seg gjennom utdanningen er teoretisk og praktisk kunnskap og kompetanse i veiledning og coaching i forhold til individ grupper ulike arenaer og i endrings og utviklingsprosesser god kommunikativ kompetanse kunnskap om og forståelse for ulike prosesser i forhold til individ gruppe og i endrings og utviklingsprosesser innsikt i og forståelse for etiske utfordringer og overveielser i veiledning og coaching å kunne bruke veiledning og coaching som virkemiddel i kompetanseutvikling og læringsprosesser å kunne bruke veiledning og coaching i arbeid med konflikter og samarbeidsproblematikk å kunne analysere og vurdere egen kompetanse som veileder og coach å kunne tilegne seg informasjonskompetanse og kunnskap om bruk av kilder som gjør at de kan finne fram til aktuell litteratur og informasjon Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i veiledning og coaching Videreutdanningen i veiledning og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Veiledning-og-coaching (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Veiledning og vurdering av studenter i prehospitalt arbeid - paramedic (bachelor)
  forelesning dialog summegrupper og gruppeøvelser i undervisningen Kursdeltakerne må avsette noe tid mellom kursdagene til å skrive veiledningsgrunnlag Les mer om innhold og organisering Innhold Veilederrollen Praksisveileder Studentrollen Læresituasjoner på praksisstedet Kompetanse og kunnskap i praksis Praktisk yrkesteori og refleksjon Veiledning Før under og etterveiledning Samspill kommunikasjon i veiledning og vurdering Mål ukeplaner refleksjonsnotat logg Vurdering av studentens praksis Dokumentasjon i veiledning De vanskelige veiledningssituasjonene Hva skjer når kvaliteten ikke holder mål eller ved fare for ikke bestått praksis Om kurset Kurset er for praksisveiledere i bachelorutdanningen Kursets omfang er tilsammen 18 timer fordelt på tre dager Målet for veiledningskurset er at praksisveileder Tar ansvar for å synliggjøre aktuelle læresituasjoner for studenten Anvender sentrale veiledningsprinsipper begreper og metoder Forstår betydningen av kommunikasjon og samspill i veiledning og vurdering Synliggjøre sammenhengen mellom praktisk og teoretisk kunnskap Er bevisst hvordan praktisk kunnskap kan utvikles hos studenter Vurderer på en måte som ivaretar faglige pedagogiske og menneskelige hensyn Tar ansvar for å samarbeide med lærer og høgskole Søknad og opptak Søknadsfrist Løpende Opptakskrav Søknad sendes direkte til praksisplassens studentansvarlig Opptak og tildeling av kursplass i henhold til utlysning Utlysninger offentliggjøres lokalt på praksisplassene i god tid før kursstart Fakta Veiledning og vurdering av

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Veiledning-og-vurdering-av-studenter-i-prehospitalt-arbeid-paramedic-bachelor (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Veiledning og vurdering av sykepleierstudenter (bachelor)
  praksis Dokumentasjon i veiledning De vanskelige veiledningssituasjonene Hva skjer når kvaliteten ikke holder mål eller ved fare for ikke bestått praksis Undervisning Det anvendes forelesning dialog summegrupper og gruppeøvelser i undervisningen Kursdeltakerne må avsette noe tid mellom kursdagene til å skrive veiledningsgrunnlag Kursansvarlige Høgskolelektorene Mari Skancke Bjerknes Kari Gladtvet Lisbeth Buberg Elisabeth Hessevaagbakke og Bjørg Christiansen Om kurset Les om veiledning og vurdering av sykepleierstudenter Kurset gjelder praksisveiledere i bachelorutdanningen Kurset er godkjent av NSF som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie spesialsykepleie men gir ikke studiepoeng Kursets omfang er tilsammen 18 timer fordelt på tre dager Målet for veiledningskurset er at praksisveileder kontaktsykepleier Tar ansvar for å synliggjøre aktuelle læresituasjoner for studenten Anvender sentrale veiledningsprinsipper begreper og metoder Forstår betydningen av kommunikasjon og samspill i veiledning og vurdering Synliggjøre sammenhengen mellom praktisk og teoretisk kunnskap Er bevisst hvordan praktisk kunnskap kan utvikles hos studenter Vurderer på en måte som ivaretar faglige pedagogiske og menneskelige hensyn Tar ansvar for å samarbeide med lærer og høgskole Søknad og opptak Søknadsfrist Tre uker før kurset starter Meld deg på her Kursbevis tildeles forutsatt at deltakeren har vært til stede på hele kurset Det serveres enkel lunsj alle dager Kursdager høsten 2015 Kurs 1 29 9 30 9 og 6 10 DETTE KURSET ER FULLT Kurs 2 24 11 26 11 og 3 12 DETTE KURSET ER FULLT Alle dager fra kl 09 00 15 00 Om påmelding Bruk vårt elektroniske påmeldingsskjema Noen vil oppleve at dette ikke fungerer noe som i de fleste tilfeller skyldes strenge IT brannmurer på arbeidsstedet Forsøk da fra din hjemme pc eller send en epost til infosenter hf hioa no Hvis du skal melde på flere deltakere på vegne av andre vær vennlig å fylle ut et skjema for hver deltaker Påmeldingsfristen er tre uker

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/veilkursBA (2015-09-15)
  Open archived version from archive