archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Praktiske opplysninger - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Institutt for informatikk og e læring Studiehåndbok IIE AITeL 15 16 Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Lokaler ved campus Kalvskinnet Vitnemål og andre attester Medlemskap i Studentsamskipnaden Orden og sikkerhet Diverse praktisk informasjon Lånekassen Praktiske opplysninger Lokaler ved campus Kalvskinnet Avdelingskontor for IIE Servicesenter for campus Kalvskinnet Bibliotek Kantine Bokutsalg Lesesal Hva Hvor og rombetegnelser Orden og sikkerhet Identifikasjonskort Renhold og orden Personlige eiendeler og sikkerhet Røyking Parkering bil og sykkel Adgang til avdelingen utenom skoletid Transport av utstyr ut av høgskolens lokaler Kjæledyr i HiSTs lokaler Vitnemål og andre attester Attester for studenttillitsverv Karakterutskrift Vitnemål og Diploma Supplement Kopiering Diverse praktisk informasjon Oppbevaringsskap Oppslagstavler Telefon og post Meldinger fra avdelingen Adresseregistrering og endring Målform Lærebøker Lånekassen Kart og oversikt over bygninger på Kalvskinnet Ansatte ved IIE Medlemskap i Studentsamskipnaden Hybel leilighet Helsetjeneste Legesenter Psykososial seksjon Idrett Studentprest tjenesten Kontaktinfo Institutt for informatikk og e læring AITeL Postadresse Postboks 2320 7004 Trondheim

  Original URL path: http://hist.no/content/85902/Praktiske-opplysninger (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Nasjonalt regelverk - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  forskrifter og reglement Nasjonalt regelverk Lov og regelverk HiST Nasjonale lover og forskrifter Forvaltningsloven og offentleglova gjelder for all virksomhet under HiST Reglene for HiSTs virksomhet kan være fastsatt i formelle lover og regelverk som de nevnt nedenfor eller virksomheten kan være supplert av ulovfestede regler som kan føre til at det stilles strengere krav enn det som står i det formelle regelverket Lov om universiteter og høyskoler Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler Forskrift om godskriving av høyere utdanning Forskrift om krav til mastergrad Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Rundskriv til forskrift om skikkethetsvurdering Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Rundskriv til behandling av klagesaker Forvaltningsloven Forvaltningslovforskriften Offentleglova Offentlegforskrifta Se alle studieplanene til utdanningene Forskrift til rammeplaner Lenker til Lovdata 2012 27 06 nr 687 Forskrift til rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 2011 02 03 nr 107 Forskrift til rammeplan for ingeniørutdanning 2010 03 01 nr 295 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1 7 trinn og 5 10 trinn 2006 01 10 nr 017 Forskrift til rammeplan for yrkesfaglærerutdanning 2008 25 01 nr 128 Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning 2005 12 01 nr 1373 Forskrift til rammeplan for bioingeniørutdanning 2005 12 01 nr 1374 Forskrift til rammeplan for ergoterapeututdanning 2005 12 01 nr 1375 Forskrift til rammeplan for fysioterapeututdanning 2005 12 01 nr 1376 Forskrift til rammeplan for radiografutdanning 2005 12 01 nr 1377 Forskrift til rammeplan for barnevernspedagogutdanning 2005 12 01 nr 1378 Forskrift til rammeplan for sosionomutdanning 2005 12 01 nr 1379 Forskrift til rammeplan for vernepleierutdanning 2005 12 01 nr 1381 Forskrift til rammeplan for helsesøsterutdanning 2005 12 01 nr 1383 Forskrift til rammeplan for videreutdanning i aldring og eldreomsorg 2005 12 01 nr 1384 Forskrift

  Original URL path: http://hist.no/content/8991/Nasjonalt-regelverk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Lov- og regelverk HiST - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  kan være supplert av ulovfestede regler som kan føre til at det stilles strengere krav enn det som står i det formelle regelverket Under finner du en oversikt over relevant regelverk for studier og annet ved HiST Dersom du er usikker på hvilke regler som gjelder for deg og ditt studium kontakt studieadministrasjonen OPPTAK OG STUDIER Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør Trøndelag Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til studier ved HiST Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør Trøndelag Forskrift for graden philisophiae doctor ph d ved Høgskolen i Sør Trøndelag Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Studieplanveileder EKSAMEN Reglement for eksamenskandidater Reglement for eksamensvakter Veileder for begrunnelse ved karakterfastsetting Reglement for faglærere ved eksamen Retningslinjer for bruk av plagiatkontroll Retningslinjer for behandling av fusk forsøk på fusk til eksamen Retningslinjer for behandling av søknader om å få avlegge eksamen under særskilte vilkår Veiledning om praktisering av mappevurdering Retningslinjer for bruk av tilsynssensor PRAKSIS Retningslinjer med søknad for HiST studenter praksisplass ut fra særlige behov Retningslinjer for tilskudd til HiST studenter som gjennomfører praksisstudier Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved helse og sosialfag Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved HiST Avdeling for lærer og tolkeutdanning POLITIATTEST Interne saksbehandlingsregler for krav om politiattest ved opptak til høyere utdanning ny februar 2015 HiST GENERELT Serviceerklæring for Høgskolen i Sør Trøndelag nynorsk Serviceerklæring for Høgskolen i Sør Trøndelag bokmål Valgregler for Høgskolen i Sør Trøndelag Reglement for avdelingsstyrer Reglement for bruk av dataanlegget ved Høgskolen i Sør Trøndelag IT reglementet Lånereglement for HiST bibliotekene Retningslinjer for felles parkeringsbestemmelser ved HiST Gjelder for de ulike avdelingene Avdeling for helse og sosialfag AHS Skikkethetsvurdering i lærer og helse og sosialfagutdanningene Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved helse og sosialfag Avdeling for informatikk og

  Original URL path: http://hist.no/content/8992/Lov--og-regelverk--HiST (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Etikk i undervisning / veiledning - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Strategisk Plan 2010 2015 Virksomheten ved HiST er forankret i akademiske og humanistiske idealer med fokus på kvalitet likeverd og samarbeid Med verdigrunnlaget som utgangspunkt er det utarbeidet etiske retningslinjer for utdannings virksomheten som går ut over de juridiske krav Etiske retningslinjer for utdanningsvirksomheten skal bidra til at fagpersonale og studenter viser relevant hensyn overfor andre og hverandre i handlingssituasjoner i undervisning veiledning og læring ved HiST og i praksisfeltet Retningslinjer for fagpersonale i undervisning veiledning Fagpersonalet skal i sin undervisning formidle akademiske normer og verdier for produksjon bevaring og formidling av akademisk kunnskap og innsikt bl a gjennom undervisning og egen utøvelse av forsknings og vitenskapsetikk Fagpersonalet skal formidle profesjonsetikk på en måte som gir studentene et høyt bevissthetsnivå i forhold til profesjonsetiske normer regler og koder som gjelder innenfor de respektive fagområdene Fagpersonalet skal skape forståelse for at etikk i utdanningen er viktig for kvaliteten i forskning og utdanning både på individnivå og institusjonsnivå Undervisning og veiledning skal foregå på en slik måte at det både skaper forståelse for profesjonsetikk og akademisk arbeid og samhandling Undervisning og veiledning skal foregå på en slik måte at den ikke krenker studenters verdighet eller personlige integritet på noen måte Fagpersonalet skal gi studentene den nødvendige innsikt til å håndtere uenighet som oppstår som et resultat av nye lærings og vurderingsformer Fagpersonalet skal stimulere studentenes evne til å identifisere og reflektere over verdi og interessekonflikter av relevans for utdanningen og senere yrkesutøvelse Retningslinjer for studenter i undervisning veiledning Studentene skal overholde normer for korrekt og tilstrekkelig sitering og bruk av illustrasjoner Studentene skal bidra til å skape et fruktbart læringsmiljø gjennom deltakelse deling av kunnskaper og fagkritikk Åpenhet og diskusjon er et mål og skal utøves på en respektfull og høflig måte Nye lærings og vurderingsmetoder fordrer at studentene har et høyt

  Original URL path: http://hist.no/content/35843/Etikk-i-undervisning---veiledning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Etikk og innkjøp, reiser, bistillinger, etc. - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Strategier og retningslinjer Etikk i HiST Etikk og innkjøp reiser bistillinger etc Etikk og innkjøp reiser bistillinger etc Etikk og reiser Etisk handel Etikk og innkjøp reiser bistillinger etc HiST ønsker et høy etisk bevissthet i sin administrative

  Original URL path: http://hist.no/content/35845/Etikk-og-innkjop-reiser-bistillinger-etc. (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Etikk og reiser - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Strategier og retningslinjer Etikk i HiST Etikk og innkjøp reiser bistillinger etc Etikk og reiser Etikk og innkjøp reiser bistillinger etc Etikk og reiser Etisk handel Etikk og reiser All reisevirksomhet i HiST skal gjennomføres på en god og forsvarlig måte både i forhold til reisens formål beslutning om reise og betaling godtgjøring All

  Original URL path: http://hist.no/content/36139/Etikk-og-reiser (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Varsling - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studieåret Praktisk informasjon Timeplaner Studieveiledning Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Strategier og retningslinjer Etikk i HiST Varsling Etikk i HiST Etikk i undervisning veiledning Etikk og innkjøp reiser bistillinger etc Varsling Varsling Varsling om kritikkverdige forhold i HiST kan gjøres av studenter ansatte og samarbeidsparnere Studenter Oppdager eller opplever studenter kritikkverdige forhold i HiST bør de varsle om dette via de normale kanaler f eks til student tillitsvalgte Studentparlamentet eller faglærere studieledere dekan ved avdelingen Alle som mottar et slikt varsel har en naturlig plikt til å påse at varslet blir behandlet på en forsvarlig og god måte Ansatte Nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen uten å bli utsatt for gjengjeldelse Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for varsling Nærmere om varsling for ansatte finner du her interne sider Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere bes varsle om

  Original URL path: http://hist.no/content/36149/Varsling (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Strategiprosjektet - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  09 Revidert aktivitets og framdriftsplan for strategiprosessen rev pr 05 03 09 xls format pdf format Innspill til bestillingsdokumentet Publisert 04 03 09 Alle innspill finnes nedenfor AHS ASP AFT AMMT ALT TØH AITEL HA LMU UFI Om grunnlagsdokumentet Strategisk grunnlag og resultatene fra gruppearbeidene på strategidagen 13 januar Publisert 02 02 09 Under gruppearbeidene på strategidagen kom det inn mange forslag til å revidere justere og også korrigere det såkalte Strategisk grunnlag dokumentet når det gjaldt hovedutfordringene kapittel 1 Også på Høgskolestyrets eget strategiseminar 8 januar ble det pekt på flere punkter i så måte Innspillene er svært verdifulle og i sum mange Vi viser i denne sammenhengen til de fire hovedgruppenes sammenstilte gruppebesvarelser i korttekst på strategiprosjektets nettside ansattportal eller på internett Mengde kompleksitet og fortolkningsspørsmål i innspillene gjør at det er lite hensiktsmessig å forsøke å revidere grunnlagsdokumentet som var den opprinnelige intensjonen Men hensikten å spisse til et begrenset antall fagfelles hovedutfordringer blir likevel fanget opp i den videre prosessen gjennom arbeidet med det såkalte bestillingsdokumentet Fagområdene avdelingene kan her trekke veksler både på grunnlagsdokumentet og diskusjonene resultatene fra strategidagen Når resultatene fra arbeidet med Bestillingsdokumentet foreligger vil disse bli lagt på strategiprosjektets nettsider Dette samlede utfordringsbildet vil være utgangspunktet for arbeidet med å utforme høringsutkastet til et strategidokument En faktisk feil i dokumentet Strategisk grunnlagmå kommenteres særskilt På side 13 i kapittel 2 5 Samfunn under overskriften Muligheter står det at styret har gjort vedtak om at vi skal ha et obligatorisk tema om innovasjon og regional utvikling i alle våre bachelor og masterstudier Det stemmer ikke Dette forslaget falt med 6 mot 5 stemmer etter lang diskusjon Høgskolestyrets flertall var ikke imot selve emnet Derimot stemte flertallet mot pålegget til alle utdanninger om å gjøre emnet obligatorisk Arnulf Omdal BESTILLINGSDOKUMENT Publisert 20 01 09

  Original URL path: http://hist.no/content/25466/Strategiprosjektet (2015-09-15)
  Open archived version from archive