archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samfunnsfag - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Lærerutdanning Fagseksjonene Samfunnsfag Fagseksjonene Engelsk Religion livssyn og etikk Kroppsøving Kunst og håndverk Matematikk Musikk Naturfag Norsk Pedagogikk Samfunnsfag Samfunnsfag Faglig tilsatte Carstens

  Original URL path: http://hist.no/alu-samfunnsfag/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Teiknspråk og tolkeutdanning - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Fagseksjonene Teiknspråk og tolkeutdanning Fagseksjonene Engelsk Kroppsøving Kunst og håndverk Matematikk Musikk Naturfag Norsk Pedagogikk Religion livssyn og etikk Samfunnsfag Teiknspråk og tolkeutdanning Teiknspråk og tolkeutdanning Instituttleiar Thowsen Ingfrid Tilsette Amundsen Guri stipendiat Berge Sigrid Slettebakk

  Original URL path: http://hist.no/content/48711/Teiknsprak-og-tolkeutdanning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ledelse og organisasjon - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Ledelse og organisasjon Ledelse og organisasjon Visjon og strategi Fakultetsstyret Administrasjonen på Rotvoll Servicesenteret Ledelse og organisasjon Fakultetets leder Dekan Camilla Trud Nereid Instituttleder tegnspråk og tolkeutdanning Ingfrid Thowsen Instituttledere lærerutdanning

  Original URL path: http://hist.no/content/2421/Ledelse-og-organisasjon (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Visjon og strategi - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  et utvalgt fagområde innen 2012 Utvikle fellestilbud på tvers av utdanningsprogram og fag innenfor vitenskapsteori og metode En helhetlig plan for tverrfaglige samarbeid skal omfatte all undervisning innenfor fagområdet fra 1 studieår til endt masterløp Utvikle og gjennomføre en egen strategi for rekruttering til masterstudiene Strategien skal utvikles i samarbeid med våre partnere i arbeidslivet Forskerutdanning Utvikle et PHD program innenfor våre kjernekompetanseområder i lærerutdanninga En milepælsplan som leder fram til ferdig søknad om akkreditering innen 2015 skal legges fram for avdelingsstyret innen 2011 Utvikling av VU porteføljen Utvikle og prøve ut nye videreutdanningsenheter som et ledd i utvikling av master i tegnspråk og tolkefag Prioritere videreutdanningstilbud innenfor Kompetanse for kvalitet og andre regionale og nasjonale program som skal styrke kompetansenivået innenfor grunnskolen i tråd med grunnskolelærerreformen HiST ALTs faglige styrke skal prege tilbudene Tilby ledige studieplasser i lærerutdanningsfag i 4 studieår som videreutdanningsfag for ferdigutdanna lærere Fortsatt tilby videreutdanning i tilpassa opplæring i tilknytning til mastertilbudet e læring og digital kompetanse Gjennomføre et utviklingsprosjekt med formål å utvikle studentenes digitale kompetanse som er forankra i HiSTs strategiske plan for IKT Følge opp arbeidet med digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i GLU og gjennomføre en evaluering av opplegget innen 2013 Utarbeide en kompetanseutviklingsplan om IKT didaktikk som sikrer tilstrekkelig faglig kompetanse både innenfor GLU og TT miljøet Etablere pedagogisk brukerstøtte for bruk av digitale medier i undervisning og oppgradere infrastrukturen slik at avdelinga kan drive eksemplarisk undervisning med hjelpemidler som multimediaverktøy interaktive tavler og videokonferanseutstyr V FoU Mål HiST ALT skal prioritere praksisnær FoU som styrker yrkesutøvelsen til lærere og tolker og andre som har behov for spesialkompetanse innenfor skole tegnspråk og tolkefag bidrar til økt studiekvalitet i avdelingas studieprogram og dermed øker studentenes læringsutbytte styrker det faglige samarbeidet og markerer HiST ALT som et interessant kompetansemiljø regionalt nasjonalt og internasjonalt styrker de tilsattes kompetanse og bidrar til å videreutvikle HiST ALTs og regionens fagportefølje på master og PHD nivå dokumenteres via vitenskapelig publisering og gir ekstern bidragsfinansiering HiST ALT skal arbeide systematisk med kompetanseheving gjennom nyrekruttering intern kompetansebygging og utvikling av robuste FoU miljø Tiltak Faglige fokusområder Videreutvikle FIGO 2 som del av satsingsområdet innenfor begynneropplæring Krav om eksternfinansiering skal innføres gradvis fra 2012 Bidra til at skriving i ulike fag og profesjoner fortsatt skal være et satsingsområde på HiST nivå og videreføre samarbeidet med NTNU om å støtte opp om virksomheten ved det nasjonale skrivesenteret Støtte opp om FoU innenfor tegnspråk og tolkefag som kan legge et grunnlag for eventuelt å etablere et forskningssenter innenfor området må utredes Kompetanseutvikling Fullføre det igangværende førstelektorprogrammet Utvikle og iverksette en ny plan for systematisk arbeid med opprykk til førstelektor førsteamanuensis og dosent professor fra 2011 Prioritere kompetanseutvikling til førstestillingsnivå og førstekompetanse i tråd med behov knytta til mastersatsinger HiST ALT skal bidra i utviklinga av den nasjonale forskerskolen innen lærerutdanning NAFOL og sammen med Skrivesenteret samarbeide med NTNU om opplæring innenfor skriveforskning Gjennomføre personalseminar om metode og vitenskapsteori knytta til klasseromsforskning skriveopplæring i grunnopplæringa og i lærerutdanninga samarbeid med Skrivesenteret Legge

  Original URL path: http://hist.no/content/5241/Visjon-og-strategi (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Fakultetsstyret - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  ALT styrets møter 2008 ALT styrets møter 2007 ALT styrets møter 2006 ALT styrets møter 2005 ALT styrets møter 2004 Fakultetsstyret Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan og fatter sine beslutninger etter delegering fra og på vegne av høgskolestyret i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter og i samsvar med de rammer og målsettinger som fastsettes av høgskolestyret Møteinnkalling Saker Protokoll 21 09 2015 A 14 15 Referatsaker 21 09 2015 A 15 15 Møteplan høsten 2015 A 16 15 Plan og budsjett Vedlegg Måltavle Mal for risikovurdering Forlag til opptaksrammer Skjema for etablering av studium bachelor i arkiv og samlingsforvaltning Potensial for kapasitetsutvidelse studieplasser fra KD Budsjett A 17 15 Høring NOU 8 2015 Vedlegg Høringsnotat Utredning A 18 15 Emnevalg 2016 17 A 19 15 Planlegging av fremtidige masterstudier Vedlegg Innspill fra samfunnsfagseksjonen Mandat rammeplanutvalg O 13 15 Muntlig orientering om avdelingens aktiviteter v dekan O 14 15 Orientering om fusjonsarbeidet Postmøte mai 2015 A 13 15 Tilsettingsutvalg for faglige stillinger Postmøte mai 2015 11 05 2015 A 8 15 Referatsaker 11 05 2015 A 9 15 Kvalitetsrapport 2014 A 10 15 Møteplan høst 2015 A 11 15 Høring Djupedalutvalget A 12 15 Høring HiST2020 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 O 7 15 Muntlig orientering om avdelingens aktiviteter v dekan O 8 15 Videre orientering om fakultetsstruktur jf sak A 4 15 O 9 15 Søkertall 2015 O 10 15 Bachelorutdanning i arkiv og samlingsforvaltning O 11 15 Utfyllende bestemmelser O 12 15 Masteretablering jf sak A 6 15 og A 7 15 16 03 2015 A 5 15 Referatsaker 16 03 2015 A 6 15 Planlegging av søknad til NOKUT om godkjenning av master i engelskdidaktikk A 7 15 Planlegging av søknad til NOKUT om godkjenning av master i profesjonsrettet naturfag O 2

  Original URL path: http://hist.no/content/2805/Fakultetsstyret (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Administrasjonen på Rotvoll - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studieåret Praktisk informasjon Timeplaner Studieveiledning Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Ledelse og organisasjon Administrasjonen på Rotvoll Administrasjonen på Rotvoll Eksamenskontoret Servicesenteret Administrasjonen på Rotvoll Administrasjonen vår finner du sentralt plassert i hovedbygningen på Rotvoll Dekanens stab Dekanens sekretær Berit Hansen Gilde FoU EmWeb Grete Sande Eksternfinansiert aktivitet Anita Brækken Regional koordinator EVU Margret Hovland Personal og økonomi Marianne Gomo Kristin Johansen Kjersti Stav Praksiskontor Kristin T Alfer Agnes Kvam Ingebjørg Hasselberg Barbora Skjærseth Utreder rådgiver Øystein Wormdal Studiekoordinator leder for eksamen studieveiledere og servicesenteret Gørild Myklebust Mjønes Eksamenskontor Tone Holten eksamensansvarlig Sunniva Saksvik Monica Rønne Ingrid Goldmann Pia Østeraas Thomas Tessem Knudsen FS super Mari Linna Aglen permisjon Studieveiledere Marit Elin Magnarsdatter Marthe Ramstad Hammervold Marthe Jenssen Kristin Dahlhaug permisjon Servicesenter resepsjon Kristin Dahlhaug permisjon Ingrid Goldmann Karoline Rangø lærling Linda Lønvik vikar Tilbake til hovedsiden Lærer eller tolk

  Original URL path: http://hist.no/content/13079/Administrasjonen-pa-Rotvoll (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Campus Øya - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Fakultet for lærer og tolkeutdanning Campus Øya Fakultet for lærer og tolkeutdanning Ansatte ved FLT Fagseksjonene Ledelse og organisasjon Lærerutdanning Campus Rotvoll Tegnspråk og tolkeutdanning Campus Øya EVO Oppdrag Forsking Biblioteket på Rotvoll Tegnspråk og tolk jubileum Campus Øya Velkommen til Campus Øya Her finner du Fakultet for helse og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Institutt for bioingeniørfag Program for radiografutdanning Enhet for tegnspråk og tolkeutdanning Trykk på kartet for et større bilde Vis HiST campus Kalvskinnet og Øya i et større kart På Øya helsehus finner du Program for sykepleierutdanning Servicesenteret på Øya helsehus plan 2 SiT kafe Øya Akademika Øya Timeplan romkode ØY ØH På Medisinskteknisk forskningssenter MTFS finner du Program for radiografutdanning SiT kafe MTFS Timeplan romkode ØY MTFS På Laboratoriesenteret finner du Institutt for bioingeniørfag Timeplan romkode ØY LAB I Elgesetergate 10 14 Fischebygget finner du Enhet for Tegnspråk og tolkeutdanning Undervisningsrom Timeplan romkode ØY E14 I Kunnskapssenteret finner du Bibliotek for medisin og helse Grupperom På Kvinne barn senteret finner du Grupperom Auditorium Timeplan romkode ØY KB Besøk oss Campus er tilgjengelig for studenter med adgangskort kl 07 00 23 00 Buss AtB ruteinformasjon Nærmeste holdeplass Studentersamfundet St Olavs hospital Sykkel Sykkelparkering i parkeringskjeller på Øya

  Original URL path: http://hist.no/content/85410/Campus-Oya (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Lån og bestillinger - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Rotvoll Lån og bestillinger Masteroppgaver Pensumlister 2013 2014 Nytt på hyllene Tidsskriftalerts og RSS Library in English Tidligere eksamensoppgaver Bokstafetten Tidsskrifter og aviser Biblioteket underviser Lån og bestillinger Hvordan låner jeg bøker Når du skal låne bøker på HiST biblioteket bruker du adgangskortet ditt som lånekort Se våre låneregler Beskjeder fra biblioteket Hentebeskjeder på reserverte eller bestilte bøker sendes på SMS eller e post Husk å sjekke at mobilnummer er lagt inn på StudWeb Purring på bøker som ikke er returnert sendes på e post de første to gangene seinere med post All e post til studenter fra biblioteket sendes til epostadressen ved skolen Lånetid Vanlig litterartur har lånetid på 4 uker Pensumeksemplar merket dagslån i Oria har lånetid på 1 dag Tidsskrifter filmer DVD og oppslagsverk har lånetid på 1 dag Vanlig utlån kan fornyes dersom ingen står på venteliste Materiale med 1 dags utlånstid kan ikke reserveres og lånene av disse kan ikke fornyes Hvordan holde oversikt over lån bestillinger og reserveringer Gjennom tjenesten Min konto i Oria kan du selv til enhver tid holde oversikt over dine egne lån bestillinger og reserveringer Du har også muligheten til å fornye dine egne lån Se veiledningsvideo Du logger inn

  Original URL path: http://hist.no/content/13110/Lan-og-bestillinger (2015-09-15)
  Open archived version from archive