archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MRSA - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  StudentWeb Ny student Studieåret Praktisk informasjon Timeplaner Studieveiledning Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Praktisk informasjon MRSA Praktisk informasjon HiST Campus Brukersenter MRSA Meticillinresistente gule stafylokokker Studenter som skal ha praksis klinisk undervisning ved sykehus sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie plikter å gjennomgå undersøkelse for MRSA Kravet gjelder dersom studenten i løpet av de siste tolv måneder har arbeid i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden Kravet til undersøkelse gjelder også dersom studenten i løpet av de siste tolv månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet Alle studentene på disse utdanningene skal fylle ut egenerklæringsskjema Forhåndsundersøkelse MRSA Studentene er selv ansvarlig for å bli undersøkt Resultatet av undersøkelsen må være klar før studenten kan starte i praksis Henvisninger Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet antibiotikaresisetente bakterier Retningslinjer for gjennomføring og vurdering

  Original URL path: http://hist.no/content/41395/MRSA (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Vaksinasjon mot tuberkulose - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  2016 Forside Studier Opptakstjenesten Regelverk Vaksinasjon mot tuberkulose Regelverk Opptakskrav Rangering Reservering av studieplass Tidlig opptak Lokal forskrift Realkompetanse Politiattest Vaksinasjon mot tuberkulose Vaksinasjon mot tuberkulose Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte Det er lite tuberkulose i Norge i dag og det gis derfor ikke rutinemessig BCG vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet Studenter som er født i 1995 eller senere ikke er beskyttet mot tuberkulose med BCG vaksine Under praksis og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan studenter ha økt risiko for å smittes med tuberkulose Dette gjelder studenter som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide i laboratorier som driver tuberkulosediagnostikk Studenter ved disse utdanningene anbefales derfor å vaksinere seg mot tuberkulose Beskyttelsen inntrer 6 12 uker etter vaksinasjonen Praksissteder kan nekte å ta imot en student som ikke er vaksinert eller velge å sette denne til annet arbeide som ikke innebærer risiko for tuberkulosesmitte Skal du ha praksis ved St Olavs Hospital eller Helse Nord Trøndelag i løpet av studiet stilles det krav fra om at du er vaksinert Hvis du ikke har fått BCG vaksine tidligere kan du kontakte kommunehelsetjenesten på ditt hjemsted og be om BCG vaksinasjon Etter vaksinasjon vil du få

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=22200&contextId=28541 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Politiattest - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  i psykisk helsearbeid Videreutdanning i Magnetisk Resonans ViMR Videreutdanning i ultralyd og hjerte og kar Grunnkurs i ultralyd Videreutdanning i ultralyd og kar Masterutdanninger Søkere til masterutdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven 39 første ledd i forbindelse med opptak Dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning Ved opptak til følgende masterutdanninger skal søkere levere politiattest ved opptak høst 2015 Master i matematikkdidaktikk for 1 7 Master i matematikkdidaktikk for 5 10 Master i norskdidaktikk 1 7 Master i norskdidaktikk 5 10 Master i psykisk helsearbeid Når er fristen for å levere politiattest uten merknader Når du mottar bekreftelse på opptak må du umiddelbart søke politiet om utstedelse av politiattest Det kan ta noen uker for politiet å få ordnet med dette Vær derfor ute i god tid Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder Dersom du ikke har merknader på politiattesten skal denne leveres ved studiestart Hva gjør jeg hvis jeg har merknader på politiattesten Får du tilbud om studieplass og har merknader på politiattesten se under skal du sende politiattesten til HiST senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt Hvilke konsekvenser kan merknad på politiattesten ha I barneomsorgsattesten skal det fremgå om du er siktet tiltalt har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av følgende paragrafer i straffeloven 162 narkotika 192 197 199 200 annet ledd 201 første ledd bokstav c 201a 203 204a seksualforbrytelser og sedelighet 219 familievold 224 menneskehandel 229 annet og tredje straffealternativ legemsbeskadigelse 231 grov vold 233 drap og 268 grovt ran Om det kommer merknader på politiattesten på lovparagrafene over vil HiSTs klagenemnd behandle søknaden din om opptak i lys av merknadene på politiattesten Det er viktig å være klar over at merknad på politiattesten ikke fører til automatisk tap av rett til å delta i praksisstudier klinisk undervisning Nemnda skal med bakgrunn i forholdene ved den kliniske undervisningen og praksisopplæringen på den utdanningen du er tilbudt studieplass og opplysningene om de forhold som ligger til grunn for politiattesten vurdere om hensynet til pasienter klienter elever eller andre skal føre til utestengning fra praksisopplæring eller klinisk undervisning Dersom det fremgår av en politiattest at du har merknader som er relevante for studiet du er tatt opp til vil du straks bli underrettet om hvilken rett du har til gratis advokatbistand etter statens salærsatser Det er ditt ansvar å fremlegge dokumentasjon om fohold som ligger til grunn for politiattestens merknader Dette kan være utskrift av siktelse tiltale forelegg og dom Når du har skaffet all nødvendig dokumentasjon og oversendt dette til HiST har høgskolen 10 dager på å oversende saken til institusjonens klagenemnd Denne fristen er absolutt Det er viktig at du skaffer informasjon så raskt som mulig da du ikke har rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den aktuelle utdanningen

  Original URL path: http://hist.no/politiattest/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Brannvern ved HiST - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Administrasjon Seksjon for campus og drift Brannvern ved HiST Brannvern ved HiST Brannvern ved studiested Øya Brannvern ved HiST Velkommen til HiST sine brannvernsider Til høyre finner du lenker til brannopplæringen ved HiST Ved hjelp av brannopplæringssidene skal alle ansatte ved Høgskolen i Sør Trøndelag kunne tilegne seg nødvendig teoretisk brannverninformasjon i tillegg kan du klikke deg rundt på de forskjellige sidene med brannverninformasjon lenker til sentrale brannverninstrukser ved HiST Til venstre finner du lenker til spesifikk brannverninformasjon til de enkelte studiestedene Sentrale branninstrukser Generell branninstruks Branninstruks områdeansvarlig Branninstruks eksamensvakt Instruks varme arbeider Opplæringsfoiler for nytilsatte og studenter Visste du at De byggene Høgskolen i Sør Trøndelag benytter til undervisning blir av myndighetene betegnet som såkalte 13 a bygg eller særskilte brannobjekter klasse a Dette innebærer at de er underlagt noen av de strengeste brannvernkrav som stilles til bygninger Bakgrunnen for dette er at

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=3530&contextId=28541 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Seksjon for campus og drift - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Administrasjon Seksjon for campus og drift Seksjon for campus og drift Brannvern ved HiST Seksjon for campus og drift Seksjon for campus og drift har ansvar for drift og utvikling av HiSTs lokaler innenfor tre hovedområder Bygningsdrift Renhold Campusutvikling Bygningsdrift finner du på studiestedene Elgeseter Øya Kalvskinnet

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=23313&contextId=28541 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hva betyr rombetegnelsene? - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  informasjon Studiestøttesystemer Romreservasjon TimeEdit Hva betyr rombetegnelsene Romreservasjon TimeEdit Slik forstår du rombetegnelser på HiST Vi jobber med oppdatering av rombetegnelser på HiST og med de ulike campus forsøker vi nå harmonisere måten vi angir rombetegnelser Rombetegnelser Alle rom som kan reserveres i TimeEdit har flere bokstaver og tall og her kommer en forklaring på hva alle bokstavene og sifrene står for De to første bokstavene angir hvilken campus det er snakk om KA Kalvskinnet ELG Elgeseter Handelshøyskolen T2 Tungasletta 2 TV Tungaveien 32 RO Rotvoll ØY Øya Den første bokstaven etter bindestreken forteller hvilket bygg bygning rommet er i Mesteparten av byggene på HiST sine campus har bygg A B C osv mens Kalvskinnet og Øya har andre betegnelser Kalvskinnet BR Brygghuset i E C Dahls gate 2 E Arkitekt Christies gate 2 G Gunnerus gate 1 K Kjelhuset i E C Dahls gate 2 R Retorten i Gunnerus gate 1 S Sverres gate 10 Prins Prinsen kino sal 6 SH Schnitlergården Øya BEV Bevegelsessenteret E14 Fichebygget GAS Gastrosenteret KBA Kvinne barn senteret LAB Labsenteret MTFS Medisinteknisk Forskningssenter NEV Nevrosenteret ØH Øya Helsehus Neste bokstav etter bindestreken angir typen rom A Auditorium U Undervisningsrom G Grupperom M Møterom F

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=20009&contextId=28541 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Høgskolens klagenemnd - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  5 2 Klagenemnda er vedtaksorgan for skikkethetssaker ved HiST Skikkethetsnemnda innstiller til høgskolens klagenemnd som på bakgrunn av innstillingen fatter vedtak om en student er skikket eller ikke skikket for yrket og eventuelt vedtak om utestengning som følge av dette Klagenemnda ved HiST skal selvstendig prøve alle sider av saken Underretting om vedtak og klageadgang Den enheten som på vegne av HiST treffer et enkeltvedtak skal sørge for at vedkommende vedtaket gjelder underrettes om vedtaket så snart som mulig Sammen med vedtaket skal det informeres om klageadgang klagefrist klageinstans og fremgangsmåte ved klage Klagefrist for enkeltvedtak er i utgangspunktet tre uker fra det tidspunkt underretting om vedtaket er kommet frem til den det gjelder Det er enkeltvedtak som kan påklages Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer jf fvl 2 litra b Studenter som vil klage bør gjøre dette slik det er beskrevet i fvl 32 Klagen stiles til høgskolens klagenemnd men sendes til instansen som fattet vedtaket du som student vil klage på Den som klager må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse Hvis førsteinstansen ikke finner grunnlag for å endre tidligere vedtak gi klager medhold og klager opprettholder klagen ved å ikke trekke den skal saken sendes uten ugrunnet opphold til høgskolens klagenemnd til endelig avgjørelse Enkeltvedtak kan påklages både på grunnlag av saksbehandlingsfeil og på grunnlag av det faktiske innholdet i vedtaket Et eksempel på saksbehandlingsfeil som kan være avgjørende for vedtakets innhold er at studenten ikke har fått anledning til å gi sitt uttrykk for syn på saken jf fvl 41 Klagenemnda behandler ikke saker som gjelder tilsettingsforhold karakterfastsetting og opptak gjennom Samordna opptak Informasjons og opplysningsplikt HiST har plikt til å opplyse studenter om sine rettigheter i forbindelse med klagesaker opplysninger om klagerett klagefrist

  Original URL path: http://hist.no/klagenemnd (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Timeplaner IIE - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Timeplaner Timeplaner IIE Timeplaner Timeplaner IIE Timeplaner ved Institutt for Informatikk og e læring IIE Du finner timeplaner for campus studiene ved IIE på følgende sider Bachelor i IT støttet bedriftsutvikling

  Original URL path: http://hist.no/content/15834/Timeplaner-IIE (2015-09-15)
  Open archived version from archive