archive-no.com » NO » H » HIOF.NO

Total: 141

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forstyrrelsers paradoksale kraft | Høgskolen i Østfold
  forbindelser til det som innenfor samfunnsvitenskapen betegnes som den lingvistiske vending og til poststrukturalistisk inspirert barndomsforskning Gjennom forskningsarbeidet inviterer jeg til tenkning om forstyrrelsers paradoksale kraft Jeg er opptatt av hvordan forstyrrelser i pedagogisk arbeid i barnehagen kan virke produktivt i den forstand at de både åpner og lukker for muligheter til å oppdage forandringer forskyvinger og forskjeller Jeg retter blikket mot situasjoner hvor barnehagepersonalet opplever å møte motstand hvor de står i situasjoner som skaper noen dilemmaer og hvor det som anses som normalt og riktig å gjøre utfordres At livet i barnehagen tar andre veier enn det som er forespeilet eller forventet på forhånd er ikke oppsiktsvekkende Barnehagens mangfoldige uforutsigbare og pulserende liv sørger for at hverdagen hele tiden tar nye og uante retninger Det var likevel to aspekter ved forstyrrelser som jeg ble nysgjerrig på sier Larsen Det ene var at forstyrrelser i pedagogisk arbeid utfordrer og setter personalet i situasjoner hvor de må gjøre noen vurderinger og ta noen beslutninger De må handle klokt samtidig som det ikke er innlysende hva det å handle klokt kan handle om Det andre var at personalet brukte slike situasjoner som utgangspunkt for videre samtaler Disse to aspektene gjorde meg oppmerksom på at forstyrrelser i pedagogisk arbeid har virkninger utover de konkrete hendelsene Forstyrrelser skaper både engasjement usikkerhet tvil og motstand hos barnehagepersonalet og har destabiliserende virkninger som setter tenkning og praksiser i bevegelse Hvilke problematikker paradokser og dilemmaer vi kan vi få øye på og hvilke etiske implikasjoner som kommer til syne når forstyrrelser adresseres er noe av det jeg har undersøkt ved å delta i samtaler med barnehagepersonalet om deres pedagogiske arbeid Personalets håndtering av forstyrrelsene har betydning for videre hendelsesforløp Avhandlingen bidrar med kunnskap om hvordan forstyrrelser både avledes over til noe kjent og kontrollerbart men også

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=4085&module=news (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Nysgjerrig professor | Høgskolen i Østfold
  Pressebilder HiØ i pressen I krisesituasjoner Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Nysgjerrig professor Publisert 29 05 2015 13 50 av Nina Skajaa Fredheim Det er absolutt ingen 8 16 jobb å være professor sier Lars Petter Jelsness Jørgensen ved Høgskolen i Østfold i intervju på Sykepleien no I artikkelen i Sykepleien sier Jelsness Jørgensen følgende Å være professor med delt stilling mellom klinikk og høyskole er noe av det jeg virkelig liker med jobben min Da får jeg kombinert det å drive under visning av morgendagens helsepersonell med det å jobbe ute i klinikken og finne ut hvor skoen trykker for pasienter og pårørende Jeg mener bestemt at vi trenger forskning som er nær klinisk praksis Det er da vi kan stille viktige forskningsspørsmål som kan gi kunnskap nettopp for at pasienter og pårørende skal få et bedre liv Det er her noe av drivkraften min ligger Skal man bli en god professor trengs det et stort faglig engasjement god observasjonsevne slik at man kan stille relevante forskningsspørsmål og ikke minst utholdenhet Det er absolutt ingen 8 16 jobb å være professor Jeg skal veilede studenter drive egenforskning skrive vitenskapelige artikler og også skape synergi i forskningen gjennom internasjonalt samarbeid Les hele artikkelen på Sykepleien sine nettsider Aktuelt Arkiv for forskningnyheter Publikasjoner Kompetansesøk Institusjonelle satsningsområder Forskergrupper Kontaktpersoner

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=4084&module=news (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Internasjonal konferanse om Språk og Nasjon | Høgskolen i Østfold
  informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Internasjonal konferanse om Språk og Nasjon Publisert 19 05 2015 10 50 av Nina Skajaa Fredheim Forskergruppen Tekst i Kontekst ved HiØ har språk i forskjellige sosiale og nasjonale kontekster som sitt arbeidsområde Forskningen dreier seg i stor grad om sammenligninger av språkbruk i forskjellige språk og kulturområder Forskergruppen Tekst i Kontekst var samlet på Kreta i april Foto privat I april var forskergruppen samlet med et større internasjonalt forskernettverk i Hellas Arbeidet har helt fra starten av vært organisert i internasjonale nettverk I disse nettverkene inngår en rekke europeiske land I regi av forskergruppen har arbeidet i nettverkene skutt fart de siste årene og resultert i to antologier begge skrevet på engelsk og tysk Vi er nå i gang med antologi nummer tre og i slutten av april hadde dette nettverket sin konferanse på kulturrike Kreta nærmere bestemt i Chania i et nydelig ikke for varmt vårvær forteller professor ved Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag ved HiØ og deltaker i forskergruppen Tekst i Konteks Sigmund Kvam Antologien har arbeidstittelen Språk og nasjon og nettverket består nå av forskere fra Finland Romania Storbritannia og Hellas i tillegg til Norge Språk og nasjon er et tverrfaglig språk litteratur statsvitenskap og historie prosjekt og analyserer forskjellige diskurser der nasjon og nasjonlitet tematiseres Vi arbeider trespråklig denne gangen vår antologi vil bli skrevet på tysk engelsk og fransk Den kommer ut på Waxmann i Münster i første

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=4075&module=news (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Legger skyld på skolen for barnas dropout | Høgskolen i Østfold
  ble publisert i Social Psychology of Education forklarer Dr Nicolay Gausel førsteamanuensis ved Avdeling for helse og sosialfag ved HiØ hvorfor familier skylder på skolen for at deres datter eller sønn dropper ut av videregående opplæring En stor utfordring for samfunnet Dropout fra videregående skole representerer en utfordring for samfunnet Det er blant annet en underliggende årsaker til arbeidsledighet og sosiale problemer En annen viktig utfordring ved dropout er hva de har å si for den enkelte familie som opplever det og for hjelpeapparatet i skoleverket Flaut for familien at barna dropper ut av skolen Normer som å være utholdende det å ikke gi opp men sluttføre et utdannelsesløp eller du er din egen lykkes smed er innflytelsesrike normer i vårt likhetsfremmende samfunnet Brudd på en slik norm kan være årsak til direkte eller indirekte kritikk av familien til de som har droppet ut En slik kritikk av familien oppleves gjerne som ubehagelig av familiemedlemmene og det viser seg at familier noen ganger løser dette med å skylde på skoleverket for at deres sønn eller datter har droppet ut Frykten for tap av ansikt hindrer konstruktiv selvkritikk I den kvantitative studien ble 127 frivillige deltagere fra alle samfunnslag spurt om å forestille seg hvordan de tror familien ville reagert om deres sønn eller datter droppet ut av videregående skole Det viste seg at årsaken bak det å skylde på andre ligger i følelseslivet dess flauere det å droppe ut av videregående viser seg å være for familien dess mer skyld retter de også mot skolen Det vil si at dess sterkere familiens fokus er mot andres oppfatninger av familiens vellykkethet dess mer kanaliserer de den uønskede oppmerksomhet mot skolen Det virker altså som om fokuset på familiens ansikt utad legger hindringer i veien for konstruktiv selvkritikk Familiene skylder på skolen

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=4071&module=news (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Sats på mer frivillighet | Høgskolen i Østfold
  dette for eksempel gjelde kommuner som Fredrikstad Halden og Sarpsborg I plattformen framkommer det bla at det offentlige har forskningsbasert kunnskap myndighet til å gjennomføre sin politikk økonomiske midler til å sette i gang tiltak og mulighet til å gi det frivillige arbeidet legitimitet status Frivilligheten har på sin side erfaringsbasert kunnskap lokalkunnskap og kanskje best på å fange opp lokale behov meninger og trender og kan dermed gi politikken legitimitet Videre evne til å mobilisere folk og være pådriver for endring En undersøkelse gjennomført av KS i 2010 viser at det foregår et godt samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner innenfor det som har med kommunale tjenesteområder å gjøre Det viser seg imidlertid at det er bare 20 av kommunene som har utviklet en lokal frivillighetspolitikk skjønt at et flertall av kommunene er av den oppfatning at det er behov for tettere samarbeid med frivillig sektor i framtida Det viser seg også at i mange lokalsamfunn er det manglende koordinering manglende rolleavklaring og manglende samspill mellom de ulike frivillige aktørene Når det gjelder samfunnets forventninger til frivillig sektors bidrag til en bedre folkehelse så er denne ganske omfattende Slik jeg ser det må kommuner og frivillig sektor samarbeide enda bedre for nettopp å få dette til Jeg vil nevne noen områder som anses å være svært sentrale i et slikt samarbeid og kan gjelde flere kommuner i vårt nærmiljø Seniorkraften Dersom vi studerer demografien framover så tilsier denne at antall eldre øker kraftig framover Personer som er 70 år eller eldre vil dobles de neste tredve årene Dette skaper nye utfordringer og ensomhet er en av dem Samtidig kan det være viktig å se på ressursene som nettopp ligger i den demografiske endringen som vil komme det som på fagspråket kalles seniorkraften Viktige spørsmål som her kan stilles kan

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=4054&module=news (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Varierende engasjement for profesjonsetikk | Høgskolen i Østfold
  Presseartikkel Pressebilder HiØ i pressen I krisesituasjoner Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Varierende engasjement for profesjonsetikk Publisert 22 04 2015 14 15 av Nina Skajaa Fredheim En forskergruppe har studert arbeidet med den profesjonsetiske plattformen og profesjonsetikk generelt og rapporterer at innsatsen og engasjementet er svært varierende Dette skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider Foto over er fra Høgskolen i Østfold Hva tenker lærere og ledere i barnehage og skole at profesjonsetikk er Og hvordan arbeides det med den profesjonsetiske plattformen og profesjonsetikk generelt Det er spørsmål forskerne i følgeforskningsprosjektet EtiPP Etikk i profesjonell praksis har sett nærmere på I løpet av det siste året har de intervjuet og sendt ut spørreundersøkelser til lærere ledere lærerstudenter og utdannere i barnehager og skoler for å kartlegge arbeidet med profesjonsetikk Veldig varierende engasjement Den endelige rapporten legges først frem for Utdanningsforbundet 1 juni men allerede nå kan følgegruppa gi en liten statusoppdatering Hvorvidt plattformen har blitt tatt aktivt i bruk er veldig varierende og svært personavhengig Felles for alle som jobber godt med plattformen er at samarbeidet mellom ledelsen og de ansvarlige for arbeidet fungerer godt At ledelsen bakker opp arbeidet er avgjørende for arbeidets kontinuitet og styrke sier Hilde Wågsås Afdal Les hele saken på Utdanningsforbundet sine nettsider Aktuelt Arkiv for forskningnyheter Publikasjoner Kompetansesøk Institusjonelle satsningsområder Forskergrupper Kontaktpersoner forskning

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=4051&module=news (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Hvordan få yrkesfagelever ut i arbeidslivet? | Høgskolen i Østfold
  Fotoillustrasjon Colourbox com I tillegg er det slik at mange av elevene ved disse programmene har spesialundervisning som kan føre til at de får grunnkompetanse i stedet for full yrkeskompetanse og kan derfor gå ut i bedrift som lærekandidat etter VG2 Etter 2 år i bedrift kan de gå opp til kompetanseprøve og få et kompetansebevis forteller fagansvarlig for PPU for yrkesfaglærere ved Avdeling for lærerutdanning ved HiØ Eva M Dyrnes Vi ønsker å sette fokus på hva som kan føre til at disse elevene får plass i arbeidslivet Og vi vil belyse hvilke faktorer som spiller inn for å fremme yrkesdeltakelse sier Dyrnes HiØ setter derfor opp konferanse 5 mai med tema Yrkesfagelever med spesialundervisning hva fremmer deres yrkesdeltakelse Ny funn fra forskningsarbeid blir presentert Hensikten med konferansen er å presentere funn fra forskningsarbeidet hva fremmer yrkesdeltakelse for yrkesfagelever med spesialundervisning og å få vist fram det som gjøres av godt arbeid på de arenaene vi har vært og undersøkt forteller Dyrnes Erik Lunde Spesial pedagogisk koordinator ved Seiersborg videregående skole kommer til konferansen for å fortelle om gode erfaringer blant annet med at elever har praksis i arbeidslivet mens de er i utdanning Han tror dette er en nøkkelfaktor Lunde kommer til konferansen med en av sine elever som har lykkes med å få jobb Knut Anders Johansen fagleder Spesialpedagogisk seksjon ved Kalnes Videregående skole skal fortelle om hva som fremmer yrkesdeltakelse for elever med spesialundervisning hos dem En egen rådgiver innen spesialpedagogisk seksjon med fokus på karriereveiledning en relevant individuell opplæringsplan samarbeid med Sarpsborg arbeidssamvirke innen offentlig virksomhet SASVO er viktige faktorer mener Johansen Det er viktig at elevene får trene på det de skal gjøre av oppgaver i det videre opplæringsløpet og yrkesliv og fjerne det de ikke har brukt for Faste besøk på ASVO for

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=4049&module=news (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Vil gjøre forskere til fremragende formidlere | Høgskolen i Østfold
  to our pages in english English Vil gjøre forskere til fremragende formidlere Publisert 15 04 2015 14 05 av Nina Skajaa Fredheim Gjennom et eget formidlingsprogram vil vi tilby et lite utvalg forskere et treningsopplegg med anerkjente kursholdere og tett oppfølging sier rektor Hans Blom Forsker Jørn Hurum kommer til HiØ for å holde foredrag i forbindelse med Program for fremragende forskningsformidling Hurum er kjent for sin formidling av forskning til et bredt publikum og i flere kanaler gjennom en årrekke Her ser du han viser frem det 58 cm lange og 47 millioner år gamle fossilet Ida på en pressekonferanse i mai 2009 Foto Yngve Vogt Program for fremragende forskningsformidling starter opp ved Høgskolen i Østfold høsten 2015 I alt 13 deltakere er blitt meldt inn til programmet fra fagavdelingene ved høgskolen Programmet er lagt opp etter en modell fra Høgskolen i Oslo og Akershus Formidlings og samfunnskontaktutvalget FoS utvalget ved HiØ har foreslått å opprette programmet som et prøveprosjekt ved HiØ Vil sette preg på samfunnsdebatten Målet med programmet er at flere forskere skal formidle mer av egen forskning og sette større preg på samfunnsdebatten forteller rektor som også leder FoS utvalget De 13 forskere som skal delta er plukket ut av avdelingsledelsen ved avdelingene Deltakerne har alle en faglig sterk posisjon og har ønske om å engasjere flere også utenfor akademia i forskningen som utføres forteller Blom Drilles i formidling Programmet strekker seg over to semestre fra midten av oktober 2015 til midten av juni 2016 der forskerne tilbys flere samlinger foredrag og praktiske kurs Deltakerne skal blant annet lære mer om Hvordan utforme og spisse budskap Presentasjonsteknikk Bruk av digitale og sosiale medier Kronikker og leserinnlegg Innsalg til mediene og praktisk medietrening Programmet er under utarbeidelse Statssekretær Bjørn Haugstad har takket ja til å komme på

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=4047&module=news (2015-08-14)
  Open archived version from archive