archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Læringsmiljø- og studiekvalitetspris - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Styrer råd utvalg Læringsmiljøutvalget LMU Læringsmiljø og studiekvalitetspris Læringsmiljø og studiekvalitetspris Juryen 2012 Prisvinnere Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen Prisen for læringsmiljø og studiekvalitet ved HiST har som formål å gi anerkjennelse til miljøer ved høgskolen som har gjort en betydelig innsats for å fremme studentenes læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats Prisen må i sin helhet brukes innenfor høgskolen til tiltak av faglig pedagogisk eller sosial miljømessig art som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet eller studiekvaliteten i samsvar med prisvinnerens ønsker Statutter for tildeling av læringsmiljø og studiekvalitetsprisen ved Høgskolen i Sør Trøndelag 1 Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen kan tildeles den organisasjon miljø eller enkeltperson som har gjort en markert innsats for å utvikle læringsmiljø eller studiekvalitet Prisen er ment å skulle være til inspirasjon for andre og stimulere til økt innsats for bedre læringsmiljø og eller studiekvalitet Læringsmiljø omhandler fysiske psykososiale og velferdsmessige forhold Studiekvalitet omhandler faglig og pedagogisk aktivitet 2 Studenter ansatte og formelle organ ved høgskolen kan fremme forslag på kandidater Forslag skal begrunnes og redegjøre for hvilke trekk ved læringsmiljø eller studiekvalitet som er vektlagt Forslag sendes til prorektor 3 En jury bestående av prorektor studiedirektør dekan leder av læringsmiljøutvalget og to studenter vedtar hvem som skal tildeles Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen Dekan utpekes av rektor Funksjonstiden er fire år Studentrepresentantene velges av Studentparlamentet 4 Prisen er på inntil kr 50 000 og diplom Pengene skal brukes til tiltak som fremmer utvikling av læringsmiljø og studiekvalitet for eksempel studiereise konferanse eller utstyr Prisen kan deles i flere priser dersom det er flere verdige kandidater innenfor områdene læringsmiljø og studiekvalitet 5 Samme organisasjon enkeltperson eller miljø kan ikke tildeles pris mer enn en gang i løpet av en femårsperiode 6 Prisen deles ut årlig hvis

  Original URL path: http://hist.no/content/15118/Laringsmiljo--og-studiekvalitetspris (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Medlemmer - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Styrer råd utvalg Læringsmiljøutvalget LMU Medlemmer Læringsmiljøutvalget LMU Kontakt Læringsmiljø og studiekvalitetspris Medlemmer Møter tidligere år Rapporter og undersøkelser Nyttige lenker Læringsmiljøutvalget LMU Her finner du en oversikt over utvalgets medlemmer I 2015 ledes utvalget av en studentrepresentant Hvem Vara Nestleder Bjørg Næss Frost Rådgiver for studenter med funksjonsnedsettelser Leder Thomas Krogstad Eriksen student 2015 Andrea Ohna Harjo

  Original URL path: http://hist.no/content/15165/Medlemmer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Møter tidligere år - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Styrer råd utvalg Læringsmiljøutvalget LMU Møter tidligere år Møter tidligere år Møter 2008 Møter 2007 Møter 2006 Møter

  Original URL path: http://hist.no/content/15138/Moter-tidligere-ar (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Nyttige lenker - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Styrer råd utvalg Læringsmiljøutvalget LMU Nyttige lenker Læringsmiljøutvalget LMU Kontakt Læringsmiljø og studiekvalitetspris Medlemmer Møter tidligere år Rapporter og undersøkelser Nyttige lenker Nyttige lenker Her finner du lenker til ulike nettsteder med in formasjon om læringsmiljø Læringsmiljøutvalg en ressursside Lover forskrifter regelverk Lov om universitet og høgskoler

  Original URL path: http://hist.no/content/24531/Nyttige-lenker (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Pensjonistforeningen - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Styrer råd utvalg Pensjonistforeningen Styrer råd utvalg Studiekvalitetsutvalget SKU Råd for samarbeid med arbeidslivet RSA Høgskolens klagenemnd Læringsmiljøutvalget LMU

  Original URL path: http://hist.no/pensjonist/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ny budsjettmodell ved HiST fra 2013 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Styrer råd utvalg Ny budsjettmodell ved HiST fra 2013 Styrer råd utvalg Studiekvalitetsutvalget SKU Råd for samarbeid med arbeidslivet RSA Høgskolens klagenemnd Læringsmiljøutvalget LMU Pensjonistforeningen Ny budsjettmodell ved HiST fra 2013 Valg i HiST Ny budsjettmodell ved HiST fra 2013 Høgskolestyret behandler forslag til ny budsjettmodell ved HiST 24 oktober 2012 Forslaget til ny budsjettmodell er presentert i utsendt saksframlegg sak HS V 34 2012 Saken er tidligere drøftet i styrets septembermøte se sak HS D 03 2012 Saken om ny budsjettmodell er basert på arbeidet i et prosjekt som rektor nedsatte høsten 2011 Utredning og forslag fra prosjektet har vært til høring i perioden 6 juni til 10 august 2012 Under finner du høringsunderlaget og til høyre er høringsuttalelsene gjengitt Høringsunderlag Høringsnotat som inneholder prosjektgruppas utredning og forslag Vedlegg 1 med undervedlegg Vedlegg 2 Et tidligere budsjettmodellutvalg arbeidet med endring av budsjettmodellen i 2010 2011 og høgskolestyret behandlet innstillingen fra dette utvalget i jumi 2011 Styret fattet da vedtak om noen delelementer i ny budsjettmodell og vedtok videre utredning av øvrige deler av modellen i sak HS 030 11 Her er saksframlegget og her

  Original URL path: http://hist.no/bmu/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Valg i HiST - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  studentparlamentet Valgoversikt kun elektroniske valg fra og med høst 2009 er med siste først Hvilket valg Når Valgkrets Valgresultat Høst 2015 Nyvalg av teknisk adm representanter i fakultetsstyrene 10 09 11 09 15 Faklutetsadministrasjonene Vår 2015 Valg av ansattrepresentanter til AMU 23 03 15 26 03 15 HiST tilsatte Se valgets vevside Høst 2014 Valg til Studentparlamentet 03 11 14 10 11 14 AFT AHS AITeL ASP studenter ALT HHiT velger på allmøte urnevalg Høst 2013 Valg til Studentparlamentet 04 11 13 11 11 13 AFT AHS AITeL ALT ASP studenter HHiT velger på allmøte Se Studentparlamentets vevside Vår 2013 vara høgskolestyret 04 03 13 10 03 13 Tekn adm HiST Se valgets vevside Vår 2013 vara avdelingsstyret AITeL 04 03 13 10 03 13 Tekn adm AITeL Se valgets vevside Vår 2013 vara avdelingsstyret ASP 04 03 13 10 03 13 Tekn adm ASP Se valgets vevside Vår 2013 vara avdelingsstyret ALT 21 01 13 27 01 13 Faglige og tekn adm ALT Valgresultat faglige tekn adm Høst 2012 Valg til Studentparlamentet 12 11 19 11 AFT AHS AITeL ALT ASP studenter TØH velger på allmøte Se Studentparlamentes sider Vår 2012 Suppleringsvalg til avdelingsstyret ved ASP 23 04 27 04 12 ASP faglige Se valgets vevside Høst 2011 Valg til Studentparlamentet 14 11 20 11 AFT AHS AITeL ALT ASP studenter TØH velger på allmøte Se Studentparlamentes sider Vår 2011 Valg til avdelingsstyrene 30 05 07 06 Hver avdeling Se valgenes sider Vår 2011 Valg til høgskolestyret 28 03 03 04 HiST Se valgenes sider vitenskapelige tekn adm Høst 2010 Suppleringsvalg til avdelingsstyret ved ALT 22 11 25 11 10 ALT teknisk adm tilsatte Sigmund Grimstad Wenche S King Høst 2010 Representanter til Studentparlamentet uke 45 2010 8 11 14 11 AFT AHS AITeL ALT ASP studenter TØH velger

  Original URL path: http://hist.no/valg/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Demokratiet i HiST - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  høgskolens styrer er underlagt Høgskolestyrets ansvar og gjennomføres av høgskolens valgsekretariat i tråd med høgskolens valgregler Valg til studentorgan samt valg av studentrepresentanter til høgskolens styrer og råd er Studentparlamentets eget ansvar hvor høgskolens valgsekretariat kun stiller praktisk hjelp til rådighet Høgskolen gjennomfører valg til Høgskolestyret Styret er høgskolens øverste myndighet Styret har ansvar for at all virksomhet holder høy kvalitet og drives effektivt i samsvar med lover og regler rammer og mål gitt av sentrale myndigheter Styret skal trekke opp høgskolens strategier og ta viktige avgjørelser i forbindelse med planer og faglig utvikling intern organisering og økonomiske spørsmål Se også vevsidene til høgskolestyret Høgskolestyret har 11 medlemmer 4 eksterne inkludert ekstern styreleder 4 fra tilsatte i undervisnings og forskerstilling 1 fra gruppen teknisk og administrativt tilsatte og 2 studenter Som eksterne medlemmer oppnevner Kunnskapsdepartementet KD 2 og Sør Trøndelag fylkeskommune 2 med funksjonstid på 4 år KD utpeker styrets leder blant de eksterne medlemmene Høgskolens tilsatte velger 4 medlemmer fra tilsatte i undervisnings og forskerstillinger og 1 medlem fra teknisk og administrativt tilsatte alle med funksjonstid på 4 år Studentmedlemmene med funksjonstid på 1 år velges av Studentparlamentet For hver av kategoriene velges tilsvarende antall varamedlemmer i nummerert rekkefølge med unntak for de eksterne medlemmer som har peronlige varamedlemmer Fakultetsstyrene Høgskolens 4 fakulteter har hvert sitt fakultetsstyre I tillegg har Institutt for informatikk og e læring et eget instituttstyre sammensatt tilsvarende fakultetsstyrene Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan og fatter sine beslutninger etter delegasjon fra og på vegne av høgskolestyret i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter og i samsvar med de rammer og målsettinger som fastsettes av høgskolestyret Fakultetsstyret skal bidra til at den faglige virksomhet ved fakultetet holder høy kvalitet er i utvikling og at det kontinuerlig foregår et systematisk kvalitetsarbeid som omfatter både faglig og administrativ virksomhet

  Original URL path: http://hist.no/content/29786/Demokratiet-i-HiST (2015-09-15)
  Open archived version from archive