archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kvalitetsrapport 2011 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport 2010 Kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2007 Kvalitetsrapport 2006 Kvalitetsrapport 2005 Kvalitetsrapport 2004 Kvalitetsrapport 2014

  Original URL path: http://hist.no/content/47131/Kvalitetsrapport-2011 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Skikkethetsvurdering - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Skikkethetsvurdering Skikkethetsvurdering Skikkethetsnemnd Utdanninger ved HiST som omfattes av skikkethetsvurdering Skikkethetsvurdering i lærer og helse og sosialfagutdanningene Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30 juni 2006 med hjemmel i Lov av 1 april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 4 10 sjette ledd Ikrafttredelse 1 august 2006 Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse eller sosialpersonell Oversikt over utdanninger ved Høgskolen i Sør Trøndelag som omfattes av skikkethetsvurderingen Høgskolestyret oppnevnte i sak HS V 19 12 ny skikkethetsnemnd for perioden 2012 2015 Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen ved høgskolen er seniorrådgiver Sigrid Nesheim Skjærvold avdeling for sykepleierutdanning Institusjonsansvarlig Sigrid Nesheim Skjærvold Avdeling for sykepleierutdanning 73 41 22 64 Leder for skikkethetsnemnda Solrun Valen Avdeling for helse og sosialfag 73 41 24 59 Sekretariat Kjersti Møller 73 55 91

  Original URL path: http://hist.no/content/47933/Skikkethetsvurdering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Læringsmiljøutvalget (LMU) - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  LMU er et rådgivende organ for å bedre læringsmiljøet for studentene ved HiST Hvem er LMU Utvalget er bredt sammensatt med representasjon av både ansatte og studenter Den sterke studenterepresentasjonen gjør utvalget både unikt og viktig Hva gjør LMU I universitets og høyskolelovens 4 3 slås det fast at styret har det overordna ansvaret for studentenes læringsmiljø og skal i samarbeid med samskipnaden legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden ved lærestedet Det er læringsmiljøutvalgets LMU oppgave å bidra til at bestemmelsene i universitets og høyskoleloven blir gjennomført og følge nøye med i utviklingen av spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd LMU skal også være orientert om klager institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet og kan gi uttalelser om disse forholdene samt gjøres kjent med eventuelle pålegg fra Arbeidstilsynet Ved HiST har også LMU et spesielt ansvar for å følge opp Handlingsplan for tilrettelegging av studenter med nedsatt funksjonsevne ved HiST og rapportere om tiltak Handlingsplan for læringsmiljøet ved HiST Handlingsplanen beskriver hvordan LMU jobber for å ivareta et godt læringsmiljø i henhold til sitt mandat ikke institusjonenes eget arbeid med læringsmiljø Handlingsplan for læringsmiljøarbeidet dekker følgende områder og vies spesiell oppmerksomhet

  Original URL path: http://hist.no/content/5066/Laringsmiljoutvalget-LMU (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Rapporter og undersøkelser - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Styrer råd utvalg Læringsmiljøutvalget LMU Rapporter og undersøkelser Læringsmiljøutvalget LMU Kontakt Læringsmiljø og studiekvalitetspris Medlemmer Møter tidligere år Rapporter og undersøkelser Nyttige lenker Rapporter og undersøkelser LMU har vært oppdragsgiver for studentprosjekter om læringsmiljøet ved høgskolen Disse er Informasjon om studenters muligheter for tilrettelegging av studiesituasjonen Praksisprosjekt om i hvilken grad studenter med funksjonsnedsettelser får den informasjonen de trenger om hvilke rettigheter og muligheter de har for en tilrettelagt studiehverdag ved AHS Våren 2013 Studentrapport fra studenter på ergoterapi Omgivelsesfaktorer og tilgjengelighet Praksisprosjekt om hvordan omgivelser og tilgjengelighet påvirker studenter med funksjonsnedsettelser innen høgyskoleutdanning som inneholder praksisperioder ved AHS ASP Våren 2012 Studentrapport fra studenter på ergoterapi Universell utforming ved AHS ASP Prosjektrapport om de fysiske forholdene ved AHS ASP Våren 2005 Studentrapport fra studenter på ergoterapi Godt læringsmiljø for alle studenter Praksisprosjekt om læringsmiljøet for synshemmede studenter ved høgskolen Våren 2006 Studentprosjekt fra studenter på ergoterapi LMU har siden opprettelsen utgitt årsmeldinger Med unntak av rapporten for 2005 2006 er rapportene på kalenderår Årsrapportene fra

  Original URL path: http://hist.no/content/15149/Rapporter-og-undersokelser (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studentparlamentet - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studentdemokrati Studentparlamentet Studentdemokrati Studentparlamentet Studentparlamentet Studentparlamentet HiST Hva synes du om kvaliteten ved studiet ditt Hvilke erfaringer har du med praksis Vi er opptatt av hvordan studentene på HiST har det Studentparlamentet er studentenes talerør på HiST Studentparlamentet er det øverste studentorganet på HiST og skal passe på at studentenes stemme blir hørt både lokalt og nasjonalt På vår hjemmeside www studentparlamentet com kan du finne kontaktinformasjon og lese mer om vår politikk Følg oss på Facebook og Twitter for å se hva vi gjør og hvor vi er Studentparlamentet består av 17 valgte representanter fra alle avdelingene og i tillegg er to studenter valgt på heltid for å få gjennomført politikken til SP Fordelingen av representanter mellom avdelingene er Avdeling for helse og sosialfag AHS 3 medlemmer 5 vara Avdeling for sykepleie ASP 2 medlemmer 4 vara Avdeling for informatikk og e læring AITeL 2 medlemmer 4 vara Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk ALT 3 medlemmer 4 vara Avdeling for teknologi AFT 4 medlemmer 5 vara Avdeling Handelshøyskolen i Trondheim 3 medlemmer 5 vara Representantene blir valgt av studentene ved sin egen avdeling og

  Original URL path: http://hist.no/studentparlamentet/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Høgskolestyret - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Høgskolestyret Høgskolestyret Høgskolestyremøter 2015 Tidligere møter Styremedlemmer Reglement Fullmaktssaker Delegasjon fra høgskolestyret Maler Høgskolestyret Styret er høgskolens øverste myndighet Styret har ansvar for at all virksomhet holder høy kvalitet og drives effektivt i samsvar med lover og regler rammer og mål gitt av sentrale myndigheter Styret skal trekke opp høgskolens strategier og ta viktige avgjørelser i forbindelse med planer og faglig utvikling intern organisering og økonomiske spørsmål HiST innførte enhetlig ledelse fra 01 08 07 Høgskolestyret vedtok i HS sak 067 06 følgende sammensetning av høgskolestyret med virkning fra 01 08 07 jfr UH lovens 9 3 første ledd 4 eksterne medlemmer inkludert ekstern styreleder 4 medlemmer fra tilsatte i undervisnings og forskerstilling 1 medlem fra gruppen teknisk og administrativt tilsatte 2 studenter Kari Kjenndalen er styreleder Rektor Helge Klungland er høgskolestyrets sekretær Fullstendig oversikt over styrets medlemmer finner du i menyen til venstre Kontakt høgskolestyret Seniorkonsulent Kirsti Klokkerhaug Telefon 73 55

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=128&contextId=1819 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Læringsmiljøutvalget (LMU) - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Læringsmiljøarbeid ved HiST Læringsmiljøutvalget LMU Læringsmiljøutvalget LMU Medlemmer Møter 2015 Møter tidligere år Rapporter og undersøkelser Læringsmiljø og studiekvalitetspris Nyttige lenker Læringsmiljøutvalget LMU Glade LMU studenter LMU er et rådgivende organ for å bedre læringsmiljøet for studentene ved HiST Hvem er LMU Utvalget er bredt sammensatt med representasjon av både ansatte og studenter Den sterke studenterepresentasjonen gjør utvalget både unikt og viktig Hva gjør LMU I universitets og høyskolelovens 4 3 slås det fast at styret har det overordna ansvaret for studentenes læringsmiljø og skal i samarbeid med samskipnaden legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden ved lærestedet Det er læringsmiljøutvalgets LMU oppgave å bidra til at bestemmelsene i universitets og høyskoleloven blir gjennomført og følge nøye med i utviklingen av spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd LMU skal også være orientert om klager institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet og kan gi uttalelser om disse forholdene samt gjøres kjent med eventuelle pålegg fra Arbeidstilsynet Ved HiST har også LMU et spesielt ansvar for å følge opp Handlingsplan for tilrettelegging av studenter med nedsatt funksjonsevne ved HiST og rapportere om tiltak Handlingsplan for læringsmiljøet ved HiST Handlingsplanen beskriver hvordan LMU jobber for å ivareta et godt læringsmiljø i henhold til sitt mandat ikke institusjonenes eget arbeid med læringsmiljø Handlingsplan for læringsmiljøarbeidet dekker følgende områder og vies spesiell oppmerksomhet 2014 2016 mangfoldsperspektivet fysisk læringsmiljø psykososialt læringsmiljø organisatorisk læringsmiljø Hva jobber vi med i utvalget Handlingsplan 2014 2016 Mandat Årsrapport 2014 Årsrapport 2013 Årsrapport 2012 Årsrapport 2011 Årsrapport 2010 Si din mening Gjennom si din mening kan du gi tilbakemeldinger til høgskolen send inn meninger inntrykk ros og ris

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=1034&contextId=1819 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Styrer råd utvalg Råd for samarbeid med arbeidslivet RSA Råd for samarbeid med arbeidslivet RSA Mandat RSA HiST Strategi for samarbeid med arbeidslivet Medlemmer RSA RSA 2015 RSA 2014 RSA 2013 RSA 2012 Råd for samarbeid med arbeidslivet RSA RSA skal være et rådgivende organ for HiSTs styre RSA skal bidra til et systematisk samarbeid mellom HiST og arbeids og samfunnsliv om utdanning FoU og regional innovasjon og nyskaping RSA skal blant annet utarbeide forslag til strategi for å øke samarbeidet mellom høgskolen og arbeidslivet bidra til at høgskolen utvikler studier og FoU prosjekter som treffer behov i samfunn og arbeidsliv bidra til hensiktsmessige kanaler og fora når det gjelder vurdering av utdannings og kandidatkvalitet Kontaktinformasjon Leder Rektor Helge Klungland Sekretær Seniorrådgiver Ragnhild Nisja tlf 735 59338 mob 952 93197 Høgskolestyret har vedtatt strategi for samarbeid med arbeidslivet Saken ble drøftet i HS D 01 13 og hovedretning og prinsipper for

  Original URL path: http://hist.no/content.ap?contentId=18074&contextId=1819 (2015-09-15)
  Open archived version from archive