archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kvalitetsrapporter - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport 2010 Kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2007 Kvalitetsrapport 2006 Kvalitetsrapport 2005 Kvalitetsrapport 2004 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapporter fra høgskolen og avdelingene ligger i menyen Rapportene går

  Original URL path: http://hist.no/content/47123/Kvalitetsrapporter (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • NOKUT-evaluering 2013 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST NOKUT evaluering 2013 NOKUT evaluering 2013 NOKUTs evalueringsrapport Innsendte dokumenter Informasjon om NOKUT NOKUTs kriteriesett Evaluering av høgskolens kvalitetssystem 2006 Evaluering av høgskolens kvalitetssystem våren 2013 Høgskolens kvalitetssystem ble godkjent av styret i NOKUT i september 2013 I følge lov om universiteter og høgskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system for kvalitetssikring av utdanningen Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver gang institusjonen evalueres NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen har i oppgave å kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge Siste NOKUT besøk ved HiST var i 2006 og 2 runde ble gjennomført våren 2013 I tillegg til å foreta en generell vurdering av høgskolens kvalitetssystem ønsket NOKUT i denne runden å i tillegg konsentrere seg om utvalgte tema områder og program Læringsutbytte Komiteen ønsket å se på hvordan vi jobber med læringsutbytte hvordan læringsutbyttebeskrivelsene er formulert og samsvaret mellom studieplansmalene og den faktiske studieplanen Hvordan måler vi oppnådd læringsutbytte Hvilke prosedyrer har vi for å sikre at studentene oppnår det definerte læringsutbyttet utover bruk av eksamen Utvalgte studieprogram GLU 5 10 ALT Master i økonomi og administrasjon Handelshøyskolen Praksis Komiteen ønsket å se på hvilke rutiner høgskolen har for kvalitetssikring av praksis Utvalgte studieprogram GLU 5 10 ALT Bachelor sykepleie ASP Komiteens vurdering Komiteen skriver Det er komiteens vurdering at Høgskolen i Sør Trøndelag gir arbeidet med studiekvalitet høy prioritet og at institusjonen har et system for kvalitetssikring av utdanningen som er velegnet for å nå de mål den har satt seg for kvalitetsarbeidet Systemet frambringer etter komiteens syn tilstrekkelig dokumentasjon til å gi høyskolens ledelse et godt grunnlag for å vurdere studiekvaliteten ved høyskolen Systemet fremmer bred deltakelse i kvalitetsarbeidet og ansvar og roller

  Original URL path: http://hist.no/nokut2013/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Prosedyrer og maler - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Prosedyrer og maler Prosedyrer og maler ASKU mandat Forskningsbasert utdanning Studieplanveileder Praksis Selvevaluering av nye studieprogram Selvevaluering av utvalgte studieprogram Si Din Mening Studieevalueringer på

  Original URL path: http://hist.no/content/37090/Prosedyrer-og-maler (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Si din mening! - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Kvalitetsrapporter NOKUT evaluering 2013 Prosedyrer og maler Si din mening Studiekvalitetsdagen Studiekvalitetsutvalget SKU Tillitsvalgtkonferansen Læringsmiljøarbeid ved HiST Si din mening Din mening er viktig for HiST Har du gode ideer til hvordan vi kan bli bedre Gi oss din tilbakemelding Studentenes meninger er viktige for HiST og for at vi skal bli stadig bedre trenger vi å høre om ditt inntrykk av læringsmiljøet kvaliteten på dine studier og din studiehverdag Gjennom Si din mening kan du gi tilbakemeldinger til høgskolen send inn meninger inntrykk ros og ris Når du sender inn en beskjed her vil meldingen din automatisk bli sendt til kvalitetsutreder i Høgskoleadministrasjonen som deretter formidler meldingen til den som kan hjelpe deg i anonymisert form Du vil motta en e post med en bekreftelse på at HiST har motatt meldingen din Denne funksjonen skal ikke erstatte den løpende dialogen mellom student og ansatt Har du spørsmål eller klager er det viktig at du først tar dette opp med den det gjelder På avdelingens nettsider finner du kontaktinformasjon til ansatte ved ditt program Dersom du er usikker på hvem du skal kontakte eller hva som er rette kanal for din tilbakemelding kan du her spørre oss om dette For

  Original URL path: http://hist.no/studiekvalitet/si-din-mening/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studiekvalitetsdagen - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Studiekvalitetsdagen Studiekvalitetsdagen Studiekvalitetsdagen 2012 Studiekvalitetsdagen 2011 Studiekvalitetsdagen 2009 Studiekvalitetsdagen 2008 Studiekvalitetsdagen 2007 Studiekvalitetsdagen 2006 Studiekvalitetsdagen 2014 Studiekvalitetsdagen Høgskolen gjennomfører hvert år en spesiell studiekvalitetsdag der et aktuelt kvalitetstema

  Original URL path: http://hist.no/studiekvalitetsdagen/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tillitsvalgtkonferansen - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Tillitsvalgtkonferansen Tillitsvalgtkonferansen Om Tillitsvalgtkonferansen Program 2011 Program 2010 Program 2009 Program 2008 Er du eller vurderer du å bli tillitsvalgt Som tillitsvalgt får du utviklet deg selv og får muligheten til å bli kjent med andre engasjerte studenter Tillitsvalgtkonferansen er en dag der du som student får innføring i hvordan tillitsvalgtarbeid foregår samt hvilke rettigheter du

  Original URL path: http://hist.no/tillitsvalgtkonferansen/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Læringsmiljøarbeid ved HiST - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  enhver tid opplever et fullt ut forsvarlig og godt læringsmiljø Dette skjer i samarbeid med studentene selv Et godt læringsmiljø handler om Mangfoldsperspektivet Med mangfoldsperspektivet menes HiSTs fokus på inkludering og viktigheten av at man tilrettelegger for et godt læringsmiljø for alle studenter uavhengig av kjønn behov for tilrettelegging og bakgrunn Fysisk læringsmiljø Med fysisk læringsmilø menes alle fysiske ergonomiske kjemiske og biologiske belastninger som kan ha innvirkning på studentenes evne og mulighet for læring Dette omfatter blant annet temperatur ventilasjon inneklima lyd og lysforhold Psykososialt læringsmiljø Psykososialt læringsmiljø omfatter psykologiske og sosiale forhold som har betydning for trivsel helse og yteevne på lærestedet Dette omfatter blant annet mellommenneskelige samspill og psykisk helse Sosialt miljø kultur og velferdstilbud inngår i det psykososiale læringsmiljøet Organisatorisk læringsmiljø Organisatoriske læringsmiljø omfatter forhold som tilrettelegging fordeling samarbeid og ledelse av arbeidet Sentrale punkter kan være informasjonsflyt tilbakemeldinger og studentdemokrati ved HiST Dette inkluderer også det digitale læringsmiljøet Læringsmiljøutvalget ved HiST Ved HiST har vi det som kalles et Læringsmiljøutvalg LMU Dette utvalget er opprettet for å bedre læringsmiljøet for studentene Utvalget er bredt sammensatt av både ansatte og studenter Den brede studentrepresentasjonen gjør utvalget viktig og unikt LMU har som sin primære oppgave å

  Original URL path: http://hist.no/content/107/Laringsmiljoarbeid-ved-HiST (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studiekvalitetsutvalget (SKU) - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  student Studieåret Praktisk informasjon Timeplaner Studieveiledning Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Styrer råd utvalg Studiekvalitetsutvalget SKU Studiekvalitetsutvalget SKU SKU 2015 SKU 2014 SKU 2013 SKU 2012 SKU 2011 SKU 2010 SKU 2009 Møter i Kvalitetsutvalget tidligere år Medlemmer i Kvalitetsutvalget tidligere år SKU tidligere år Mandat SKU Studiekvalitetsutvalget SKU Studiekvalitetsutvalget SKU erstatter Kvalitetsutvalget SKU er rådgivende organ overfor rektor og skal bidra til å styrke det systematiske arbeid og videreutvikle høgskolens studiekvalitet Utvalget skal være pådriver for forankring samordning og videreutvikling av studiekvalitetsarbeid utarbeide forslag til plan og rapportering innen studiekvalitet på virksomhetsnivå initiere avdelings og seksjonsovergripende kvalitetsarbeid gi tilrådning før rektors fastsetting av fag og studieplaner innen studier på over 60 studiepoeng gi råd i andre overordnede strategiske spørsmål knyttet til utdanning og u tdanningskvalitet Kontaktinformasjon Leder Prorektor Arnulf Omdal tlf 735 59037 Sekretariat Rådgiver Kjerstin Tobiassen tlf 735 59035 Saker og informasjon

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=2601&contextId=3401 (2015-09-15)
  Open archived version from archive