archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Buaas, Ingrid Østgaard - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Ansatte ved lærer og tolk Buaas Ingrid Østgaard Ansatte ved lærer og tolk Click for English version

  Original URL path: http://hist.no/content/80285/Buaas-Ingrid-Ostgaard (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Carstens, Svein - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  å skrive en populær fremstilling av bolig og boligutviklingen i Trondheim i et tusenårig perspektiv Foranledningen var byjubileet i 1997 Prosjektet var utformet slik at det kom ut et illustrert bilag på ca 35 40 sidet som bilag til TOBBs årsmeldinger i årene 1993 1997 Carstens Bjørkvik 1995 Jeg fant jeg fant En artikkelsamling med arkivfaglig innhold Carstens 1995 Byggetid Industribyen Trondheim tar form ca 1850 1996 Bilag til TOBBs årsmelding 1994 Carstens 1996 I Trondhjemske samlinger utgitt av Trondhjems Historiske forening Per R Christiansen red Trondheim en fengslende by Om fengsel og fengselsutvikling gjennom 250 år Carstens 1996 Boligby og praktbygg Arkitektur og arkitektenes rolle i byutviklingen Bilag til TOBBs årsmelding 1995 Carstens 1996 Gjenreisning motstand og organisering Norges Lastebileierforbund avd Sør Trøndelag 1946 1996 Carstens 1997 Bruksgjenstander og pynteting Om boligens innredning og innretning i et lengre perspektiv Bilag til TOBBs årsmelding 1996 Engasjert som forfatter ved nyutgivelsen av Norsk biografisk leksikon artiklene Carstens 1998 Abraham Berge statsminister Carstens 2000 Halvard Grude Forfang rektor ved Nansenskolen Carstens 2000 Oscar Gustav Jæger professor i sosialøkonomi UiO Carstens Grankvist 2002 St Olavs Hospital Sykehuset på Øya gjennom hundre år Carstens 2003 I Trondhjemske samlinger Utgitt av Trondhjems Historiske forening Pål Thonstad Sandvik red Artikelen Marius Bøckmann en ultrakonservativ sosialmedisinsk pioner Carstens 2004 I Hospitals Patients and Medicine 1800 2000 Conferences Proceedings Rockannsenteret rapport 6 2004 Liberalism and Local Carstens 2006 Lokal sykehusutvikling I en vitenskapelig brytningstid Trondhjems Borgerlige Sygehus senere Trondhjems Communale Sygehus 1805 1902 Doktoravhandlin Norges teknisk naturvitenskapelihe universitet NTNU Ikke publiserte arbeider Carstens 1887 Det frisinnede venstre 1909 192 7 Hovedfagsoppgave i historie Universitetet i Trondheim AVH Carstens 2008 Rammevilkår og drivere i helsebyggerie t Bestilt og antatt artikkel til Landsverneplanen for helsebygg Blir publisert etter at høringsrunde er avsluttet høst 2011 Arkivfaglige arbeider Carstens 1990 Katalog over

  Original URL path: http://hist.no/content/39486/Carstens-Svein (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Cyvin, Jardar - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  lærer og tolk Click for English version Cyvin Jardar Førstelektor ved Fakultet for lærer og tolkeutdanning Besøksadresse Rotvoll allé Seksjon program Grunnskolelærerutdanning Telefon 73 55 97 87 E post Fagområde Naturfagdidaktikk og lærerutdanning i naturfag Undervisning og læring innenfor Biologi zoologi økologi geologi IKT miljø og ressursproblematikk teknologi og design i skolen UBU utdanning for bærekraftig utvikling Entreprenørskap tverrfaglig arbeid i skolen Undervisning og veiledning Informasjonsteknolgi for lærere 10 vt 30 stp avsluttet Naturfag 1 og 2 30 30 stp ved Allmennlærerutdanningen avsluttet PPU 1 og 2 Naturfagdidaktikk 15 15 stp avsluttet Teknologi og design 30 stp avsluttet Entreprenørskap i skolen 30 stp avsluttet Naturfag 1 GLU 1 7 30 stp Naturfag 2 GLU 1 7 30 stp Naturfag 1 KFK Videreutdanning for lærere 1 7 30 stp Forskning Initiert og ledet følgende prosjekter Teknologi i grunnskolen Gammel kart teknologi kart og kompass og ny digigtal kart teknologi GPS og GIS systemer som læringsverktøy i tverrfaglig læring Pågående fra 2006 Bruk av IKT i naturfag på ungdomstrinnet i og omkring Trondheim 2003 2008 2010 og på barnetrinnet i Trondheim 2010 11 Forsøk med utprøving av digitale verkøy i naturfag på barnetrinnet pågående fra 2014 Utviklings og etterutdanningsprosjekter innenfor Entreprenørskap i skolen to av dem innenfor lærerutdanning det tredje var et samarbeidsprosjekt mellom avdeling for teknologi ved hist og avdeling for lærerutdanning For mere informasjonm se http Entreprenorskap hist no Følgeforskning knyttet til utdanning innenfor Entrpernørskap i skolen Prosjektdeltaker i føgende prosjekt Fremme læring gjennom bruk av IKT til Foramativ vurdering i naturfag og matematikk FasMed Eu prosjekt under 7 rammeprogram 2014 2016 Received funding from the European Union s Seventh Framework Programme under grant agreement no 612337 Publikasjoner Se publikasjonsdatabsen i Cristin http www cristin no as WebObjects cristin woa wa fres sort ar pnr 318368 la no action sok

  Original URL path: http://hist.no/content/35348/Cyvin-Jardar (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Dahl, Heidi - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Ansatte ved lærer og tolk Dahl Heidi Ansatte ved lærer og tolk Click for English version Dahl Heidi Førsteamanuensis ved Fakultet for lærer og tolkeutdanning Besøksadresse Rotvoll Allé Lærerutdanninga 7053 Ranheim og Elgeseter gate 10 Tegnspråk og tolkeutdanninga Seksjon program Grunnskolelærerutdanning Telefon 73 55 98 19 E post Fagområde Matematikk Jeg jobber hovedsakelig med GLU1

  Original URL path: http://hist.no/content/39933/Dahl-Heidi (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ding, Liping - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Ansatte ved lærer og tolk Ding Liping Ansatte ved lærer og tolk Click for English version Ding Liping

  Original URL path: http://hist.no/content/56316/Ding-Liping (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Dons, Carl Fredrik - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Ny student Studieåret Praktisk informasjon Timeplaner Studieveiledning Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Ansatte ved lærer og tolk Dons Carl Fredrik Ansatte ved lærer og tolk Click for English version Dons Carl Fredrik Dosent ved Fakultet for lærer og tolkeutdanning Besøksadresse Rotvoll allé Seksjon program Grunnskolelærerutdanning Telefon 73 55 98 33 E post Fagområde Generell pedagogikk didaktikk digital kompetanse organisasjonsutvikling og ledelse Undervisning og veiledning Underviser på grunnutdanning videreutdanning i pedagogikk og sosialpedagogikk samt på masterstudium i skoleledelse Veileder masterstudenter Underviser også på Rektorutdanningen i Midt Norge som er en del av nasjonalt utdanningstilbud for rektorer som gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet Forskning Skoleledelse Læreplanimplementering og skoleutvikling Ledelse i digitale læringsmiljø Barn og unges digitale hverdag Lærerstudenters multimodale skrivepraksisier Styrer råd og utvalg Avdelingsstyret HiST ALT Ansatterepresentant 2004 2011 Prosjektet SNARFILM medlem av faglig referferansegruppe Prosjektet Faglig løft for PPT

  Original URL path: http://hist.no/content/35351/Dons-Carl-Fredrik (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Duggan, Jennifer - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Ansatte ved lærer og tolk Duggan Jennifer Ansatte ved lærer og tolk Click for English version Duggan Jennifer Høgskolelektor II ved Fakultet for lærer og tolkeutdanning Besøksadresse B108 HiST Rotvoll Rotvoll alle 7053

  Original URL path: http://hist.no/content/84509/Duggan-Jennifer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Duguma, Tadesse Guluma - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Ansatte ved lærer og tolk Duguma Tadesse Guluma Ansatte ved lærer og tolk Click for English version Duguma Tadesse Guluma

  Original URL path: http://hist.no/content/89144/Duguma-Tadesse-Guluma (2015-09-15)
  Open archived version from archive