archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Bøker og filmer på persisk
  biblioteket i Pilestredet 48 Læringssenter og bibliotek Publisert 04 09 2015 09 53 Oppdatert 04 09 2015 15 37 Fra september og tre måneder frem er det fokus på det persiske språk Er dette språket for deg kan du ta turen innom biblioteket i Pilestredet 48 og låne med deg mange gode bøker og filmer Ønsker til andre språk Har du ønsker til andre språk vi skal ta inn bøker

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Boeker-og-filmer-paa-persisk (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Samtalens didaktiske muligheter
  idealet og den dagligdagse småpraten med den enkelte elev er også viktig Vi må være bevisst når vi gjør hva Samtalen må ha et didaktiske perspektiv I en periode var det først og fremst et mål at alle elevene skulle få si noe og det var mindre fokus på retningen i samtalen sier Stokke I dagens mer målstyrte skole kan det derimot virke som om hvert sekund skal brukes på ting som kan måles Begge er ytterpunkter Styre samtalen Både Christensen og Stokke mener læreren skal styre og legge til rette for samtaler Læreren skal bygge videre på utsagn være med å grave dypere og hjelpe til med å utdype begreper Mange klasser har en samtalekultur men det å bygge en tanke på en annen er et vanskeligere trinn å komme til i samtalen sier Stokke Dette bør løftes fram Samtalen i klasserommet har en hensikt men selv om den er tydelig tilrettelagt skal den også være ivaretagende og spontan Fra FoU fellesskapet Den nye boka springer ut fra FoU fellesskapet om lærerkvalifisering og er resultat av et tverrfaglig samarbeid Bidragsytere underviser i fagene norsk pedagogikk matematikk ikt engelsk og musikk Samtalen i vid forstand er noe som binder oss sammen sier Seierstad Stokke Samtidig er dette noe som kan være med å bli kjent på tvers av fag Prosjektet har ført til mange faglige samtaler med kollegaer og vi har lest litteratur fra hverandres fagområder Gjennom samtalegrupper om tekstene har vi gitt hverandre innspill underveis Alle bidragene stammer fra egen profesjonsnær forskningsbasert undervisning Førstelektor Beate Børresen skriver om strukturerte samtaler mens førstelektor Alf Gunnar Eritsland skriver om skrivesamtalen og hvordan elever på barnetrinnet snakker når de skal skrive skjønnlitterære tekster sammen Førstelektor Inger Vederhus drøfter lærernes rolle i arbeid med tekstlesing av et drama og førstelektor Kirsten Palm og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Samtalens-didaktiske-muligheter (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Klarar kommunane å oppfylle folkehelselova?
  eit utvida fokus på folkehelsearbeidet No dreier det seg ikkje berre om konkret sjukdomsførebygging men også i større grad om aktiv styrking av innbyggjarne si helse og kamp mot sosiale helseskilnader Vi ser teikn på at kommunane brukar meir ressursar på organisering og planlegging fortel forskingsleiar ved NOVA Marijke Veenstra Men vi kan foreløpig ikkje sjå noko auka ressursbruk på nye folkehelsetiltak Viss første steg har vore å organisere arbeidet er det no viktig å overvake om det blir følgt opp med midlar i komande budsjett understrekar ho Dei store folkehelseutfordringane som mange kommunar har viser kor viktig dette arbeidet er Folkehelseprofilane gjev ikkje nok informasjon Folkehelseinstituttet samlar saman folkehelsestatistikk og lagar folkehelseprofilar for alle kommunar i Norge Desse gjev god informasjon men nokre peikar på at profilane er for snevre Så langt har barn og unge har fått mest merksemd i kommunane sitt folkehelsearbeid noko som gjev eit godt grunnlag for helse gjennom livet meiner Løset Foto NOVA Kommunane kan bli flinkare til å kartleggje data om lokalmiljøet som folkehelsestatistikken ikkje fangar opp meiner Gøril K Løset som har skrive rapporten saman med Veenstra Det er heller ikkje alt som kan målast i tal I ei undersøking som YouGov har utført for Helsedirektoratet kjem det fram at 73 prosent av befolkninga meiner deira kommune er ein god stad å vakse opp Men berre ein tredel meiner at lokalpolitikarane er opptekne av å leggje til rette for god helse og å hindre mobbing i skulane der dei bur God førebygging og helsefremming dreiar seg til dømes om å leggje til rette for fysisk aktivitet for alle innbyggjarar å ha tiltak mot røyking luftforureining og mobbing og for betre kosthald og gode møteplassar i lokalmiljøet Barn og unge i fokus Så langt har barn og unge har fått mest merksemd i

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Klarar-kommunane-aa-oppfylle-folkehelselova (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Forsker på underernærte eldre
  og helserelatert livskvalitet Jeg undersøker også hvilke opplevelser og erfaringer underernærte eldre har med nettopp å være underernærte Ernæringsstatus er forholdet mellom kroppens behov for energi og næringsstoffer og den faktiske tilførselen gjennom kosten vurdert i forhold til høyde og vekt Hvorfor begynte du å forske på dette Mange syke eldre har vansker med å få i seg tilstrekkelig mat og noen blir dessverre underernærte Dette er et problem som jeg har jobbet klinisk med som sykepleier og som er fremhevet i litteratur og forskningsartikler Vi vet ikke hvor mange eldre som er underernærte ettersom underernæring defineres ulikt og dermed også måles på ulike måter Sammenhenger mellom ernæringsstatus fysisk funksjon og livskvalitet er lite undersøkt blant eldre som er innlagt på akutt geriatri og mer kunnskap er derfor nødvendig Hva er det du prøver å finne ut Vi forsøker å finne ut hvor mange pasienter som er underernært hvordan syke eldre mennesker opplever å være underernært og hvilke sammenhenger som foreligger mellom ernæringsstatus og andre faktorer Hvordan går du fram for å finne svar Jeg har undersøkt 128 eldre som er 65 år eller eldre og som er innlagt på akutt geriatrisk avdeling Pasientene er rekruttert fra to sykehus Jeg har brukt ulike spørreskjema tester og undersøkelser for å kartlegge ernæringsstatus fysisk funksjon og livskvalitet I tillegg har jeg foretatt intervjuer med ti underernærte pasienter om deres opplevelse av å være underernært og hvilke løsninger de ser Hvilke utfordringer står forskningsfeltet ditt overfor Antallet eldre mennesker i samfunnet vil stige med årene Tilstrekkelig og god ernæringsbehandling ved sykdom er nødvendig for å sikre en god alderdom Vi vet at underernæring øker risikoen for død men også sykdom Tidlig vurdering av ernæringsstatus er viktig for at rett behandling og oppfølgning iverksettes Det er bedre å forebygge enn å behandle Andre forskningsinteresser

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Forsker-paa-underernaerte-eldre (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Orakler letter tilværelsen
  den over 140 tilhengere Fra Facebook siden kan studentene sende meldinger til oss Vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet Det er alltid noen orakler oppe sent på natten Vi svarer innen tre minutter slik det er nå Personlig er jeg opptatt av å hjelpe dem som virkelig sliter Ofte kan man bli litt demotivert når man ikke får installert et program for eksempel Hvis man sitter fast så gir man opp Jeg fokuser på å få dem over den lille hekken De kan gjerne legge meg til på Facebook slik at de kan kontakte meg direkte etterpå Det er viktig å passe på at vi ikke hjelper dem for mye for eksempel med å vise fram for mye svar på oppgaver Vi ber dem heller komme til oss og så kan vi lære dem det Vi er litt kritiske til oss selv og hvordan vi gjør det De nye studentene blir spurt om hvor fornøyd de er med tjenesten vår og vi ber dem om å utdype svaret Dette er noe vi selv ønsker fordi vi vil ha forbedringspotensiale Høgskolen betaler oss for å være orakler og da må det være bra Vi jobber med en e postløsning for anvendt datateknologi informasjonsteknologi og ingeniørfag data Vi vil sette opp et program der vi kan føre logg om hva de har spurt om Oraklene jobber målrettet for å gjøre seg synlige på høgskolen Vi vil gjøre oss så kjent at Orakel tjenesten er noe av det første studentene hører om når de begynner på høgskolen Vi skal ha en egen plass på datalaben egne klistremerker på vinduene T skjorter plakater og roll ups med informasjon Neste semester tror jeg vi er enda bedre og mer synlige enn vi har vært så langt Oraklene får lov til å jobbe inntil 60 timer i måneden Men jeg teller egentlig ikke timer Det er gøy og det er kult Jeg har slitt med studenttilværelsen selv så jeg gjør alt for å få andre til å trives Er det populært å bli orakel Mange av de nye studentene spør oss om det Og det er interesse for det Alle synes det er kult De spør også om jeg tjener penger på det Ja men ikke så mye svarer jeg Hvordan blir oraklene utvalgt Vi ble anbefalt av lærerne Senere vil de kanskje se etter ulike roller i Orakel tjenesten og hvem som kan være mer aktive Er det de beste studentene som blir orakler Nei det er det nok ikke alltid Men alle har sine ferdigheter Jeg er ikke så god på koding som jeg burde være men er utadvendt flink med gruppeprosjekter og kan det som er basic Så det holdt for min del Orakel Sina Hassani Jeg og Arthika Surendran har fått roller som teamledere i gruppen hvor hun er ansvarlig for de menneskelige ressursene som inkluderer timeplan og jeg for alt annet Dette inkluderer blant annet å være talerør mellom orakelgruppen og instituttleder studieleder program koordinator og faglærere og en del

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Orakler-letter-tilvaerelsen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Aktuelt
  no Aktuelle saker Demokratiske paradokser i klasserommet Sist oppdatert 01 09 2015 Nyttig for alle Universell utforming av IKT er nyttig for alle ikke bare for funksjonshemmede mennesker http www hioa no Aktuelle saker Nyttig for alle Sist oppdatert 11 09 2015 HiOAs eksperter på valgkampsaker Mange av HiOAs fagområder er viktige temaer i valgkampen Se vår liste over fagpersoner som har kompetanse på de aktuelle temaene http www hioa no Aktuelle saker HiOAs eksperter paa valgkampsaker Sist oppdatert 28 08 2015 Skal løfte flere inn i arbeidslivet Høgskolen i Oslo og Akershus har åpnet et nytt kompetansesenter for arbeidsinkludering Målet er mer kunnskap om den store gruppen som faller utenfor arbeidslivet og hvordan få dem i jobb igjen http www hioa no Aktuelle saker Skal loefte flere inn i arbeidslivet Sist oppdatert 28 08 2015 Internasjonal pris til barnebokforskere Førsteamanuensis Åse Marie Ommundsen er blant forskerne som delte prisen for beste antologi på en internasjonal konferanse i England http www hioa no Aktuelle saker Internasjonal pris til barnebokforskere Sist oppdatert 28 08 2015 Faglighet i barnehagen Leken er en viktig del av fagligheten i barnehagen http www hioa no Aktuelle saker Faglighet i barnehagen Sist oppdatert 07 09 2015 Glemt passord Studenter kan selv lage et nytt passord dersom de har glemt det For å bruke tjenesten må mobilnummeret være registrert i StudentWeb http www hioa no Aktuelle saker Glemt passord Sist oppdatert 27 08 2015 Ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2015 Onsdag 2 september inviterer Oslo kommune til presentasjon av hovedresultater samt kommentarer i forbindelse med ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2015 http www hioa no Aktuelle saker Ungdomsundersoekelsen Ung i Oslo 2015 Sist oppdatert 02 09 2015 Første fakultetsrådsmøte på LUI 27 august holdes det første fakultetsrådsmøtet på LUI http www hioa no Aktuelle saker Foerste fakultetsraadsmoete paa LUI

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelt/%28offset%29/20? (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Aktuelt
  Ikke de ambisiøse jentene som sliter mest psykisk Det er ikke de ambisiøse ungdommene som sliter mest med psykiske helseplager viser årets Ungdata rapport Det er tvert i mot de som er dårligst integrert i skolen familien og på fritidsarenaen som er mest plaget http www hioa no Aktuelle saker Ikke de ambisioese jentene som sliter mest psykisk Sist oppdatert 24 08 2015 Velkommen til P46 Avdeling eiendom ønsker alle velkommen til nytt Servicetorg nye lokaler til Studentparlamentet og ny kaffebar http www hioa no Aktuelle saker Velkommen til P46 Sist oppdatert 14 08 2015 Pris på verdenskonferanse i ledelse Tale Skjølsvik har fått pris for å ha en av de beste artiklene innen forskning på konsulenter på verdens største konferanse innen ledelse 2015 Academy of Management Meeting http www hioa no Aktuelle saker Pris paa verdenskonferanse i ledelse Sist oppdatert 17 08 2015 Trenger vi en ny boligpolitikk Oslo by vokser men det gjør også de sosiale forskjellene i hovedstaden Kan boligpolitikk gjøre noe med dette spør vi på det andre SAMSVAR seminaret http www hioa no Aktuelle saker Trenger vi en ny boligpolitikk Sist oppdatert 11 09 2015 Ny rektor vil sette fart på universitetssatsingen Tempoet i prosjektet for å bli et universitet skal økes sa rektor Curt Rice i sin tale til de tilsatte under markeringen av nytt HiOA år tirsdag http www hioa no Aktuelle saker Ny rektor vil sette fart paa universitetssatsingen Sist oppdatert 01 09 2015 Bryr kommunene seg om forskning HiOA satte dette spørsmålet på agendaen da vi arrangerte Kunnskapskonferansen under Arendalsuka 17 august http www hioa no Aktuelle saker Bryr kommunene seg om forskning Sist oppdatert 20 08 2015 Studieåret er i gang HiOAs nye rektor Curt Rice ønsket tusenvis av nye studenter velkommen tirsdag 11 august Se bildene fra velkomstseremonien på St Hanshaugen http www hioa no Aktuelle saker Studieaaret er i gang Sist oppdatert 20 08 2015 Fra idé til app Studentene laget en app for anbefalinger av lokale band og konserter i bacheloroppgaven Lærerikt å være med hele veien fra idé til ferdig produkt synes de http www hioa no Aktuelle saker Fra ide til app Sist oppdatert 14 08 2015 Ledig stilling hos Ungdata NOVA lyser ut en nyopprettet stilling som leder av Ungdatasekretariatet Søknadsfrist 1 september http www hioa no Aktuelle saker Ledig stilling hos Ungdata Sist oppdatert 12 08 2015 Einar ble årets student Einar Belck Olsen fra bachelorstudiet i anvendt datateknologi ble årets student på HiOA http www hioa no Aktuelle saker Einar ble aarets student Sist oppdatert 12 08 2015 Internasjonal ungdomsforskning I ny bok om ungdom og globale utfordringer involveres ungdommene i forskningen http www hioa no Aktuelle saker Internasjonal ungdomsforskning Sist oppdatert 11 08 2015 Ledig stipendiatstilling Vil du bli vår nye kollega http www hioa no Aktuelle saker Ledig stipendiatstilling Sist oppdatert 07 08 2015 Unge utenfor arbeid og utdanning i Norden Viktige enkeltpersoner og en helhetlig tilnærming fra det offentlige er det som hjelper unge som har falt utenfor tilbake

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelt/%28offset%29/40? (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Aktuelt
  å etablere seg på boligmarkedet Løsningen for stadig flere er få økonomisk hjelp fra sine foreldre http www hioa no Aktuelle saker Stadig flere unge boligkjoepere faar hjelp av foreldrene sine Sist oppdatert 03 08 2015 Opptak med økt kvalitet Årets opptak til Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA gjennom Samordna opptak viser at høgskolen har svært kvalifiserte kandidater til viktige profesjonsutdanninger http www hioa no Aktuelle saker Opptak med oekt kvalitet Sist oppdatert 03 08 2015 Barn forteller om sine liv Norge er ett av 15 land som har deltatt i studien Children s Worlds der mer enn 50 000 barn med egne ord har fortalt om sine liv Studien viser at barn flest i Norge trives og har det bra men den viser også at det finnes unntak http www hioa no Aktuelle saker Barn forteller om sine liv Sist oppdatert 13 07 2015 HiOA endrer e postsystem for studenter Studenter har tilgang til sin e post i Student hioa no og Outlook com hioa no E post er ikke lenger synlig i Fronter http www hioa no Aktuelle saker HiOA endrer e postsystem for studenter2 Sist oppdatert 20 08 2015 HiOA endrer påloggingen til Fronter Feide blir nå brukt som pålogging til Fronter Du logger på med samme brukernavn og passord som før http www hioa no Aktuelle saker HiOA endrer paaloggingen til Fronter2 Sist oppdatert 19 08 2015 AFI styrker staben På grunn av sterk vekst i oppdragsinngangen styrker AFI sin kompetanse med 5 nye forskere i løpet av høsten 2015 http www hioa no Aktuelle saker AFI styrker staben Sist oppdatert 09 07 2015 Nytt nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning Dataspillavhengighet omsorgskapital og idrettsdeltakelse blant ungdom er tema for årets første nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning http www hioa no Aktuelle saker Nytt nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning Sist oppdatert 07 07 2015 Fra cannabis til alkoholproblemer Sosiale normer knyttet til rus og rus middelbruk i ungdomstiden fortsetter å ha betydning for alkoholkonsum og alkoholrelaterte problemer over livsløpet http www hioa no Aktuelle saker Fra cannabis til alkoholproblemer Sist oppdatert 01 07 2015 Manglende fleksibilitet får folk til å slutte i omsorgsyrkene Det er ikke tidsklemmer i seg selv som fører til at ansatte slutter i omsorgsyrkene men snarere manglende fleksibilitet fra arbeidsgivers side http www hioa no Aktuelle saker Manglende fleksibilitet faar folk til aa slutte i omsorgsyrkene Sist oppdatert 26 06 2015 Velkommen til studiestart ved HiOA Finn ut når du skal møte opp Sjekk timeplan pensum og mye mer http www hioa no Aktuelle saker Velkommen til studiestart ved HiOA Sist oppdatert 27 07 2015 En lettere hverdag En app kan gjøre hverdagen lettere for personer med utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser HiOA studenter laget prototypen http www hioa no Aktuelle saker En lettere hverdag Sist oppdatert 20 08 2015 Prosjektmidler fra EEA grants til Halla Holmarsdottir http www hioa no Aktuelle saker Prosjektmidler fra EEA grants til Halla Holmarsdottir Sist oppdatert 25 06 2015 Les nyhetsbrevet vårt SPS Nyhetsbrev nr 3 2015

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelt/%28offset%29/60? (2015-09-15)
  Open archived version from archive