archive-no.com » NO » H » HIOF.NO

Total: 86

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forskning på veiledning og refleksjon | Høgskolen i Østfold
  2010 startet Harekas barnehage et samarbeid med Høgskolen i Østfold i forbindelse med forskningsprosjektet KARIB Hensikten med prosjektet har vært å se på veiledning i personalgruppa som en arbeidsmetode for å utvikle en reflekterende kultur i barnehagen Vi så på dette som en mulighet og et verktøy for å heve kompetansen i personalgruppa og av hele barnehagen som organisasjon Å utvikle profesjonalitet i barnehagen krever innsikt i de uttrykkene som hver ansatt bruker for å beskrive og analysere sitt eget arbeid Økning av den bevisste og planlagte erfaringslæringa krever avstand i form av selvrefleksjon dialog og forskning Den gode dialogen mellom barnehagen og høgskolen bidrar til en kunnskapsbasert praksis bygget på både vitenskap og erfaringer Forskere får presentert problemstillinger som er relevante å forske på Praktikerne får gjennom aktiv deltakelse i forskning en større forståelse av egen praksis Med dette som utgangspunkt startet i 2010 prosjektet KulturAnalyse og Reflekterende prosesser I Barnehagen KARIB et samarbeidsprosjekt om forskning og utvikling mellom ledere på Harekas barnehage og lærere forskere ved Høgskolen i Østfold Avdeling for lærerutdanning Et overordnet mål med prosjektet var at man ved hjelp av veiledning som arbeidsmetode skulle kunne utvikle en reflekterende kultur i barnehagen For å identifisere mulige virkninger av prosjektet ble det utført kulturanalyser der alle ansatte deltok som nøkkelinformanter Kulturanalysene viser at Harekas barnehage er en arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere hver og en med ulike personligheter og hensikter og med felles mål om å gi barna et så trygt og læringsutbytterikt miljø som mulig For å oppnå dette målet er det viktig at praktikerne lytter til og respekterer hverandres meninger oppfatninger og arbeidsmetoder Det eksisterer en tro på at engasjerte positive blide og engasjerte medarbeidere og ledere sammen fokuserer på at alle skal ha det bra på jobben At man på morgenen møtes av

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=3830&module=news (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Kobler forskning og praksis | Høgskolen i Østfold
  praksis Publisert 08 05 2014 11 55 av Nina Skajaa Fredheim Høgskolen i Østfold sender studenter innen helse og sosialfag på praksis til Brasil og kobler praksisstedene til forskningsprosjekter På bildet ser vi st udentene Ingelin Jensen og Øystein Skrolsvik som har praksis gjennom et lokalsamfunnsprosjekt i Jacaraípe i staten Espírito Santo i samarbeid med Universidade Federal do Espírito Santo Foto privat Høgskolen har avtale med Universidade Federal do Espírito Santo UFES og Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC Rio Som følge av samarbeidet med UFES der våre studenter har vært på utveksling for å avlegge praksis er det nå flere av våre ansatte som har forskningsprosjekter tilknyttet dette praksisstedet På samme måte arbeider vi nå for at vårt forskningssamarbeid med det internasjonale barneforskningssenteret Centro Internacional de Estudos e Pescquisa Sobre Infância CIESPI som er tilknyttet PUC Rio også skal føre til studentutveksling forteller Trond Heitmann ved Høgskolen i Østfold I sitt folkehelsearbeid har brasilianerne en større integrasjon mellom helse og sosialarbeid enn det som er vanlig i Norge noe som fører til at mange profesjoner arbeider sammen i tverrfaglige team Slik kan samarbeidet med Brasil føre til nye perspektiver på hvordan helse og sosialarbeid drives i Norge og man kan lære mer om de kulturelle og sosial rammene som påvirker helse og sosialfaglig yrkespraksis mener Heitmann Fattig og rik Line Lande har tar en master i psykososialt arbeid og er en av studentene som har hatt praksisopphold i Brasil Det som gjorde størst inntrykk var forskjellen på fattige og rike Jeg bodde selv i en fin og velstående del av Brasil og reiste ut til favelaen i byen Jacaraipe hver dag Problemene i den velstående delen av befolkningen var relativt likt det vi har i Norge men i favelaen var det veldig annerledes De sosiale problemene var

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=3817&module=news (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Klamme kvinnefellesskap | Høgskolen i Østfold
  damer for faen og tøffe i trynet Men den gang ei Consider yourself uninvited skrev hun Du verden så pinlig Ikke bare var jeg ekskludert jeg var eksplisitt uønsket Jeg hadde brutt med fellesskapet Den lengste jentefesten ever er antagelig kvinnekampen Jeg hater ikke kvinnekampen Den har definitivt fått til mye bra Solidaritet gjør de svake sterkere Mobilisering til kamp er på sitt beste bevisstgjøring som får konsekvenser langt utover enkeltvedtak i politikken Utestengelse fra kvinnekampen har derimot skapt unødvendig mange som er negativt innstilt Det kan for eksempel være folk som ikke riktig følger med på svingningene i hva feminisme står for og skjærer alle over Ottar kammen Der vi ikke blir gitt muligheten for å gjøre egne erfaringer kan vi forsvare vår verdighet ved å bekrefte negative myter om andre Det eksisterer et vell av myter om kvinner og menn Lukeparkering og multitasking er bare toppen av isfjellet Noen påstår at de har forskning som bekrefter kjønnsstereotype myter Curt Rice professor ved Universitetet i Tromsø og leder for Komité for kjønnsbalanse i forskning ville undersøke ett av disse generaliserte forskningsfunnene Han hadde lest at forskning viste at underkvalifiserte menn lettere søkte på jobber enn overkvalifiserte kvinner I en bok ble det vist til en intern rapport i selskapet Hewlett Packard som sa at kvinner bare søker på ledige jobber hvis de tror de oppfyller 100 prosent av kriteriene mens menn søker om de tror de oppfyller 60 prosent av kravene En lang historie kort Det fantes ingen tall eller statistikk bak påstanden Undersøkelsen baserte seg på intervjuer med ledere i flere selskaper blant annet HP Den var dessuten anonymisert så det var umulig å finne ut akkurat hvem som hadde sagt det Med andre ord En leders subjektive tolkning er plutselig forvandlet til et forskningsfunn Men ikke et funn som forteller at ledere i bedrifter har en tendens til å forvente at kvinner er mer beskjedne på egne vegne enn menn Funnet bekrefter ulike selvforståelser hos menn og kvinner der forskning får vise at en kvinne i sitt vesen verken er selvsikker selvironisk eller overmodig i sitt møte med verden Det samme spriket mellom praksis og forventning ser vi i Bergen Kvinnene jeg snakket med under middagen var interessante smarte og oppegående samtalepartnere Som kollektiv ble de redusert til en gjeng enkle fjols skriver Eirin Eikefjord kommentator i Bergens Tidende Hun hadde vært på damefest Den kom første gang i stand fem år etter at finansmannen Torstein Selvik inviterte et hundretalls kompiser og kolleger til herremiddag for å bygge nettverk Det fikk han så mye rettmessig kritikk for at han i 2005 arrangerte tilsvarende fest for damene i Bergens næringsliv og i år var det duket for nok en damefest Og hva skjer der Jo utover at de 300 kvinnene får gjentatte bekreftelser på hvor vakre de er får de utdelt hver sin goodybag og produktplassering av kroppspleieprodukter diamanter dilldall dameblader og duftlys ifølge Eikefjord Consider me uninvited indeed Hvor starter den Den merkelige ideen om at profesjonelle

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=3816&module=news (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Oppfordrer forskere til duell | Høgskolen i Østfold
  ut vinner prisen til forsker på IFE Forskere fra HiØ og NCE var også med i duellen Foto HiØ Hensikten med Forskerduellen som går av stabelen fredag 19 september er å gjøre noe litt annerledes i forhold til hvordan man tenker seg forskningsformidling Det skal være en morsom opplevelse og kanskje ta hull på noen myter om forskning forteller Bente Marie Jacobsen fra Inspiria science senter som er en av gründerne og prosjektlederne bak Forskerduellen Ønsker forskere som vil duellere Søknadsfrist 1 juni Vi ønsker stor variasjon i fagområder blant forskerne som deltar Hensikten er å vise ungdom at forskning og høyere utdanning faktisk er gøy Og forhåpentligvis inspirere dem til å ta høyere utdanning forteller Jacobsen Videregående elever avgjør konkurransen Forskerduellen foregår ved at to og to forskere får fem minutter hver til å formidle sin forskning til publikum Vinneren av hver duell går videre til finalen samme dag I etterkant av hver presentasjon skal publikum i salen i hovedsak elever i videregående skole avgi stemme ved hjelp av mentometerknapper forklarer Nina Skajaa Fredheim som er prosjektansvarlig for Forskerduellen ved Høgskolen i Østfold Til sammen skal seks forskere plukkes ut blant søkerne til å delta i duellen på bakgrunn av beskrivelse av forskningen og argumentene for hvorfor nettopp den aktuelle forskeren bør bli med Forskningen ut til folket Hensikten med Forskningsdagene er at forskningen skal bringes ut i samfunnet og i all hovedsak inspirere unge Et av målene er på sikt å rekruttere unge til forskning forteller Fredheim Deltakerne får opplæring i presentasjonsteknikk i forkant der de trenes i formidling på ulike måter En skuespiller veileder og gir råd om presentasjonsteknikk og formidling fra scene og talerstol Tvunget til å forklare enkelt Dette er en veldig fin måte å formidle forskning på sa forsker og duellant Joakim Karlsen ved

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=3806&module=news (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Tverrfaglig forskningssamarbeid | Høgskolen i Østfold
  Høgskolen i Østfold arbeider med å utvikle et internasjonalt og regionalt forskningssamarbeid som sikter på å forbedre kvaliteten på helsetjenester Samarbeidet tar utgangspunkt i PROVI en prosjektsøknad som er sendt til forskningsrådet på strategisk høgskoleprogram SHP Prosjektsøknaden går ut på et tverrfaglig samarbeid som er forankret i ulike perspektiver på pasientforløp i helsesektoren Samarbeidet er foreløpig organisert som et konsortium med deltakere fra Sykehuset Midt Norge HF Sykehuset Østfold HF University of Edinburgh Högskolan i Skövde Høgskolen i Molde Høgskolen i Ålesund Avd for helsefag og Avd for ingeniørfag Høgskolen i Østfold Avd for helse og sosialfag og Avd for ingeniørfag Her er alle samarbeidspartnere som er koblet til prosjektsøknaden PROVI Foto Nina Skajaa Fredheim Standardiserte pasientforløp og bedre kvalitet på helsetjenester Målet med PROVI er å studere hvordan standardiserte pasientforløp og nye samhandlingsformer kan bedre kvaliteten på helsetjenester og hvilke faktorer som vil ha betydning for hvordan en utformer lokale samarbeidsmodeller Både kommuner lokale helsetjenester og offentlige sykehus skal involveres Vi vil se nærmere på hvordan globale kunnskaper kan oversettes til lokale sammenhenger forklarer Helge Ramsdal professor ved Avdeling for helse og sosialfag ved HiØ Helge Ramsdal mener at det pågår en utvikling i styrings og arbeidsmetodene i helsesektoren der tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere Arbeidet med prosjektet reflekterer dette Vi har ulike kompetanser involvert både helsefaglig helseinformatikk og organisasjonsteoretisk som er forankret i utdanningene og profesjonene ved de ulike virksomhetene i samarbeidsgruppen sier Helge Ramsdal Forskere og ledere samlet på Kråkerøy 21 mars var over 20 forskere og ledere fra helsesektoren samlet ved HiØs lokaler på Kråkerøy Her ble det diskutert hvordan søknadsarbeidet som har vært gjennomført hittil kan videreføres med sikte på å etablere et mer omfattende EU prosjekt knyttet til Horizon 2020 Horizon 2020 er den nye forskningsstrategien til EU som også Norge faller inn under

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=3798&module=news (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Administrativt senter for forskere | Høgskolen i Østfold
  of Expertise etablerer Høgskolen i Østfold et forskningsadministrativt senter i Østfold til sommeren Østfold forskningsadministrative senter ØFAS har som mål å identifisere prosjektmuligheter gi støtte og bistand til forskere samt sikre en god administrativ oppfølging og gjennomføring av prosjekter I tillegg vil senteret kvalitetssikre selve søknadsskrivingen Tilrettelegging for kvalitet og flere søknader Vi ønsker at Østfold skal oppnå et større volum av og tilslag på prosjektsøknader sier prosjektleder Audun Amundsen Derfor vil vi legge til rette for at forskere kan sende flere og bedre søknader til regionale nasjonale og internasjonale programmer og til prosjekter rettet mot lokalt næringsliv og offentlig sektor fortsetter Amundsen ØFAS vil tilby administrativ støtte til forskere Det administrative senteret ønsker å motivere ansatte i alle de tre organisasjonene til å ta i bruk senterets administrative tilbud og kompetanse når driften settes i gang i august NCE og Østfoldforskning har i dag bra tilslag på prosjekter mens HiØ har et godt og bredt kompetansemiljø understreker Amundsen Det som er et viktig suksesskriterium og en utfordring for prosjektet er at alle fagområdene til HiØ blir en del av ØFAS portefølje sier Hans Blom rektor ved HiØ Samarbeid mellom kompetansemiljøer i fylket I tillegg til å utvikle et godt samarbeid mellom de tre institusjonene som står bak senteret skal det bidra til et utvidet samarbeid også med andre kompetansemiljøer i Østfold Et slikt forskningsadministrativt senter har som ambisjon å fungere som et fellesområde der organisasjonene kan utvikle seg sammen og utvikle et godt faglig felleskap sier prosjektleder Audun Amundsen Det forskningsadministrative senterets nærhet til Østfoldforskning NCE og HiØ samt andre kompetansemiljøer i Østfold gir en stor mulighet til å bygge opp samarbeidsklynger slik at man kan dra nytte av hverandre kommenterer høgskoledirektør Carl Morten Gjeldnes ved HiØ Prosjektbasert med tilknytning til HiØ ØFAS blir formelt tilknyttet HiØ og skal

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/aktuelt/arkiv-for-forskningnyheter/?&displayitem=3780&module=news (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 2010:4 | Høgskolen i Østfold
  Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English 2010 4 Trond Arne Borgersen og Dag Einar Sommervoll Housing careers P R ratios and rental equivalence ISBN 978 82 7825 325 0 fulltekst Engelsk sammendrag This paper analyses price rent ratios under different housing career structures A housing market with three segments for owner occupation and a segment with rental housing is applied while a housing career is characterised by how households move between rentals and owner occupation While rents are completely passed through to aggregate house prices when rentals represent alternative housing to all forms of owner occupation more realistic housing career structures induce strict conditions for complete pass through In a heterogeneous housing market with equity induced up trading complete pass through is conditional on the ratio between market segments only indirectly affected by rent This ratio is determined by the distribution of equity effects between market segments and the price elasticity of the different segments and is therefore context specific Stated differently in most housing markets rents will not be completely passed through to house prices in the short run Aktuelt Publikasjoner HIØ Rapport HIØ Oppdragsrapport HIØ Arbeidsrapport 2010 4 2010 3 2010 2 2010 1 2009 6 2009 5 2009 4 2009 3 2009 2 2009 1 2008 6 2008 5 2008 4 2008 3 2008 2

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/publikasjoner/hio_-arbeidsrapport/2010_4 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 2010:3 | Høgskolen i Østfold
  Søk på sidene Kompetansesøk Alle ansatte Alle studenter Presseinformasjon Pressekontakt Presseartikkel Pressebilder HiØ i pressen I krisesituasjoner Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English 2010 3 Trond Arne Borgersen og Karl Robertsen A comment on mortgage procyclicality ISBN 978 82 7825 324 3 fulltekst Engelsk sammendrag This paper comments on mortgage procyclicality A framework for credit constraints along the lines of Kiyotaki and Moore 1997 illustrates the potential regime shift in the credit risk assessments of mortgagees Depending on the relationship between house price growth and the alternative rate of return the weight given to collateral and debt servicing ability may vary according to the house price cycle as mortgagees engage in search for yield Regime shifts might come about when house price appreciation is expected and risk assessments ignore debt servicing ability fuelled by competition for mortgage market shares and expansionary monetary policy In the case of regime shifts increased house price growth might stimulate owner occupation and LTV ratios and induce mortgage procyclicality Aktuelt Publikasjoner HIØ Rapport HIØ Oppdragsrapport HIØ Arbeidsrapport 2010 4 2010 3 2010 2 2010 1 2009 6 2009 5 2009 4 2009 3 2009 2 2009 1 2008 6 2008 5 2008 4 2008 3 2008 2 HIØ Andre publikasjoner Kompetansesøk Institusjonelle satsningsområder Forskergrupper Kontaktpersoner forskning Forskningsdagene 2014 Forskning Publikasjoner HIØ Arbeidsrapport 2010

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/publikasjoner/hio_-arbeidsrapport/2010_3 (2015-08-15)
  Open archived version from archive