archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Søknad om eksamensadgang som privatist, ASP - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  som privatist ASP Skjemabank Søknad om eksamensadgang som privatist ASP Slik rett til å ta eksamen uten studierett er hjemlet i lov om universitet og høgskoler 3 10 I studieåret 2015 16 tilbys emnet HSYK1006 Anatomi fysiologi biokjemi og mikrobiologi 15 sp for privatister Søknadsfrist 20 august Kontakt avdelingen angående eksamensdatoer Avgift Eksamensavgift per emne med 0 14 studiepoeng kr 1 200 Eksamensavgift per emne med 15 29 studiepoeng kr 1 800 Eksamensavgift per emne med 30 studiepoeng kr 3 000 Studentsamskipnadsavgift Beløp for det de semester du tar eksamen Dersom du allerede har betalt avgift til Studentsamskipnaden må dette dokumenteres Oppmelding til eksamen Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at avgiften er betalt innen fristen Du blir meldt opp av avdelingen når betaling er registrert Vær omhyggelig med utfylling av rubrikkene Adressen du oppgir vil bli brukt til svarsending fra avdelingen Vedlegg fra videregående skole må inkludere alle 3 år dersom det er flere vitnemål Alle vedlegg må attesteres ved et offentlig kontor med stempel og underskrift før du sender dem Presisering Generell studiekompetanse eller realkompetanse kreves for å få eksamensadgang til emner ved avdelingen Enkelte emner har tilleggskrav Det er ikke anledning til å bytte fag etter søknadsfristen Som student med eksamensadgang er du ikke tatt opp som ordinær student og har derfor ikke krav på noen av de fordeler ordinær studentstatus gir Det du har krav på er å få gå opp til eksamen dersom du tilfredsstiller alle forkunnskapskrav som det enkelte emne måtte ha Attester og vitnemål sendes til Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning Postboks 2320 7004 TRONDHEIM Ooops Her gikk noe galt Vennligs prøv igjen 1 Personalia Etternavn Fornavn Fødselsdato ddmmåå Adresse Postnummer Poststed epost Telefon 2 Videregående skole Skolens navn 1 Eksamensår 1 1 Skolens navn 1 2

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=18567&contextId=9447 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Klage på karakterfastsetting - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Studier Skjemabank Klage på karakterfastsetting Skjemabank Klage på karakterfastsetting Før du sender inn klage på karakterfastsetting ber vi om at du 1 leser sensorveiledning løsningsforslag og ser denne i sammenheng med egen besvarelse Dette for å bli bevisst dine prestasjoner og derved kunne forstå hvorfor den aktuelle karakter er gitt I tillegg er også emnebeskrivelsen i fagplan studieplan og vedtatt karakterskala hjelpemiddel til deg for å forstå hvorfor aktuell karakter er gitt Om sensorveiledning se studieforskriftens 5 12 2 2 leverer krav om begrunnelse Denne vil gi deg en forklaring på hvilket grunnlag karakter er fastsatt Dersom du etter å ha gjort dette likevel ønsker å levere klage på karakterfastsetting må du lese informasjonen nedenfor og fylle ut skjema Frist for å klage på karakterfastsetting Frist for å klage på karakteren er tre 3 uker etter at karakteren er kunngjort Hvis du har levert krav om begrunnelse er klagefristen 3 uker fra du mottok begrunnelsen Se universitet og høyskoleloven uhl 5 3 4 Klage Vi gjør oppmerksom på at ny sensur kan skje både til gunst eller utgunst for kandidaten Karakterfastsetting ved

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=13079&contextId=9447 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Skjema for krav om begrunnelse for karaktersetting - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  begrunnelse for karaktersetting Frist for innlevering av krav om begrunnelse er 1 en uke fra karakteren ble kunngjort For muntlig eksamen eller bedømmelse av praktisk ferdighet må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt Jf Uhl 5 3 1 Det skal være utarbeidet sensorveiledning i alle fag der dette er mulig Før du sender inn krav om begrunnelse skal du lese sensorveiledningen og se denne i sammenheng med egen besvarelse Dersom du etter å ha gjort dette likevel ønsker å levere krav om begrunnelse må du fylle ut dette skjemaet Vi gjør oppmerksom på at sensor selv kan velge om begrunnelse for karaktersetting gis skriftlig eller muntlig Jf Universitets og høgskoleloven av 2005 5 3 annet ledd HiST gjør oppmerksom på at en enkeltstudent kan kreve begrunnelse på karaktersetting på gruppeoppgave samt klage på karakter De andre studentene på gruppa omfattes da ikke av enkeltstudentens krav Det er kun studenten som ber om begrunnelse som får forlenget frist for klage på karakterfastsetting Gruppens medlemmer som ikke har bedt om begrunnelse får ikke forlenget frist for å klage på karakterfastsetting For å ha en egen kopi av skjemaet må du skrive ut skjemasiden du har fylt inn før

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=14426&contextId=9447 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Klage på karaktersetting - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Studier Skjemabank Klage på karaktersetting Skjemabank Klage på karaktersetting HiST gjør oppmerksom på følgende Fristen for å klage på karaktersetting er 3 tre uker fra karakteren ble kunngjort alternativt tre uker etter svar på krav om begrunnelse jf universitets og høyskoleloven 5 3 fjerde ledd Karaktersetting kan skje til gunst eller ugunst for klager Karaktersetting ved ny sensurering er endelig og kan ikke påklages jf universitets og høyskoleloven 5 3 sjette ledd Korrespondanse foregår på den epost adressen du har registrert i studentweb Oops her gikk noe galt Vennligst prøv igjen Personopplysninger Har du lest sensorveiledningen der denne finnes Ja Nei Etternavn Fornavn Kandidatnummer Ved eksamens vurderingsform uten kandidatnummer skriv 000 Studentnummer Fødselsdato dd mm åååå e postadresse Her må du fylle ut den adressen som er registrert i StudentWeb Telefon Gateadresse Samme adresse som er registrert i StudentWeb Postnummer Poststed Avdeling som studiet

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=23485&contextId=9447 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Søknad om overflytting til AHS - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  eller to år av et tilsvarende studium ved andre høgskoler eller universitet i Norge kan søke om å fortsette sine studier ved Høgskolen i Sør Trøndelag For å kunne få innvilget søknad kreves det at hele det første studieåret eventuelt første og andre studieår er fullført og bestått i henhold til gjeldende studieplan ved det studiestedet du søker fra Under forutsetning av ledig studieplass ved den aktuelle utdanningen her i 2 eller 3 studieår vil din søknad bli behandlet Det er også en forutsetning for overflytting at det er samsvar mellom studiemodellen ved opprinnelig studiested og vår studiemodell ved den aktuelle utdanningen De som søker om opptak til grunnutdanninger ved Avdeling for helse og sosialfag gjennom Samordna opptak kan søke om innpasning for de fag emner som er avlagt ved andre universiteter høgskoler Innpasning kan skje der emner oppfyller faglige krav om innhold og omfang i tilsvarende emner ved den aktuelle utdanningen på avdelingen Der forkunnskapskravene til 2 eller 3 studieår er oppfylt gjennom innpasning av emner kan studenter tildeles studieplass når det er ledig studieplass i det aktuelle årstrinnet Søkere med deler av studiet fra andre land må søke gjennom Samordna opptak Søkere som har avbrutt sin utdanning må søke om nytt opptak gjennom Samordna opptak Overflyttingssøknader blir behandlet utfra følgende kriterier Ledig studieplass Samsvar mellom studiemodeller Rangering etter karakterer Loddtrekking Søkere må fylle ut eget søknadsskjema Følgende dokumentasjon må legges ved Rett kopi av bekreftelse på studentstatus ved nåværende universitet høgskole fra til Rett kopi av karakterutskrift over eksamener og praksis Rett kopi av vurderingsskjemaer fra praksisstudier og oversikt over praksisens omfang lengde Kopi av fag og studieplan fra det universitetet høgskolen du søker overflytting fra Rett kopi av vitnemål fra videregående skole realkompetanse Dokumentene sender du til Høgskolen i Sør Trøndelag Postboks 2320 7004 TRONDHEIM Dokumentene må

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=19387&contextId=9447 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Søknad om permisjon AHS - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Studier Skjemabank Søknad om permisjon AHS Skjemabank Søknad om permisjon AHS Fyll inn skjemaet Etter du har trykt på send skjema så bør du lagre eller skrive ut PDF filen av skjemaet Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør Trøndelag 3 3 Permisjoner En student som får barn under studiene har i flg uhl 4 5 rett til fødselspermisjon Permisjon kan også gis ved førstegangstjeneste sykdom og andre særskilte grunner Normalt innvilges permisjon for inntil ett år Søknad om permisjon avgjøres av studiedirektøren i samråd med avdelingen Avdelingen kan etter søknad gi en student med permisjon anledning til å gjennomføre nytt forsøk på ikke bestått eksamen Det forutsettes at studieavgift betales for det aktuelle semesteret Særskilte rettigheter for studenter i fødselspermisjon reguleres av uhl 4 5 og eventuelle tilhørende forskrifter Student som er innvilget permisjon skal gis anledning til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen forutsatt at studietilbudet fortsatt eksisterer Utdanningsplanen må

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=20381&contextId=9447 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Søknad om permisjon - Lærer og tolk (ALT) - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Studier Skjemabank Søknad om permisjon Lærer og tolk ALT Skjemabank Søknad om permisjon Lærer og tolk ALT Fyll inn skjemaet Etter du har trykt på send skjema så bør du lagre eller skrive ut PDF filen av skjemaet Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør Trøndelag 3 3 Permisjoner En student som får barn under studiene har i flg uhl 4 5 rett til fødselspermisjon Permisjon kan også gis ved førstegangstjeneste sykdom og andre særskilte grunner Normalt innvilges permisjon for inntil ett år Søknad om permisjon avgjøres av studiedirektøren i samråd med avdelingen Avdelingen kan etter søknad gi en student med permisjon anledning til å gjennomføre nytt forsøk på ikke bestått eksamen Det forutsettes at studieavgift betales for det aktuelle semesteret Særskilte rettigheter for studenter i fødselspermisjon reguleres av uhl 4 5 og eventuelle tilhørende forskrifter Student som er innvilget permisjon skal gis anledning til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen forutsatt at studietilbudet fortsatt eksisterer Utdanningsplanen må tilpasses

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=21699&contextId=9447 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Søknad om permisjon ASP - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Studier Skjemabank Søknad om permisjon ASP Skjemabank Søknad om permisjon ASP Fyll inn skjemaet Etter du har trykt på send skjema så bør du lagre eller skrive ut PDF filen av skjemaet Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør Trøndelag 3 3 Permisjoner En student som får barn under studiene har i flg uhl 4 5 rett til fødselspermisjon Permisjon kan også gis ved førstegangstjeneste sykdom og andre særskilte grunner Normalt innvilges permisjon for inntil ett år Søknad om permisjon avgjøres av studiedirektøren i samråd med avdelingen Avdelingen kan etter søknad gi en student med permisjon anledning til å gjennomføre nytt forsøk på ikke bestått eksamen Det forutsettes at studieavgift betales for det aktuelle semesteret Særskilte rettigheter for studenter i fødselspermisjon reguleres av uhl 4 5 og eventuelle tilhørende forskrifter Student som er innvilget permisjon skal gis anledning til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen forutsatt at studietilbudet fortsatt eksisterer Utdanningsplanen må tilpasses gjeldende fag studieplan Oops her

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=18589&contextId=9447 (2015-09-15)
  Open archived version from archive