archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten
  Studiet fokuserer på kunnskap og ferdigheter som kan knyttes til diabetesfot innenfor fotterapeuters fagområder Innholdet er etiologi og patologi innen diabetes pasient anamnese klinisk fotundersøkelse valg av forebyggende og behandlende tiltak lokal sårbehandling tverrfaglig teamarbeid kunnskapsbasert praksis helseøkonomi og lover og regelverk Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter De fleste fotterapeuter arbeider i dag selvstendig i private klinikker Det er derfor viktig at de selv innehar den nødvendige kompetanse for å kunne behandle personer med diabetes som er utsatt for fotproblemer Fotterapeuten må inneha kunnskap om diabetes komplikasjoner relatert til sykdommen og hvilke behandlingstiltak de kan gjennomføre for å forebygge fotproblemer Fotterapeuten skal også vite når det er nødvendig å innhente annen kompetanse eller henvise videre til lege eller andre yrkesgrupper som de samarbeider med En videreutdanning vil også kunne bidra til bedre samhandling mellom fotterapeuter og annet helsepersonell som leger fysioterapeuter sykepleiere og ortopediingeniører Mange sykehus mangler i dag tverrfaglige diabetesteam med tilknyttet fotterapeut Fotterapeutforbundet ser en positiv trend der antall fotterapeuter tilknyttet denne type diabetesteam har økt de siste årene Samtidig har forbundet registrert at stadig flere fotterapeuter deltar i ulike tverrfaglige nettverk i kommunene som en følge av Samhandlingsreformen En videreutdanning i diabetes er et viktig tilskudd i en slik positiv utvikling Emneplan Her finner du detaljert info om studiets oppbygning emner og pensum med mer Les den Emneplan 2014 15 Søknad og opptak Søknadsfrist 01 01 1970 Påmelding Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse I tillegg kreves autorisasjon og minimum 2 års praksis som fotterapeut Søkere må ha tilgang til pasienter med diabetes i studietiden Timeplan Kurshelger 2015 30 januar 1 februar kl 09 30 16 00 Pilestredet 32 rom N020 112 13 15 mars kl 09 30 16 00 24 26 april kl 09 30 16 00 Viktig Studentene må ta med bærbar pc første dag på første

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Vurdering-forebygging-og-behandling-av-diabetesfoten (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Yrkespedagogisk utviklingsarbeid
  Studiet er primært rettet mot lærere i videregående skole men er relevant for alle som arbeider med utviklingsrettede tiltak og endringsarbeid på egen arbeidsplass både i offentlig og privat sektor Studiet i yrkespedagogisk utviklingsarbeid er kompetanseutvikling bygget opp rundt et målrettet planlagt og systematisk utført arbeid for å skape gode lærings og endringsprosesser på egen arbeidsplass eller i eget yrkesfag Innhold og organisering Les om innhold i og organiseringen av yrkespedagogisk utviklingsarbeid Studiet skal utdanne yrkesutøvere med endrings og utviklingskompetanse og kompetanse i å lede og kvalitetssikre endrings og utviklingsarbeid i skole og arbeidsliv Sentralt i studiet er organisasjonskunnskap veilednings og ledelsesstrategier gruppeprosesser interessekonflikter og motstand mot endring arbeidsmåter som fremmer refleksjon over egen praksis og egen væremåte samt personlig utvikling Innholdet i studiet er bygget opp rundt studentenes valgte utviklingsprosjekt Prosjektene skal være handlingsrettet med utgangspunkt i reelle endrings og utviklingsbehov Arbeidsformene i studiet er en del av studiets faglige innhold på lik linje med emnene som behandles Studentenes yrkesbakgrunn og arbeidserfaring representerer en vesentlig referanseramme i studiet Det legges vekt på at teori konkretiseres og knyttes til utviklingsprosjektene på en relevant måte slik at studentene utvikler kompetanse i å planlegge gjennomføre vurdere dokumentere og lede utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller i eget yrkesfag Studiet er delt inn i 3 emner YPU7100 Innføring i yrkespedagogisk utviklingsarbeid YPU7200 Planlegging gjennomføring og vurdering av endringstiltak YPU7300 Utvikling av kompetanse i å lede yrkespedagogisk utviklingsarbeid Det er åpent for fleksibilitet i innholdet mellom emnene men av hensyn til progresjon i studiet må YPU7100 og YPU7200 gjennomføres før YPU7300 Les også om vårt studietilbud knyttet til hospitering Søknad og opptak Søknadsfrist Studiet vil ikke bli lyst ut i 2015 Opptakskrav Krav til opptak er pedagogisk utdanning på høgskolenivå eller annen relevant høyere utdanning Fakta om studiet Yrkespedagogisk utviklingsarbeid Fører til grad Du får

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Yrkespedagogisk-utviklingsarbeid (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Yrkesretting av programfag
  Studiet består av to emner hver på 15 studiepoeng Det første emnet omhandler prinsipper og metoder for yrkesretting av programfag Videreutvikling av egen undervisningspraksis og å utvikle yrkesrelevante læringsoppgaver med vurderingskriterier er sentralt i studiet Det andre emnet legger vekt på å utvikle kvaliteten av undervisnings vurderings og dokumentasjonsarbeidet som grunnlag for vurdering Nettverksbygging teamarbeid og elevens medvirkning i læringsarbeidet vektlegges Organisering Les om organiseringen av yrkesretting av programfag Studiet er organisert som deltidsstudium med nettbasert samhandling arbeidspraksis i ulike yrker fellessamlinger og studieoppgaver mellom samlingene Yrkesfaglig praksis omhandler praksis i bedrift offentlig virksomhet innenfor noen av yrker som inngår i utdanningsprogrammet deltakerne underviser i Dette skal danne grunnlag for å analysere fellestrekk og særtrekk yrkene i mellom og deltakerne skal få innsikt i de ulike yrkene slik at de blir bedre i stand til å veilede elevene og til å lage gode undervisningsopplegg Praksis vil også bidra til å etablere nettverk av yrkesutøvere som kan brukes i samarbeidet mellom skole og bedrift Fra høsten 2015 er det 10 dager yrkesfaglig praksis pr emne Det første emnet tilbys i høstsemesteret det andre i vårsemesteret Bestått emne 1 er en forutsetning for å ta emne 2 Samlingsdager høst 2015 YPDFO6100 26 27 august felles samling 17 september nettbasert samling 14 15 oktober felles samling 5 november nettbasert samling 23 24 november felles samling Med forbehold om endringer 10 dager praksis legges til periodene mellom samlingene Samlingsdager vår 2016 YPDFO6200 20 21 januar felles samling 11 februar nettbasert samling 09 10 mars felles samling 21 april nettbasert samling 25 26 mai felles samling Med forbehold om endringer 10 dager praksis legges til periodene mellom samlingene Søknad og opptak Søknadsfrist Det er fortsatt mulig å søke opptak til dette studieprogram Søknader vil bli behandlet etter førstemann til mølla prinsippet frem til studiestart 27

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Yrkesretting-av-programfag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Økonomi for NHO Service
  føre og avslutte et enkelt regnskap å analysere et regnskap å stille opp kalkyler å stille opp budsjetter å foreta diverse økonomiske analyser Studiets innhold Bedriftens regnskap posteringer og avslutning Analyse av regnskapet rentabilitet likviditet og finansieringsstruktur Bedriftens kostnader Prissetting og kalkyler Budsjett herunder også likviditetsbudsjett Diverse analyser Finansieringskilder og effektiv rente Selskapsformer Bruk av Excel Arbeids og undervisningsformer Forelesninger Selvstendig arbeid med litteratur og oppgaver Vurdering Eksamen i emnet er en individuell skriftlig skoleeksamen på 4 timer Det gis karakterer fra A til F Studenter som ikke oppfyller opptakskravene tar ikke eksamen og får kursbevis i stedet for karakterutskrift For å kunne gå opp til eksamen må du ha bestått 3 innsendingsoppgaver som er løst i grupper Gruppene består av 3 5 studenter Innsendingsoppgavene vil omhandle løsning av regnskapsoppgaver regnskapsanalyse og løsning av diverse analyse og beregningsoppgaver Hvem kan søke Les mer om hvem studiet passer for Emnet er spesielt rettet mot ledere i servicebransjen organisert i medlemsbedrifter under NHO Service Sikkerhet kantine renhold bemanning helse og velferd drift Facility Management selskaper Emneplan Fullstendig emneplan publiseres medio mai Les mer om emnet i brosjyren Samlinger Tre samlinger á tre dager fordelt over høstsemesteret 2016 og vårsemesteret 2017 Søknad og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_76197/OEkonomi-for-NHO-Service (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Kompetanseutvikling
  eller organisasjon Ta kontakt for nærmere informasjon KOMPETANSE FOR KVALITET 2015 2016 strategi for videreutdanning av lærere Udir KOMPETANSE FOR MANGFOLD kompetanseløft på det flerkulturelle området Udir Videreutdanninger for tilsatte i PP tjenesten strategi for etter og videreutdanning i PPT Udir Styrerutdanning samarbeid med Høgskolen i Hedmark Karlstads universitet og IMTEC Rektorutdanning samarbeid med Høgskolen i Hedmark Karlstads universitet og IMTEC Øvrige studier og kurs fra HiOA kompetanse Lærerutdanning og internasjonale studier Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid Barnehagenorsk Bedriftspedagogikk Coaching og relasjonsledelse Engelsk 1 for 1 7 trinn oppdrag Engelsk 2 for 5 10 trinn oppdrag Helsefremmende arbeid i barnehagen Brød og sirkus Hospitering og samarbeid i fag og yrkesopplæring KOMPASS Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Kommunikasjon via tolk Kontaktlærer og klasseleder Kreativ kommunikasjon Kunnskap om ekstremisme og radikalisering Kurs i arbeidslivsfag og valgfag Ledelse og organisering av frivillige organisasjoner Leseopplæring 1 for 1 7 trinn oppdrag Leseopplæring 2 for 1 7 trinn oppdrag Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Matematikk 1 for 1 7 trinn oppdrag Matematikk 1 for 5 10 trinn oppdrag Matematikk 2 for 1 7 trinn oppdrag Matematikk 2 for 5 10 trinn oppdrag Matematikk for barnetrinnet 15 stp oppdrag for kommunene Jevnaker Lunner og Gran Naturfag 1 for 5 10 trinn oppdrag Naturfag 2 for 5 10 trinn oppdrag Norsk 1 for 5 10 trinn oppdrag Norsk 2 for 1 7 trinn oppdrag Norsk 2 for 5 10 trinn oppdrag Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Pedagogisk ledelse i skolefritidsordningen Rekruttere og beholde Rektorutdanningen Rådgivning og veiledning Styrekompetanse Board Competence Styrerutdanning Tegnspråk for lærere Utdanningsvalg Voksenpedagogikk og realkompetansevurdering Yrkespedagogisk utviklingsarbeid Yrkesretting av programfag Samfunnsfag Barnevernfaglig veiledning Familieterapi Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter og miljøarbeidere innen rusomsorgen trinn 1 og trinn 2 Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen LeA Miljøterapeutisk og ambulant arbeid med barn og unge Små barn i

  Original URL path: http://www.hioa.no/HiOA-kompetanse/Kompetanseutvikling (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Konferanser og seminarer
  og seminarer Ved HiOA kan du få skreddersydd både faglig innhold og form på selve arrangementet Vi bistår i å arrangere mindre og større konferanser enten ved et av våre studiesteder eller der du ønsker Vi tilbyr følgende tjenester Visuell kompetanse Teknologi og design Vurdering i kunst og håndverk Etter og videreutdanninger for ansatte i PPT Veiledning for nyutdannede Kommunikasjon via tolk Betongprøving Et godt språkmiljø for alle barn i

  Original URL path: http://www.hioa.no/HiOA-kompetanse/Konferanser-og-seminarer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forskningssamarbeid
  seg oppdrag for næringsliv og offentlig virksomhet både nasjonalt og internasjonalt Oppdragene kan være alt fra forskningsprosjekter evalueringer rapporter og deltakelse i utviklingsprosesser til produkter Mindre utviklingsprosjekt kan utføres av studenter HiOA skreddersyr tilbud med utgangspunkt i kompetansebehovet til oppdragsgiveren Vi tilbyr følgende tjenester Et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen Flerkulturell fagkompetanse Kompetanse for mangfold Oppdragsforskningsenheter ved HiOA Senter for velferds og arbeidslivsforskning Arbeidsforskningsinstituttet AFI Velferdsforskningsinstituttet NOVA Senter

  Original URL path: http://www.hioa.no/HiOA-kompetanse/Forskningssamarbeid (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Formidling og utvikling
  bredt fagmiljø som i samarbeid med oppdragsgiver kan være behjelpelig med å utvikle prosjekt for kompetanseheving i din bedrift eller organisasjon HiOA leverer tjenester tilpasset din virksomhet som støtter verdiskaping og utvikling Vi tilbyr følgende tjenester Kompetanse for kvalitet Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Danning og kulturelt mangfold i barnehagen Visuell kompetanse Teknologi og design Vurdering i kunst og håndverk Etter og videreutdanninger for ansatte i PPT Veiledning for

  Original URL path: http://www.hioa.no/HiOA-kompetanse/Formidling-og-utvikling (2015-09-15)
  Open archived version from archive •