archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Høgskolens klagenemnd - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  skikkethetssaker ved HiST Skikkethetsnemnda innstiller til høgskolens klagenemnd som på bakgrunn av innstillingen fatter vedtak om en student er skikket eller ikke skikket for yrket og eventuelt vedtak om utestengning som følge av dette Klagenemnda ved HiST skal selvstendig prøve alle sider av saken Underretting om vedtak og klageadgang Den enheten som på vegne av HiST treffer et enkeltvedtak skal sørge for at vedkommende vedtaket gjelder underrettes om vedtaket så snart som mulig Sammen med vedtaket skal det informeres om klageadgang klagefrist klageinstans og fremgangsmåte ved klage Klagefrist for enkeltvedtak er i utgangspunktet tre uker fra det tidspunkt underretting om vedtaket er kommet frem til den det gjelder Det er enkeltvedtak som kan påklages Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer jf fvl 2 litra b Studenter som vil klage bør gjøre dette slik det er beskrevet i fvl 32 Klagen stiles til høgskolens klagenemnd men sendes til instansen som fattet vedtaket du som student vil klage på Den som klager må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse Hvis førsteinstansen ikke finner grunnlag for å endre tidligere vedtak gi klager medhold og klager opprettholder klagen ved å ikke trekke den skal saken sendes uten ugrunnet opphold til høgskolens klagenemnd til endelig avgjørelse Enkeltvedtak kan påklages både på grunnlag av saksbehandlingsfeil og på grunnlag av det faktiske innholdet i vedtaket Et eksempel på saksbehandlingsfeil som kan være avgjørende for vedtakets innhold er at studenten ikke har fått anledning til å gi sitt uttrykk for syn på saken jf fvl 41 Klagenemnda behandler ikke saker som gjelder tilsettingsforhold karakterfastsetting og opptak gjennom Samordna opptak Informasjons og opplysningsplikt HiST har plikt til å opplyse studenter om sine rettigheter i forbindelse med klagesaker opplysninger om klagerett klagefrist og formelle krav til klage samt

  Original URL path: http://hist.no/content/41808/Hogskolens-klagenemnd (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Eksamenskontoret - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Fakultet for lærer og tolkeutdanning Ledelse og organisasjon Administrasjonen på Rotvoll Eksamenskontoret Eksamenskontoret Innlevering av mapper og prosjektoppgaver Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensurveiledning Eksamenskontoret på Rotvoll Her er nyttig eksamensinfo og skjemaer for deg som er student på lærer eller tolk Spesielle behov Hvis du har behov for tilrettelagt eksamen ta kontakt med eksamenskontoret ved studiestart Se hva slags tilbud du kan få og tidsfrister Studentweb I Studentweb kan du administrere mye selv uten å være avhengig av studieadministrasjonens åpningstider Du trenger PIN kode til Studentweb Har du mistet koden Logg på med personnummer Velg send PIN kode til e post HiST epost Servicesenteret kan også gi deg koden hvis du viser legitimasjon Husk å oppdatere all info om deg i Studentweb Alle som underviser ved ALT deltar i vurderingsarbeid på eget fagfelt I tillegg benytter vi eksterne sensorer se vedlagt fil Lover og regler Lov om universitet og høyskoler Forskrift om studier og eksamen ved HiST Nyttig for deg StudentWeb Tidligere eksamensoppgaver Skjemaer Søknad om

  Original URL path: http://hist.no/alt/eksamen/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Sensorer ved Fakultet for teknologi - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Industriell automatisering Dag Aune Per Åsmund Jørgensen TELE2010 Digital system konstruksjon Bjørn Barstad Larsen Innleid TELE3007 Anvendt instrumentering Ian Muri TALM1009 Fysikk og kjemi Trine Høiberg Andersen og Olav Bjørlo TMAT1002 Generell kjemi Åse Strand 04 des TBYG1001 Innf Ing faglig Robert Mortensen TKJE1002 Gen kjemi Lene Østby HRAD1011 Sykdomslære 1 Ragnhild Berg Kolstad 05 des TBYG1001 Innf Ing faglig Robert Mortensen TBYG3018 Design of Offshore Structures Rolf Edvard Petersen TELE1004 Datateknikk Herman Ranes Valdemar Finnanger TFNE3004 Effektiv energibruk Håvard Karoliussen TKJE3004 Stoffsep og prosesskjemi Aase Godø TMAT2002 Ernæring Anne Feren 08 des TLOG2001 Prosjektstyring Tore Lennart Lauritzen TMAS2007 Mekatronikk Herman Olsen TMAS2002 Elektro og Autom tekn 2 Herman Olsen TMAS2010 Termodynamikk og fluidmekanikk Oddbjørn Sjøvold TMAT3006 Grunnleggende bed øk og innf Org Teori Jørn Håvik 09 des TELE2002 Elektronikk Ingrid Kvakland TFNE2002 Fluidmekanikk Tania Bracchi Alessandro Nocente TKJE2002 Fysikalsk kjemi Iselin Aakre TMAT1003 Matematikk Åse Strand HBIO1003 Mat stat Data Siri Drogset HRAD2013 Farmakologi og legem håndtering Randi Reidunsdatter Wenche Wannebo 10 des TBYG2001 Geologi og geoteknikk Olav R Aarhaug TBYG3017 Betong 2 Rolf Edvard Petersen og Magnus Rafnsson TKJE3005 Bioteknologi Eirik Sundby og Ina Stuen TKJE3006 Kjemisk analyse Eirik Sundby TLOG3007 Ledelse av integrerte verdikjeder Tina Bjørnevik Aune TMAT2001 Biokjemi biotek Sven Olav Aastad HBIO2002 Fysikk m m tek Siri Drogset HRAD1003 Radiografisk bildefremstilling Kathrin Ansok Jan Oscar Aaknes Nilsen 11 des TALM1001 Matematikk 1 Kåre Bjørvik TALM1003 Matematikk 1 Roar Berge Ståle Ramstad Eirik Spets 12 des TBYG3011 Stål og trekonstruksjoner Roger Bergh og Per Otto Yttervoll TBYG3012 Veg VA og arealplan Rolf Edvard Petersen og Nils Kobberstad TELE3006 Kontrollanlegg og PLS Arnfinn Hofstad Ola Furuhaug TELE3008 Sensor og instrumenterings teknikk Dag Roar Hjelme TFNE3003 Energilagring Odne Burheim Håvard Karoliussen TMAT1012 Intromat Jørgen Lerfall TMAT 3001 Vid mikrobio Ove Johan Frøyen HRAD2005 Magnetisk Resonans MR Beathe Sitter

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=23559&contextId=85020 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Finn databaser - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  på PC er på bibliotek auditorier og klasserom Kun via HiST nett eller VPN Installasjon på bærbare maskiner fra P Campus Reseach Insight Instruksjoner i LesMeg txt CRSP CRSP 1925 US Stock Database inneholder historisk prisinformasjon og corporate actions fra NYSE NASDAQ Amex og Arca helt tilbake til 1925 Tilgjengelig for studenter på HHiT på PC er på bibliotek auditorier og klasserom Mer info Datastream Finansielle data bedrifts og markedsinformasjon for selskaper over hele verden i tillegg tidsserier fra flere millioner globale finasielle instrumenter verdipapirer og indikatorer for ulike aktivaklasser Integreres gjennom add ins med Excel Powerpoint og Word Tilgang på Biblioteket ved Handelshøyskolen DOAJ Open access tidsskrifter innen en rekke fagområder EconLit The American Economic Association s elektroniske bibliografi Indekserer økonomisk litteratur fra hele verden Omfatter bla artikler bøker bokanmeldelser og avhandlinger Veiledningsvideo EMBASE Referanser til tidskriftartikler innen biomedisin farmakologi toksikologi yrkesmedisin og miljø helse Veiledning Emerald Fulltekstartikler fra ca 200 tidsskrifter innen ledelse og administrasjon business and management EBSCO ERIC Referanser til artikler i tidsskrifter innen pedagogikk Har sammendrag fra de fleste artiklene Inngang via Ebsco Veiledningsvideo Essential Science Indicator Verktøy som rangerer forfattere institusjoner land og tidsskrifter basert på siteringsdata i Web of Science Europa World Plus Oppslagsverk som gir grundig politisk økonomisk historisk og sosial informasjon om mer enn 250 land og områder i verden Food Science Source Fulltekstdatabase for næringsmiddelfag Veiledningsvideo Free Medical Journals Tilgang til medisinske tidsskrifter i fulltekst Generell veileder i pediatri Oppslagsverk for hvordan diagnostisere utrede og behandle alle vanlige sykdommer som barn kan få eller bli født med Global Health Referanser til publikasjoner om folkehelse ernæring medisinsk entomologi helseutdanning og ulike sykdommer Google Scholar Finn forskning referanser og fulltekst Helsebiblioteket Gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag tilgang til sentrale kunnskapskilder HighWire Press Tilgang til medisinske tidsskrift i fulltekst Idunn Fulltekstdatabase med et utvalg norske fagtidsskrifter IEEE Fulltekstdatabase for elektro bioteknologi og IKT Inneholder artikler konferansepublikasjoner og standarder ISI Web of Science Er nå erstattet med Scopus Journal Citation Report Gir siteringsinformasjon og impact factor JoVE Introduksjonsvideoer til grunnleggende laboratorieteknikker JSTOR Fullteksttidsskrifter for alle fagområder Legathåndboken Oversikt over stipend og legater til utdanning videreutvikling kultur idrett og forskning samt til sosial hjelp Lovdata Pro Gir deg tilgang til lover forskrifter og rettskilder Ansatte må registrere seg med egen bruker for tilgang til personlige arbeidsverktøy Medline Referanser til tidsskriftartikler innen medisin og helsefag Veiledning NMKL Norsk metodikkomité for næringsmidler Ansatte finner brukernavn og passord i passordlista på ansattportalen Studenter finner det på Itslearning NORART Referansedatabase for norske og nordiske tidsskrifter Norsk elektronisk legehåndbok Medisinsk oppslagsverk om sykdommer symptomer og medisiner Ordnett Ordbøker fra Kunnskapsforlaget OTseeker Database for kunnskapsbasert ergoterapi Du må opprette personlig bruker for å få tilgang Ovid Nursing Full Text Plus Referanser til tidsskriftartikler innen sykepleie Også noe tilgang til tidsskrifter i fulltekst Palgrave Dictionary of Economics Økonomisk oppslagsverk med masse materiale av høy kvalitet PEDro Database om forsøk og behandlingseffekt innen fysioterapi PressReader Gir deg tilgang til over 4000 aviser og tidsskrifter fra mange land Av norske aviser

  Original URL path: http://hist.no/finn-artikler/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Finn e-bøker - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Bibliotek Finn e bøker Bibliotek Finn databaser Finn e bøker Finn bøker Kildehenvisninger Tilgang hjemmefra VPN Veiledninger Tilgang på nettbrett mobil Kurstilbud Studiehjelp fra biblioteket Praktisk informasjon Biblioteksavdelinger Finn e bøker HiST biblioteket har et stort utvalg e bøker tilgjengelig for studenter og ansatte ved HiST Alle e bøker er tilgjengelig så lenge du er på HiSTs nettverk eller er koblet til nettverket via VPN Bøker fra alle leverandører er søkbare fra Oria Avgrens da søket på materialtype e bøker This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here Vi har for øyeblikket 4 hovedleverandører av e bøker Ebrary 100 000 e bøker innen de fleste fagområder Se vår veiledningsvideo og lær hvordan du bruker ebrary Safari Books Online Her finner du e bøker innen IT fag Ebsco E bøker innen flere fagområder DawsonEra Her får du tilgang til etterspurte bøker innen flere fagfelt innlogging via Feide

  Original URL path: http://hist.no/eboker/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Finn bøker - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Bibliotek Finn bøker Bibliotek Finn databaser Finn e bøker Finn bøker Kildehenvisninger Tilgang hjemmefra VPN Veiledninger Tilgang på nettbrett mobil Kurstilbud Studiehjelp fra biblioteket Praktisk informasjon Biblioteksavdelinger Finn bøker På denne siden finner du en oversikt over bibliotekbaser og andre baser du kan bruke for å søke opp bøker Norske bibliotekbaser Oria Felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag og forskningsbibliotek Veiledningsvideo HD Boknett Tjeneste fra Forlagssentralen med pekere til bokhandlere bibliotek forlag anmeldelser etc Nasjonal bibliotekets databasetjenester Gir tilgang til en rekke norske databasetjenester samt til utenlandske nasjonalbibliotek Biblioteksøk Nasjonal søketjeneste med info om bøker elektroniske publikasjoner lydbøker m m i norske bibliotek Biblioteksøk viser hvilke bibliotek som eier publikasjonen du er ut etter Samsøk Trøndelag Søk i alle bibliotek i Trøndelag Trondheim folkebiblioteks bibliotekbase This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here E bøker Hist biblioteket har et stort utvalg e bøker tilgjengelig for studenter og ansatte ved HiST Se mer på vår side om e bøker This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking

  Original URL path: http://hist.no/finn-boker/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kildehenvisninger - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Bibliotek Kildehenvisninger Bibliotek Finn databaser Finn e bøker Finn bøker Kildehenvisninger Tilgang hjemmefra VPN Veiledninger Tilgang på nettbrett mobil Kurstilbud Studiehjelp fra biblioteket Praktisk informasjon Biblioteksavdelinger Kildehenvisninger litteraturlister Antallet referansestiler er nesten like høyt som antall fagområder og det kan

  Original URL path: http://hist.no/kildehenvisninger/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tilgang hjemmefra/VPN - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Bibliotek Tilgang hjemmefra VPN Bibliotek Finn databaser Finn e bøker Finn bøker Kildehenvisninger Tilgang hjemmefra VPN Veiledninger Tilgang på nettbrett mobil Kurstilbud Studiehjelp fra biblioteket Praktisk informasjon Biblioteksavdelinger Tilgang til bibliotekressurser hjemmefra HiST biblioteket betaler for en del elektroniske ressurser som ansatte og studenter ved HiST har gratis tilgang til Så lenge du er på en datamaskin på HiSTs nettverk dvs har en IP adresse som tilhører HiST f eks Eduroam eller er koblet til via VPN vil dette fungere automatisk da vil du bli gjenkjent med HiST adresse og du får adgang til ressursene Dersom du ikke er koblet til VPN og sitter utenfor HiSTs nettverk eller om IP tilgangen skulle svikte får du ikke automatisk tilgang til disse tjenestene Dette er fordi det bare er studenter og ansatte på HiST som har tilgang til disse tjenestene og derfor må man identifisere seg før man får tilgang Pålogging via VPN Får du ikke automatisk tilgang via nettverket vil det enkleste være å logge seg på via VPN Dersom du trenger hjelp til dette kan du kontakte brukersenteret på telefon

  Original URL path: http://hist.no/tilgang-hjemmefra/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive