archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PhD-kandidat Sunniva Hoel på MATteknologi i nettutgaven til TIME Magazine - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Kommunikasjon Aktuelt Aktuelt arkiv PhD kandidat Sunniva Hoel på MATteknologi i nettutgaven til TIME Magazine Aktuelt arkiv PhD kandidat Sunniva Hoel på MATteknologi i nettutgaven

  Original URL path: http://hist.no/content/88307/PhD-kandidat-Sunniva-Hoel-pa-MATteknologi-i-nettutgaven-til-TIME-Magazine (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Solid studium – gir gode resultater - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  i årsregnskap rett til værs 6 mai ble det avholdt nasjonal deleksamen i årsregnskap med felles sensur På landsbasis gikk strykprosenten opp med hele 50 og karaktersnittet sank betraktelig Les omtale i Dagens Næringsliv Økonomistudentene ved Handelshøyskolen i Trondheim derimot opplevde en betydelig karakterforbedring Studentene våre har alltid gjort det godt på årsregnskapseksamen og ligget rett over det nasjonale snittet Felles sensur gav derimot et snitt som var nesten dobbelt så høyt som tidligere med en økning på hele 1 6 karakterpoeng over landssnittet Vi tok en prat med mannen som skal ha mye av æren for de gode resultatene førstelektor og statsautorisert revisor Trond Kristoffersen Kristoffersen har undervist i årsregnskap i over 20 år ved Handelshøyskolen i Trondheim tidligere TØH Førstelektor og statsautorisert revisor Trond Kristoffersen Hvordan forklarer du de gode resultatene Våre studieprogram er populære og vi har derfor mange søkere noe som gir høy kvalitet på de som kommer inn I fjor var snittet for å komme inn på bachelor i regnskap og revisjon på 51 2 poeng Studentene våre er flinke og hardtarbeidende samtidig som vi gir dem mer en enn minimumskravet i Årsregnskap noe som gjør dem godt forberedt til eksamen Har vi vært for

  Original URL path: http://hist.no/content/87356/Solid-studium--gir-gode-resultater (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Forskerskolekonferansen i bedriftsøkonomi - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  11 06 2015 I år er Handelshøyskolen i Trondheim vertskap for Forskerskolekonferansen i bedriftsøkonomi som arrangeres av Den nasjonale forskerskole i bedriftsøkonomi NFB Konferansen finner sted på Clarion Hotel Congress på Brattøra 25 og 26 august med festmiddag i Handelshøyskolens lokaler tirsdag 25 august Konferansen har til hensikt å styrke kvaliteten på doktorgradsutdanning innen økonomi og administrasjon stimulere til forskning og å utvikle nettverket mellom doktorgradsstudenter og forskere Deltakerne får besøke Handelshøyskolens campus når det blir festmiddag i Vrimla 25 august Avhandlingens reise I underkant av 70 doktorgradsstudenter fra hele landet er påmeldt årets konferanse som har doktoravhandlingens reise fra oppstart til ferdig avhandling som tema Her bidrar sentrale forskere med den spesielt inviterte Barbara Czarniawska fra Universitetet i Gøteborg i spissen Betydningen av akademiske nettverk og publisering i internasjonale tidsskrift er to andre tema som står på programmet Her bidrar blant annet redaktører fra de tre vitenskapelige tiddskriftene Scandinavian Journal of Management Qualitative Research in Accounting Management og Journal of Commodity Markets under tittelen Academic Writing How to Publish Et av de beste fagmiljøene innenfor økonomi i landet Dette er første gangen forskerskolekonferansen legges til vårt miljø og det tar vi som uttrykk for at fagmiljøet her ved Handelshøyskolen

  Original URL path: http://hist.no/content/87273/Forskerskolekonferansen-i-bedriftsokonomi (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Internasjonal pris til forskning innen fysisk aktivitet, fysisk form og mental helse - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  fysisk aktivitet fysisk form og mental helse 08 06 2015 Linda Ernstsen ved Avdeling for sykepleierutdanning mottok 29 mai årets International Scholar Award fra the American College of Sports Medicine ACSM Stimulerer til forskning innen fysisk aktivitet fysisk form mental og kognitiv helse Hovedformålet med denne prisen er å stimulere forskere i begynnelsen av sin forskerkarriere til å etablere internasjonalt samarbeid med forskere i USA Prisen har gitt Linda Ernstsen muligheten til å innlede et forskningssamarbeid med en merittert amerikansk forsker innenfor tematikken fysisk aktivitet fysisk form og mental helse i et folkehelseperspektiv professor Steven N Blair ved Universitetet i South Carolina I den forbindelse er Ernstsen nå på et tre måneder langt opphold ved Arnold School of Public Health ved Universitetet i South Carolina hvor hun har undervist studentene i masterprogrammet Master of Science in Exercise Science om forskningsfeltet sitt fysisk aktivitet fysisk form mental og kognitiv helse Betydning for forskningsbasert undervisning Linda Ernstsen har vært ansatt ved Avdeling for Sykepleierutdanning siden 1999 og er gjennom sin forskning tilknyttet K G Jebsen Senter for Hjertetrening ved NTNU CERG Selv om hun er ansatt ved Avdeling for sykepleierutdanning betrakter hun forskningsfokuset sitt som høyst tverrfaglig og ønsker å tilby undervisning til både bachelor og masterstudenter ved samtlige helse og sosialfagutdanninger ved HiST NTNU Dersom forskningen vi fremskaffer skal ha konsekvenser for forebyggende helsearbeid og klinisk praksis er det helt nødvendig å ha et tverrfaglig og internasjonalt fokus både i forskningssamarbeid og i den forskningsbaserte undervisningen Amerikanske universitetsansatte virker til å være langt flinkere enn oss nordmenn til å involvere både bachelor og masterstudentene i egen forskning Det ønsker jeg å endre på sier Linda Ernstsen Etablert internasjonalt forskningssamarbeid Under oppholdet i USA har hun etablert kontakt med dyktige forskere som hun ønsker å samarbeide med både om forskning og utvikling

  Original URL path: http://hist.no/content/87182/Internasjonal-pris-til-forskning-innen-fysisk-aktivitet-fysisk-form-og-mental-helse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vil jobbe sammen for at Trondheim skal bli Nordens beste studieby - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  lag med studenter ledere politikere og næringsliv i Trondheim Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet for å kunne nå partenes visjon om å bli Nordens beste studieby sier rektor Helge Klungland Utdanningsinstitusjoner med høy faglig kvalitet er en grunnleggende forutsetning for byens posisjon som studieby Når HiST fra nyttår fusjonerer med NTNU og høgskolene i Ålesund og Gjøvik er målet å videreutvikle kvaliteten i både forskning og undervisning Sammen skal vi skape Norges mest spennende innovative og største universitet Det vil igjen styrke grunnlaget for å nå visjonen om Trondheim som Nordens beste studieby sier Klungland Derfor skal vi bli best i Norden I avtalen har partene satt opp sju innsatsområder med følgende mål Bolig Et godt trygt og rimelig boligtilbud for alle Frivillighet Studentfrivilligheten skal være Nordens beste Internasjonale studenter Internasjonale studenter opplever Trondheim som Nordens beste studieby Helse og velferd God studenthelse og velferd Helhetlig campus og byutvikling Nordens mest attraktive og levende bycampus Arbeids og næringsliv Nordens beste samspill mellom studenter og arbeids og næringsliv Kommunikasjon Trondheim skal fremstå som Nordens beste studieby Unik studiebyavtale Signeringen av samarbeidsavtalen er et viktig og minneverdig øyeblikk for Trondheim Avtalen er unik for Norden og så vidt vi vet for resten av verden også Den forplikter de forskjellige aktørene i Trondheim by til å bidra og samarbeide med resursene de har på tvers av organisasjonene de befinner seg i for å skape den beste studiebyen i Norden for studentene og byen sier Anne Finstad leder av Velferdstinget i Trondheim i en pressemelding fra Trondheim kommune Samarbeidsavtalen kommer som en konsekvens av Framtidskonferansen i 2013 Her samlet og inviterte studentene i Trondheim til workshop På denne konferansen ble Framtidserklæringen skrevet Signalene og ønsket om å heve ambisjonene for Trondheim som studieby har kommet tydelig frem til både kommune og utdanningsinstitusjonene

  Original URL path: http://hist.no/content/87203/Vil-jobbe-sammen-for-at-Trondheim-skal-bli-Nordens-beste-studieby (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Redusert frafall på HiSTs teknologiutdanninger - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  nye studenter setter inn gode pedagoger i grunnlagsfagene og har spesielle tiltak rettet mot jentene gjennom prosjektet Jenter og teknologi Frafallet på Avdeling for teknologi har gått ned på alle program Dette skyldes at det jobbes systematisk med dette og at avdelingen har satt inn en rekke tiltak for å forhindre frafall Tallene viser at innsatsen gir resultater og inspirerer til vidre arbeid Studieprogram ved Avdeling for teknologi Frafall 2013 14 Frafall 2012 13 Bachelor i ingeniørfag elektro 12 18 Bachelor i ingeniørfag maskin 9 11 Bachelor i ingeniørfag fornybar energi 8 20 Bachelor i bioingeniørfag 7 28 Bachelor i ingeniørfag logistikk 7 16 Bachelor i ingeniørfag bygg 7 10 Bachelor i ingeniørfag materialteknologi 5 12 Bachelor i ingeniørfag kjemi 6 19 Bachelor i matteknologi 36 45 HiST Total 15 Tallene viser frafall etter første studieår Frafallet måles som endringen fra antall møtt høsten om høsten august til antall til stede høsten året etter oktober Nasjonalt har frafallet fra ingeniørstudier tradisjonelt vært høyt det har vært på ca 30 til 40 Frafallet ved Avdeling for teknologi ligger nå på ca 10 Funn i Frafallsundersøkelsen som avdelingen gjennomførte høsten 2012 tyder på at dette er et naturlig frafall Mange av de spurte sa at de sluttet fordi de hadde valgt feil og at det ikke var noe høgskolen kunne gjøre for å få dem til å fortsette Vi skulle selvfølgelig ha ønsket at flere fullførte studiene sine hos oss men noe frafall vil man nødvendigvis ha Sammenlignet med andre ingeniørstudier har vi svært lave frafallstall 90 av frafallet til våre teknologiutdanninger skjer i 1 studieår Avdeling for teknologi har jobbet systematisk med mottak av nye studenter og satt inn gode pedagoger i grunnlagsfagene Sammen med Avdeling for informatikk og e læing har vi spesielt fokus på å beholde jentene ved de

  Original URL path: http://hist.no/content/86981/Redusert-frafall-pa-HiSTs-teknologiutdanninger (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Nå blir det nytt bygg for helse- og sosialfag - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  sosialfag Aktuelt arkiv Nå blir det nytt bygg for helse og sosialfag 06 05 2015 Her blir det nytt bygg for helse og sosialfagene Tirsdag 6 mai ble det klart at regjeringen bevilger 5 millioner til oppstart av prosjektering av et nytt bygg for helse og sosialfag på Øya Samler helse og sosialfagene HiST har siden 2008 jobbet for å samle alle helse og sosialfagutdanningene på Øya tett opp mot de helsefaglige utdanningene på NTNU og St Olavs hospital Tirsdag 6 mai ble det bekreftet at regjeringen vil bevilge 5 millioner i oppstartsmidler på revidert statsbudsjett for 2015 Det betyr at Statsbygg kan sette i gang det planlagte byggeprosjektet for helse og sosialfagutdanningene på tomta de allerede i 2009 kjøpte til dette formålet De siste månedene har vært en enorm opptur når det gjelder HiSTs campusplaner Med oppstartsmidler til helse og sosialfagbygg på Øya faller de siste bitene på plass i en plan vi har jobbet med over mange år sier rektor Helge Klungland Større forutsigbarhet Helse og sosialfagene etablerte seg i 2013 i midlertidige lokaler på Tunga men det var usikkert hvor lenge midlertidigheten vil vare Den forestående fusjonen gjør samlingen på Øya hvor sykepleierutdanningen de helsefaglige utdanningene på NTNU og St Olavs hospital ligger i dag desto mer aktuell Nå vet vi at det blir bygging av tilpassede lokaler og vi at får samlet helse og sosialfagutdanningene i løpet av de neste årene Det vil gjøre det enklere å realisere gevinstene i fusjonen med NTNU sier rektor 12 mai legges revidert statsbudsjett for 2015 frem Det vil gi mer informasjon om hvilke premisser som følger med tildelingen Prosjekt som bevilges over statsbudsjettet er underlagt et statlig kvalitetsregime som påvirker lengden på planleggingsfasen Det som er viktig er at det nå er dedikert penger til planleggingen av nytt bygg

  Original URL path: http://hist.no/content/86450/Na-blir-det-nytt-bygg-for-helse--og-sosialfag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Klarsignal for lærerutdanning i midtbyen - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Dahlskvartalet Dermed er det avklart at HiST kan realisere nest siste ledd i samlingen av campus sentralt i Trondheim langs aksen Kalvskinnet Øya Elgeseter Departementet har nok en gang gitt sin tilslutning til hovedtrekkene i HiSTs plan for campusutvikling hvor flytting av lærerutdanningen til Kalvskinnet er en viktig del Gryteklart prosjekt Det har vært jobbet med flytting av lærerutdanningen til Kalvskinnet siden 2009 Våren 2014 utarbeidet Bergersen Arkitekter i samarbeid med HiST og lærerutdanningen et forprosjekt for nybygg og tilpasning av E C Dahlskvartalet til undervisningsformål Argumentene for prosjektet har blant annet vært at det gir en unik mulighet for samarbeid og gjensidig styrking av teknologi informatikk og pedagogikkmiljøene dette er i tråd med Kunnskapsdepartementets forventninger om styrking av realfagene og samfunnets behov for ingeniører og lærere byggingen gir HiST en infrastruktur som gjør det mulig å realisere Kunnskapsdepartementets ambisjoner om masterutdanning og kvalitetsheving i følge med lærerløftet flytting av lærerutdanningen innebærer et kvalitativt løft ved å flytte til lokaler spesielt tilrettelagt for undervisnings og forskningsvirksomhet I juni 2014 vedtok Høgskolestyret ved HiST at leiekontrakt skulle inngås for tilpassede lokaler i henhold til forprosjektet Ettersom E C Dahls Eiendom er en privat utbygger må HiST ha samtykke fra Kunnskapsdepartementet om å inngå leiekontrakt og 25 mars fikk HiST svaret fra departementet som gir klarsignal for å sette i gang byggeprosjektet Les mer om prosjektet og utviklingen av Campus Kalvskinnet Campusutvikling og fusjon Spørsmålet mange har stilt seg er hvordan fusjonen med NTNU Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund påvirker HiSTs campusutviklingsplan NTNU har nylig gjennomført en konseptvalgutredning KVU inkludert tilleggsutredninger som har vurdert en samlet løsning for NTNU rundt Gløshaugen Konseptvalgutredningen skal behandles i Stortinget tidligst til høsten Tilleggsutredningene som er gjennomført ved NTNU tar som utgangspunkt at campusplanen til HiST fortsetter som planlagt Videre vil HiST og NTNU

  Original URL path: http://hist.no/content/86169/Klarsignal-for-larerutdanning-i-midtbyen (2015-09-15)
  Open archived version from archive