archive-no.com » NO » H » HIOF.NO

Total: 86

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2008:5 | Høgskolen i Østfold
  scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English 2008 5 Trond Arne Borgersen Are the traditional trade exchange rate theorems relevant for developing countries facing entry costs in international markets ISBN 978 82 7825 260 4 fulltekst Engelsk sammendrag This paper investigates the relevance of traditional trade exchange rate theo rem for developing countries facing sunk entry costs in international markets First the theorems analysing pricing of tradable goods and the trade balance dynamics following exchange rate shocks are accounted for Second the sunk cost hysteresis model of foreign trade is described including the possibility for hysteresis both at the microeconomic and at the macroeconomic level Third the implications of sunk cost hysteresis for the predictions of the traditional trade exchange rate theorems are discussed focusing on both pricing of trad able goods as well as short and long run trade balance dynamics following exchange rate shocks The paper argues that the sunk cost model provides a microeconomic basis for trade dynamics that allows for non linearities and regime switches something often seen in empirical anlysis The predictions of structural adjustment programs are however drawn from the traditional theorems lacking the possibility for non linearity The sunk cost model is argued to push both pricing rules and trade balance dynamics closer towards the empirical record mainly by allowing for a state dependent relationship between exchange rates and foreign trade When it comes to policy implica tions the paper argues in favour of context speci c policy interventions and against the one size ts all approach of structural adjustment

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/publikasjoner/hio_-arbeidsrapport/2008_5 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • 2008:4 | Høgskolen i Østfold
  for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English 2008 4 Hanne Schou Røising Blackboard er bare HELT nødvendig ISBN 978 82 7825 256 7 fulltekst Norsk sammendrag Ved HiØ Avdeling for helse og sosialfag benyttes læringsplattformen Blackboard som et administrativt og pedagogisk verktøy ved alle studier Høsten 2007 og våren 2008 ble det gjennomført to undersøkelser for å belyse studentenes erfaringer med og vurderinger av læringsplattformen Metodene for informasjonsinnhenting var et fokusgruppeintervju med syv førsteårsstudenter og et avkrysningsskjema som ble delt ut til alle første års bachelorstudenter I rapporten presenteres resultatene fra disse undersøkelsene Som en generell oppsummering gir studentene uttrykk for at læringsplattformen oppleves som nyttig for både informasjonsinnhenting og samarbeid De fleste studentene ved avdelingen logger seg oftere inn på læringsplattformen enn på skolens e post og vurderer denne som informasjonskanal nr 1 I tillegg vurderer mange studentene læringsplattformens grupperom som svært nyttig for samarbeid særlig i forhold til oppgaver som skal avløses i gruppe Resultatene viser videre at studentene har behov for et differensiert opplæringstilbud når det gjelder innføring i læringsplattformen Et mindretall av studentene har opplevd problemer med oppgaveinnleveringer Slike problemer må tilstrebes og løses raskt Erfaringene fra dette materialet viser at studentene i de fleste tilfeller får tilstrekkelig hjelp til å løses slike problemer Alt i alt gir studentene uttrykk for at læringsplattformen er et nyttig både for samarbeid informasjonsinnhenting og oppgaveinnlevering Aktuelt Publikasjoner HIØ Rapport HIØ Oppdragsrapport HIØ Arbeidsrapport 2010 4 2010 3 2010 2 2010

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/publikasjoner/hio_-arbeidsrapport/2008_4 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 2008:3 | Høgskolen i Østfold
  Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English 2008 3 2008 3 Trond Arne Borgersen Jørund Greibrokk og Dag Einar Sommervoll Påvirker flytting boligprisene ISBN 978 82 7825 253 6 fulltekst Norsk sammendrag Boligprisen bestemmes i et marked som er preget av heterogenitet langs mange dimensjoner blant annet knyttet til boligtype og etterspørselsmotiv så vel som til geografi Boligprisene påvirkes av disse dimensjonene bl a gjennom bygge og tomtekostnader rente og inntektsutvikling i husholdningene samt flytting både innen og mellom geografiske områder I denne artikkelen skal vi se på sammenhengen mellom boligprisene og husholdningenes ulike typer flytting Vi analyserer priseffekter drevet av både lang flytting urbanisering og kort flytting endringer i flyttetilbøyelighet Modellrammen tar utgangspunkt i et imperfekt bolig marked med variasjoner i både husholdningenes søkekostnader og deres boligpreferanser Boliger omsettes i auksjoner og informasjonsspredning mellom boligsøkende husholdninger er sentral for utviklingen i boligprisen I modellen avhenger boligprisen av antallet boligsøkende som igjen avhenger av antall husholdninger som får informasjon om og flytter til eller innen et geografisk område På kort sikt drives prisene av andelen husholdninger som er aktive boliginteressenter På lang sikt når informasjonen er perfekt fordelt mellom husholdningene drives boligprisene av omsetningsvolumet Modellen illustrerer hvordan lang tilflytting kan gi midlertidige positive bidrag til boligprisene men også hvordan en økning i omfanget av kort flytting kan gi varige positive bidrag til prisene Modellen illustrerer slik hvordan en kartlegging av både kort og lang flytting er nødvendig for å få forståelse av flyttingens samlede bidrag til boligprisutviklingen og hvordan endringer i flyttestruktur kan ha vært en medvirkende årsak til de

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/publikasjoner/hio_-arbeidsrapport/2008_3 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 2008:2 | Høgskolen i Østfold
  Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English 2008 2 2008 2 Bøckmann Sissel Prosjekt Britannia en evaluering av samarbeid mellom frivillige organisasjoner ISBN 978 82 7825 247 5 fulltekst Norsk sammendrag Det hadde gjennom lang tid vært et ønske om samlokalisering av flere organisasjoner i Fredrikstad I 2004 kom et tidligere hotell som nå var eid av kommunen opp som et mulig lokale for samlokalisering av flere frivillige organisasjoner og aktører Huset var tomt lagt ut for salg og det hastet derfor med å finne samarbeidspartnere Noen av de aktørene som nå er i Britannia møtte hverandre og tok opp tanken om et felles husvære og i løpet av få måneder var samarbeidsavtale og husleiekontrakt undertegnet mellom følgende aktører Frivillighetssentralen i Fredrikstad Kirkens Bymisjon Fredrikstad kommune psykisk helsevern Prosjekt Sorg og omsorg Home Start Familiekontakten HSF Mental Helse Kreftforeningen noe senere Alle lederne for disse organisasjonene ble intervjuet i forkant av at de åpnet Huset Britannia og så igjen etter cirka ett års drift Hensikten har vært å belyse følgende Hvilke forventninger hadde de enkelte aktørene til dette samarbeidet Hvilke erfaringer sitter aktørene med etter ett års samarbeid Hvilken nytte kan aktørene i Huset Britannia og andre frivillige organisasjoner ha av disse erfaringene Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at prosjekt Britannia er blitt en suksess Både brukere og frivillige har fått det bedre og mange av forventningene til aktørene er innfridd Britannia har blitt et viktig tilbud som løser sentrale offentlige oppgaver Imidlertid har det oppstått noe uenighet mellom aktørene når det gjelder brukergrupper og fordeling av lokaler Dette

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/publikasjoner/hio_-arbeidsrapport/2008_2 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Lystig pedagogikk | Høgskolen i Østfold
  Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Lystig pedagogikk Lystig pedagogikk og narrativt begjær To essays om Karen Blixens fortellinger Ragner Arntzen ISBN 978 82 7825 271 0 fulltekst ISBN 978 82 7825 272 7 trykt Norsk sammendrag Lystig pedagogikk og narrativt begjær består av to essays om Karen Blixens fortellinger med spesielt fokus på homo ludens det lekende mennesket Det første essayet er en nærlesing av vintereventyret Peter og Rosa der vi gjennom et kort møte med to barn på terskelen til voksenlivet får framstilt noen særdeles grunnleggende eksistensielle vilkår i det å være menneske Handlingen utvikler seg ubønnhørlig mot det tragiske mens samtalene og refleksjonene hele tiden kretser rundt det komiske Forfatteren prøver så å bruke sin fortolkning av Peter og Rosa til å lese de andre fortellingene til Karen Blixen men her blir det ikke nærlesing og grundig analyse men mer uhøytidelige snapshots Bakhtin Nietzsche og Freud er sammen med Karen Blixen sentrale inspirasjonskilder for den lystige pedagogikken som her undersøkes og utfoldes med utgangspunkt i følgende hypotese Sett at alle Blixens godt voksne helter egentlig er maskerte barn som gjennomløper tilværelsens regioner likså henrykt som en liten gutt som galopperer gjennom alle verdens store veddeløp på sin gyngehest og som altså på ulike måter skal utsettes for læring av de virkelig voksne Aktuelt Publikasjoner HIØ Rapport HIØ Oppdragsrapport HIØ Arbeidsrapport

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/publikasjoner/hio_-andre-publikasjoner/lystig-pedagogikk (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Recycling in arts | Høgskolen i Østfold
  profil og maler Om nettsidene Informasjonskapsler og personvern Søk på sidene Kompetansesøk Alle ansatte Alle studenter Presseinformasjon Pressekontakt Presseartikkel Pressebilder HiØ i pressen I krisesituasjoner Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Recycling in arts Recycling in arts education and contemporary theatre documentation and report on an open seminar from the 4th and 5th of December 2008 Camilla Eeg Tverbakk and Knut Ove Arntzen ed ISBN 978 82 7825 292 5 fulltekst ISBN 978 82 7825 293 2 trykt Aktuelt Publikasjoner HIØ Rapport HIØ Oppdragsrapport HIØ Arbeidsrapport HIØ Andre publikasjoner Lystig pedagogikk Recycling in arts Kompetansesøk Institusjonelle satsningsområder Forskergrupper Kontaktpersoner forskning Forskningsdagene 2014 Forskning Publikasjoner HIØ Andre publikasjoner Recycling in arts Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/publikasjoner/hio_-andre-publikasjoner/recycling-in-arts (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsgruppe | Høgskolen i Østfold
  Pressebilder HiØ i pressen I krisesituasjoner Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Arbeidsgruppe Følgende personer er tilknyttet satsningsområdet Arbeidslivs profesjons og tjenesteforskning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Julianne Cheek professor Tor Claussen professor Jan Ch Karlsson professor II Jo Ese doktorgradsstipendiat Jan Moren 1 amanuensis Mats Persson doktorgradsstipendiat Egil Skorstad professor Krisina Lindh dekan ØSS Harald Borgebund 1 amanuensis FoU leder ØSS Avdeling for helse og sosialfag Catharina Bjørkquist 1 amanuensis Rikard Eriksson dosent Mona J Fineide 1 amanuensis dekan HS Gunnar V Hansen 1 amanuensis Helge Ramsdal Professor Finn Samuelsen FoU leder HS Guro Huby 1 amanuensis ØFAS Maria Forss 1 amanuensis Aktuelt Publikasjoner Kompetansesøk Institusjonelle satsningsområder Arbeidslivs profesjons og tjenesteforskning Arbeidsgruppe Forskergrupper Kontaktpersoner forskning Forskningsdagene

  Original URL path: http://www.hiof.no/forskning/institusjonelle-satsningsomrader/arbeidslivs-_-profesjons--og-tjenesteforskning/arbeidsgruppe (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Profil | Høgskolen i Østfold
  2014 Om oss Om høgskolen Historie Presentasjon av HiØ Åpningstider Grafisk profil og maler Om nettsidene Informasjonskapsler og personvern Søk på sidene Kompetansesøk Alle ansatte Alle studenter Presseinformasjon Pressekontakt Presseartikkel Pressebilder HiØ i pressen I krisesituasjoner Kontakt Hvordan finne HiØ Parkering Aktuelle nyheter oppslag Organisering Høgskolestyret Rektorat Høgskoledirektør Ledergruppen Sentrale dokumenter Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi for scenekunst HiØ Videre Administrasjonen Studie og forskningsenheten Økonomi og driftsenheten HR og marked Markeds og kommunikasjonsenheten Studiestedsadministrasjon Halden Studiestedsadministrasjon Fredrikstad Biblioteket IT drift Bygningsmessig drift Arkivet Ledige stillinger Om Østfold Om Halden Om Fredrikstad Fremmedspråksenteret Søk Høgskolen i Østfold For studenter For ansatte Navigate to our pages in english English Karmenlara Ely Seidman Karmenlara Ely Seidman Akademi for scenekunst Førsteamanuensis Mobil 47 40552318 Tlf arbeid 69362106 karmenlara e seidman hiof no contacts Arbeidsområde Artistic Director Acting Om høgskolen Søk på sidene Kompetansesøk Alle ansatte Alle studenter Presseinformasjon Kontakt Aktuelle nyheter oppslag Organisering Enheter Administrasjonen Ledige stillinger Om Østfold Fremmedspråksenteret Om høgskolen Søk på sidene Enheter Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for ingeniørfag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomi språk og samfunnsfag Akademi

  Original URL path: http://www.hiof.no/om-hogskolen/sok-pa-sidene/profil/?&displayitem=28392&module=admin (2015-08-15)
  Open archived version from archive