archive-no.com » NO » H » HIOF.NO

Total: 141

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Viktige datoer | Høgskolen i Østfold
  og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Viktige datoer Kalender for opptak til bachelorstudier og årsstudier i samordna opptak finner du her Opptak ved Høgskolen i Østfold Viktige hendelser Master videreutdanning Praktisk pedagogisk utdanning PPU Tress Y vei og Forkurs Vinteropptak Søknadsweb åpner for søknadsregistrering 01 02 01 02 01 09 Søknadsfrist 01 03 01 03 01 10 Frist for opplasting av dokumentasjon 15 03 15 03 15 10 Frist for omprioritering i søknad 15 05 15 04 30 10 Frist for innsending av dokumentasjon for skolegang eksamener tatt våren høsten 01 07 01 07 01 01 Hovedopptak 31 05 30 04 15 11 Ledige studieplasser annonseres fra 03 06 fra 02 05 fra 18 11 Suppleringsopptak fra ventelister fra 15 06 fra 15 05 fra 27 11 Opptak til ledige studieplasser i sommersesongen avsluttes 1 september Søk

  Original URL path: http://www.hiof.no/studier/opptak/viktige-datoer (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Opptaksregler | Høgskolen i Østfold
  Kompetansesøk Alle ansatte Alle studenter Presseinformasjon Pressekontakt Presseartikkel Pressebilder HiØ i pressen I krisesituasjoner Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Opptaksregler Type regler virkeområde Gjeldende forskrift bestemmelser Nasjonale regler for opptak til grunnutdanninger bachelorstudier grunnskolelærerutdanning og lavere grads årsstudier Forskrift om opptak til høyere utdanning Se også www samordnaopptak no Lokale opptaksregler ved HiØ gjeldende opptak til masterstudier videreutdanninger påbyggingsstudier og praktisk pedagogisk utdanning og nærmere bestemmelser om opptak på realkompetanse til studier med opptaksprøver og for spesielle ordninger for opptak til ingeniørutdanninger TRESS og Y vei Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold gjeldende fra 16 01 2015 finner du her Rundskriv til opptaksforskriften med utfyllende bestemmelser gjeldende for opptaket 2015 16 finner du her Lokale regler ved HiØ for opptak til forkurs for ingeniørutdanning Det tilbys et 1 årig fullt forkurs over hele studieåret for søkere uten generell studiekompetanse yrkesfaglig skolegang og eller praksis og et 1 2 årig realfagskurs på våren for søkere med generell studiekompetanse Reglement for opptak til ettårig forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning og halvårig realfagskurs ved Høgskolen i Østfold gjeldende fra og med opptak til studieåret 2015 16 Søk om opptak Ledige studieplasser Viktige datoer Opptaksregler Dokumentasjonskrav Ofte stilte spørsmål Kontakt opptakskontoret Toppidrettsavtalen Opptakstall HiØ VIDERE Søknadsweb søk her logg inn Samordna opptak logg inn Studieforberedende uke Studier Opptak

  Original URL path: http://www.hiof.no/studier/opptak/opptaksregler (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Dokumentasjonskrav | Høgskolen i Østfold
  in english English Dokumentasjonskrav for søknader i lokalt opptak Du finner en oversikt over hva du skal dokumentere ved søknad til bachelor og årsenheter her http www samordnaopptak no info soke sokeprossesen riktig dokumentasjon index html For lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold gjelder disse dokumentasjonskravene Obs All dokumentasjon skal lastes opp i søknadsweb Dokumentasjonen må være fullstendig og lesbar Dokumenter som sendes til oss på e post eller via ordinær post blir ikke behandlet All dokumentasjon må være datert og signert av bemyndiget person Videregående skole Fag fra videregående skole dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis Utskrift fra eksamensprotokoll er ikke gyldig dokumentasjon på fag tatt i Kunnskapsløftet eller reform 94 Fag og svennebrev fra Kunnskapsløftet dokumenteres med vitnemål med påskrift om at fag eller svenneprøve er avlagt Fag og svennebrev fra reform 94 eller tidligere dokumenteres med kopi av fag svennebrevet pluss all videregående opplæring som ligger til grunn for eksamen Høyere utdanning Høyere utdanning dokumenteres med karakterutskrift eller kopi av vitnemål Dokumentet skal være utstedt av institusjonen som du avla utdannelsen ved Utskrift fra studentweb er ikke gyldig dokumentasjon Søkere som kun har utdanning fra Høgskolen i Østfold trenger bare å sende inn dokumentasjon på dette dersom det er mer enn 10 år siden utdanningen ble avlagt Arbeidsattester Dokumentasjonen må vise stillingsstørrelse i prosent eller antall timer start og sluttdato for stillingen samt en beskrivelse av arbeidets art Attesten må være signert og datert og inneholde kontaktinformasjon til arbeidsstedet For søknader i våropptaket gis det uttelling for pågående arbeidspraksis frem til 1 september og i vinteropptaket frem til 1 januar Militærtjeneste Dokumenteres med bevis for avtjent tid i førstegangstjeneste Annen dokumentasjon kan godkjennes Les mer her http www samordnaopptak no info soke sokeprossesen riktig dokumentasjon militar sivil Omsorgsarbeid Omsorg for barn Dokumenteres med bostedsbevis fra skatteetaten som viser

  Original URL path: http://www.hiof.no/studier/opptak/dokumentasjonskrav- (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ofte stilte spørsmål | Høgskolen i Østfold
  jeg da Hvis du bare har elektronisk vitnemål som skal ligge til grunn for behandlingen av søknaden din i Samordna opptak trenger du ikke skrive ut og sende inn følgeskjemaet Når får jeg svar på søknaden om tidlig opptak I Samordna opptak blir det sendt ut svar i midten av mai Dersom du ikke får tilbud om tidlig opptak vil søknaden automatisk gå videre til det ordinære opptaket I lokalt opptak tilbyr vi ikke tidlig opptak Jeg skulle ha søkt om tidlig opptak er det for sent nå Fristen går ut 1 mars Det er for sent å søke om tidlig opptak etter fristen Hva er realkompetanse Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er minst 25 år gamle i opptaksåret kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid utdanning organisasjonserfaring eller på annen måte Hvert enkelt lærested avgjør selv hva som gir realkompetanse til studiene sine Søknadsfrist 1 mars Jeg skulle ha søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse fristen har gått ut er det for sent nå Fristen går ut 1 mars I Samordna opptak kan du likevel sende inn en søknad innen den ordinære fristen 15 april den enkelte høyskole eller det enkelte universitet bestemmer om de har kapasitet til å behandle søknaden din I lokalt opptak er 1 mars fristen absolutt Når skal jeg søke om spesiell vurdering I Samordna opptak kan du krysse av for spesiell vurdering når spesielt tungtveiende grunner gjør at dine karakterer ikke gir et riktig bilde av dine kvalifikasjoner Slike grunner kan bl a være langvarig sykdom under skolegang Søkeren må være studiekvalifisert etter reglene for generelle og spesielle opptakskrav Søknadsfrist 1 mars I lokalt opptak må du søke særskilt om spesiell vurdering i eget brev som du laster opp i søknadsweb Søkere som ikke kan rangeres etter rangeringsreglene eller der spesielle forhold har påvirket eksamensresultatet negativt kan kvalifisere for særskilt vurdering i lokalt opptak Jeg har reservert studieplass fra i fjor Skal jeg krysse av for tidlig opptak eller spesiell vurdering Nei I Samordna opptak regnes søkere med reservert studieplass som ordinære søkere og har søknadsfrist 15 april som alle andre Følg anvisningene du fikk i brevet med bekreftelse på reservert studieplass Søkere med reservert plass i lokalt opptak søker innen 1 mars og følger anvisningene i vedtaksbrevet Er det sikkert å søke på nettet Ja Samordna opptak har krypterte filoverføringer akkurat som nettbankene De har også god loggføring av transaksjoner i databasen som gjør at vi ofte kan rekonstruere ufullstendige søknader Filoverføringen er også kryptert i lokalt opptak Jeg har søkt til 1 mars fristen i samordna opptak men ønsker å søke på flere studier Hva gjør jeg Du må du logge deg inn på din nettsøknad og føre opp nye studier Søknaden vil bli behandlet som ordinær søknad på dine nye studieønsker Hvis du ønsker å beholde studieønskene fra første søknad må du ta disse med på den nye søknaden Kryss fra søknaden innen 1 mars fristen følger med på den nye søknaden Husk det er sist daterte søknad som er den gyldige Den første søknaden blir annullert Jeg har sendt inn søknad før men jeg vil at 3 valget mitt skal stå øverst Hva gjør jeg I Samordna opptak kan du omprioritere på nettsøknaden din fram til 1 juli I lokalt opptak kan du omprioritere fram til 15 april hvis du søker spesialordninger til ingeniørfag og 15 mai hvis du søker masterutdanning videreutdanning og Praktisk pedagogisk utdanning PPU Du kan endre på prioriteringen ubegrenset antall ganger Skal jeg sende inn følgeskjemaet selv om jeg ikke har fått vitnemål enda Ja men bare hvis du også har annen dokumentasjon du skal sende inn Du må da skrive ut følgeskjemaet og krysse av i feltet for ettersending av vitnemål Absolutt siste frist for å sende inn øvrig dokumentasjon er 1 juli I lokalt opptak skal du laste opp tilgjengelig dokumentasjon innen 15 mars Det er ikke følgeskjeme i lokalt opptak Tar du utdanning som fullføres i vårsemesteret må du laste opp dokumentasjon på at du er meldt opp til eksamen innen nevnte frist Endelig dokumentasjon på fullført utdanning tatt i vårsemesteret sendes inn senest 1 juli Har dere mottatt følgeskjemaet mitt I Samordna opptak kan du logge deg inn på søknaden din og se der om vi har mottatt papirene dine Husk at det kan ta litt tid fra vi mottar papirene dine til vi får dem registrert I Lokalt opptak kan du logge deg på Søknadsweb for å se hvilke dokumenter som du til enhver tid har lastet opp og som saksbehandleren din har tilgang til Jeg kommer til å være bortreist fram til august Kan andre sende inn papirene for meg Ja men da må vi få en fullmakt der du gir vedkommende lov til å handle på dine vegne gjennom opptaket Fullmaktsbrev sendes din saksbehandlende institusjon og må inneholde ditt eget navn og fødselsnummer og navnet fullmakten skal gjelde for Husk at fullmaktsbrevet må signeres og dateres og sendes inn sammen med følgeskjemaet fax eller vedlegg til e post godkjennes ikke Jeg er bortreist fram til august hvordan kan jeg oppdatere meg om status på søknaden min Du kan når som helst og uansett hvor du er i verden logge deg på din nettsøknad for å sjekke status og ev svare på tilbud om opptak Jeg skal reise bort i sommer Kan jeg svare på forhånd Nei du må følge med på din nettsøknad og svare innen fristen som oppgis Jeg går IB nå og er ferdig til våren hva gjør jeg Er du avgangselev i år må du gi universitetet eller høyskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til The International Baccalaureate Organization IBO Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB koordinatoren ved skolen du går på innen 1 mai Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor Du finner mer informasjon på www samordnaopptak no Husk søknadsfrist

  Original URL path: http://www.hiof.no/studier/opptak/ofte-stilte-sporsmal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kontakt opptakskontoret | Høgskolen i Østfold
  av HiØ Åpningstider Grafisk profil og maler Om nettsidene Informasjonskapsler og personvern Søk på sidene Kompetansesøk Alle ansatte Alle studenter Presseinformasjon Pressekontakt Presseartikkel Pressebilder HiØ i pressen I krisesituasjoner Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Kontakt opptakskontoret Telefon 69 21 50 32 E post opptak hiof no Telefon og besøkstid 10 00 11 30 og 12 00 14 00 mandag fredag Postadresse Høgskolen i Østfold Opptakskontoret Postboks 700 1757 HALDEN Søk om opptak Ledige studieplasser Viktige datoer Opptaksregler Dokumentasjonskrav Ofte stilte spørsmål Kontakt opptakskontoret Toppidrettsavtalen Opptakstall HiØ VIDERE Søknadsweb søk her logg inn Samordna opptak logg inn Studieforberedende uke Studier Opptak Kontakt opptakskontoret Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning

  Original URL path: http://www.hiof.no/studier/opptak/kontakt-opptakskontoret (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Toppidrett og høyere utdanning | Høgskolen i Østfold
  og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Toppidrett og høyere utdanning Toppidrettsavtalen er en avtale mellom Olympiatoppen og Høgskolen i Østfold om opptak og tilrettelegging av studier for toppidrettsutøvere I Østfold forvaltes og koordineres idrettens del av avtalen gjennom Østfold Idrettskrets Avtalen består av følgende to hovedpunkter Som toppidrettsutøver kan du søke om tidlig opptak I studiesituasjonen kan toppidrettsutøvere som er tatt opp etter toppidrettsavtalen søke om individuell tilrettelegging slik at det lar seg gjøre å kombinene studiene med utøvelse av toppidrett Innenfor individuell tilrettelegging kan vurderes f eks utvidet studietid utsatte vurderingskrav eller praksisperioder spesielt tilrettelagt eksamensaavvikling osv Det er studieledere ved de ulike studiene som vurderer denne tilretteleggingen etter søknad samtale med den enkelte studenten For å kunne søke opptak i forhold til toppidrettsavtalen må du oppfylle disse kravene Du må være bosatt i Østfold og eller konkurrere for en klubb i Østfold eller ha konkrete planer om dette Du må drive toppidrett på ett av følgende nivåer Lagidrett som spiller i øverste eller nest øverste divisjon eller langslagsutøver Individuell utøver på relativt høyt nasjonalt nivå eller på regionalt toppnivå Særlig talentfulle juniorutøvere og eller deltakere i forbundsprosjekter Søknad om opptak og toppidrettsvurdering Du søker opptak på vanlig måte ikke på spesiell særskilt vurdering men hvis du ønsker tidlig opptak må du søke innen 1 mars Du må fylle de ordinære opptakskravene som stilles for opptak dvs studiekompetanse realkompetanse og eventuelle spesielle opptakskrav Du må fylle ut og sende inn skjema for toppidrettsvurdering til Østfold Idrettskrets Tilrettelegging Tilrettelegging av studier i

  Original URL path: http://www.hiof.no/studier/opptak/toppidrettsavtalen (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Opptakstall | Høgskolen i Østfold
  Presseartikkel Pressebilder HiØ i pressen I krisesituasjoner Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Opptakstall Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 2015 Opptakstall for opptak til særordninger til ingeniørutdanningen Opptakstall for opptak til masterstudier videreutdanning og PPU Opptakstall til årsstudier og bachelorutdanninger i samordna opptak Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 2015 Søkertall til masterstudier videreutdanninger og påbyggingsstudier Søkertall til spesialordninger til ingeniørfag Søkertall til grunnstudier i Samordna Opptak Opptakstall for opptak til realfagskurs og videreutdanninger vinter 2014 Opptakstall for opptak til realfagskurs AAIO og PUB Søkertall for opptak til realfagskurs og videreutdanninger vinter 2014 Søkertall for opptak til realfagskurs AAIO og PUB Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 2014 Opptakstall til årsstudier og bachelorutdanninger i samordna opptak Opptakstall for opptak til masterstudier videreutdanning og PPU Opptakstall for opptak til særordninger til ingeniørutdanningen Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 2014 Søkertall til årsstudier og bachelorutdanninger i samordna opptak Søkertall til masterstudier videreutdanninger PPU og spesialordninger til ingeniørfag Antall tilbud og poenggrenser for opptaket i 2013 Opptakstall masterstudier videreutdanninger PPU og spesialordninger ingeniørfag pdf Opptakstall til årsstudier og bachelorutdanninger i samordna opptak pdf Søk om opptak Ledige studieplasser Viktige datoer Opptaksregler Dokumentasjonskrav Ofte stilte spørsmål Kontakt opptakskontoret Toppidrettsavtalen Opptakstall HiØ VIDERE Søknadsweb søk her logg inn Samordna opptak

  Original URL path: http://www.hiof.no/studier/opptak/opptakstall (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • HiØ VIDERE | Høgskolen i Østfold
  Pressekontakt Presseartikkel Pressebilder HiØ i pressen I krisesituasjoner Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English HiØ VIDERE utvikler og skreddersyr kompetansehevende tilbud gjennom deltidsstudier og kurs innenfor høgskolens fagområder Vi har et bredt spekter av samarbeidspartnere innen offentlig og privat sektor HiØ VIDERE tilbyr arbeidslivsorienterte studier og kurs med fokus på kvalitet tverrfaglighet og fleksibilitet Ønsker du kompetanseheving for dine ansatte Ta kontakt med oss Søknadsweb evuweb For ledige plasser på deltidsstudier ved HiØ VIDERE med oppstart høsten 2015 ta kontakt Studietilbudet finner du i høgskolens elektroniske studiekatalog Studiestart 2015 Se DIN informasjon og kalender HiØ VIDERE Selvbetjening i biblioteket Nå kan du låne levere og hente reserverte bøker selv Biblioteket har i sommer merket bøkene med radiobrikker og fått installert nye selvbetjeningsautomater Kompetanse for kvalitet Er du lærer og opptatt av mer variert praktisk og relevant opplæring for dine elever Behov for å styrke din faglige kompetanse i kombinasjon med jobb Livslang læring Høgskolen i Østfold tilbyr over 50 ulike studier som kan gjennomføres enten på deltid er nettbasert eller samlingsbasert Nå satses det på livslang læring og økt fleksibilitet i alle studier ved høgskolen Fleksible studier gir fornøyde studenter En nasjonal studentundersøkelse viser at studenter ved sykepleie deltid ved Høgskolen i Østfold er de mest fornøyde i landet Om HiØ VIDERE Oppdrag og samarbeid Kurs og konferanser

  Original URL path: http://www.hiof.no/om-hogskolen/enheter/hio-videre (2015-08-14)
  Open archived version from archive