archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Veiledningskurs for praksisveiledere i videreutdanningene - ABIOK
  tolv timer Første kursdag Veileder Kontaktsykepleierfunksjonen Den didaktiske relasjonsmodell Studentens læreforutsetninger Rammefaktorer for veiledning av studenter i videreutdanning Mål for veiledning av studenter i videreutdanning Andre kursdag Veiledningens innhold Læreprosessen metoder for veiledning i kliniske studier Vurdering av studentens funksjonsdyktighet handlingskompetanse i kliniske studier Om kurset Les om karrieremuligheter i veiledningskurs for praksisveiledere i videreutdanningene ABIOK Kurset er primært rettet mot spesialsykepleiere som veileder studenter ved videreutdanning i anestesi barne intensiv kreft og operasjonssykepleie Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund med tolv timer som meritterende til klinisk spesialist i spesialsykepleie Du får en teoretisk innføring i rollen som veileder den didaktiske relasjonsmodell studentens læreforutsetninger mål for utdanningen veiledningens innhold og metoder for å veilede til funksjonsdyktighet handlingskompetanse Kurset er gratis og gir ikke studiepoeng Søknad og opptak Søknadsfrist 13 04 2015 Kursdatoer for våren 2015 Tid 21 og 28 april fra kl 09 00 15 00 Sted Pilestredet 32 rom N020 025 2 etg Kursansvarlige er førstelektor Hanne Reinertsen og høgskolelektor Bergsvein Grimsmo Program april 2015 Påmelding Påmelding innen 13 april til Hanne Reinertsen Hanne Reinertsen hioa no eller Bergsvein Grimsmo Bergsvein Grimsmo hioa no Alle som melder seg på vil få plass på kurset Kurset er gratis og godkjent

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/veilkurs_abiok (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Veiledningskurs for praksisveiledere ved videreutdanning i psykisk helsearbeid
  praktisk informasjon i veiledningskurs for praksisveiledere i videreutdanning i psykisk helsearbeid Det utarbeides et eget arbeidshefte med innhold litteratur øvelsesoppgaver og lignende som deltakerne vil få på kurset Undervisningsmetoden veksler mellom teoretisk innføring i temaer og begreper og egenaktivitet fra kursdeltaker Kurset er gratis og gir ikke studiepoeng Om kurset Les om veiledningskurset for praksisveiledere ved videreutdanning i psykisk helsearbeid Kurset gjelder i hovedsak veiledere som veileder studenter i videreutdanning i psykisk helsearbeid men det åpnes også for veiledere som veileder studenter i praksis i psykisk helsearbeid på bachelorutdanningen Kurset går over tre dager og deltagerne må delta på alle dagene Kurset blir arrangert våren 2015 i forkant av praksisperioden Kursdatoer 28 januar 2015 29 januar 2015 30 januar 2015 Tid 09 00 15 00 alle dagene Rom P32 N040 011 Andrea Arntzens hus Pilestredet 32 Påmelding innen 20 01 15 til viiu vernik hioa no Mål Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om og innsikt i rammebetingelser for veiledning veiledningsprinsipper forandringsprosesser mellommenneskelige prosesser og relasjoner tverrfaglighet Søknad og opptak Søknadsfrist 01 01 1970 Opptakskrav Kart over høgskolen NB Merk at linkene under Mer om studiet ikke gjelder dette kurset Fakta om studiet Veiledningskurs for praksisveiledere i psykisk helsearbeid Studieopplegg Omfang

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Veiledningskurs-for-praksisveiledere-ved-videreutdanning-i-psykisk-helsearbeid (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Velferdsteknologi (bachelornivå)
  varighet Samlingene veksler mellom forelesninger seminarer og gruppearbeid hvorav deler er veiledet Et viktig redskap for læringen er arbeid med praksisrelaterte problemstillinger i tverrfaglige grupper både på samlingene og i mellomperioden Undervisningsspråket er i hovedsak norsk men utenlandske forelesere vil bruke engelsk i sin undervisning I mellomperioden og perioden før eksamen skal studentene arbeide selvstendig Det forventes samarbeid og deltakelse i nettbaserte diskusjoner Faglærer legger ut skriftlige og praktiske oppgaver på nett for å understøtte selvstudiene Besvarelser kan sendes inn for å tilbakemelding fra faglærer under forutsetning av at de er levert innen fastsatte frister Det kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse på fellessamlingene fordi samlingene har fokus på problemstillinger og temaer som studenten ikke kan lære seg på egenhånd Kravet til tilstedeværelse må være tilfredsstilt for å fremstille seg til eksamen For flere detaljer om læringsutbytter innhold arbeids og undervisningsformer pensum og eksamen se emneplanen Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i velferdsteknologiutdanningen Utdanningens målgruppe er personer som ønsker kompetanse innen velferdsteknologi Studiet skal bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet sikkerhet samfunnsdeltagelse og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial psykisk eller fysisk nedsatt funksjon For å oppnå selvstendighet sosial deltakelse og likestilling er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter løsninger grensesnitt mellom menneske teknologi og miljø Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommunene habiliteringstjenesten spesialisthelsetjenesten det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene Slik kompetanse vil også være viktig for innovasjon og næringsutvikling innen velferdsteknologiområdet Emneplan Programplan for kull 2015 Søknad og opptak Søknadsfrist 1 desember Søk opptak Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse Samling VETEK6000 Menneske og teknologi 15 stp 1 ukesamling 15 februar 19 februar 2016 2 ukesamling 9 mai 13 mai

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Velferdsteknologi-bachelornivaa (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Velferdsteknologi (masternivå)
  er arbeid med praksisrelaterte problemstillinger i tverrfaglige grupper både på samlingene og i mellomperiodene Undervisningsspråket er i hovedsak norsk men utenlandske forelesere vil bruke engelsk i sin undervisning I mellomperiodene skal studentene arbeide selvstendig Faglærer legger ut skriftlige og praktiske oppgaver på nett for å understøtte selvstudiene Besvarelser kan sendes inn for å få tilbakemelding fra faglærer under forutsetning av at de er levert innen fastsatte frister Det forventes samarbeid og deltakelse i nettbaserte diskusjoner Det kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse på fellessamlinger fordi samlingene har fokus på problemstillinger og temaer som ikke kan læres på egenhånd Kravene til tilstedeværelse må være tilfredsstilt for å fremstille seg til eksamen Studenten må ha bestått eksamen i det første emnet VETEK6000 for å kunne delta på det andre VETEK6100 Nærmere informasjon om studiets læringsutbytter innhold arbeids og undervisningsformer pensum og eksamen står i programplanen Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i velferdsteknologiutdanningen Utdanningens målgruppe er personer med utdanning innen helsefag ingeniørfag eller pedagogiske fag som ønsker spesialkompetanse innen velferdsteknologi Studiet skal bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet sikkerhet samfunnsdeltagelse og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial psykisk eller fysisk nedsatt funksjon For å oppnå selvstendighet sosial deltakelse og likestilling er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter løsninger grensesnitt mellom menneske teknologi og miljø Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommunene habiliteringstjenesten spesialisthelsetjenesten det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene Slik kompetanse vil også være viktig for innovasjon og næringsutvikling innen velferdsteknologiområdet Emneplan Programplan for kull 2015 Søknad og opptak Søknadsfrist 1 desember Søk opptak Opptakskrav Bachelorgrad innen helsefag ingeniørfag eller pedagogiske fag eller tilsvarende realkompetanse Samlinger våren 2016 VETEK6000 Menneske og teknologi 15 stp

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Velferdsteknologi-masternivaa (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Videojournalistikk
  kombinere disse rollene på en fruktbar måte og hvilke fordeler og ulemper som ligger i en slik rolle journalistisk sett Andre sentrale problemstillinger er hvordan man jobber journalistisk når man samtidig skal filme og redigere selv og i hvilken grad hvordan videojournalisten framstiller kunnskapen Ved avlagt eksamen i emnet skal du gjennom praktisk produksjon og teoretisk undervisning ha fått innsikt i hvordan videojournalisten jobber og tilegnet deg kunnskaper og ferdigheter slik at du kan jobbe selvstendig som videojournalist filme og redigere dv innslag og nyhetsreportasjer for fjernsyn og internett mestre intervjuteknikk for fjernsyn mestre fortellerteknikk bildekomposisjoner og redigeringsteknikker analysere dv innslag og nyhetsreportasjer for fjernsyn og internett Karrieremuligheter Les om karrieremulighetene i Videojournalistikk Studentene skal arbeide journalistisk med de fortellertekniske mulighetene som ligger i å bruke videokamera intervju og redigering Studentene skal tilegne seg forståelse av dramaturgi fortellerteknikk bildekomposisjon og redigeringsteknikk slik at de kan jobbe selvstendig som videjournalist Studentene skal kunne analysere og drøfte VJ innslag Søknad og opptak Søknadsfrist 01 08 2014 Søk opptak Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i journalistikk eller annen fordypning som er relevant til emnets tema Søkere med ikke nordisk videregående utdanning må dokumentere bestått Bergenstest eller norsk utdanning på universitet og høgskolenivå

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Journalistikk-og-mediefag/Videojournalistikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Voksenpedagogikk og realkompetansevurdering
  legge til rette for nye læringsprosesser Voksenpedagogiske prinsipper står sentralt i emnet både som innhold og metode i studiet Temaer som inngår Politiske føringer og styringsdokumenter Likeverdig kompetanse Makt og interessekonflikter Yrkeskultur i et flerkulturelt perspektiv Den tause kunnskapen Skikkethetsvurderinger Observasjon og tolkning Objektivitet menneskesyn og skjønn Voksnes læring Voksenpedagogiske prinsipper VORK7200 Realkompetansevurdering læringsaktiviteter og tilpasset opplæring for voksne 15 studiepoeng Sentralt i emnet står planlegging gjennomføring og vurdering av voksnes læring tilpasset deres realkompetanse Videre handler det om ulike kulturer for læring på tvers av landegrenser arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner Det handler også om å forstå egen rolle som lærer for voksne Livslang og livsvid læring står sentralt i emnet Temaer som inngår Planlegging gjennomføring og vurdering av voksnes læring Tilpasset opplæring Kultur for læring og ulike læringskulturer Arbeid og læring i en kontekst Livslang og livsvid læring Læreren som tilrettelegger og støttespiller Å være lærer for voksne egen rolleforståelse Et av emnene eller hele studiet kan også gjennomføres som oppdrag Det kan da tilpasses aktuelle skoler offentlige eller private virksomheter som ledd i kompetanseutvikling Omfanget rekkefølgen av emnene og vektlegging av temaer avtales mellom høgskolen og oppdragsgiver Studiet vil revideres og tilbys ikke i 2015 Målgruppe Les om målgruppe til voksenpedagogikk og realkompetansevurdering Andelen elever med utradisjonell bakgrunn har økt de siste årene og dette skaper nye og endrede utfordringer for undervisningspersonell Formålet med studiet er å kvalifisere for vurdering og verdsetting av enkeltindividers realkompetanse Deltakerne skal dyktiggjøre seg i å planlegge gjennomføre og vurdere opplæring for grupper av voksne tilpasset den enkeltes bakgrunn og forutsetninger Overordnet mål er å fremme kunnskapsutvikling om uformell og formell læring blant voksne i ulike kulturer og livssituasjoner Målgrupper Målgruppene for studiet er ansatte i skole bedrift og studieforbund med oppgaver knyttet til realkompetansevurdering og voksenopplæring Faglig ansvarlig Faglig ansvarlig for studiet er

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/voksenped (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Voksnes læring og læringskultur
  læring og læringskultur vil møte behov hos personer som arbeider med undervisning veiledning ledelse og organisering av virksomheter der voksnes læring er sentralt Studieinnhold Les om studieinnhold i voksnes læring og læringskultur Studieplanen tar utgangspunkt i det faktum at forutsetningene for læring så vel som måtene å lære på varierer kulturelt Deltakerne forberedes gjennom studiet til oppgaver og ansvar knyttet til voksne menneskers læring i et moderne flerkulturelt samfunn Undervisningen er organisert rundt fire samlinger á tre dager og det legges opp til variert metodebruk med stor egenaktivitet fra studentenes side Det inngår forelesninger og diskusjonsgrupper og deltakelse i elektronisk faglig forum Studentene skal skrive refleksjonsnotater relatert til innholdet i hver av de fire samlingene Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i voksnes læring og læringskultur Ledelse veiledning og undervisning i voksenopplæringen opplæringsansvar i bedrifter pedagogisk virksomhet i flerkulturelle miljøer generelt Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Det er fremdeles mulig å registrere søknad på dette studiet Søk opptak Opptakskrav Generell studiekompetanse GSK realkompetanse Fakta om studiet Voksnes læring og læringskultur Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 30 Antall semestre 2 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Studiestart Høst 2015 Kostnader Semesteravgift Pris kr 730 00 Kontakt Faglig Per Inge Båtnes Administrativ opptak lui hioa no

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Voksnes-laering-og-laeringskultur (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Vurdering av yrkeskompetanse i skole og bedrift
  KOMP 6100 Prinsipper og metoder for vurdering av yrkeskompetanse KOMP 6200 Vurdering og kvalitet Det første emnet består av kunnskap om prinsipper og metoder for vurdering av yrkeskompetanse i forhold til nasjonale retningslinjer og bransjenes krav om kompetanse Videreutvikling av egen vurderingspraksis og det å utvikle vurderingskriterier og ulike vurderingsmetoder er sentralt i studiet Det andre emnet legger vekt på å utvikle kvaliteten av vurderingsarbeidet dokumentasjon som grunnlag for vurdering og det å trekke elever lærlinger lærekandidater med i vurderingsarbeidet samt vurdering sett i forhold til ulike perspektiv Samlingsdatoer Høst 2011 15 16 september 13 14 oktober 24 25 november Vår 2012 18 20 januar 08 09 mars 10 11 mai Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i vurdering av yrkeskompetanse i skole og bedrift Studiet vil bidra til å styrke deltakernes evne til å tilrettelegge for god faglig og individuell oppfølging og progresjon for elevene Samarbeid med instruktører i bedrifter står sentralt i studiet og vil bli spesielt ivaretatt i studieoppgaver Målgruppen for studiet er lærere i arbeid fra alle fagområdene innenfor yrkesfag Søknad og opptak Søknadsfrist 01 01 1970 Nærmere informasjon om søknad til studiet Se www udir no videreutdanning Fakta om studiet Vurdering av yrkeskompetanse i skole og bedrift

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Vurdering-av-yrkeskompetanse-i-skole-og-bedrift (2015-09-15)
  Open archived version from archive