archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skikkethetsvurdering - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Lover forskrifter og reglement Lov og regelverk HiST Skikkethetsvurdering Skikkethetsvurdering Skikkethetsnemnd Utdanninger ved HiST som omfattes av skikkethetsvurdering Skikkethetsvurdering i lærer og helse og sosialfagutdanningene Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30 juni 2006 med hjemmel i Lov av 1 april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 4 10 sjette ledd Ikrafttredelse 1 august 2006 Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse eller sosialpersonell Oversikt over utdanninger ved Høgskolen i Sør Trøndelag som omfattes av skikkethetsvurderingen Høgskolestyret oppnevnte i sak HS V 19 12 ny skikkethetsnemnd for perioden 2012 2015 Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen ved høgskolen er seniorrådgiver Sigrid Nesheim Skjærvold avdeling for sykepleierutdanning Institusjonsansvarlig Sigrid Nesheim Skjærvold Avdeling for sykepleierutdanning 73 41 22 64 Leder for skikkethetsnemnda Solrun Valen Avdeling for helse og sosialfag 73 41 24 59 Sekretariat Kjersti

  Original URL path: http://hist.no/skikkethet/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Lover, forskrifter og reglement - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Lover forskrifter og reglement Lover forskrifter og reglement Nasjonalt regelverk Lov og regelverk HiST Lover forskrifter og reglement Aktuelle lover forskrifter retningslinjer og reglement som gjelder for ansatte og studenter ved Høgskolen i Sør Trøndelag Saksbehandlingen ved Høgskolen i Sør Trøndelag er regulert av forvaltningsloven Både forvaltningsloven og offentleglova gjelder for virksomheten på HiST Lov om universiteter og høyskoler er vår

  Original URL path: http://hist.no/lover/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vurdering/eksamen - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  eksamen i alle emner gjøres ved hjelp av StudentWeb Dette gjelder for emner der du skal ta eksamen prosjekt bacheloroppgave og alle emner som vurderes med bestått ikke bestått Det kan være andre løsninger for noen praksisemner Oppmelding til ny utsatt vurdering eksamen skal også gjøres via StudentWeb For at det skal arrangeres ny utsatt eksamen må det være studenter som har stryk eller gyldig fravær fra siste ordinære eksamen i emnet Hvis du vil forbedre karakter i emnet har du tilgang til eksamensavviklingen hvis eksamen arrangeres For emner som har to ordinære eksamener pr år arrangeres ikke ny utsatt eksamen Merk deg at AHS og ASP har avvikende frister for oppmelding til ny utsatt vurdering eksamen fra de andre avdelingene Kontroll av oppmelding Du må selv kontrollere at du er meldt til vurdering eksamen i de aktuelle emnene Kontroller at vurderingsmeldingene er registrert i StudentWeb Dette gjøres ved å gå inn på meldinger under innsyn i StudentWeb Ved eventuell feil på vurderingsmeldingene kontakt studieadministrasjonen Obligatoriske arbeidskrav innleveringer øvinger krav om tilstedeværelse Disse må være innlevert og godkjent før du kan fremstille deg til vurdering eksamen jf Forskrift om studier ved HiST 5 7 Oversikt over obligatoriske arbeidskrav finner du under emnebeskrivelsene til hvert enkelt emne Varsel etter studie og eksamensforskriftens 5 7 3 kan skje på studentens HiST e postadresse Det er svært liten anledning til å kreve tilstedeværelse jf studieforskriften 5 7 4 Det er kun ved praksis eller ferdighetstrening som for eksempel laboratoriumsøvinger det gis anledning til å kreve oppmøte Trekk fra vurdering eksamen Dersom du ønsker å trekke deg fra en vurdering eksamen må det skje senest 2 uker før eksamensdato Trekk fra ordinær og ny utsatt eksamen gjøres via StudentWeb Dersom du ikke trekker deg og ikke møter opp på eksamen vil du miste ett av de tre eksamensforsøkene i emnet Oppmøte De aller fleste skriftlige eksamener starter klokken 09 00 Sjekk på StudentWeb Skriftlig eksamen avholdes ved avdelingens lokaler eller i Trondheim Spektrum Møt opp senest 15 minutter før eksamen starter Dersom du kommer for sent må du henvende deg i administrasjonen eventuelt ta kontakt med høgskolens representant i Trondheim Spektrum Du risikerer å ikke få avlegge eksamen Ingen kandidater har lov å forlate eksamenslokalet før klokken 10 00 Hjelpemidler Tillatte hjelpemidler ved eksamen fremgår av emnebeskrivelsen i studieplanen og på eksamensoppgaven Fravær Er du borte fra eksamen på grunn av sykdom eller annen rimelig grunn må du levere sykemelding eller annen dokumentasjon så snart som mulig Frist for å levere legeerklæring er syv dager regnet fra dato for slutt av vurderingen Ved gyldig fravær kan du fremstille deg til utsatt vurdering Dersom du ikke leverer sykemelding dokumentasjon i tide vil fraværet bli regnet som ugyldig og du har brukt et av de tre eksamensforsøkene i emnet Bare i særskilte tilfeller kan dokumentasjon innlevert senere enn 7 dager etter eksamensslutt godkjennes som gyldig fravær Tilrettelagt eksamen Tilrettelagt eksamen kan innvilges ved behov Behovet må være dokumentert ved attest fra lege logoped evt annen sakkyndig

  Original URL path: http://hist.no/vurdering/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Bibliotek - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Bibliotek Bibliotek Finn databaser Finn e bøker Finn bøker Kildehenvisninger Tilgang hjemmefra VPN Veiledninger Tilgang på nettbrett mobil Kurstilbud Studiehjelp fra biblioteket Praktisk informasjon Biblioteksavdelinger Velkommen til HiST biblioteket SØK ETTER BØKER E BØKER TIDSSKRIFTER ARTIKLER M M I ORIA Du har også mulighet til å bestille og reservere materiale og du kan fornye dine lån Gå til Oria no eller

  Original URL path: http://hist.no/bibliotek/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studiekvalitet ved HiST - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Studiekvalitet ved HiST Avdelingene Kvalitetssystem Evalueringer Kvalitetsindikatorer Kvalitetsrapporter NOKUT evaluering 2013 Prosedyrer og maler Si din mening Studiekvalitetsdagen Studiekvalitetsutvalget SKU Tillitsvalgtkonferansen Læringsmiljøarbeid ved HiST Studiekvalitet ved HiST Studiekvalitet Hva er studiekvalitet ved HiST HiST jobber for høy kvalitet i hele utdanningsløpet og i alle deler av studentens hverdag ved høgskolen Dette gjøres blant annet gjennom jevnlige evalueringer som kan gi oss svar på hvordan vi kan forbedre oss som høgskole Disse sidene gir deg informasjon om hvordan høgskolen arbeider for å sikre og videreutvikle kvaliteten i studiene Kvalitetsarbeidet ved HiST er forankret i Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST Se fanen Kvalitetssystem eller les dokumentet i PDF her Saker og informasjon om Studiekvalitetsutvalget ved HiST finner du under nøkkelordet Studiekvalitetsutvalget Saker og informasjon om studiekvalitetsutvalgene ved avdelingene finner du under avdelingens sider Bildet viser en oversikt over hvilke elementer som inngår i kvalitetssystemet Disse foregår enten på overordnet HiST nivå eller på hver avdeling Tilbakemeldinger I arbeidet med å blir stadig bedre trenger

  Original URL path: http://hist.no/studiekvalitet/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studentdemokrati - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentparlamentet SP er det øverste tillitsvalgtorganet på HiST I SP sitter studenteter alle avdelingene valgt gjennom sitt studentutvalg Studentparlamentets nettside Studentutvalget SU er avdelingens studentorgan noe du er kjent med fra ditt elevråd ved videregående skole Studentutvalget og har som oppgave å arbeide for studentenes beste Det vil si å ivareta studentenes faglige interesser og fremme saker som angår studentenes arbeidsvilkår og trivsel Studentutvalg ved HiST Studentutvalget ved avdeling for teknologi SU AFT Studentutvalget ved avdeling for informatikk og e læring SU AITeL Studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim STØH Studentutvalget ved avdeling for helse og sosial SU AHS Studentutvalget ved avdeling for sykepleierutdanning SU ASP Studentutvalget ved avdeling for lærer og tolkeutdanning SU ALT Studentparlamentet fremmer studentenes syn på saker og ivaretar studentenes stemme også i saker som taes opp til behandling i øvrige råd og utvalg SP oppnevner representanter til Høgskolestyret ved HiST HS Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon NSO Velferdstinget i Trondheim VT Studiekvalitetsutvalget ved HiST SKU Høgskolens Klagenemd Læringsmiljøutvalget ved HiST LMU HiSTs Råd for samarbeid med arbeidslivet RSA Andre interesseorganisasjoner for studenter Organisasjon Hva Nettside Facebook Velferdstinget Trondheimsstudentenes svar på velferdsstaten velferdstinget no Velferdstinget NSO Norsk studentorganisasjon Norsk Studentorganisasjon student no NSO Fysio Norsk fysioterapeutforbund Fysioterapeutstudentenes interesseorganisasjon

  Original URL path: http://hist.no/demokrati/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studentliv - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Velkommen som ny HiST student Studentliv Studentliv Linjeforeninger Studentliv Studiemiljøet i Trondheim er veldig bra Her finnes en rekke studentsosiale foreninger interesseorganisasjoner og egne studentmedier som kontinuerlig bidrar og jobber for studentenes interesser og for at Trondheim skal fortsette å være Norges beste studieby Dette kan du bli en del av engasjer deg gjerne Studentpolitikk velferd og nyskaping Hva Nettside Facebook Studentparlamentet SP Øverste studdentpolitiske organ ved HiST studentparlamentet com hist no studentparlamentet Studentparlamentet Studentutvalg SU Avdelingenes studentorgasn hist no studentdemokrati Velferdstinget Trondheimsstudentenes svar på velferdsstaten velferdstinget no Velferdstinget START HiST Fremme interessen for innovasjon og entreprenørskap starthist no START HiST Quak Fadderforeningen og mottaksorgan for de ca 4000 nye studentene som starter på HiST DMMH og NKF hvert år quak no Quak Studietiden handler ikke bare om å ta mange studiepoeng Engasjér deg i en av HiSTs mange studentorganisasjoner Studentsosiale foreninger ved HiST Se egen oversikt over Linjeforeninger ved HiST Forening Hva Nettside Facebook HiSSI Studentidrett på HiST hissi no HISSI Jentenett Nettverk for jenter i et mannsdominert studium IIE jentenett hist no Jentenett Trondheim Teknikersamfunn Paraplyorganisasjon tilknyttet

  Original URL path: http://hist.no/studentliv/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • SiT (Studentsamskipnaden) - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student SiT Studentsamskipnaden Student Ny student Studieåret Praktisk informasjon Timeplaner Studieveiledning Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni SiT for deg som er student SiT Studentsamskipnaden i Trondheim tilbyr deg mye av det du trenger for å gjøre studietiden så problemfri og effektiv som mulig SiT skal i samarbeid med studentene utvikle attraktive velferdstilbud varer og tjenester som studentene har behov for Sit er organisert i tre utøvende tjenester SiT Bolig SiT Kafe og SiT Velferd SiTs tjenester Barn og familie barnehager Bolig studenthybel Helse helsesøster og doktor Mat og drikke kantine Rådgiving gode råd kurs Trening treningstilbud gjennom SiT Idrett Pensumlitteratur Bokhandel Akademika har butikk på alle HiST sine campus Bibliotek HiST har biblioteksavdeling på alle campus Semesteravgift Alle studenter i Norge må betale semesteravgift til sin studentsamskipnad SiT har valgt å la studentene selv via Velferdstinget avgjøre hvordan pengene skal brukes Velferdstinget foreslår

  Original URL path: http://hist.no/sit/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive