archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kandidatundersøkelsen - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Evalueringer Tidligere undersøkelser Kandidatundersøkelsen Tidligere undersøkelser Rammekvalitet Program relevans Kandidatundersøkelsen Kandidatundersøkelsen Forrige kandidatundersøkelse ble gjennomført våren 2007 I kandidatundersøkelsen ønsker vi å spørre studenter som ble uteksaminert for 1 2 år siden om de har søkt og fått jobb om de har studert videre og hva og hvor om utdanningen ved HiST var faglig god og relevant sett i lys av den jobb de har eller den videre utdanning de tok Evalueringen ble gjennomført i slutten av vårsemesteret 2007 mot utvalgte bachelorprogram ved avd for helse og sosialfag AHS avd for informatikk og E læring AITeL avd for mat og medisinks teknologi AMMT og avd for teknologi AFT Spørreskjema ble sendt ut postalt til kandidater utekaminert våren 2005 Vinner av deltakergevinster to reisesjekker på kr 3000 ble Kjell Vegard Birkeland elektro og datateknikk AFT og Silvia Wathne matteknologi AMMT Vi gratulerer Utvalgte bachelorprogram AHS audiografutd barnevernspedagogutd ergoterapeututd AITeL Bachelor i ingeniørfag data AFT Bachelorutdanningene bygg og miljø elektro og datateknikk kjemi logistikk maskinteknikk materialteknikk AMMT bioingeniør matteknologi radiograf Dokumentene Følgebrev spørreskjema til AHS og AMMT Følgebrev spørreskjema til AITeL og AFT Notat Oppummering og tiltak HiST forslag til Kvalitetsutvalget Resultater for Høgskolen i Sør

  Original URL path: http://hist.no/content/51363/Kandidatundersokelsen (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • FAQ Spørreundersøkelser - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Spørreundersøkelser Studiebarometeret FAQ Spørreundersøkelser Nedenfor følger noen av de spørsmål vi ofte får i forbindelse med våre undersøkelser Rapportene fra våre institusjonelle evalueringer blir publisert på nettsiden Du kan finne dem under entet Inntakskvalitet eller Studiekvalitet Er jeg anonym Ja På noen program er kjønns eller aldersfordelingen veldig skjevt fordelt I undersøkelsen kan det oppleves som veldig avslørende når det blir spurt om alder kjønn årstrinn program osv Resultatene blir ikke presentert på en måte som gjør at man kan identifisere personen bak besvarelsene Resultat på programnivå vil ikke bli satt i sammenheng med bakgrunnsvariabler Bildet viser et eksempel på hvordan vi presenterer resultatene fra undersøkelsen Hvordan skal jeg svare når det blir spurt om ting jeg har både positivt og negativt inntrykk av Det er flere spørsmål i undersøkelsene som spør om ting du kanskje har variert inntrykk av f eks hvor fornøyd du er med faglærere administrativt ansatte veiledning osv Det kan være at det er noen tilfeller hvor du er kjempefornøyd og andre der du er mindre fornøyd og du blir her bedt om å sette en karakter på det De undersøkelser som går ut til hele HiST på tvers av avdelinger stiller spørsmål på et mer

  Original URL path: http://hist.no/content/51367/FAQ-Sporreundersokelser (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studiebarometeret - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Evalueringer Studiebarometeret Studiebarometeret Studiebarometeret 2014 Studiebarometeret 2013 Studiebarometeret Studiebarometeret no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter Data i studiebarometeret no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse Studiebarometeret som gjennomføres av NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Undersøkelsen ble gjennomført for første gang høsten

  Original URL path: http://hist.no/content/77110/Studiebarometeret (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studiebarometeret 2014 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  tilfredse grunnskolelærerstudenter i Norge Nytt i denne undersøkelsen er et sett spørsmål om praksis Nasjonalt er studentene i stor grad positive til praksisopplæringen 3 9 mens de er minst tilfredse med kommunikasjonen mellom praksissted og høyskole universitet 3 1 HiST sine resultater på dette området er henholdsvis 3 89 og 3 02 Hovedfunn HiST Ulike faktorers viktighet for valg av studieprogram Undersøkelsen viser at selve byen faglig interesse samt forventet arbeid etter studiet er viktigst for studentene m h t valg av studieprogram Undervisning og veiledning Studentene er mest tilfredse med hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff 3 53 poeng indikerer imidlertid kun middels tilfredshet på dette området Studie og læringsmiljø Undersøkelsen kartlegger høyest tilfredshet på områdene det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4 03 poeng samt det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 3 87 poeng Medvirkning Best ut kommer området det lokale studentdemokratiet med 3 72 poeng noe som indikerer middels tilfredshet Evne til engasjement og sammenheng Studentene mener i stor grad at studieprogrammet evner å være faglig utfordrende 4 16 poeng Praksis Studentene er mest fornøyde på området praksisopplæring generelt samt de faglige utfordringene i praksisopplæringen begge 3 89 poeng Relevans for arbeidslivet Aktuelt studieprogram vurderes som relevant for aktuelle yrkesområder 4 42 poeng fremtidige jobbmuligheter 4 29 poeng Aktuelt studieprogram gir også i stor grad kunnskap som er viktig i arbeidslivet 4 29 poeng samt ferdigheter som er viktige i arbeidslivet 4 24 poeng Eksamens og vurderingsformer Studentene mener i stor grad at eksamens og innleveringsoppgavene krevde forståelse og resonnement 4 18 poeng samt har handlet om sentrale deler av lærestoffet 4 01 poeng Eget læringsutbytte Studentene er mest fornøyde med områdene samarbeidsevne 4 02 poeng samt evne til å jobbe selvstendig 3 94 poeng Mål til karakterer 3 av 10 studenter har som mål å

  Original URL path: http://hist.no/content/85294/Studiebarometeret-2014 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studiebarometeret 2013 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  studieplaner Office 365 StudentWeb Ny student Studieåret Praktisk informasjon Timeplaner Studieveiledning Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Evalueringer Studiebarometeret Studiebarometeret 2013 Studiebarometeret Studiebarometeret 2014 Studiebarometeret 2013 Studiebarometeret 2013 Studiebarometeret no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter Data i studiebarometeret no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse Studiebarometeret som gjennomføres av NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Undersøkelsen ble gjennomført for første gang høsten 2013 og for andre gang høsten 2014 Portalen åpner i februar påfølgende år Deltakere i undersøkelsen er studenter i 3 semester på bachelor og mastergradsnivå inkludert 4 5 og 6 årige profesjonsutdanninger som grunnskolelærer sivilingeniørutdanning medisin med flere Studentene blir blant annet spurt om undervisningskvalitet studieinnsats og arbeidslivsrelevans Vurderingsresultatet måles i en skala fra 1 5 Lenke til portalen http www studiebarometeret no Resultatrapport hele sektoren Resultatrapport HiST Grafer med svar

  Original URL path: http://hist.no/content/85297/Studiebarometeret-2013 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kvalitetsrapport 2013 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport 2010 Kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2007 Kvalitetsrapport 2006 Kvalitetsrapport 2005 Kvalitetsrapport 2004

  Original URL path: http://hist.no/content/78744/Kvalitetsrapport-2013 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kvalitetsrapport 2012 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport 2010 Kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2007 Kvalitetsrapport 2006 Kvalitetsrapport 2005 Kvalitetsrapport 2004

  Original URL path: http://hist.no/content/55661/Kvalitetsrapport-2012 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kvalitetsrapport 2010 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapport 2010 Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport 2010 Kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2007 Kvalitetsrapport 2006 Kvalitetsrapport 2005

  Original URL path: http://hist.no/content/47130/Kvalitetsrapport-2010 (2015-09-15)
  Open archived version from archive