archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Kontakt oss
  kontaktinformasjon Fakultet for teknologi kunst og design HiOA kompetanse på fakultetet Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling EIK E post eik tkd hioa no Telefon 22 45 31 26 27 28 Fakultet for samfunnsfag HiOA kompetanse på fakultetet E post sam evo hioa no Fakultet for helsefag HiOA kompetanse på fakultetet E post postmottak hf hioa no Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring NOVA Kontakt NOVA E post

  Original URL path: http://www.hioa.no/HiOA-kompetanse/Kontakt-oss (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - HiOA som samarbeidspartner
  viktig del av studiene og undervisningen støttes av anvendt forskning Gjennom flere oppdrag fra arbeidsgivere ønsker høgskolen å utvikle kompetanse som både kommer partnere utenfor høgskolen til gode og samtidig gir impulser fra og økt nærhet til dagens arbeidsliv for våre utdanninger Tettere relasjoner med arbeidslivet kan også gi opphav til forskning av felles nytte Skreddersydde tilbud Studier kurs etterutdanning og veiledning blir tilpasset oppdragsgiverens behov Vi inngår avtaler om

  Original URL path: http://www.hioa.no/HiOA-kompetanse/HiOA-som-samarbeidspartner (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Hva nå, Tøyen?
  den Hvilke sosiale og fysiske nærmiljøkvaliteter brukes og verdsettes Hva savner befolkningen av tilbud og tjenester og hva er de største utfordringene ved området Olaug Hagen Publisert 09 09 2015 15 38 Oppdatert 11 09 2015 20 01 Torsdag 10 september kl 17 30 gir forskningsgruppa fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI sin analyse og sine anbefalinger for tiltak og innsatsområder som ligger innenfor rammene og virkemidlene i Tøyen områdeløft Rapporten vil bli kunnskapsgrunnlag for byens politikere når videre beslutninger om Tøyenløft midlene skal tas De politiske partiene i Oslo stiller med sine bystyrerepresentanter Sigrid Rege Gårdsvoll KrF Andreas Halse AP Marianne Borgen SV Espen Ophaug V og Øystein Sundelin H til panelet som vil debattere fremtiden for Tøyens områdeløft Lyden av Tøyen vil åpne arrangementet Deretter presenteres hovedfunn og anbefalinger videre Arrangementet etterfølges av en kulturell overraskelse i skolegården kl 19 00 Sted Hersleb videregående skole Herslebsgate 20 Tidspunkt Torsdag 10 september kl 17 30 19 00 Det er stor oppslutning om arrangementet så vi håper på høyt trykk og en god debatt For mer info om oppdraget og arbeidet med stedsanalysen se prosjektets egen nettside StedsanalyseTøyen Last ned rapporten Se også arrangementsinfo på Facebook Kontakt Aina Landsverk Hagen eller Ingar Brattbakk

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Hva-naa-Toeyen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Unge i Oslo drikker mindre alkohol
  i tredje klasse på videregående Tallene for resten av landet er henholdsvis 6 og 86 prosent Av osloungdom på ungdomsskolen og videregående har hver tredje vært beruset det siste året Andelen som har vært beruset har gått jevnt og trutt nedover siden 1996 Innvandrerungdom drikker mindre Noe av grunnen til lavere alkoholforbruk i Oslo er at byen har langt flere unge med innvandrerbakgrunn enn landet som helhet sier Andersen Jo flere sosioøkonomiske ressurser de unge har i familien jo mer drikker de forteller prosjektleder Patrick Lie Andersen Foto NOVA At denne gruppen drikker mindre alkohol enn unge med norskfødte foreldre bidrar til å trekke alkoholbruken i Oslo ned Blant de uten innvandrerbakgrunn har i midlertid like mange vært beruset som i landet for øvrig Ungdommene i vest drikker mest Det er klare bydelsforskjeller når det gjelder det å ha vært beruset siste år De laveste andelene finner vi i øst og de høyeste finner vi i vest og i de sentrumsnære bydelene Mye av dette mønsteret skyldes at andelen unge med innvandrerbakgrunn varierer mellom bydelene Men også blant de uten innvandrerbakgrunn har færre i de østlige bydelene vært beruset siste år forklarer Andersen Dess mer sosioøkonomiske ressurser i hjemmet dess mer alkoholbruk Samtidig er det et interessant funn at jo flere sosioøkonomiske ressurser unge har i familien jo mer drikker de Dette gjelder både blant de med og uten innvandrerbakgrunn påpeker Andersen Les også Store sosiale forskjeller blant unge i Oslo Oslo ungdom har lettere tilgang på hasj Oslo skiller seg også ut ved at en høyere andel har brukt hasj eller marihuana Osloungdom blir også oftere tilbudt cannabis enn ungdom ellers i landet noe som understreker at tilgjengeligheten av stoffene er forholdsvis stor i Oslo Om Ung i Oslo 2015 Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Unge-i-Oslo-drikker-mindre-alkohol (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Store sosiale forskjeller blant unge i Oslo
  flere mangler en fortrolig venn sammenliknet med andre osloungdommer De trener mindre og deltar sjeldnere i organiserte fritidsaktiviteter Samtidig har de medievaner som gjør at de tilbringer mer tid foran skjermen De kommer også dårligere ut enn andre unge når det gjelder fysisk og psykisk helse De er minst fornøyd med egen helse har flest fysiske helseplager færre har et godt selvbilde og mange sliter med psykiske plager På plussiden er det færre i denne gruppen som drikker alkohol sammenliknet med de andre gruppene Tenåringene fra ressurssvake familier er mer utsatt for mobbing og vold er mer involvert i kriminelle handlinger og skulker oftere skolen Trenger nye tiltak Ung i Oslo gir et godt kunnskapsgrunnlag og neste steg bør nå være å undersøke mer systematisk hvorfor mange av disse ungdommene kommer så dårlig ut og vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes påpeker Andersen Siden bydelsforskjellene og de sosiale forskjellene er så framtredende og stabile må vi kunne spørre om tilbudene byen har i dag er gode nok for alle grupper Forsker Patrick Lie Andersen er prosjektleder for Ung i Oslo 2015 og har skrevet rapporten sammen med Anders Bakken Foto NOVA Oslo ungdom er opptatt av høyere utdanning De fleste osloungdommene har planer om å ta utdanning på universitet eller høgskole og tallet er høyere i Oslo enn i resten av landet Litt flere jenter enn gutter tror de vil ta høyere utdanning Planer om høyere utdanning henger veldig tydelig sammen med sosioøkonomisk bakgrunn forteller Andersen Blant de som har færrest utdanningsmessige og økonomiske ressurser i familien er det 70 prosent som tror de vil ta høyere utdanning mens tallet er 86 prosent for de med flest ressurser i familien Innvandrerbakgrunn betyr mindre enn sosial bakgrunn På mange områder skiller unge med innvandrerbakgrunn seg lite fra andre osloungdommer Det er likevel tre områder hvor det å ha innvandrerbakgrunn har stor betydning Oslo ungdom med innvandrerbakgrunn bruker langt mindre rusmidler mer tid på lekser og mindre tid på trening og organiserte fritidsaktiviteter Psykiske helseplager øker og er høyere enn resten av landet Psykiske plager er mer utbredt blant unge i Oslo sammenliknet med unge i resten av landet og tallet øker blant jentene Siden 1996 har andelen jenter som rapporterer et høyt nivå på depressive symptomer blitt nesten dobbelt så stort Det er unge fra ressurssvake familier som er mest plaget 20 prosent av disse tenåringene har depressive symptomer mens det samme gjelder 15 prosent av de unge fra de mest ressurssterke familiene Jenter er mye mer plaget enn gutter på alle alderstrinn Problemet er i midlertid størst på slutten av videregående der rundt tre av ti jenter viser tegn på depressive symptomer Det er på videregående Oslo skiller seg fra resten av landet At stadig flere unge jenter sliter med psykiske helseplager er et av de mest problematiske funnene fra undersøkelsen understreker Andersen Psykiske plager og stress er noe som kan legge betydelige begrensninger i de unges hverdag Vi må jobbe mer med å finne gode virkemidler for å forebygge

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Store-sosiale-forskjeller-blant-unge-i-Oslo (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Unge utenfor arbeid og utdanning i Norden
  Gjennomgangen her har vist at årsaksbildet er komplekst Dette betyr at innsatsene og politikken også må være komplekse sier forfatter av rapporten Christer Hyggen forsker ved NOVA og forskningskoordinator for komiteen Helhetlig tilnærming Vi må ha flere tanker i hodet samtidig Det betyr for eksempel at vi ikke bare kan satse på tiltak og innsatser innenfor utdanningssystemet eller bare på tiltak i arbeidsmarkedet påpeker han Det hjelper lite å gi unge papirer på gjennomført skoleløp dersom det ikke finnes jobber til dem ved endt utdanning og det hjelper lite å bistå med jobbsøking dersom den kompetansen de unge har med seg fra utdanningen ikke er etterspurt i arbeidsmarkedet Christer Hyggen har vært forskningskoordinator for Nordisk Barne og Ungdomskomites arbeid i perioden 2012 2014 Foto StudioVest NOVA Dersom det i tillegg er slik at hovedutfordringen for grupper av unge er knyttet til helseutfordringer eller problemer i familie eller livsstil vil både utdanningssystemet og arbeidsmarkedstiltakene i mange tilfeller komme til kort dersom de ikke også inkluderer kunnskap og kompetanse fra resten av velferdssystemet Dette betyr at en hovedanbefaling med hensyn til politikkutforming er å tenke helhetlig å tenke livsløp og kontekst for den enkelte unge framfor innenfor sektorspesifikke ansvarsområder understreker Hyggen Han legger også vekt på at vi må klare å lage et system som opprettholder den gode og sterke universelle innretningen på skolen den som gjør at Norden på tross av høyt frafall ligger på topp i utdanningsnivå i befolkningen i verden Hvilke tiltak virker Det finnes en rekke ulike tiltak innsatser og politikk i Norden innrettet mot å motvirke marginalisering blant unge gjennom å sikre gjennomføring av utdanningsløp og inntreden på arbeidsmarkedet De senere årene er det gjennomført en rekke evalueringer av mange av disse innsatsene men bildet er fortsatt uklart Vi har fortsatt ikke funnet den endelige løsningen og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Unge-utenfor-arbeid-og-utdanning-i-Norden (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Barn forteller om sine liv
  det nye samfunnet og det tar tid Dette er ikke tilfellet på samme måten for barn som har vokst opp her Både barna foreldrene og kanskje eldre søsken har kommet seg i orden og er mer integrert i samfunnet forteller NOVA forsker Elisabeth Backe Hansen som har stått for den norske delen av studien Vi bør ha et ekstra fokus på nyankomne uansett hvorfor de kommer til landet Backe Hansen mener at barnevernet og andre hjelpetjenester for barn og familier bør ha et ekstra fokus på nyankomne familier med barn både når de kommer som resultat av familiegjenforening og som flyktninger og asylsøkere Denne oppfølgingen bør vare over tid og fokusere på både familie barnehage og skole Barna i den norske studien har spesielt god kunnskap om rettighetene sine Av øvrige norske funn i studien trekker Backe Hansen fram at de norske barna skiller seg særlig positivt ut når det gjelder å ha kunnskap om hvilke rettigheter man har som barn Nærmere 80 prosent av de norske barna i studien gir uttrykk for at de vet hvilke rettigheter de har Til sammenligning er det kun 36 prosent av barna fra England som sier at de gjør det samme Videre viser studien at hele 84 prosent av de norske barna svarte at de voksne i hovedsak respekterte barnas rettigheter Dette sier jo noe om barns oppvekst i Norge og forholdet mellom foreldre og barn sammenlignet andre barn i studien Blant syv av de øvrige landene svarte i underkant av 50 prosent positivt på dette spørsmålet forteller Backe Hansen For mye kroppsfiksering Er vi interessert i å ha et samfunn der stadig yngre barn går rundt og er misfornøyde med hvordan de ser ut spør Elisabeth Backe Hansen Foto StudioVest NOVA Vi finner også at barna fra Norge og de andre landene fra Nord Europa som deltok i studien er mer misfornøyde med hvordan de ser ut og har et mindre positivt selvbilde enn barna fra de andre landene Det er særlig 12 åringene som gir uttrykk for dette Det er bekymringsfullt sett i lys av den kroppsfikseringen særlig unge jenter utsettes for i tenårene forteller Backe Hansen Hovedfunn fra studien Spørreundersøkelsen dekker viktige livsområder inkludert familie og aktiviteter i familien vennskap penger og eiendeler skoleliv nærmiljø tidsbruk personlig tilfredshet syn på barns rettigheter og hvor lykkelige de var sånn totalt sett Barn fra de europeiske landene rapporterer om høyere tilfredshet når det gjelder vennskap mens barna fra de afrikanske landene synes å være mer fornøyde med skoletilværelsen Barna svarte også på spørsmål på en skala fra 0 10 om hvor tilfredse de var med livet samlet sett De aller fleste ga positive svar men svarene varierte en god del Mens nærmere 80 prosent av svarene barna fra Tyrkia Romania og Columbia ga full pott 10 av 10 mulige poeng var tilsvarende prosentandel 40 hos barna fra Sør Korea Alders og kjønnsforskjeller I mange europeiske land og i Sør Korea synes barnas generelle tilfredshet å synke mellom aldergruppene 10 og 12 år

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Barn-forteller-om-sine-liv (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Manglende fleksibilitet får folk til å slutte i omsorgsyrkene
  den såkalte tidsklemmen som har skylden men snarere manglende fleksibilitet fra arbeidsgivers side når de samlede kravene fra hjem og jobb blir for store Det samlede inntrykket vi sitter igjen med er at manglende smidighet og forståelse hos arbeidsgiver øker sannsynligheten for at folk slutter i jobben sier AFI forsker Ida Drange som har ledet prosjektet Undersøkelsen bygger på intervjuer med 1500 ansatte i helse pleie og omsorgsyrker i perioden 2011 2014 Datamaterialet stammer fra YS Arbeidslivsbarometer som AFI utfører på oppdrag fra arbeidstakerorganisasjonen FARVE har finansiert Hva får folk til å bli Behovet for arbeidskraft i helse og omsorgssektoren vil øke betraktelig i årene som kommer og forskerne ønsket derfor å se nærmere på hva får ansatte i disse yrkene til å bli i arbeidslivet De har gjennomført sammenlignende analyser mellom ulike yrkesgrupper innen helse og omsorg og i tillegg sammenlignet med andre kvinnedominerte mannsdominerte og kjønnsbalanserte bransjer Ifølge prosjektrapporten kan manglende muligheter til å realisere karriereønsker øke sjansene for at folk slutter i jobben Det samme er tilfelle for lite inkluderende arbeidsmiljø og manglende tilrettelegging Gode ledere muligheter til kompetanseutvikling og en arbeidshverdag preget av mestring og positive utfordringer er faktorer som bidrar til å få folk til

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Manglende-fleksibilitet-faar-folk-til-aa-slutte-i-omsorgsyrkene (2015-09-15)
  Open archived version from archive